Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apotekets dyreverden

1,064 views

Published on

Til det 22. Nordiske ikonografiske symposiet «Djur och odjur», Åland 26-29 august 2010.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Apotekets dyreverden

 1. 1. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com
 2. 2. <ul><li>Presentasjon av tema </li></ul><ul><li>Hvor kommer disse dyrene fra? </li></ul><ul><li>En mulig konklusjon </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Urter </li></ul><ul><li>«Guder» Antikke guder , Kristne motiv, Farmasiens «guder» </li></ul><ul><li>Apotektekniske motiv </li></ul><ul><li>Dyremotiv og - skulptur </li></ul>
 4. 15. <ul><li>Det har ikke vært mulig å finne ut hva som var det første apoteket med dyrenavn </li></ul><ul><li>Det var nødvendig å finne navn til apotekene når det ble opprettet apotek nummer to </li></ul><ul><li>Dyrenavn finnes fra tysktalende del av Sveits og nordover i Europa </li></ul><ul><li>England har en annen oppbygning av apotekvesenet og dyrenavn er ikke vanlig </li></ul>
 5. 27. <ul><li>Forløper i tre </li></ul><ul><li>Apoteket ble flyttet og treskulpturen ødelagt </li></ul><ul><li>I en periode sto det en gipskopi </li></ul><ul><li>Elefanten har hatt tårn </li></ul><ul><li>Kopperelefanten satt opp i 1924 </li></ul><ul><li>Laget av Ernst Olsen elev ved Bergen kunsthåndverkskole </li></ul>
 6. 57. <ul><li>Dyrene er beskrevet i bok atten. Verket ble skrevet mellom 1230 og 1240. En av de mest kjente oversettelsene av denne er den franske laget av Jean Corbechon i 1372 for Charles V. Denne finnes i Det Franske Nasjonalbibliotek og er rikt illustrert. </li></ul>
 7. 59. <ul><li>Claudius Aelianus 170-230 bodde for det meste i Roma hvor han kunne bruke bibliotekene og hvor han var en del av en sirkel av lærde menn under prinsesse Julia Domnas beskyttelse. Denne sirkelen inkluderte også Galen.. </li></ul>
 8. 60. <ul><li>Det er sjelden at senere verk referer til Aelianus, som oftest er det Aristoteles og Plinius som blir nevnt som kilder i senere verk, muligens fordi hans verk er influert av disse. Men det som skiller ham fra andre er hans moralske humoristiske vri. Bøkene hans inneholder kuriøse fortellinger fra dyrenes liv ofte brukt for å kamuflere moralske forelesninger. </li></ul>
 9. 61. <ul><li>bilde på klokskap og verdighet </li></ul>
 10. 62. <ul><li>Lysets symbol på grunn av den hvite drakten. </li></ul><ul><li>Apollons hellige fugl gitt evne til å se inn i fremtiden, </li></ul><ul><li>Kristus dødskamp på grunn av dens dødssang </li></ul><ul><li>Derfor kan også svanen være atributt til enhver kristen martyr. </li></ul><ul><li>Biskop Hugh i Lincoln hadde en svane som kjæledyr som fulgte ham gjennon livet. </li></ul>
 11. 63. <ul><li>Svanen som alkymist symbol står for varens finhet og renhet. </li></ul><ul><li>Svanen har ikke blitt brukt som legemiddel. </li></ul>
 12. 64. <ul><li>styrke - bilde på livskraft </li></ul><ul><li>Physiologus: «når jegeren er på sporet av løven sletter den fotsporene med halen». «Løven lukker ikke øynene når den sover» - dyret ble plassert ved døren til helligdommen som vakt. Løven sover med øynene åpne derfor kan den våkte en helligdom </li></ul>
 13. 65. <ul><li>Løven ble født død etter tre dager våknet de til liv. Dette er en paralell til Kristus oppstandelse, men også til en ny fødsel etter dåpen </li></ul><ul><li>Løven er også et symbol på Apostelen Markus da hans evanglie begynner med en røst som skriker i ødemarken og fordi løven kommer fra ødemarken valgte den tidlige kirken løvesymbolet fra dyrene i Esekiels visjon </li></ul><ul><li>Løven er også et tegn i Zodiaken. Mange fremstillinger viser den gode løven som overvinner den onde dragen. </li></ul>
 14. 66. <ul><li>Symbol på Kristi himmelfart og lysets seier over mørke makter. </li></ul>
 15. 67. <ul><li>Ørnen fløy høyere enn noen annen fugl og øynene tåler sollyset. </li></ul><ul><li>Når en ørn blir gammel blir øynene dimmet og vingene blir tunge. For å gjøre seg ung igjen den flyr opp i nærheten av solen som brenner vekk hinnen for øynene og brenner vekk de gamle fjærene. Ørnen dukker så tre ganger ned i vann og er er ung igjen. </li></ul>
 16. 68. <ul><li>Ørnens øyne er svært skarpe og den kan se fiskene når den flyr over vannet. Ørnen kan se direkte inn i solen. </li></ul><ul><li>For å teste ungene blir de holdt opp for å se på solen. Fugleungene som ikke klarer det og som ser vekk blir kastet ut av reiret. </li></ul><ul><li>Fra det 4. århundre symbol på Evangelisten Johannes </li></ul><ul><li>Innen Alkymi kaomel. hvit Ørn som er kvikksølv </li></ul>
 17. 69. <ul><li>spennende blikkfang på grunn av størrelse og utseende </li></ul><ul><li>Den skal være så sterk at den kan bære et tårn full av bevæpnede menn på ryggen. </li></ul>
 18. 70. <ul><li>Elefanten kunne leve i 200 år. </li></ul><ul><li>Når elefantene skulle pare seg så gikk til området utenfor Paradis der alrune planten vokser, og de spiste planten. Dette ble sett på som en paralell til historie om Adam og Eva. </li></ul><ul><li>Elefantene paret seg bare en gang i livet. Dette ble relatert til Jomfru Maria. Svangerskapet skulle vare i to år, og fødselen foregikk i vann for å beskytte ungen mot dragen som er den største fiende. Dette ble sett på som en paralell til dåpen </li></ul>
 19. 73. <ul><li>livskildens symbol, flere av dens kroppsdeler ble tilskrevet helbredende krefter. </li></ul>
 20. 74. <ul><li>Den gode hjorten overvinner den vonde slangen og dette tolkes som en metafor på Kristus. </li></ul>
 21. 75. <ul><li>Botanikeren Simon Paulli forteller om hvordan jegerne hadde oppdaget at legeveronika Veronica officinalis hadde legende egenskaper da de så en hjort som var skambitt av en ulv og som fikk sårene leget ved å spise planten. </li></ul>
 22. 90. <ul><li>Det er vanskelig å finne ut hvor det første apotket med dyrenavn lå. </li></ul><ul><li>Det finnes få skriftlige kilder </li></ul><ul><li>Datering: Materialet spenner over et langt tidsrom som gjør det vanskelig å dra paralleller </li></ul><ul><li>Men : I apotekene var det brukt tekster og oppskriftsbøker kontinuerlig fra antikken. En bruker fortsatt betegnelsen Galenisk farmasi. </li></ul>
 23. 95. <ul><li>Eisleben, Klaus Wolff; «Adler, Löwe, Hirsch und Bär, Ein Beitrag zu den Apothekennamen aus dem Tierreich», Geschichte der Pharmazie 2. 1993 s. 32-37 </li></ul><ul><li>Schwarz, H. D.; «Symbolik und Symbole in alten deutschen Apothekennamen», Deutsche Apotheker-Zeitung 40. 1965, s. 1392-1398 </li></ul><ul><li>http://bestiary.ca/index.html The Medieval Berstiary </li></ul>
 24. 96. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com

×