Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 1 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 2 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 3 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 4 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 5 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 6 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 7 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 8 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 9 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 10 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 11 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 12 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 13 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 14 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 15 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 16 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 17 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 18 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 19 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 20 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 21 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 22 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 23 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 24 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 25 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 26 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 27 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 28 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 29 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 30 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 31 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 32 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 33 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 34 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 35 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 36 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 37 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 38 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 39 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 40 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 41 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 42 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 43 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 44 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 45 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 46 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 47 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 48 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 49 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 50 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 51 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 52 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 53 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 54 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 55 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 56 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 57 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 58 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 59 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 60 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 61 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 62 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 63 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 64 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 65 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 66 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 67 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 68 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 69 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 70 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 71 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 72 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 73 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 74 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 75 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 76 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 77 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 78 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 79 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 80 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 81 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 82 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 83 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 84 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 85 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 86 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 87 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 88 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 89 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 90 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 91 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 92 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 93 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 94 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 95 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 96 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 97 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 98 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 99 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 100 Sykdom, død og helbredelsens ikonografi Slide 101
Upcoming SlideShare
Intangibles
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Sykdom, død og helbredelsens ikonografi

Download to read offline

Ikonografi og Performance
Det 23. nordiske ikonografiske symposium
27-30 august 2012

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Sykdom, død og helbredelsens ikonografi

 1. 1. Sykdom,død og helbredelsens ikonografi Det 23. Nordiske Ikonografiske symposium Sæby i Nordjylland 27-30 august 2012 Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com
 2. 2. Tema • Fremstillinger av sykdom, død og helbredelse som scener og tablåer
 3. 3. Spørsmål • Finnes det en gjenkjennbar ikonografi • Finnes det en felles fremstillingsmåte som også omfatter profane fremstillinger
 4. 4. Hvor finnes motivene • I kirker • I maleri • I apotek • I farmasøytisk og medisinsk litteratur
 5. 5. I kirker • Som veggmaleri • På altertavler • Skulptur
 6. 6. Maleri • Som scener i altertavler • Vegg og takmaleri
 7. 7. Ikonografi I apoteklokalet • «Guder» • Urtemotiv • Farmasitekniske motiv • Apotekdyr
 8. 8. «Gudemotiv» • Antikke guder • Farmasiens «guder» teoretiker, filosofer • Kristus, Maria, Helgener, Engler
 9. 9. Litteratur • I farmasøytiske verk • I illuminerte manuskript
 10. 10. «Gudemotiv» • Statuer i apotekene • Maleri • Billedfremstillinger på interiørdeler • Billedfremstillinger i takene • Fremstillinger på trykt materiale
 11. 11. Scener • Personene er avbildet stående med artibutter • Scener eller tablåer som forteller en historie
 12. 12. Avicenna (980 – 1037) var en persisk/tyrkisk lege og filosof Hans skrifter om medisin kalles fortsatt for Medisinens Kanon
 13. 13. Avicenna Codex Avicenna 1500-talls Hebreisk manuskript i Universitetsbiblioteket i Bologna
 14. 14. Manuskript Et apotek med en lege fra et fransk 1400-talls manuskript BL. Sloane MS 1977, f 49v
 15. 15. Kopperstikk Apotekerens laboratorium kopperstikk 1693
 16. 16. Santa Maria di Anagni Galen og Hippokrates fra krypten i Domkirken i Anagni ca 1230
 17. 17. Kristus som apoteker Georg Lederwasch ca 1700
 18. 18. Apotheke des Krankenhauses St. Elisabeth, wien Apotek siden 1709
 19. 19. St. Elisabeth, wien Takfreske fra omkring 1750 Frans av Assisi
 20. 20. St. Elisabeth, wien Takmaleri ca 1750 Den hellige Theresia Priorinne i klosteret Keiserinne Maria Theresias navnehelgen
 21. 21. St. Elisabeth, wien Takmaleri ca 1750
 22. 22. St. Elisabeth, wien Kristus som apoteker
 23. 23. Apotheke der Barmherzigen Brüder, Wien
 24. 24. der Barmherzigen Takmaleri fra omkring 1740 Allegoriske scener fra farmasi og helbredelse Brüder, Wien
 25. 25. Apotheke der Barmherzigen Brüder, Wien Asklepios
 26. 26. Kosmas og Damian • helgener for leger og farmasøyter • Den gyldne legende • drept i Cyrrhus i Syria ca år 303
 27. 27. Santi Cosma e fra 526–530 dedikert av pave Felix III Damiano, Roma
 28. 28. Santi Cosma e Damiano, Roma fra 526–530 dedikert av pave Felix III
 29. 29. Santi Cosma e Damiano, Roma fra 526–530 dedikert av pave Felix III
 30. 30. Castor og Pollux- Ligger nær tempelet Kosmas og Damian kan ha vært en erstatning for Castor og Pollux. Like ved kirken lå også Bibliotheca tempelet Pacis brukt til forelesninger av Glaudius Galen.
 31. 31. Kosmas og Damian • Arabiske tvillingbrødre som levde i den lilleasiatiske byen Aegea i Kilikia • Virket som leger • De var dyktige , men tok ikke betalt for sin hjelp og ble derfor kaldt anargyroi, de hellige uten penger
 32. 32. Kosmas og Damian • Under Diokletians kristenforfølgelse ble de arrestert av Lysias som var stattholder • De ble torturert og forsøkt henrettet, men de reddet av engler ilden ville ikke skade dem, steinene snudde i luften, og pilene prellet av
 33. 33. Kosmas og Damian • Til slutt ble de drept ved halshogging • I følge legendene skal en kamel som gikk forbi plutselig kunnet snakke og befalte med høy mørk stemme at de to måtte begraves sammen
 34. 34. Fra Angelico Helbredelsen av Palladia, National Gallery of art, Washington D.C.
 35. 35. Fra Angelico Helgene Kosmas og Damian foran Lycias, Alte Pinakothek, München.
 36. 36. Fra Angelico Fra Angelico Demoner angriper Lycias, Alte Pinakothek, München
 37. 37. Fra Angelico Helgene Kosmas og Damian på bålet, National Gallery of Irland, Dublin
 38. 38. Fra Angelico Korsfestelsen av helgene Kosmas og Damian, Alte Pinakothek, München
 39. 39. Fra Angelico Halshugging av helgene Kosmas og Damian, Louvre, Paris
 40. 40. Fra Angelico Begravelsen til helgene Kosmas og Damian, Museo di San Marco, Firenze
 41. 41. Fra Angelico Kosmas og Damian helbreder diakonen Justinian, Museo de San Marco.
 42. 42. Kosmas og Damian • Stående med sine artibutter • Scener der de utfører legekunst
 43. 43. Kosmas og Damian Moldovita klosterkirke, Romania
 44. 44. Kosmas og Damian Kosmas og Damian fra Book of Hours of Our Lady of Hennessy
 45. 45. Kosmas og Damian Kosmas og Damian fra Books of Hours for Anne av Bretagne
 46. 46. Kosmas og Damian Kosmas og Damian flamsk maleri fra 1540 Pharmaziehistorisches Museum Amsterdam
 47. 47. Kosmas og Damian Bartholomeus Anglicus
 48. 48. Kosmas og Damian Fra en kirke i Sør-Italia
 49. 49. Søvn Kosmas og Damian kommer til pasienten under søvn
 50. 50. Kosmas og Damian Alonso de Sedano ca 1495 Burgos
 51. 51. Kosmas og Damian Fernando del Rincom; Mirakelet ved Kosmas og Damians transplansjon
 52. 52. Kosmas og Damian Katedralen i Barcelona
 53. 53. Hieronymus (ca. 1450 -. Ca 1512), var en tysk lege, kirurg, kjemiker, og farmakolog krev flere bøker, blant annet Liber de arte Brunschwig distillandi simplicia et composita
 54. 54. Hieronymus Liber de arte distillandi simplicia et composita Brunschwig
 55. 55. Hieronymus Liber de arte distillandi simplicia et composita Brunschwig
 56. 56. Hieronymus Liber de arte distillandi simplicia et composita Brunschwig
 57. 57. Liber de arte distillandi simplicia et composita Hieronymus Liber de arte distillandi simplicia et composita Brunschwig
 58. 58. Hieronymus Liber de arte distillandi simplicia et composita Brunschwig
 59. 59. Hieronymus Liber de arte distillandi simplicia et composita Brunschwig
 60. 60. Rembrandt Dr. Nicolaes Tulps anatomiforelesning fra 1632
 61. 61. Skandinavia • Noen fremstillinger av Kosmas og Damian • Andre helgener
 62. 62. Kosmas og Damian Bedsted Kirke (Tønder Kommune)
 63. 63. Kosmas og Damian Bedsted Kirke (Tønder Kommune)
 64. 64. Altertavle Nasjonalmuseet
 65. 65. Kosmas og Damian Altertavle Nasjonalmuseet København
 66. 66. Kosmas og Damian Udbyneder, Århus 1500 - 1525
 67. 67. Nørre Herlev kirke Maleriene er av Isfjordmesterens verksted og dateres til 1450-1475
 68. 68. Damian Nørre Herlev kirke
 69. 69. Kosmas Nørre Herlev kirke
 70. 70. Damian Damian fra kapitel Dalhems kirke Gotland
 71. 71. Kosmas Söderala kirke, Hälsingland
 72. 72. Damian Söderala kirke, Hälsingland
 73. 73. Eds kirke, Sollentuna I 1760-årene ble hvelvet ble revet og gjennoppbygget. De middelalderske takmaleriene ble borte, men maleriene på veggene er bevart.
 74. 74. Eds kirke, Sollentuna Kalkmaleri av Albertus Pictor
 75. 75. Kosmas Eds kirke, Sollentuna
 76. 76. Damian Eds kirke, Sollentuna
 77. 77. Kosmas Glasstak Farmasihistorisk museum Oslo
 78. 78. Damian Glasstak Farmasihistorisk museum Oslo
 79. 79. Peter Alterskapdører fra Hjørundfjord kirke Kirkesamlingen, Bergen Museum
 80. 80. Paulus Alterskapdører fra Hjørundfjord kirke Kirkesamlingen, Bergen Museum
 81. 81. Apostelen Johannes og Margrethe av Antiokia Alterskapdører fra Hjørundfjord kirke Kirkesamlingen, Bergen Museum
 82. 82. Kristoforos og Rochus av Montpellier Alterskapdører fra Hjørundfjord kirke Kirkesamlingen, Bergen Museum
 83. 83. Sammendrag • Det er mulig å gjenkjenne scenene • En inspirasjon kan være fremstillinger av Kosmas og Damian • Ikonografien videreføres i bøker som handler om farmasi og legekunst • Dette kan også ha vært inspirasjon for senere tids maleri
 84. 84. Takk for oppmerksomheten! nina@kunsthistorie.com nina@kunsthistorie.com nina@kunsthistorie.com

Ikonografi og Performance Det 23. nordiske ikonografiske symposium 27-30 august 2012

Views

Total views

876

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×