Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wikipedia og fagwikier

827 views

Published on

Presentasjon av Wikienes oppbygning for Universitetet i Oslo

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wikipedia og fagwikier

 1. 1. Wikipedia og fagwikier Hvordan bygge opp en wiki
 2. 2. Innhold <ul><li>Hva er Wikipedia </li></ul><ul><li>Forskjellige wikityper </li></ul><ul><li>Hva er en fagwiki </li></ul><ul><li>Hva er forskjellene </li></ul><ul><li>Eksempel på oppbygning av fagwikier </li></ul>Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 3. 3. Wikipedia Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 4. 4. Jimmy Wales Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 5. 5. Wikipedia <ul><li>Wikipedia er en wiki, hvilket betyr at alle kan redigere innholdet; </li></ul><ul><li>ordet Wikipedia er en sammensetning av det hawaiianske ordet «wiki» (rask, hurtig) og det greske ordet «encyklopedi». </li></ul><ul><li>Wikipedia blir utgitt av den ideelle organisasjonen Wikimedia Foundation, basert i Florida i USA. </li></ul>Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 6. 6. Wikipedia <ul><li>Wikipedia er en internasjonal Internettbasert encyklopedi </li></ul><ul><li>Et prosjekt for å lage et fritt leksikon </li></ul><ul><li>Prosjektet ble initiert i sin nåværende form som en nødløsning pga manglende fremdrift i Nupedia </li></ul><ul><li>Arbeidet organiseres rundt artikler og enkeltbrukeres bidrag til disse </li></ul><ul><li>Prosjektet er kjent for sin spesielle måte å redigere artikler i wikiformat, men det essensielle er kunnskapsspredning </li></ul>Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 7. 7. Forside Wikipedia Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 8. 8. Wikimedia Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 9. 9. Søsterprosjekter <ul><li>Det finnes flere søsterprosjekter under Wikimedia-paraplyen </li></ul><ul><li>Commons Lagringssted for delt multimedieinnhold </li></ul><ul><li>Wiktionary Fri ordbok </li></ul><ul><li>Wikibooks Bøker og manualer </li></ul><ul><li>Wikiquote Sitatsamling </li></ul><ul><li>Wikikilden Originale tekster </li></ul><ul><li>Wikispecies Oppslagsverk over dyre- og plantearter </li></ul><ul><li>Wikinytt Nyhetstjeneste med fritt innhold </li></ul>Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 10. 10. MediaWiki Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 11. 11. Wikimedia Norge Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 12. 12. Wikimedia Commons Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 13. 13. Oppbygging Commons Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 14. 14. Wikimedia Internal Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 15. 15. WikimediaWikier <ul><li>Alle wikiene er en del av Wikimedia Fundation </li></ul><ul><li>Det finnes flere typer med forskjellig innhold </li></ul><ul><li>Noen har mange 1000 000 artikler andre er mindre </li></ul><ul><li>Små wikier har en forside som sier hva dette er </li></ul><ul><li>De er organisert slik at det er mulig å finne innhold. </li></ul>Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 16. 16. Andre Wikier <ul><li>Undervisninsgswikier </li></ul><ul><li>Forskerwikier </li></ul><ul><li>Fagwikier </li></ul>Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 17. 17. Undervisningswikier <ul><li>Wikier for undervisningsformål, der studentene skriver kortere fagligetekster knytet til tema for et studieemne, ofte som samarbeidsprosjekter. </li></ul>Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 18. 18. Forskerwikier <ul><li>Små, ofte lukkede wikier for forskersamarbeid. Wikiene brukes til samskriving, dokumentutveksling etc. </li></ul>Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 19. 19. Samfunnskunnskap Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 20. 20. Samfunnskunnskap Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 21. 21. Mangler <ul><li>Wikien har ikke en forsiden som forteller hvem som står bak den </li></ul><ul><li>Wikien har ikke kategorier </li></ul><ul><li>Brukerne har ikke brukersider </li></ul><ul><li>Potensialet i programvaren er ikke tatt ibruk </li></ul><ul><li>Muligens vil den bli lite brukt og glemt </li></ul>Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 22. 22. Fagwiki <ul><li>Fagwiki er en term som brukes for å beskrive en wiki som er fagspesifikk og som har mekanismer, metoder og regler for å understøtte en faglig holdbar artikkelproduksjon. </li></ul><ul><li>Fagwikien inneholder spesielle fagområder og har store krav til bruk av kilder og kvalitetskontroll. </li></ul><ul><li>Fagwikien har som regel en gruppe brukere med fagbakgrunn som utøver denne kontrollen med innholdet. </li></ul>Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 23. 23. Fagwiki <ul><li>Fagvikien er også skrevet ut fra de aktuelle fag eller fagområders perspektiv. </li></ul><ul><li>Målet er å skrive faglig holdbare artikler på en form som gjør det mulig for en faginteressert lesermasse å forske videre på egen hånd. </li></ul><ul><li>Original forskning kan publiseres om den bygger på gode kilder og er av en slik art at dette ville kunne publiseres på andre måter innen fagfeltet. </li></ul>Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 24. 24. Fagwiki <ul><li>Fagwikien bør ha informasjon om hvem som er faglig ansvarlig. </li></ul><ul><li>De ansvarlige bør presentere seg på brukersiden </li></ul><ul><li>Brukerne bør ha brukersider </li></ul><ul><li>Diskusjonsidene som hver artikkel har bør brukes flittig </li></ul><ul><li>Det bør lages en genrell diskusjonside eller en lenke til ansvarlige det er mulig å få kontakt med. </li></ul>Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 25. 25. Forside Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 26. 26. Tema Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 27. 27. Hvem har fagansvar Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 28. 28. Kunsthistorie.com Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 29. 29. Katgorier Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 30. 30. Portaler Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 31. 31. Oppbygging <ul><li>Wikien bør ha en forside som forteller hva den inneholder </li></ul><ul><li>Wikien bør ha lenker til de som står bak den </li></ul><ul><li>Det bør være mulig å finne frem i wikien </li></ul>Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 32. 32. Organisering <ul><li>Artiklene bør ligge i kategorier </li></ul><ul><li>Det bør være en lenke til kategoriene fra forsiden </li></ul><ul><li>En annen måte å organisere wikien på er portaler </li></ul><ul><li>Uansett hva en velger vil det lette tilgjengeligheten </li></ul>Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 33. 33. Ønske for fremtiden <ul><li>Blogger, wikier og nettsamfunn gjør det mulig å samarbeide på tvers av tradisjonelle skillelinjer. </li></ul><ul><li>Enkelte krefter ved fakultetene og instituttene syns å være mer opptatt av konservering av det som er innen faget sitt, fremfor genuin nysgjerrighet på hva som skjer ved andre fakulteter og institutter. </li></ul><ul><li>Ønsket er åpne fagwikier som alle på tvers av grensene kan være med å bygge opp. </li></ul>Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com
 34. 34. Takk for dere hørte på! Nina Aldin Thune, Wikimedia Norge Nina Aldin Thune, Kunsthistorie.com

×