Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frie bilder

980 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Frie bilder

 1. 1. Frie bilder Ideer om bruk og deling Nina Aldin Thune nina@kunsthistorie.com
 2. 2. Frie bilderHva finnes?Hvor finnes det?GjenbrukLisenserHvordansamarbeide?
 3. 3. Hva finnes?Billedbaser påmuseer og iarkiverWikipediaFrie bilder pånett
 4. 4. Hvor finnes det?I museer og arkiv,nettsider eller ikkedigitalisertPå nettstederBloggerFlickrWikimedia commons
 5. 5. Kunsthistorie.comEn fagwikiHar fagligeansvarligeHar over 13 000bilder mange tattav egne fotografer
 6. 6. KategoriseringEn del av bildenefinnes i en egenbilledkategoriHovedlisens er cc-by-sa-ncEn del bilder harkopirett og kan ikkebrukes av andre om detikke følgeråndsverksloven
 7. 7. Fotografkategorier
 8. 8. WikimediaEn «familie» avsøsterprosjekterMediefiler påWikimediacommons
 9. 9. Wikimedia CommonsBilledbase for allewikipediaprosjektene
 10. 10. Commons
 11. 11. CommonsAlle bilder skal ha enfri lisensBilder og andre filerskal gjengis medsamme lisens.Bilder skal krediteresopphavsmann ogeventuelt WikimediaCommons
 12. 12. GjenbrukNrk Hordalandbruker bilder fraWikimediaCommons:http://nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7947932
 13. 13. GjenbrukHvordan kan SNLgjenbruke bildersom andre hartatt?
 14. 14. GjenbrukÅpner billedsiden påcommonsBildet har lisens cc-by-saBildet har en malsom forklarer brukBildet skal hasamme lisens på SNL
 15. 15. Lisensering
 16. 16. SNL-bildeEr et bilde av frittmateriale etteråndsverkslovenKilden er så gammel atden er fallt i det friDette går ikke frem avbilledsidenVanskeliggjør gjenbruk
 17. 17. CommonsBilde haropplysninger omhvor det kommerfraBildet har entydelig lisens somviser at det er fallti det fri
 18. 18. GjenbrukHvordan kanandre brukeSNLs bilder?http://snl.no/.bilde/Bergen_katedralskole_%E2%80%93_1
 19. 19. GjenbrukBilder gies en klar og tydelig lisenssom følger åndsverkslovenBilder som er frie merkes tydeligFotografer og andre som donnererbilder oppfordres til å gi bildene enlisens som tilater gjenbrukforetrukket et cc-by-sa
 20. 20. Åndsverkslovenhttp://blogg.torvund.net/2012/01/10/nar-et-verk-faller-i-det-fri/En artikkel som forklarer dette påen god måte.
 21. 21. LisenserDet finnes en rekkelisenser på commonsDe viktigste er cc-by-saog PDCc-by-sa vil si atopphavsmann skalkrediteres og en kangjenbruke med sammelisensPD er Public domain ogvil si at noe er fritt
 22. 22. Hvordan samarbeide?Om Wikipedia ogSNL samarbeider vilvi være sterkeoverforinstitusjonerBilder som lastes påcommons vil kunnebrukes av alle overhele jorden

×