Advertisement
20091012 Tijdschrift Voor Marketing Matthijs Roumen
Upcoming SlideShare
Whitepaper - Social Media In NederlandWhitepaper - Social Media In Nederland
Loading in ... 3
1 of 1
Advertisement

More Related Content

Advertisement

20091012 Tijdschrift Voor Marketing Matthijs Roumen

  1. 8 / OKTOBER / TIJDSCHRIFT MARKETING VOOR / MARÍEnilGMIX T Negeren op elgen rlsrco Filmfestival, T-Mobile 6c Brieht Goede Nederlandse media social cases schaars. meeste zijn De ' ] !-.!];:,::1 komen hetbuitenland. Nederland je al campagnes, uit In zie maar , a llrrbffiBùarll{ CsrEltrb j fitilAlÈ.lAatatf*t volgensMatthijs Roumen (Iribewise) hiernogmaar zijn weinig @ffi sterkecases eenfocusop langetermijncommunicatie, met zoals é- eenMystarbucks eenDellldeastorm. vondhii er drie: of Toch - Filmfestivalsocial media middelenmix Het Nederlands Filmfestival meî sociale zoals werkt veel tools, Face- book, YouTube, Twitter, Hyves, Flickr Linkedln. en Hierdoorweten de zij 0p plekken doelgroepverschillende tebereiken. Aangezien Film- het festival elkjaardezelfdekanalen gebruiK, groeit aantal het contacten jaar honderden fans. ieder met nieuwe .-_ otrr.é r@r.neol h..rl ?€rr oéld óo t_1 www.fmfestival. I iI nUn yo be. m/use www. utu co rhfÍ boeien verse met content een en continu dialoog. alleen Niet versterkt fiIm-festial. es. U v hyv n dithetmerk, weten ookmensen maar zij samen brengen inte- te die tvv er.com edfiImfesti vaI ift /N ressehebben Bright. in www.ickr.com photo iImfestival fI / s/f nww.bright.nl - T-Mobile weblog forum en Bovenstaande voorbeelden bewijzen eralwelmerken diezich dat zijn T-Mobile houdt klanten dehoogte deontwikkelingen hier op van rond- focussen langetermijncommunicatie op met doelgroep, dehulp de met omdeiPhone. deze 0p manierheeftT-Mobiledirect een klantenaan- van s0cial media. focus deze is0pdefans detoege- De bij tools en spreekpunt ontwikkeld, zowel een waar in zendende alsindia- voegde vorm waarde deze die mensenkunnen leveren hetmerk. voor loogvorm communicatie bedreven (potentièle) wordt met klanten. - bi blog.tmo Ie.nI/iphone/ Boverstaande zijnafkomstig dewiki'Social cases uit mediain Nederland' nl) Miki.tribewise. - Bright weblog BrightMagazine social heeft goed media begrepen. content Door niet Matthijs Roumenis strategydirectorbijTribewise. alleen hetmagazine te bieden, ook deweblog, in aan maar op weten mroumen@tribewise.nl zùgeinteresseerden door geclaimde in het hun kennisdomein te 2417 Tips uit de praktijk Co-creatie Go-creatie hetbetrekken klanten is van ofklantgerichter verbetert relatie enhet de eindgebruikerc éénof meerdere bij fases je met klanten. ''UF vanhetinnovatieproces. hetdefinié- Voor Specif gebruikers voorl<eur'lead Een ieke (bij (grote)groep vrilwilligers is -$t' 'ó , renvantoegevoegde waarde eendiep is users') worden betrokkenbrainstormses- actiefbetrokken in bijhetontwik- " begrip behoeften klanten ge- van van en sies ideeèn genereren, concept- kelen onderhoudeneen 2q om te ofin en van # .tc ttiq" immers bruikers cruciaal.Co-creatie is workshops ideeèn te scherpen. om aan Co- product. source open wordt dÈi ' eenechte samenwerking klanten, met om creatieworkshops name zùnmet geschikt veeltoegepast deontwik- bij zemee latendenken je toekomsti- te over wanneer is behoefteaan beter een inzichtin keling software. is van Het ll . ,, ".ù*o geaanbod. Innovatiebureau Sunideezette klantbehoeften eenvoudige, enaan gemakke- z e e r g e s c h i k t w a n n e e r j e * - o.. f ; lllU t demogelijkheden eenrij. op liikte implementeren voor ideeèn korte of een nieuwe technische q-- Lì'. B t ') middellange Bilna bedrijven termiln. alle die standaard zetten. a% - ; tì wilt 5?- Co-creatie varièren een kan van situatie innovatie speerpunt als hebben maken ge- Denon-profit- "7t* -' je waarin klantin deeerste al betrok- bruik deze fase van vorm co-creatie. van organisatie Creative kenis bijhetbedenken nieuwe van ideeèn, Commons stimuleert deze tot een waarin meewerkt de situatie hij aan Crowdsourcing vorm co-creatie veel van met succes. laatste vanhetproduct- conceptont- Jezeteen fase of vraag probleem bijeen 0f uit zeer wikkelingsproces. heeft gro- brede Co-creatie drie groepmensen stelt beloning Deoverige vormen je in hetartikel en een twee vind tevoordelen: verhoogt slaagkans het de van beschikbaar 'hetwinnende De voor idee'. Co-creatie: eendialoog metuwklant Ga aan nieuwe je innovaties, maakt organisatie interactie deklant minimaal. het met is aanoe- op vvww. narketing axnl. m -
Advertisement