SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
SAMENVATTING
"Social media in Nederland" is een whitepaper uitgebracht door Tribewise, het full service social media
bureau uit Utrecht. In deze whitepaper worden 20 praktijkcases beschreven van innovatieve
Nederlandse merken die hun eerste stapjes al hebben gezet op het gebied van social media. Best
practices uit het veld, met een bewezen effectiviteit.
Uit de cases die in deze whitepaper worden genoemd zijn de volgende conclusies te trekken:
•  Faciliteer platformen waarop consumenten en merkfans met elkaar kunnen praten
   (#OxfamNovib, #Rabobank, #Smallingerland, #Shopgirl)
•  Neem in je middelenmix ook sociale communicatieplatformen mee (#Filmfestival,
   #Muziekgebouw)
•  Geef het woord aan de mensen die iets zinnigs te vertellen hebben over het onderwerp en
   spreken vanuit passie (#Groningen, #Arnhem, #GTST, #ReedBusines, #Rhinofly,
   #MartinSchilderGroep, #Verhagen, #Brinks, #TMobile)
•  Denk vanuit de consumentenbehoefte, niet vanuit de merkbehoefte (#Bart)
•  Houdt het echt en authentiek (#Sportlife)
•  Denk in continue communicatie, niet in momentopnames (#Bright, #MensHealth, #Filmfestival,
   #Muziekgebouw)
•  Voorzie de community van waardevolle content (#538, #Topnotch)
Wij hopen dat deze whitepaper je van de nodige inspiratie voorziet. Mocht je nog vragen hebben naar
aanleiding van deze selectie cases of andere social media gerelateerde zaken, ben je natuurlijk vrij
om contact met ons op te nemen (zie contactgegevens verderop in deze whitepaper)
Open brief aan alle marketeers van Nederland
Utrecht, 2 september 2009Beste marketeer,


Kan je me 5 voorbeelden noemen van goed gebruik van social media? MyStarbucks? Die ken ik al.
Dell Ideastorm, is ook al weer 5 jaar oud. Hoe Ford omgaat met social media is natuurlijk wel een heel
goed voorbeeld. Maar dat is in de Verenigde Staten.
In Nederland kennen we natuurlijk allemaal UPC dat een webcare team heeft ingezet. En verhalen
van merken die af en toe een viral video het internet op knallen in de hoop op een groot viraal effect.
Maar de rest dan? Wordt er in Nederland überhaupt op structureel niveau wat aan social media
gedaan? Natuurlijk! Maar het overzicht is vaak ver te zoeken. En daar wil Tribewise graag iets aan
doen!
Deze whitepaper geeft enkele voorbeelden van de inzet van social media in verschillende sectoren en
met verschillende doelstellingen. Zo lees je bijvoorbeeld over winners en missers, zoals het
Nederlands Filmfestival, de Rabobank, de gemeente Utrecht en T-Mobile. Leuke praktijkcases van
goed en minder goed gebruik van social media.
Hierdoor ontstaat een overzicht van voorbeelden en de succesfactoren die daarin een rol spelen. Ook
de minder goede voorbeelden komen aan bod. Niet uit leedvermaak maar om van te leren. Niets dan
lof voor hen die proberen. Zij leren ons immers wat werkt en wat niet.
Al deze voorbeelden staan ook in een wiki. Deze voorbeelden hebben wij door de tijd opgespaard en
samengevoegd tot een lijst van inmiddels meer dan 250 voorbeelden van social media gebruik in
Nederland.
Ik wens je veel leesplezier en hoop dat je inspiratie opdoet uit deze whitepaper!
Met vriendelijke groet,
Matthijs Roumen
Social Strategy Director
Tribewise
INLEIDING
Internetcommunicatie is hot. Door de enorme    het er in de Nederlandse markt ook aan toe kan
snelheid waarin technische ontwikkelingen zich   gaan. Voorbeelden van innovatieve bedrijven
voltrekken is techniek nog nooit zo goedkoop,   die succesvol social media weten in te zetten in
zo gebruikersvriendelijk en zo snel geweest.    hun communicatie strategie.
Nederland loopt daarin als land voorop. Met een  Deze whitepaper is geschreven door Matthijs
internetpenetratie van 82,9% staat Nederland in  Roumen, social strategy director bij Tribewise.
de top 3 van de wereld als het gaat om internet  De lancering van deze whitepaper loopt
gebruik.                      synchroon aan de lancering van Tribewise, het
Door deze technische ontwikkelingen is de     full service social media bureau uit Utrecht. Dat
manier waarop we tegenwoordig communiceren     betekent dat we mooie sociale communicatie
ook drastisch verandert. Kan jij je de tijd nog  oplossingen bedenken én realiseren voor
herinneren van voor email, sms, sociale      merken die een dialoog aan willen gaan met de
netwerken en weblogs?               consument.
Communicatie blijft veranderen. In 2004 is de   Alle cases zijn afkomstig uit de publieke wiki
term Web 2.0 geclaimd. Hiermee wordt het      over social media in Nederland. Deze wiki, een
onderscheid gemaakt tussen de periode waarin    initiatief van Tribewise, is in de afgelopen tijd
we internet gebruikten voor het opvragen van    uitgegroeid tot een uitgebreide database van
informatie (Web 1.0) en de periode waarin we    voorbeelden op het gebied van social media in
het internet steeds meer gaan gebruiken als    de Nederlandse markt. Aan deze wiki werken
platform voor communicatie (Web 2.0).       mensen mee als Sytse Kooistra (People's
Ook op het gebied van social media is       Valley), Frank Meeuwsen (Incredible
Nederland een land vol kansen geworden. Maar    Adventure), Antonio Thonis (Human Media)
liefst 67,7% leest weblogs, 27,1% heeft zelf een  Roel van der Ven (roelvanderven.com) en
weblog en 35,4% heeft wel eens een video ge-    Johan Voets (Rhinofly) die hun bijdrage
upload. En die percentages stijgen nog       leverden in de vorm van social media
dagelijks!                     voorbeelden.
Het probleem is dat merken niet goed genoeg    De wiki is voor iedereen vrij toegankelijk en kan
weten hoe ze met deze verandering om moeten    door iedereen worden aangevuld. Je kan de wiki
gaan. De vormen van communicatie veranderen    vinden op: wiki.tribewise.nl.
in zo'n rap tempo, dat veel marketeers niet    Overige gebruikte bronnen in deze whitepaper
weten hoe ze om moeten gaan met dit        zijn:
wisselende communicatielandschap. Mensen      • Wave 4 rapport, Universal McCann, juli 2009
praten met elkaar ook over merken en willen
                          • Wave 3 rapport, Universal McCann, maart
daarmee ook graag de dialoog aangaan. Maar
                           2008
liefst 93% van de Amerikanen verwacht
bijvoorbeeld dat een merk een online presence   • Social Media Study, Cone Business, 2008
heeft in social media.               Veel inspiratie gewenst bij het lezen van deze
En daarom deze whitepaper. Om alvast een      whitepaper.
paar mooie praktijkvoorbeelden te geven hoe
CASES
Gemeente Groningen studenten            Muziekgebouw aan ’t IJ
weblog
                            http://bit.ly/KZ2Tb
 http://bit.ly/13a0Ka
                          Muziekgebouw aan 't IJ timmert er flink op los
Hoe trigger je studenten nou op de beste manier
                          op het gebied van social media. Via een scala
op informatief vlak? Dat soort informatie gaat
                          aan communicatiekanalen weten zij de
allang niet meer via foldertjes en suffe
                          doelgroep op de hoogte te houden van de
brochures. De beste verhalen hoor je natuurlijk
                          activiteiten en evenementen die worden
van medestudenten.
                          gehouden in het Muziekgebouw.
Die gedachte had de Gemeente Groningen ook
                          Zo blijven fans op de hoogte van concerten en
bij het oprichten van Groningenlife.nl. Op deze
                          de artiesten via Last.FM, worden
verzamelpagina kom je als toekomstig student
                          sfeerimpressies via YouTube verspreid en
het hele jaar door dingen te leren over het leven
                          worden er via Twitter aankondigingen gedaan
in Groningen en de zaken die daarbij komen
                          van nieuwe evenementen. Een sterk staaltje
kijken, met onderwerpen als studeren, wonen,
                          communicatie!
uitgaan, cultuur, sporten en werken.
CASES
Bakker Bart Community              Topnotch YouTube kanaal
  http://bit.ly/KjK6G
Via het community platform van Bakker Bart
konden mensen met elkaar afspreken om        http://bit.ly/16NAL0
ergens samen een broodje te gaan eten. Ook
                         TopNotch is een platenlabel en houdt via haar
kon je kijken of iemand jou toevallig in de
                         YouTube kanaal op een succesvolle manier
bakkerij had gespot om af te spreken om samen
                         Hiphop minnend Nederland op de hoogte van
een broodje te gaan eten.
                         de laatste videoclips van de artiesten van
De community van Bakker Bart is een mooi en   TopNotch.
goed bedoeld voorbeeld van een concept dat
                         Al met al hebben de geplaatste video's een half
helaas niet is aangeslagen op de manier zoals
                         miljoen views bij elkaar gescoord en hebben er
het zou moeten. Met een primaire focus op het
                         bijna 10.000 YouTube gebruikers zich
merk en de doelgroep op de tweede plek had dit
                         geabonneerd op het TopNotch kanaal. Door
platform ook geen succes kunnen worden.
                         consistent video's te plaatsen (het TopNotch
Daarnaast probeerde het een dienst aan te
                         account heeft nu meer dan 1.000 video's
bieden die al op andere bestaande platformen
                         gepubliceerd op YouTube) weet het de
uitstekend wordt gefaciliteerd. Jammerlijke
                         doelgroep vast te houden en te voorzien van
misser voor Bakker Bart dus.
                         materiaal waar ze op zitten te wachten.
CASES
Rabobank City Campus Max forum           David Brinks: Hard Copy Weblog
  http://bit.ly/EX6wu
Rabobank bouwt in Utrecht een enorm complex
met studentenwoningen. Een goede zaak, want
het vinden van woonruimte in Utrecht
eenvoudig.
                           http://bit.ly/Seu4P
Om de voorpret voor de toekomstige bewoners
te stimuleren weet Rabobank op een goede      Hoe positioneer je jezelf in een drukke branche
manier de informatievoorziening rondom het     als freelance copywriter? David Brinks is iemand
complex te faciliteren. Naast een gebruikelijke  die dit spelletje goed begrijpt. Binnen enkele
website met kerninformatie heeft Rabobank ook   jaren is zijn weblog, Hard Copy, uitgegroeid tot
een discussieforum op gezet waar toekomstige    een toonaangevend en inspirerend weblog op
bewoners het alvast hebben over de faciliteiten,  het gebied van tekstschrijven.
maken ze kennis met elkaar en worden allerlei   Door de lezer te voorzien van kritische noot op
andere woon gerelateerde onderwerpen        onder andere copy, insights in werkzaamheden
besproken.                     en vraagstellingen, weet David zijn lezers te
Op deze manier wordt de wooncommunity       boeien om terug te komen. Misschien spreekt hij
hechter - wat het interessanter maakt om er te   niet direct zijn doelgroep aan - de bedrijven die
komen wonen - en vinden de bewoners vraag     juist behoefte hebben aan een copywriter - maar
en antwoord bij elkaar, in plaats van zich te   indirect geloof ik graag dat hij via dit medium
richten tot de facilitator van het complex. Een  veel leads binnen krijgt.
win win situatie!
CASES
Radio 538: Tiësto Club Life Podcast        Sportlife viral video
  http://bit.ly/ZRcYa
Radio 538 biedt een wekelijkse podcast van DJ     http://bit.ly/gRcHs
Tiësto. Deze mix download automatisch elke     "Doe mij een viral." Werk je bij een
vrijdagmiddag naar je iTunes en is direct klaar  communicatiebureau, dan hoor je deze vraag
om te worden beluisterd op je iPod of iPhone.   vast wel eens van een klant. Of dit bij Sportlife
Door consistent iedere week een goed stukje    net zo is gegaan durf ik natuurlijk niet te zeggen,
content aan te bieden heeft deze podcast in een  maar de insteek van deze viral heeft niet de
korte tijd een enorme hoeveelheid fans voor zich  potentie gehad voor hoge cijfers.
gewonnen, die graag anderen vertellen over     Niet alleen het acteertalent heeft deze video de
Tiësto en Radio 538. Tussendoor kan radio 538   strop om gedaan, ook ligt het merk Sportlife er
mooi evenementen communiceren die in het      veel te dik bovenop. Vervelend, want dit zijn
teken staan van dance.               grote factoren die bepalen of het filmpje wel of
                          niet wordt doorgestuurd en hebben ook grote
                          invloed op plaatsing van invloedrijke weblogs
                          die een hoog aantal views kunnen garanderen.
CASES
Bright Magazine: Bright Weblog           Reed Business: Reed Weblog
  http://bit.ly/41WCk3               http://bit.ly/YpOfh
Bright Magazine heeft social media goed      Werkenbijreedbusiness.nl is een meerder malen
begrepen. Als innovative lifestyle magazine    bekroond als platform voor
kunnen ze natuurlijk ook niet anders. Door niet  arbeidsmarktcommunicatie. Een onderdeel van
alleen content in het magazine aan te bieden,   dit platform is de Reed Business weblog, waar
maar ook op de weblog, weten zij          medewerkers vertellen over algemene gang van
geïnteresseerden in het door hun geclaimde     zaken en werkzaamheden.
domein 24/7 te boeien met content.         Op deze manier worden potentieel
Niet alleen versterkt dit het merk Bright     geïnteresseerde kandidaten op de hoogte
aanzienlijk, ook zorgt dit voor een goede     gehouden wat er speelt binnen Reed Business
doorvertaling in abonnee aantallen naar het blad  en wordt Reed Business op deze manier
zelf.                       gepositioneerd als een aantrekkelijker
                          werkgever.
CASES
Rhinofly – Frank-ly                 T-Mobile: iPhone weblog
  http://bit.ly/PxXRL                 http://bit.ly/vXlZQ
Het vermelden waard, niet omdat ik er zelf voor   Op de T-Mobile weblog, speciaal ingericht voor
blog maar omdat ik van deze case de harde      de iPhone, houdt T-Mobile haar klanten, en
cijfers uit eigen hand kan aanleveren. Frank-ly is  geïnteresseerden in de iPhone, op de hoogte
al jaren het corporate weblog van Rhinofly, waar   van de ontwikkelingen rondom de iPhone.
medewerkers vertellen over de dingen die hun
opvallen en de werkzaamheden die ze         Op deze manier heeft T-Mobile een direct
bezighouden. Ook is dit een goed kanaal voor     aanspreekpunt voor haar klanten ontwikkeld
Rhinofly om de algemene nieuwswaardige        waar zowel zendende vorm als in dialoog
artikelen over Rhinofly te publiceren.        communicatie wordt bedreven met klanten en
                           potentiële klanten.
Dagelijks trekt de weblog honderden
geïnteresseerden uit de industrie die door
Frank-ly op de hoogte worden gehouden over
ontwikkelingen in het vakgebied. Het is een
goede versterking voor het werkgeversmerk
Rhinofly en voor het merk Rhinofly zelf. Het
heeft voor Rhinofly geresulteerd in meerdere
uitnodigingen voor pitches en leuke nieuwe
collega's.
CASES
Martin Schilder Groep: Corporate          Gemeente Smallingerland:
weblog                       Community
                           http://bit.ly/EfcKu
                          De wijbouweneenwijk.nl community is inmiddels
  http://bit.ly/3Ok9di              al redelijk beroemd in Nederland als het gaat om
Via de weblog van deze autodealer houden      succesvolle commerciële communities. Deze
medewerkers geïnteresseerden op de hoogte     community had als opzet om toekomstige
van de laatste ontwikkelingen in autoland.     bewoners van een nieuwbouwwijk mee te laten
Het weblog is inmiddels uitgegroeid tot een mooi  beslissen over allerlei trajecten.
contactpunt voor communicatie met de auto     Op deze manier kreeg niet alleen de wijk een
minnende doelgroep. Ideaal voor het loslaten    grote hoeveelheid publiciteit, ook zorgt dit ervoor
van korte pulsjes op het gebied van        dat de bewoners van de wijk meer tevreden
autocommunicatie en het communiceren van      zullen zijn met de wijk waar zij uiteindelijk gaan
nieuwe acties van de dealers zelf.         wonen. Een goede manier om de (offline)
                          community te versterken en in contact met
                          elkaar te brengen!
CASES
Ministerie van Buitenlandse Zaken:         Gemeente Arnhem: Arnhem Direct
Maxime Verhagen Twitter
                            http://bit.ly/WY7jL
                          Arnhem Direct is een weblog, in eerste instantie
  http://bit.ly/gXjc5
                          opgezet door burgers om andere burgers van
De Twitterpagina van Maxime Verhagen heeft     informatie te voorzien over wonen, werken,
ervoor gezorgd dat Twitter landelijk meer      onderwijs, politiek, lifestyle en cultuur in en rond
bekendheid heeft gekregen. Veelvoudig is de     Arnhem.
manier waarop onze minister van Buitenlandse
                          Via dit platform is het nu, voor de gemeente,
Zaken via Twitter mensen op de hoogte houdt
                          mogelijk om op een directe manier in contact te
van zijn dagelijkse zaken zowel geprezen als
                          komen met de burgers van haar stad.
bekritiseerd.
Een mooie open dialoog is het resultaat, waarin
de positie en de taken van deze minister
centraal staan. Deze transparantie zorgt voor
begrip voor de werkzaamheden van de minister
en plaatst de minister op deze manier dichter bij
het volk.
CASES
Men’s Health: Hoofdredacteur           Goede Tijden Slechte Tijden:
Weblog                      Twitterpagina
  http://bit.ly/sYgQC
Via de weblog van Jan Peter, hoofdredacteur
van mannenblad Men’s Health, houdt Jan Peter     http://bit.ly/110pPE
de lezers op de hoogte van trends en       Op de Goede Tijden Slechte Tijden Twitter
ontwikkelingen die ook in het blad worden     pagina worden fans van het programma op de
besproken.                    hoogte gehouden van het programma, de
De weblog is een mooi verlengstuk van de     opnames en alles rondom GTST. Ook worden
communicatie waardoor niet alleen maandelijks   vragen beantwoord van fans.
de Men's Health lezers op de hoogte blijven van  Ook hier geldt weer dat de Twitterpagina een
het hoofdonderwerp "Alles wat de man       verlengstuk is van de communicatie rondom
beweegt", maar tussendoor op deze manier ook   Goede Tijden Slechte Tijden. Op deze manier
prikkels krijgen.                 weet de redactie de fans ook buiten de 30
                         zendminuten om te boeien met informatie
                         rondom GTST, waardoor de gebruikers loyaler
                         en geïnteresseerder naar de soap gaan kijken.
CASES
Oxfam Novib: Doenersnet.nl             Nederlands Filmfestival: Sociale
                          middelenmix
  http://bit.ly/XRUgB
Op Doenersnet komen vrijwilligers van Oxfam
Novib samen om zich gezamenlijk sterk te
maken. Op het Ning platform worden vrijwilligers   http://bit.ly/HpbLN
aangestuurd en delen vrijwilligers hun       Het Nederlands Filmfestival heeft, net als
ervaringen met elkaar.               Muziekgebouw aan 't IJ, een breed scala aan
Een online omgeving is natuurlijk een goede    sociale tools gebruikt. Door de verscheidenheid
manier om de bestaande community te        aan tools weten zij de doelgroep op
activeren en te organiseren. Oxfam Novib heeft   verschillende manieren te bereiken.
dit goed begrepen en faciliteert hier een goede  Aangezien het Filmfestival elk jaar dezelfde
aansluiting tussen online organisatie en offline  kanalen gebruikt met dezelfde
acties.                      gebruikersnamen, wordt er elk jaar een nieuwe
                          groep fans toegevoegd aan de bestaande
                          groep. Op deze manier groeit de fanbase en
                          worden de bestaande fans goed op de hoogte
                          gehouden van de ontwikkelingen. Goed werk
                          van het Filmfestival!
CASES
Tribewise: Wiki met social media
voorbeelden
                  Tribewise is een full service social media bureau
                  dat haar naam nog moet vestigen in de markt.
                  Om zich te positioneren in de markt heeft
                  Tribewise een wiki opgezet waar in cocreatie
                  met anderen een levende database wordt
                  opgebouwd.
                  Aangezien social media momenteel een
                  belangrijk onderwerp is in de
                  communicatiewereld, is er veel behoefte naar
                  deze kennis en maken marketeers graag
 http://bit.ly/WUoyu       gebruik van deze database.
BEGIN MET SOCIAL MEDIA
De praktijk wijst uit dat social media in        media in de middelenmix. Ons advies is: “Begin
Nederland langzaam een volwassen medium         met social media”.
begint te worden. De tijd dat het werd         Tribewise helpt graag om voor jouw merk ook
bestempeld als een magisch truckje is alweer      de vertaalslag te maken naar social media.
voorbij. Deze whitepaper heeft je in ieder geval
voorzien van praktische voorbeelden op het       U kunt ons bereiken per mail op
gebied van faciliteren, storytelling, authenticiteit,  info@tribewise.nl via www.tribewise.nl of per
contentwaarde en het toepassen van social        telefoon op 030 280 45 64

More Related Content

What's hot

20191114 Social media ID-dagen Aeropolis Brussel
20191114 Social media ID-dagen Aeropolis Brussel20191114 Social media ID-dagen Aeropolis Brussel
20191114 Social media ID-dagen Aeropolis BrusselI Like Media
 
Tijdsbestedingsonderzoek 2010
Tijdsbestedingsonderzoek 2010Tijdsbestedingsonderzoek 2010
Tijdsbestedingsonderzoek 2010Bookelaar
 
De zwarte kant van social media
De zwarte kant van social mediaDe zwarte kant van social media
De zwarte kant van social mediaTwittercrisis
 
It Trends Ede 20090130
It Trends Ede 20090130It Trends Ede 20090130
It Trends Ede 20090130Raoul Teeuwen
 
Presentatie MBO Raad
Presentatie MBO RaadPresentatie MBO Raad
Presentatie MBO RaadCoopr
 
Het nieuwe uitgeven - De techniek
Het nieuwe uitgeven - De techniekHet nieuwe uitgeven - De techniek
Het nieuwe uitgeven - De techniekmmichiel
 
Presentatie Inspiratiesessie Nieuwe Media Kernteam 23 Nov 2009 Upload
Presentatie Inspiratiesessie Nieuwe Media Kernteam 23 Nov 2009 UploadPresentatie Inspiratiesessie Nieuwe Media Kernteam 23 Nov 2009 Upload
Presentatie Inspiratiesessie Nieuwe Media Kernteam 23 Nov 2009 UploadHans Mestrum videofilm expert
 
The Social Revolution
The Social RevolutionThe Social Revolution
The Social RevolutionInnekepoes
 

What's hot (20)

Les Vier
Les VierLes Vier
Les Vier
 
20191114 Social media ID-dagen Aeropolis Brussel
20191114 Social media ID-dagen Aeropolis Brussel20191114 Social media ID-dagen Aeropolis Brussel
20191114 Social media ID-dagen Aeropolis Brussel
 
Tijdsbestedingsonderzoek 2010
Tijdsbestedingsonderzoek 2010Tijdsbestedingsonderzoek 2010
Tijdsbestedingsonderzoek 2010
 
De zwarte kant van social media
De zwarte kant van social mediaDe zwarte kant van social media
De zwarte kant van social media
 
Kick off webstrategie
Kick off webstrategieKick off webstrategie
Kick off webstrategie
 
Presentatie Yob Society 14 Mei 2009
Presentatie Yob Society 14 Mei 2009Presentatie Yob Society 14 Mei 2009
Presentatie Yob Society 14 Mei 2009
 
Presentatie VDO nieuwe media
Presentatie VDO nieuwe mediaPresentatie VDO nieuwe media
Presentatie VDO nieuwe media
 
Presentatie Nieuw Media
Presentatie Nieuw MediaPresentatie Nieuw Media
Presentatie Nieuw Media
 
It Trends Ede 20090130
It Trends Ede 20090130It Trends Ede 20090130
It Trends Ede 20090130
 
SlideCast Nieuwe Media 26 Jan 2009
SlideCast Nieuwe Media 26 Jan 2009SlideCast Nieuwe Media 26 Jan 2009
SlideCast Nieuwe Media 26 Jan 2009
 
Presentatie MBO Raad
Presentatie MBO RaadPresentatie MBO Raad
Presentatie MBO Raad
 
Het nieuwe uitgeven - De techniek
Het nieuwe uitgeven - De techniekHet nieuwe uitgeven - De techniek
Het nieuwe uitgeven - De techniek
 
Sociale media en jongeren, wat we als (groot)ouder moeten weten.
Sociale media en jongeren, wat we als (groot)ouder moeten weten. Sociale media en jongeren, wat we als (groot)ouder moeten weten.
Sociale media en jongeren, wat we als (groot)ouder moeten weten.
 
Sociale media voor ouders en leerkrachten: Alles met Mate(n)
Sociale media voor ouders en leerkrachten: Alles met Mate(n)Sociale media voor ouders en leerkrachten: Alles met Mate(n)
Sociale media voor ouders en leerkrachten: Alles met Mate(n)
 
Social media en jongeren, voor leerkrachten en schooldirecteurs.
Social media en jongeren, voor leerkrachten en schooldirecteurs.Social media en jongeren, voor leerkrachten en schooldirecteurs.
Social media en jongeren, voor leerkrachten en schooldirecteurs.
 
Nieuwe Media 5 Mrt 2009
Nieuwe Media 5 Mrt 2009Nieuwe Media 5 Mrt 2009
Nieuwe Media 5 Mrt 2009
 
Bezoek Studenten Mediapedagogiek 4 Feb 09
Bezoek Studenten Mediapedagogiek 4 Feb 09Bezoek Studenten Mediapedagogiek 4 Feb 09
Bezoek Studenten Mediapedagogiek 4 Feb 09
 
Nieuwe Media Secretaressedag 16 Apr 2009
Nieuwe Media Secretaressedag 16 Apr 2009Nieuwe Media Secretaressedag 16 Apr 2009
Nieuwe Media Secretaressedag 16 Apr 2009
 
Presentatie Inspiratiesessie Nieuwe Media Kernteam 23 Nov 2009 Upload
Presentatie Inspiratiesessie Nieuwe Media Kernteam 23 Nov 2009 UploadPresentatie Inspiratiesessie Nieuwe Media Kernteam 23 Nov 2009 Upload
Presentatie Inspiratiesessie Nieuwe Media Kernteam 23 Nov 2009 Upload
 
The Social Revolution
The Social RevolutionThe Social Revolution
The Social Revolution
 

Viewers also liked

Handleiding whitepaper schrijven
Handleiding whitepaper schrijvenHandleiding whitepaper schrijven
Handleiding whitepaper schrijvenWitpapier.nl
 
Social Media Monitor 4 | Presentatie van de resultaten
Social Media Monitor 4 | Presentatie van de resultatenSocial Media Monitor 4 | Presentatie van de resultaten
Social Media Monitor 4 | Presentatie van de resultatenSocial Embassy
 
How To: Linkedin voor Beginners
How To: Linkedin voor BeginnersHow To: Linkedin voor Beginners
How To: Linkedin voor BeginnersBohemia Amsterdam
 
Social and more - Facebook uitleg voor beginners
Social and more - Facebook uitleg voor beginnersSocial and more - Facebook uitleg voor beginners
Social and more - Facebook uitleg voor beginnersSamira Salman
 
Onderzoek: Positieve buzz maakt een merk sterker
Onderzoek: Positieve buzz maakt een merk sterkerOnderzoek: Positieve buzz maakt een merk sterker
Onderzoek: Positieve buzz maakt een merk sterkerSocial Embassy
 
Hyves verbindt Nederland- 24/7 merkaanwezigheid
Hyves verbindt Nederland- 24/7 merkaanwezigheidHyves verbindt Nederland- 24/7 merkaanwezigheid
Hyves verbindt Nederland- 24/7 merkaanwezigheidSocial Embassy
 
Facebook ROI for brands - The value of fans, engagemend and conversation
Facebook ROI for brands - The value of fans, engagemend and conversationFacebook ROI for brands - The value of fans, engagemend and conversation
Facebook ROI for brands - The value of fans, engagemend and conversationSocial Embassy
 
Social Media Monitor 4 | Presentatie van Google+
Social Media Monitor 4 | Presentatie van Google+Social Media Monitor 4 | Presentatie van Google+
Social Media Monitor 4 | Presentatie van Google+Social Embassy
 
Brand Leaders Debat: Privacy
Brand Leaders Debat: PrivacyBrand Leaders Debat: Privacy
Brand Leaders Debat: PrivacySocial Embassy
 
Rendement uit social media for Social Media Congres 2013
Rendement uit social media for Social Media Congres 2013Rendement uit social media for Social Media Congres 2013
Rendement uit social media for Social Media Congres 2013Social Embassy
 
Zo doe je dat: Aan de slag met Instagram
Zo doe je dat: Aan de slag met InstagramZo doe je dat: Aan de slag met Instagram
Zo doe je dat: Aan de slag met InstagramIDG Nederland
 
Instagram voor beginners
Instagram voor beginnersInstagram voor beginners
Instagram voor beginnersESN
 
Presentatie linkedin voor beginners 2015
Presentatie linkedin voor beginners 2015Presentatie linkedin voor beginners 2015
Presentatie linkedin voor beginners 2015Josette Bos
 
Instagram - een praktische handleiding
Instagram - een praktische handleidingInstagram - een praktische handleiding
Instagram - een praktische handleidingcontentcreatiespuntnl
 
Snaplabs research: merken op Snapchat
Snaplabs research: merken op SnapchatSnaplabs research: merken op Snapchat
Snaplabs research: merken op SnapchatSocial Embassy
 

Viewers also liked (20)

Snapchat voor merken
Snapchat voor merkenSnapchat voor merken
Snapchat voor merken
 
Handleiding whitepaper schrijven
Handleiding whitepaper schrijvenHandleiding whitepaper schrijven
Handleiding whitepaper schrijven
 
Social Media Monitor 4 | Presentatie van de resultaten
Social Media Monitor 4 | Presentatie van de resultatenSocial Media Monitor 4 | Presentatie van de resultaten
Social Media Monitor 4 | Presentatie van de resultaten
 
LinkedIn workshop voor beginners
LinkedIn workshop voor beginnersLinkedIn workshop voor beginners
LinkedIn workshop voor beginners
 
Social media linkedin beginners
Social media linkedin beginnersSocial media linkedin beginners
Social media linkedin beginners
 
How To: Linkedin voor Beginners
How To: Linkedin voor BeginnersHow To: Linkedin voor Beginners
How To: Linkedin voor Beginners
 
Werk via social media 9 10 sept
Werk via social media 9 10 septWerk via social media 9 10 sept
Werk via social media 9 10 sept
 
Social and more - Facebook uitleg voor beginners
Social and more - Facebook uitleg voor beginnersSocial and more - Facebook uitleg voor beginners
Social and more - Facebook uitleg voor beginners
 
Onderzoek: Positieve buzz maakt een merk sterker
Onderzoek: Positieve buzz maakt een merk sterkerOnderzoek: Positieve buzz maakt een merk sterker
Onderzoek: Positieve buzz maakt een merk sterker
 
Hyves verbindt Nederland- 24/7 merkaanwezigheid
Hyves verbindt Nederland- 24/7 merkaanwezigheidHyves verbindt Nederland- 24/7 merkaanwezigheid
Hyves verbindt Nederland- 24/7 merkaanwezigheid
 
Facebook ROI for brands - The value of fans, engagemend and conversation
Facebook ROI for brands - The value of fans, engagemend and conversationFacebook ROI for brands - The value of fans, engagemend and conversation
Facebook ROI for brands - The value of fans, engagemend and conversation
 
Social Media Monitor 4 | Presentatie van Google+
Social Media Monitor 4 | Presentatie van Google+Social Media Monitor 4 | Presentatie van Google+
Social Media Monitor 4 | Presentatie van Google+
 
Brand Leaders Debat: Privacy
Brand Leaders Debat: PrivacyBrand Leaders Debat: Privacy
Brand Leaders Debat: Privacy
 
Rendement uit social media for Social Media Congres 2013
Rendement uit social media for Social Media Congres 2013Rendement uit social media for Social Media Congres 2013
Rendement uit social media for Social Media Congres 2013
 
Zo doe je dat: Aan de slag met Instagram
Zo doe je dat: Aan de slag met InstagramZo doe je dat: Aan de slag met Instagram
Zo doe je dat: Aan de slag met Instagram
 
Instagram voor beginners
Instagram voor beginnersInstagram voor beginners
Instagram voor beginners
 
YouTube
YouTubeYouTube
YouTube
 
Presentatie linkedin voor beginners 2015
Presentatie linkedin voor beginners 2015Presentatie linkedin voor beginners 2015
Presentatie linkedin voor beginners 2015
 
Instagram - een praktische handleiding
Instagram - een praktische handleidingInstagram - een praktische handleiding
Instagram - een praktische handleiding
 
Snaplabs research: merken op Snapchat
Snaplabs research: merken op SnapchatSnaplabs research: merken op Snapchat
Snaplabs research: merken op Snapchat
 

Similar to Whitepaper - Social Media In Nederland

Starten met Social Media 30 november ANP Persupport Presentatie Jos Govaart
Starten met Social Media 30 november ANP Persupport Presentatie Jos GovaartStarten met Social Media 30 november ANP Persupport Presentatie Jos Govaart
Starten met Social Media 30 november ANP Persupport Presentatie Jos GovaartCoopr
 
PR en Online Reputatie: Social Media School Rsltschool10
PR en Online Reputatie: Social Media School Rsltschool10PR en Online Reputatie: Social Media School Rsltschool10
PR en Online Reputatie: Social Media School Rsltschool10Coopr
 
2013.03.05 efficient online communiceren ifv vorming facebook
2013.03.05  efficient online communiceren ifv vorming facebook2013.03.05  efficient online communiceren ifv vorming facebook
2013.03.05 efficient online communiceren ifv vorming facebookMediaraven vzw
 
Presentatie webinar 'GO! goes social. Hoe je als GO! school op sociale media ...
Presentatie webinar 'GO! goes social. Hoe je als GO! school op sociale media ...Presentatie webinar 'GO! goes social. Hoe je als GO! school op sociale media ...
Presentatie webinar 'GO! goes social. Hoe je als GO! school op sociale media ...GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 
Presentatie kick off bijeenkomst NBOV
Presentatie kick off bijeenkomst NBOVPresentatie kick off bijeenkomst NBOV
Presentatie kick off bijeenkomst NBOVCoopr
 
Social media en burgerparticipatie
Social media en burgerparticipatieSocial media en burgerparticipatie
Social media en burgerparticipatieEllen Hiep
 
2013.04.22 efficient online communiceren - universiteit antwerpen
2013.04.22  efficient online communiceren - universiteit antwerpen2013.04.22  efficient online communiceren - universiteit antwerpen
2013.04.22 efficient online communiceren - universiteit antwerpenMediaraven vzw
 
Kennispublicatie sociale media zomer 2012 nifv luisteren en produceren
Kennispublicatie sociale media zomer 2012 nifv luisteren en producerenKennispublicatie sociale media zomer 2012 nifv luisteren en produceren
Kennispublicatie sociale media zomer 2012 nifv luisteren en producerenTwittercrisis
 
20130220 vorming facebook - hopper
20130220  vorming facebook - hopper20130220  vorming facebook - hopper
20130220 vorming facebook - hopperMediaraven vzw
 
Het levende web en de publieke zaak
Het levende web en de publieke zaakHet levende web en de publieke zaak
Het levende web en de publieke zaakKennisland
 
Presentatie SRE Project 'Laat je niet flessen'- Online communities
Presentatie SRE Project 'Laat je niet flessen'- Online communitiesPresentatie SRE Project 'Laat je niet flessen'- Online communities
Presentatie SRE Project 'Laat je niet flessen'- Online communitiesLiesbeth Meijnckens
 
Starten met Social Media , ANP Perssupport, Jos Govaart, Coopr
Starten met Social Media , ANP Perssupport, Jos Govaart, CooprStarten met Social Media , ANP Perssupport, Jos Govaart, Coopr
Starten met Social Media , ANP Perssupport, Jos Govaart, CooprCoopr
 
07052014 efficient online communiceren Open Aanbod
07052014 efficient online communiceren Open Aanbod07052014 efficient online communiceren Open Aanbod
07052014 efficient online communiceren Open AanbodMediaraven vzw
 
20130430 jeugdraad dendermonde
20130430 jeugdraad dendermonde20130430 jeugdraad dendermonde
20130430 jeugdraad dendermondeMediaraven vzw
 
Presentatie Social Media 11 november WVF
Presentatie Social Media 11 november WVFPresentatie Social Media 11 november WVF
Presentatie Social Media 11 november WVFRonald Bruins
 
Future of Advertising Summit (full report)
Future of Advertising Summit (full report)Future of Advertising Summit (full report)
Future of Advertising Summit (full report)AB the unbound agency
 
Presentatie kruisingadispuut 24 01 2011
Presentatie kruisingadispuut 24 01 2011Presentatie kruisingadispuut 24 01 2011
Presentatie kruisingadispuut 24 01 2011Coopr
 
Acw studiedag sociale media 24.11.2011
Acw studiedag sociale media  24.11.2011Acw studiedag sociale media  24.11.2011
Acw studiedag sociale media 24.11.2011Fishtank
 

Similar to Whitepaper - Social Media In Nederland (20)

Starten met Social Media 30 november ANP Persupport Presentatie Jos Govaart
Starten met Social Media 30 november ANP Persupport Presentatie Jos GovaartStarten met Social Media 30 november ANP Persupport Presentatie Jos Govaart
Starten met Social Media 30 november ANP Persupport Presentatie Jos Govaart
 
PR en Online Reputatie: Social Media School Rsltschool10
PR en Online Reputatie: Social Media School Rsltschool10PR en Online Reputatie: Social Media School Rsltschool10
PR en Online Reputatie: Social Media School Rsltschool10
 
2013.03.05 efficient online communiceren ifv vorming facebook
2013.03.05  efficient online communiceren ifv vorming facebook2013.03.05  efficient online communiceren ifv vorming facebook
2013.03.05 efficient online communiceren ifv vorming facebook
 
Presentatie webinar 'GO! goes social. Hoe je als GO! school op sociale media ...
Presentatie webinar 'GO! goes social. Hoe je als GO! school op sociale media ...Presentatie webinar 'GO! goes social. Hoe je als GO! school op sociale media ...
Presentatie webinar 'GO! goes social. Hoe je als GO! school op sociale media ...
 
Presentatie kick off bijeenkomst NBOV
Presentatie kick off bijeenkomst NBOVPresentatie kick off bijeenkomst NBOV
Presentatie kick off bijeenkomst NBOV
 
Social media en burgerparticipatie
Social media en burgerparticipatieSocial media en burgerparticipatie
Social media en burgerparticipatie
 
2013.04.22 efficient online communiceren - universiteit antwerpen
2013.04.22  efficient online communiceren - universiteit antwerpen2013.04.22  efficient online communiceren - universiteit antwerpen
2013.04.22 efficient online communiceren - universiteit antwerpen
 
Kennispublicatie sociale media zomer 2012 nifv luisteren en produceren
Kennispublicatie sociale media zomer 2012 nifv luisteren en producerenKennispublicatie sociale media zomer 2012 nifv luisteren en produceren
Kennispublicatie sociale media zomer 2012 nifv luisteren en produceren
 
20130220 vorming facebook - hopper
20130220  vorming facebook - hopper20130220  vorming facebook - hopper
20130220 vorming facebook - hopper
 
Het levende web en de publieke zaak
Het levende web en de publieke zaakHet levende web en de publieke zaak
Het levende web en de publieke zaak
 
Sociale media in lokale besturen
Sociale media in lokale besturenSociale media in lokale besturen
Sociale media in lokale besturen
 
Presentatie SRE Project 'Laat je niet flessen'- Online communities
Presentatie SRE Project 'Laat je niet flessen'- Online communitiesPresentatie SRE Project 'Laat je niet flessen'- Online communities
Presentatie SRE Project 'Laat je niet flessen'- Online communities
 
Starten met Social Media , ANP Perssupport, Jos Govaart, Coopr
Starten met Social Media , ANP Perssupport, Jos Govaart, CooprStarten met Social Media , ANP Perssupport, Jos Govaart, Coopr
Starten met Social Media , ANP Perssupport, Jos Govaart, Coopr
 
07052014 efficient online communiceren Open Aanbod
07052014 efficient online communiceren Open Aanbod07052014 efficient online communiceren Open Aanbod
07052014 efficient online communiceren Open Aanbod
 
20130430 jeugdraad dendermonde
20130430 jeugdraad dendermonde20130430 jeugdraad dendermonde
20130430 jeugdraad dendermonde
 
Presentatie Social Media 11 november WVF
Presentatie Social Media 11 november WVFPresentatie Social Media 11 november WVF
Presentatie Social Media 11 november WVF
 
Future of Advertising Summit (full report)
Future of Advertising Summit (full report)Future of Advertising Summit (full report)
Future of Advertising Summit (full report)
 
Presentatie kruisingadispuut 24 01 2011
Presentatie kruisingadispuut 24 01 2011Presentatie kruisingadispuut 24 01 2011
Presentatie kruisingadispuut 24 01 2011
 
Acw studiedag sociale media 24.11.2011
Acw studiedag sociale media  24.11.2011Acw studiedag sociale media  24.11.2011
Acw studiedag sociale media 24.11.2011
 
Jeugdraad dendermonde
Jeugdraad dendermondeJeugdraad dendermonde
Jeugdraad dendermonde
 

More from Tribewise

Tribewise Trendpresentatie 2013
Tribewise Trendpresentatie 2013Tribewise Trendpresentatie 2013
Tribewise Trendpresentatie 2013Tribewise
 
20121210 Upact Touch Peace Seminar
20121210 Upact Touch Peace Seminar20121210 Upact Touch Peace Seminar
20121210 Upact Touch Peace SeminarTribewise
 
Terugblik op TEDxUtrecht 8 november 2012
Terugblik op TEDxUtrecht 8 november 2012Terugblik op TEDxUtrecht 8 november 2012
Terugblik op TEDxUtrecht 8 november 2012Tribewise
 
20111115 NVZ P&O Congres
20111115 NVZ P&O Congres20111115 NVZ P&O Congres
20111115 NVZ P&O CongresTribewise
 
Hoe social is de retail in Utrecht?
Hoe social is de retail in Utrecht?Hoe social is de retail in Utrecht?
Hoe social is de retail in Utrecht?Tribewise
 
20101007 Presentatie VakdagDM
20101007 Presentatie VakdagDM20101007 Presentatie VakdagDM
20101007 Presentatie VakdagDMTribewise
 
Keynote Socializing 2.0 event
Keynote Socializing 2.0 eventKeynote Socializing 2.0 event
Keynote Socializing 2.0 eventTribewise
 
20100310 Marketing Rslt
20100310 Marketing Rslt20100310 Marketing Rslt
20100310 Marketing RsltTribewise
 
20100210 Marketing Max
20100210 Marketing Max20100210 Marketing Max
20100210 Marketing MaxTribewise
 
20100204 ABN Amro
20100204 ABN Amro20100204 ABN Amro
20100204 ABN AmroTribewise
 
20091113 ING Intern Congres
20091113 ING Intern Congres20091113 ING Intern Congres
20091113 ING Intern CongresTribewise
 
20091019 Dutch Work Innovation Day
20091019 Dutch Work Innovation Day20091019 Dutch Work Innovation Day
20091019 Dutch Work Innovation DayTribewise
 
Presentatie Tribewise Slideshare
Presentatie Tribewise SlidesharePresentatie Tribewise Slideshare
Presentatie Tribewise SlideshareTribewise
 

More from Tribewise (13)

Tribewise Trendpresentatie 2013
Tribewise Trendpresentatie 2013Tribewise Trendpresentatie 2013
Tribewise Trendpresentatie 2013
 
20121210 Upact Touch Peace Seminar
20121210 Upact Touch Peace Seminar20121210 Upact Touch Peace Seminar
20121210 Upact Touch Peace Seminar
 
Terugblik op TEDxUtrecht 8 november 2012
Terugblik op TEDxUtrecht 8 november 2012Terugblik op TEDxUtrecht 8 november 2012
Terugblik op TEDxUtrecht 8 november 2012
 
20111115 NVZ P&O Congres
20111115 NVZ P&O Congres20111115 NVZ P&O Congres
20111115 NVZ P&O Congres
 
Hoe social is de retail in Utrecht?
Hoe social is de retail in Utrecht?Hoe social is de retail in Utrecht?
Hoe social is de retail in Utrecht?
 
20101007 Presentatie VakdagDM
20101007 Presentatie VakdagDM20101007 Presentatie VakdagDM
20101007 Presentatie VakdagDM
 
Keynote Socializing 2.0 event
Keynote Socializing 2.0 eventKeynote Socializing 2.0 event
Keynote Socializing 2.0 event
 
20100310 Marketing Rslt
20100310 Marketing Rslt20100310 Marketing Rslt
20100310 Marketing Rslt
 
20100210 Marketing Max
20100210 Marketing Max20100210 Marketing Max
20100210 Marketing Max
 
20100204 ABN Amro
20100204 ABN Amro20100204 ABN Amro
20100204 ABN Amro
 
20091113 ING Intern Congres
20091113 ING Intern Congres20091113 ING Intern Congres
20091113 ING Intern Congres
 
20091019 Dutch Work Innovation Day
20091019 Dutch Work Innovation Day20091019 Dutch Work Innovation Day
20091019 Dutch Work Innovation Day
 
Presentatie Tribewise Slideshare
Presentatie Tribewise SlidesharePresentatie Tribewise Slideshare
Presentatie Tribewise Slideshare
 

Whitepaper - Social Media In Nederland

 • 1.
 • 2. SAMENVATTING "Social media in Nederland" is een whitepaper uitgebracht door Tribewise, het full service social media bureau uit Utrecht. In deze whitepaper worden 20 praktijkcases beschreven van innovatieve Nederlandse merken die hun eerste stapjes al hebben gezet op het gebied van social media. Best practices uit het veld, met een bewezen effectiviteit. Uit de cases die in deze whitepaper worden genoemd zijn de volgende conclusies te trekken: • Faciliteer platformen waarop consumenten en merkfans met elkaar kunnen praten (#OxfamNovib, #Rabobank, #Smallingerland, #Shopgirl) • Neem in je middelenmix ook sociale communicatieplatformen mee (#Filmfestival, #Muziekgebouw) • Geef het woord aan de mensen die iets zinnigs te vertellen hebben over het onderwerp en spreken vanuit passie (#Groningen, #Arnhem, #GTST, #ReedBusines, #Rhinofly, #MartinSchilderGroep, #Verhagen, #Brinks, #TMobile) • Denk vanuit de consumentenbehoefte, niet vanuit de merkbehoefte (#Bart) • Houdt het echt en authentiek (#Sportlife) • Denk in continue communicatie, niet in momentopnames (#Bright, #MensHealth, #Filmfestival, #Muziekgebouw) • Voorzie de community van waardevolle content (#538, #Topnotch) Wij hopen dat deze whitepaper je van de nodige inspiratie voorziet. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze selectie cases of andere social media gerelateerde zaken, ben je natuurlijk vrij om contact met ons op te nemen (zie contactgegevens verderop in deze whitepaper)
 • 3. Open brief aan alle marketeers van Nederland Utrecht, 2 september 2009 Beste marketeer, Kan je me 5 voorbeelden noemen van goed gebruik van social media? MyStarbucks? Die ken ik al. Dell Ideastorm, is ook al weer 5 jaar oud. Hoe Ford omgaat met social media is natuurlijk wel een heel goed voorbeeld. Maar dat is in de Verenigde Staten. In Nederland kennen we natuurlijk allemaal UPC dat een webcare team heeft ingezet. En verhalen van merken die af en toe een viral video het internet op knallen in de hoop op een groot viraal effect. Maar de rest dan? Wordt er in Nederland überhaupt op structureel niveau wat aan social media gedaan? Natuurlijk! Maar het overzicht is vaak ver te zoeken. En daar wil Tribewise graag iets aan doen! Deze whitepaper geeft enkele voorbeelden van de inzet van social media in verschillende sectoren en met verschillende doelstellingen. Zo lees je bijvoorbeeld over winners en missers, zoals het Nederlands Filmfestival, de Rabobank, de gemeente Utrecht en T-Mobile. Leuke praktijkcases van goed en minder goed gebruik van social media. Hierdoor ontstaat een overzicht van voorbeelden en de succesfactoren die daarin een rol spelen. Ook de minder goede voorbeelden komen aan bod. Niet uit leedvermaak maar om van te leren. Niets dan lof voor hen die proberen. Zij leren ons immers wat werkt en wat niet. Al deze voorbeelden staan ook in een wiki. Deze voorbeelden hebben wij door de tijd opgespaard en samengevoegd tot een lijst van inmiddels meer dan 250 voorbeelden van social media gebruik in Nederland. Ik wens je veel leesplezier en hoop dat je inspiratie opdoet uit deze whitepaper! Met vriendelijke groet, Matthijs Roumen Social Strategy Director Tribewise
 • 4. INLEIDING Internetcommunicatie is hot. Door de enorme het er in de Nederlandse markt ook aan toe kan snelheid waarin technische ontwikkelingen zich gaan. Voorbeelden van innovatieve bedrijven voltrekken is techniek nog nooit zo goedkoop, die succesvol social media weten in te zetten in zo gebruikersvriendelijk en zo snel geweest. hun communicatie strategie. Nederland loopt daarin als land voorop. Met een Deze whitepaper is geschreven door Matthijs internetpenetratie van 82,9% staat Nederland in Roumen, social strategy director bij Tribewise. de top 3 van de wereld als het gaat om internet De lancering van deze whitepaper loopt gebruik. synchroon aan de lancering van Tribewise, het Door deze technische ontwikkelingen is de full service social media bureau uit Utrecht. Dat manier waarop we tegenwoordig communiceren betekent dat we mooie sociale communicatie ook drastisch verandert. Kan jij je de tijd nog oplossingen bedenken én realiseren voor herinneren van voor email, sms, sociale merken die een dialoog aan willen gaan met de netwerken en weblogs? consument. Communicatie blijft veranderen. In 2004 is de Alle cases zijn afkomstig uit de publieke wiki term Web 2.0 geclaimd. Hiermee wordt het over social media in Nederland. Deze wiki, een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin initiatief van Tribewise, is in de afgelopen tijd we internet gebruikten voor het opvragen van uitgegroeid tot een uitgebreide database van informatie (Web 1.0) en de periode waarin we voorbeelden op het gebied van social media in het internet steeds meer gaan gebruiken als de Nederlandse markt. Aan deze wiki werken platform voor communicatie (Web 2.0). mensen mee als Sytse Kooistra (People's Ook op het gebied van social media is Valley), Frank Meeuwsen (Incredible Nederland een land vol kansen geworden. Maar Adventure), Antonio Thonis (Human Media) liefst 67,7% leest weblogs, 27,1% heeft zelf een Roel van der Ven (roelvanderven.com) en weblog en 35,4% heeft wel eens een video ge- Johan Voets (Rhinofly) die hun bijdrage upload. En die percentages stijgen nog leverden in de vorm van social media dagelijks! voorbeelden. Het probleem is dat merken niet goed genoeg De wiki is voor iedereen vrij toegankelijk en kan weten hoe ze met deze verandering om moeten door iedereen worden aangevuld. Je kan de wiki gaan. De vormen van communicatie veranderen vinden op: wiki.tribewise.nl. in zo'n rap tempo, dat veel marketeers niet Overige gebruikte bronnen in deze whitepaper weten hoe ze om moeten gaan met dit zijn: wisselende communicatielandschap. Mensen • Wave 4 rapport, Universal McCann, juli 2009 praten met elkaar ook over merken en willen • Wave 3 rapport, Universal McCann, maart daarmee ook graag de dialoog aangaan. Maar 2008 liefst 93% van de Amerikanen verwacht bijvoorbeeld dat een merk een online presence • Social Media Study, Cone Business, 2008 heeft in social media. Veel inspiratie gewenst bij het lezen van deze En daarom deze whitepaper. Om alvast een whitepaper. paar mooie praktijkvoorbeelden te geven hoe
 • 5. CASES Gemeente Groningen studenten Muziekgebouw aan ’t IJ weblog http://bit.ly/KZ2Tb http://bit.ly/13a0Ka Muziekgebouw aan 't IJ timmert er flink op los Hoe trigger je studenten nou op de beste manier op het gebied van social media. Via een scala op informatief vlak? Dat soort informatie gaat aan communicatiekanalen weten zij de allang niet meer via foldertjes en suffe doelgroep op de hoogte te houden van de brochures. De beste verhalen hoor je natuurlijk activiteiten en evenementen die worden van medestudenten. gehouden in het Muziekgebouw. Die gedachte had de Gemeente Groningen ook Zo blijven fans op de hoogte van concerten en bij het oprichten van Groningenlife.nl. Op deze de artiesten via Last.FM, worden verzamelpagina kom je als toekomstig student sfeerimpressies via YouTube verspreid en het hele jaar door dingen te leren over het leven worden er via Twitter aankondigingen gedaan in Groningen en de zaken die daarbij komen van nieuwe evenementen. Een sterk staaltje kijken, met onderwerpen als studeren, wonen, communicatie! uitgaan, cultuur, sporten en werken.
 • 6. CASES Bakker Bart Community Topnotch YouTube kanaal http://bit.ly/KjK6G Via het community platform van Bakker Bart konden mensen met elkaar afspreken om http://bit.ly/16NAL0 ergens samen een broodje te gaan eten. Ook TopNotch is een platenlabel en houdt via haar kon je kijken of iemand jou toevallig in de YouTube kanaal op een succesvolle manier bakkerij had gespot om af te spreken om samen Hiphop minnend Nederland op de hoogte van een broodje te gaan eten. de laatste videoclips van de artiesten van De community van Bakker Bart is een mooi en TopNotch. goed bedoeld voorbeeld van een concept dat Al met al hebben de geplaatste video's een half helaas niet is aangeslagen op de manier zoals miljoen views bij elkaar gescoord en hebben er het zou moeten. Met een primaire focus op het bijna 10.000 YouTube gebruikers zich merk en de doelgroep op de tweede plek had dit geabonneerd op het TopNotch kanaal. Door platform ook geen succes kunnen worden. consistent video's te plaatsen (het TopNotch Daarnaast probeerde het een dienst aan te account heeft nu meer dan 1.000 video's bieden die al op andere bestaande platformen gepubliceerd op YouTube) weet het de uitstekend wordt gefaciliteerd. Jammerlijke doelgroep vast te houden en te voorzien van misser voor Bakker Bart dus. materiaal waar ze op zitten te wachten.
 • 7. CASES Rabobank City Campus Max forum David Brinks: Hard Copy Weblog http://bit.ly/EX6wu Rabobank bouwt in Utrecht een enorm complex met studentenwoningen. Een goede zaak, want het vinden van woonruimte in Utrecht eenvoudig. http://bit.ly/Seu4P Om de voorpret voor de toekomstige bewoners te stimuleren weet Rabobank op een goede Hoe positioneer je jezelf in een drukke branche manier de informatievoorziening rondom het als freelance copywriter? David Brinks is iemand complex te faciliteren. Naast een gebruikelijke die dit spelletje goed begrijpt. Binnen enkele website met kerninformatie heeft Rabobank ook jaren is zijn weblog, Hard Copy, uitgegroeid tot een discussieforum op gezet waar toekomstige een toonaangevend en inspirerend weblog op bewoners het alvast hebben over de faciliteiten, het gebied van tekstschrijven. maken ze kennis met elkaar en worden allerlei Door de lezer te voorzien van kritische noot op andere woon gerelateerde onderwerpen onder andere copy, insights in werkzaamheden besproken. en vraagstellingen, weet David zijn lezers te Op deze manier wordt de wooncommunity boeien om terug te komen. Misschien spreekt hij hechter - wat het interessanter maakt om er te niet direct zijn doelgroep aan - de bedrijven die komen wonen - en vinden de bewoners vraag juist behoefte hebben aan een copywriter - maar en antwoord bij elkaar, in plaats van zich te indirect geloof ik graag dat hij via dit medium richten tot de facilitator van het complex. Een veel leads binnen krijgt. win win situatie!
 • 8. CASES Radio 538: Tiësto Club Life Podcast Sportlife viral video http://bit.ly/ZRcYa Radio 538 biedt een wekelijkse podcast van DJ http://bit.ly/gRcHs Tiësto. Deze mix download automatisch elke "Doe mij een viral." Werk je bij een vrijdagmiddag naar je iTunes en is direct klaar communicatiebureau, dan hoor je deze vraag om te worden beluisterd op je iPod of iPhone. vast wel eens van een klant. Of dit bij Sportlife Door consistent iedere week een goed stukje net zo is gegaan durf ik natuurlijk niet te zeggen, content aan te bieden heeft deze podcast in een maar de insteek van deze viral heeft niet de korte tijd een enorme hoeveelheid fans voor zich potentie gehad voor hoge cijfers. gewonnen, die graag anderen vertellen over Niet alleen het acteertalent heeft deze video de Tiësto en Radio 538. Tussendoor kan radio 538 strop om gedaan, ook ligt het merk Sportlife er mooi evenementen communiceren die in het veel te dik bovenop. Vervelend, want dit zijn teken staan van dance. grote factoren die bepalen of het filmpje wel of niet wordt doorgestuurd en hebben ook grote invloed op plaatsing van invloedrijke weblogs die een hoog aantal views kunnen garanderen.
 • 9. CASES Bright Magazine: Bright Weblog Reed Business: Reed Weblog http://bit.ly/41WCk3 http://bit.ly/YpOfh Bright Magazine heeft social media goed Werkenbijreedbusiness.nl is een meerder malen begrepen. Als innovative lifestyle magazine bekroond als platform voor kunnen ze natuurlijk ook niet anders. Door niet arbeidsmarktcommunicatie. Een onderdeel van alleen content in het magazine aan te bieden, dit platform is de Reed Business weblog, waar maar ook op de weblog, weten zij medewerkers vertellen over algemene gang van geïnteresseerden in het door hun geclaimde zaken en werkzaamheden. domein 24/7 te boeien met content. Op deze manier worden potentieel Niet alleen versterkt dit het merk Bright geïnteresseerde kandidaten op de hoogte aanzienlijk, ook zorgt dit voor een goede gehouden wat er speelt binnen Reed Business doorvertaling in abonnee aantallen naar het blad en wordt Reed Business op deze manier zelf. gepositioneerd als een aantrekkelijker werkgever.
 • 10. CASES Rhinofly – Frank-ly T-Mobile: iPhone weblog http://bit.ly/PxXRL http://bit.ly/vXlZQ Het vermelden waard, niet omdat ik er zelf voor Op de T-Mobile weblog, speciaal ingericht voor blog maar omdat ik van deze case de harde de iPhone, houdt T-Mobile haar klanten, en cijfers uit eigen hand kan aanleveren. Frank-ly is geïnteresseerden in de iPhone, op de hoogte al jaren het corporate weblog van Rhinofly, waar van de ontwikkelingen rondom de iPhone. medewerkers vertellen over de dingen die hun opvallen en de werkzaamheden die ze Op deze manier heeft T-Mobile een direct bezighouden. Ook is dit een goed kanaal voor aanspreekpunt voor haar klanten ontwikkeld Rhinofly om de algemene nieuwswaardige waar zowel zendende vorm als in dialoog artikelen over Rhinofly te publiceren. communicatie wordt bedreven met klanten en potentiële klanten. Dagelijks trekt de weblog honderden geïnteresseerden uit de industrie die door Frank-ly op de hoogte worden gehouden over ontwikkelingen in het vakgebied. Het is een goede versterking voor het werkgeversmerk Rhinofly en voor het merk Rhinofly zelf. Het heeft voor Rhinofly geresulteerd in meerdere uitnodigingen voor pitches en leuke nieuwe collega's.
 • 11. CASES Martin Schilder Groep: Corporate Gemeente Smallingerland: weblog Community http://bit.ly/EfcKu De wijbouweneenwijk.nl community is inmiddels http://bit.ly/3Ok9di al redelijk beroemd in Nederland als het gaat om Via de weblog van deze autodealer houden succesvolle commerciële communities. Deze medewerkers geïnteresseerden op de hoogte community had als opzet om toekomstige van de laatste ontwikkelingen in autoland. bewoners van een nieuwbouwwijk mee te laten Het weblog is inmiddels uitgegroeid tot een mooi beslissen over allerlei trajecten. contactpunt voor communicatie met de auto Op deze manier kreeg niet alleen de wijk een minnende doelgroep. Ideaal voor het loslaten grote hoeveelheid publiciteit, ook zorgt dit ervoor van korte pulsjes op het gebied van dat de bewoners van de wijk meer tevreden autocommunicatie en het communiceren van zullen zijn met de wijk waar zij uiteindelijk gaan nieuwe acties van de dealers zelf. wonen. Een goede manier om de (offline) community te versterken en in contact met elkaar te brengen!
 • 12. CASES Ministerie van Buitenlandse Zaken: Gemeente Arnhem: Arnhem Direct Maxime Verhagen Twitter http://bit.ly/WY7jL Arnhem Direct is een weblog, in eerste instantie http://bit.ly/gXjc5 opgezet door burgers om andere burgers van De Twitterpagina van Maxime Verhagen heeft informatie te voorzien over wonen, werken, ervoor gezorgd dat Twitter landelijk meer onderwijs, politiek, lifestyle en cultuur in en rond bekendheid heeft gekregen. Veelvoudig is de Arnhem. manier waarop onze minister van Buitenlandse Via dit platform is het nu, voor de gemeente, Zaken via Twitter mensen op de hoogte houdt mogelijk om op een directe manier in contact te van zijn dagelijkse zaken zowel geprezen als komen met de burgers van haar stad. bekritiseerd. Een mooie open dialoog is het resultaat, waarin de positie en de taken van deze minister centraal staan. Deze transparantie zorgt voor begrip voor de werkzaamheden van de minister en plaatst de minister op deze manier dichter bij het volk.
 • 13. CASES Men’s Health: Hoofdredacteur Goede Tijden Slechte Tijden: Weblog Twitterpagina http://bit.ly/sYgQC Via de weblog van Jan Peter, hoofdredacteur van mannenblad Men’s Health, houdt Jan Peter http://bit.ly/110pPE de lezers op de hoogte van trends en Op de Goede Tijden Slechte Tijden Twitter ontwikkelingen die ook in het blad worden pagina worden fans van het programma op de besproken. hoogte gehouden van het programma, de De weblog is een mooi verlengstuk van de opnames en alles rondom GTST. Ook worden communicatie waardoor niet alleen maandelijks vragen beantwoord van fans. de Men's Health lezers op de hoogte blijven van Ook hier geldt weer dat de Twitterpagina een het hoofdonderwerp "Alles wat de man verlengstuk is van de communicatie rondom beweegt", maar tussendoor op deze manier ook Goede Tijden Slechte Tijden. Op deze manier prikkels krijgen. weet de redactie de fans ook buiten de 30 zendminuten om te boeien met informatie rondom GTST, waardoor de gebruikers loyaler en geïnteresseerder naar de soap gaan kijken.
 • 14. CASES Oxfam Novib: Doenersnet.nl Nederlands Filmfestival: Sociale middelenmix http://bit.ly/XRUgB Op Doenersnet komen vrijwilligers van Oxfam Novib samen om zich gezamenlijk sterk te maken. Op het Ning platform worden vrijwilligers http://bit.ly/HpbLN aangestuurd en delen vrijwilligers hun Het Nederlands Filmfestival heeft, net als ervaringen met elkaar. Muziekgebouw aan 't IJ, een breed scala aan Een online omgeving is natuurlijk een goede sociale tools gebruikt. Door de verscheidenheid manier om de bestaande community te aan tools weten zij de doelgroep op activeren en te organiseren. Oxfam Novib heeft verschillende manieren te bereiken. dit goed begrepen en faciliteert hier een goede Aangezien het Filmfestival elk jaar dezelfde aansluiting tussen online organisatie en offline kanalen gebruikt met dezelfde acties. gebruikersnamen, wordt er elk jaar een nieuwe groep fans toegevoegd aan de bestaande groep. Op deze manier groeit de fanbase en worden de bestaande fans goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Goed werk van het Filmfestival!
 • 15. CASES Tribewise: Wiki met social media voorbeelden Tribewise is een full service social media bureau dat haar naam nog moet vestigen in de markt. Om zich te positioneren in de markt heeft Tribewise een wiki opgezet waar in cocreatie met anderen een levende database wordt opgebouwd. Aangezien social media momenteel een belangrijk onderwerp is in de communicatiewereld, is er veel behoefte naar deze kennis en maken marketeers graag http://bit.ly/WUoyu gebruik van deze database.
 • 16. BEGIN MET SOCIAL MEDIA De praktijk wijst uit dat social media in media in de middelenmix. Ons advies is: “Begin Nederland langzaam een volwassen medium met social media”. begint te worden. De tijd dat het werd Tribewise helpt graag om voor jouw merk ook bestempeld als een magisch truckje is alweer de vertaalslag te maken naar social media. voorbij. Deze whitepaper heeft je in ieder geval voorzien van praktische voorbeelden op het U kunt ons bereiken per mail op gebied van faciliteren, storytelling, authenticiteit, info@tribewise.nl via www.tribewise.nl of per contentwaarde en het toepassen van social telefoon op 030 280 45 64