Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aga gyermekotthon

2,751 views

Published on

Készítették: Aranyosi Alexandra, Brezsán Zsuzsa, Horváth Eszter, Geszti Eszter

Published in: Education, Travel
  • Be the first to like this

Aga gyermekotthon

  1. 1. AgaAga GyermekotthonGyermekotthon
  2. 2. ....Kezdetek....Kezdetek • 19611961-ben létesült-ben létesült aa kezdetben csak alsó tagozatos gyermekekkelkezdetben csak alsó tagozatos gyermekekkel foglalkozó Aga utcai Gyermekotthon. Később felsőbb tagozatosfoglalkozó Aga utcai Gyermekotthon. Később felsőbb tagozatos gyermekeket is elhelyeztek. Az intézmény saját belső iskolávalgyermekeket is elhelyeztek. Az intézmény saját belső iskolával rendelkezett.rendelkezett. • 19681968 elindult egy „nyitási folyamat” a gyerekek külső iskolábaelindult egy „nyitási folyamat” a gyerekek külső iskolába járásával.- ellenkezést váltott ki a külsős szülőkből nehéz voltjárásával.- ellenkezést váltott ki a külsős szülőkből nehéz volt megértetni és a mai napig nehéz megértetni hogy nem a gyerekmegértetni és a mai napig nehéz megértetni hogy nem a gyerek hibája hogy a gyermekotthonban van.hibája hogy a gyermekotthonban van. • 19811981 lakásotthon jellegű családias terek kialakítása.lakásotthon jellegű családias terek kialakítása. • 80 gyermek élt akkor a házban.80 gyermek élt akkor a házban.
  3. 3. ........ • HatHat családias csoportban átlagosan 12-14 gyerekkel 4 fcsaládias csoportban átlagosan 12-14 gyerekkel 4 felnőttelnőtt foglalkozott. A gyerekek többsége a testvérével azonos csoportbanfoglalkozott. A gyerekek többsége a testvérével azonos csoportban élt együtt, két-három nélt együtt, két-három nőői, és egy férfi neveli, és egy férfi nevelőő segítségével. Mindensegítségével. Minden csoport életterét lány-fiú szobák, elcsoport életterét lány-fiú szobák, előőszoba, konyha-étkezszoba, konyha-étkezőő, külön, külön vizes blokk alkotta.vizes blokk alkotta. • 1989-tõl az otthon barátságos, der1989-tõl az otthon barátságos, derűűs légköre mellett ökumenikuss légköre mellett ökumenikus szemlélet, kápolna, bibliakör, hitoktatás segítette a gyerekekszemlélet, kápolna, bibliakör, hitoktatás segítette a gyerekek harmonikus fejlharmonikus fejlőődését.dését. • 1990-ben az ingatlan, és azok az épületek, ahol az AGA gyermekotthon1990-ben az ingatlan, és azok az épületek, ahol az AGA gyermekotthon mműűködött, mint korábbi egyházi ingatlan, felkerült a visszaadandók listájáraködött, mint korábbi egyházi ingatlan, felkerült a visszaadandók listájára.. A volt tulajdonos, a Zirci Ciszterci Apátságnak akkori vezetA volt tulajdonos, a Zirci Ciszterci Apátságnak akkori vezetőője bejelentette,je bejelentette, hogy az ingatlant az intézménnyel együtt átvennék.hogy az ingatlant az intézménnyel együtt átvennék.
  4. 4. …… • A főváros vezetése úgy döntött, hogy üresen adja át a XI. kerületiA főváros vezetése úgy döntött, hogy üresen adja át a XI. kerületi Aga utca 1-3 sz. alatti épületet. A Kulturális Örökség Minisztérium aAga utca 1-3 sz. alatti épületet. A Kulturális Örökség Minisztérium a Budapest Fõváros Önkormányzata gyermek- és IfjúságvédelmiBudapest Fõváros Önkormányzata gyermek- és Ifjúságvédelmi ügyosztálya vezetõjének javaslatára írásos megállapodás történt,ügyosztálya vezetõjének javaslatára írásos megállapodás történt, hogy 2004. december 31-ig kiürítve átadja az épületet a cisztercihogy 2004. december 31-ig kiürítve átadja az épületet a ciszterci rendnek.rendnek. • 2004. augusztusában a gyermekek fele a XII. kerületbe költözött. A2004. augusztusában a gyermekek fele a XII. kerületbe költözött. A következõ lépésre akkor került sor, amikor a 2006/07-es tanévre akövetkezõ lépésre akkor került sor, amikor a 2006/07-es tanévre a gyerekeket a Gloriett lakótelepi iskolába iratták be. Azonban agyerekeket a Gloriett lakótelepi iskolába iratták be. Azonban a mûszaki nehézségek miatt fél évig a Svábhegyrõl jártak amûszaki nehézségek miatt fél évig a Svábhegyrõl jártak a gyerekek az új iskolába. Itt még nincs vége a történetnek, mert agyerekek az új iskolába. Itt még nincs vége a történetnek, mert a szomszédos XIX. kerületben további három csoportot befogadószomszédos XIX. kerületben további három csoportot befogadó telephely megvalósítása van folyamatban.telephely megvalósítása van folyamatban.
  5. 5. ...Napjainkban...Napjainkban • 40 fős intézmény40 fős intézmény 33 és 18 év közötti gyermekek elhelyezésétés 18 év közötti gyermekek elhelyezését biztosítjabiztosítja • Maár Márton igazgatóMaár Márton igazgató • Többnyire női nevelők – a kertész is nevelőTöbbnyire női nevelők – a kertész is nevelő • Csoportokban laknak- Credo, SüniCsoportokban laknak- Credo, Süni • UtógondozóUtógondozó • Ellenséges környezetEllenséges környezet • Cél- nyolcadik osztály befejezéseCél- nyolcadik osztály befejezése • Diákmunka, önkéntes munka, táborokDiákmunka, önkéntes munka, táborok
  6. 6. …… Agape alapítvány alapítóokiratAgape alapítvány alapítóokirat 1)1) Gyermek és ifjúságvédelemGyermek és ifjúságvédelem 2)2) Egészségmegőrző, betegség megelőzőEgészségmegőrző, betegség megelőző 3)3) Szociális, családsegítőSzociális, családsegítő 4)4) Tudományos kutatást támogatóTudományos kutatást támogató 5)5) Nevelés, oktatás, képességfejlesztésNevelés, oktatás, képességfejlesztés 6)6) KulturálisKulturális 7)7) Természetvédelem, környezetvédelem,Természetvédelem, környezetvédelem, állatvédelemállatvédelem
  7. 7. …… • Sport tevékenységekSport tevékenységek • HitéletHitélet • RehabilitációRehabilitáció • Munkaerőpiacon való elhelyezkedésMunkaerőpiacon való elhelyezkedés • Társadalmi esélyegyenlőségTársadalmi esélyegyenlőség

×