SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Buat laporan program CPE yang dijalankan oleh suatu penganjur. Beri komen dan
kritikan terhadap perancangan program CPE yang dijalankan
PUSAT SUMBER PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN GURU PENGERANG
Kertas Kerja Kem Membaca 1 Malaysia 2012
Pendahuluan :
Salah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membina tabiat membaca dalam
kalangan murid adalah dengan memperkenalkan Program NILAM dengan hasrat
mewujudkan budaya membaca dan budaya ilmu dalam kalangan rakyat Malaysia. Bagi
merealisasikan hasrat ini, sekolah perlu mengadakan aktviti-aktiviti galakan membaca
secara berperingkat dan berterusan meliputi aktiviti asas, aktiviti pemupukan, dan aktiviti
pengayaan. Hal ini selari dengan peranan amalan membaca itu sendiri sebagai akses
kepada pemerolehan ilmu yang menjadi prasyarat bagi melonjakkan taraf sosioekonomi dan
pembinaan tamadun manusia.
Matlamat :
Membina tabiat membaca dalam kalangan pelajar.
Objektif :
1. Mengisi masa lapang murid selepas peperiksaan.
2. Menggerakkan program/aktiviti galakan membaca.
3. Memupuk minat membaca secara berterusan.
4. Menjadikan PSS sebagai tempat rujukan bahan bacaan.
Rasional :
Ledakan dunia siber menuntut anggota masyarakat menguasai maklumat yang banyak bagi
memastikan lahirnya masyarakat yang mantap dan berkemampuan melahirkan idea-idea
yang bernas, matang, dan luas. Hanya anggota masyarakat yang kaya maklumat mampu
membina jati diri yang ampuh dan mampu berhadapan dengan sebarang perubahan yang
berlaku dalam lanskap lokal dan global.
Tempat dan Tarikh :
Projek ini akan dijalankan di sekitar kawasan PKG Pengerang.
Jangkamasa :
5 hari, mulai 22 Oktober 2012 hingga 26 Oktober 2012.
Kumpulan Sasaran :
Semua warga PKG Pengerang, khususnya pelajar tingkatan 3.
Jawatankuasa Induk :
Penasihat: Puan Saadiah binti Saad - Pengetua
Pengerusi: Cik Hazlina binti Rani - GPK Akademik
Naib Pengerusi I: Puan Latipah binti Mansor - GPK HEM
Naib Pengerusi II: YM Tengku Riduan bin - GPK Kokurikulum
Setiausaha: Encik Nazari bin Othman - GPM
AJK
1. Puan Norliza binti Zainal - Ketua Bidang Bahasa
2. Puan Juwairiah binti Mohd Noor - Ketua Bidang Kemanusiaan
3. Puan Norazimah binti Mohamed Nor - Ketua Bidang Sains dan Matematik
4. Tuan Haji Abdul Rahman bin Saari - Ketua Bidang Teknik dan Vokasioanal
5. Puan Nik Nuraini binti Husain - Kaunselor
Strategi:
1. Penyediaan kertas kerja
2. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja
3. Pelaksanaan program
4. Penilaian
5. Pelaporan
Jadual Program :
Tarikh Masa Aktiviti Tindakan Tempat
22.10.2012
Isnin
9.00-10.04
pagi
Majlis Pelancaran Kem
Membaca 1 Malaysia
Peringkat Sekolah:
1. Ucapan
Pengetua
2. Persembahan
Nyanyian Lagu
“Mari Membaca”
3. Kem Membaca
1 Malaysia
Semua guru dan
pelajar
Dataran Ilmu
23.10.2012
Selasa
7.40-10.20
pagi
Projek Kitar Semula
(Sayangi Bumi Kita)
Pn.Norhamisah
Ustazah Juwairiah
Dewan Al-
Khawarizmi
10.20-10.40
pagi
Rehat
10.40-2.00
ptg
Sambungan Projek
Kitar Semula (Sayangi
Bumi Kita)
En.Afandy Dewan Al-
Khawarizmi
24.10.2012
Rabu
8.30-10.20
pagi
Klinik Membaca
Cik Suhailiza
En.Nazari
Bilik APD /
PSS
10.20-10.40
pagi
Rehat
10.40-2.00
ptg
Pertandingan Kuiz
Klinik Membaca,
dan Pertandingan
Bercerita
En.Nazari
Pn.Norliza
Dewan Al-
Khawarizmi
25.110.2012
Khamis
7.40-9.00
pagi
Bacaan Kegemaran
Saya
Pn.Norazimah
Dewan Al-
Khawarizmi
9.00-10.20
pagi
Choral Speaking Pn.Norhamisah
Pn.Liza
Bilik APD
10.20-10.40
pagi
Rehat
10.40-12.00
tgh
Sketsa Lagu
Pn.Norliza
En.Md.Wazir
Bilik APD
26.10.2012
Jumaat
8.00 – 10.20
pagi
Info Hunt
En.Nazari Othman
Cik Norhazniza
Tn.Hj.Abdul
Rahman
Cik Masitah
Balai Bestari
Anggaran Kos :
BIL. PENDAPATAN PERBELANJAAN KUANTITI KOS (RM)
1.
PCG Pusat
Sumber Sekolah
1. Hadiah Pertandingan
Kuiz Klinik Membaca,
dan Pertandingan
Bercerita
6 x RM10 60.00
JUMLAH 60.00
Sumber Kewangan :
1. Sumber daripada PCG PSS PKG Pengerang.
Disediakan oleh:
MOHD KAMAL ISKANDAR BIN MOHD SHAFRI
Pegawai Teknologi Pendidikan
Pusat Kegiatan Guru Pengerang
Bahagian Teknologi Pendidikan Johor.
Diversity in Human Resource Development and Continuing Professional Education:
What Does It Mean for the Workforce, Clients, and Professionals?
Jovita M. Ross Gordon dan Ann K. Brooks
1.0 PENGENALAN
Bidang pembangunan sumber manusia (HRD) merupakan satu set aktiviti yang dirancang
secara sistematik oleh organisasi untuk menyediakan ahli-ahlinya dengan kemahiran-
kemahiran yang diperlukan untuk memenuhi keperluan tugasan semasa dan masa depan.
Pendidikan profesional lanjutan (CPE) pula merupakan pendidikan yang ditawarkan kepada
individu selepas tamat pengajian daripada sistem pengajian formal (kebiasaanya universiti
dan kolej).
Pendidikan profesional lanjutan (CPE) di Malaysia masih berada dalam proses
pembangunan. Penggunaan terma profession dalam kehidupan seharian sering di tukar
pakai dengan kerjaya. Namun begitu, tidak semua kerjaya merupakan profession tetapi
semua profession merupakan kerjaya. Profesion memerlukan pengiktirafan daripada pihak-
pihak tertentu seperti pihak kerajaan, persatuan profesional atau masyarakat.
Dimensi etika, perundangan, ekonomi, sosial dan politik merupakan kepelbagaian
yang wujud di tempat kerja dalam bidang pembangunan sumber manusia (HRD) dan
pendidikan profesional lanjutan (CPE) yang semakin berkembang untuk mewujudkan
persekitaran kerja yang inklusif. Artikel Diversity in Human Resource Development and
Continuing Professional Education: What Does It Mean for the Workforce, Clients, and
Professionals? menerangkan mengenai perbezaan dorongan, matlamat dan objektif asas
kepelbagaian program dan kajian pada peringkat stakeholders – para ilmuan, perancang
program, pelanggan atau klien.
2.0 RUMUSAN
Kepelbagaian dalam bidang CPE dan HRD semakin mendapat perhatian dalam beberapa
tahun kebelakangan ini. Dalam bidang HRD kepelbagaian memberi fokus kepada faedah-
faedah dan cabaran-cabaran dalam memastikan kejayaan menguruskan kepelbagaian
tenaga kerja, di mana ia berkaitan dengan peringkat asas organisasi dan persaingan (Cox,
1993; Kochan et al., 2002; Society for Human Resource Management, 2003). Minat
sekunder pula adalah bagaimana amalan dan program latihan profesional berperanan dalam
menyokong atau limitasi kepada akses profesion oleh kumpulan wanita atau minoriti etnik.
Konteks kepelbagaian dalam HRD menyatakan bahawa matlamat organisasi
merupakan pengaruh yang asas kepada usaha kepelbagaian oleh profesional HRD
sepertimana rundingan peribadi harian, organisasi, minat sosial dan nilai. Profesion
kebelakangan ini telah banyak menerima dana dan usaha semakin digiatkan oleh industri,
walaupun perkara tersebut bukan perkara asas dalam profesion di mana sepatutnya ia
bertunjangkan bukan keuntungan, agensi kerajaan dan kepentingan untuk mereka.
Kepelbagaian latihan wujud dalam 1964 Civil Rights Act, di mana organisasi tidak boleh
terlibat dalam amalan pekerjaan yang mendiskriminasi pekerja-pekerja berdasarkan bangsa,
warna, agama, gender, kewarganegaraan, usia dan ketidakupayaan. Penawaran program
latihan dalam menilai kepelbagaian telah mengubah semangat latihan daripada prespektif
perundangan terhadap kerangka kerja kemanusiaan. Ramai profesional HRD
memperkenalkan tugasan mereka melalui return on investment dan pengukuran hasil. Ini
membolehkan profesional HRD mengetahui dengan lebih lagi mengenai kemahiran-
kemahiran pengurusan dan perniagaan.
Menurut Hanover dan Cellar (1998), kepelbagaian latihan mempunyai tiga objektif
iaitu meningkatkan kesedaran mengenai isu-isu kepelbagaian, mengurangkan berat sebelah
(biased) dan streotaip yang mengganggu pengurusan yang berkesan dan perubahan tingkah
laku adalah amat diperlukan untuk menguruskan tenaga kerja dengan berkesan. Latihan
dalam HRD terbahagi kepada dua kategori iaitu intranasional dan merentasi nasional.
Kepelbagaian intranasional memfokuskan kepada latihan yang berkesan dan setimpal
dengan perlaburan yang dibuat bagi mencapai objektif organisasi. Kepelbagai merentasi
nasional pula adalah kepelbagaian profesional yang mementingkan peningkatan hubungan
antara muka antara individu dua negara.
Dimensi-dimensi yang memerlukan pertimbangan yang tinggi daripada pengamal
HRD dalam konteks sosialnya; (i) Kajian yang lebih banyak dalam HRD perlu dilakukan; (ii)
Teknologi meningkatkan hubungan sosial dan organisasi global; (iii) Profesional HRD perlu
mencegah eksploitasi; dan (iv) Peranan profesional HRD dalam memberi pendidikan kepada
tenaga kerja dan kekurangan pembiayaan untuk pendidikan awam. Profesional HRD iaitu
pengamal atau yang bekerja dalam bidang akademik boleh menggalakkan kepelbagaian
melalui; (1) Menjadi penganjur kepada kepelbagaian; (2) Menilai persepsi seluruh pekerja
terhadap kepelbagaian berbanding fokus kepada satu kumpulan; (3) Memantapkan atau
menyokong mentoring dalam kumpulan; (4) Meneroka andaian asas; (5) Meningkatkan
kesedaran mengenai dinamik pembangunan dan pengekalan komuniti bersifat bangsa; (6)
Belajar management-speak; dan (7) Profesional HRD perlu menilai kesedaran diri sendiri
terhadap prejudis dan streotaip serta bagaimana menganinya.
Konteks kepelbagaian dalam CPE ialah terletak antara bahagian pendidikan
profesional dan pendidikan lanjutan dewasa di tempat kerja. Bagi meningkatkan amalan
profesional, pendidik CPE perlu memfokuskan kepada diri profesional itu sebagai pelajar.
Kepelbagaian dalam literatur akademik CPE masih terbatas. Kekurangan ini sering
diperkatakan di dalam literatur yang menekankan kepada penganjur CPE dan para ilmuan
daripada kumpulan profesional itu sendiri. Aplikasi CPE memerlukan pendidik CPE untuk
mempunyai asas ilmu yang mantap. Bagi membantu profesional yang berorientasikan
perkhidmatan perlu mempunyai kefahaman kepelbagaian yang baik mengenai klien dan bagi
memberi perkhidmatan yang adil kepada mereka.
Seterusnya, bagaimana penganjur CPE menggalakkan perhatian kepada
kepelbagaian? Antaranya melalui cara berikut: (1) Meningkatkan kesedaran sendiri terhadap
isu-isu kepelbagaian; (2) Isu kepelbagaian dengan antara guru-pelajar, hubungan pelatih-
pelatih; (3) Pertimbangan terhadap isu kepelbagaian dalam pembangunan program; dan (4)
Usaha untuk membangunkan kajian dan teori yang inklusif. Walaupun empat perkara di atas
dapat membantu dalam meningkatkan kepelbagaian dalam konteks CPE, para ilmuan dan
pengamal digalakkan untuk membuat refleksi dan mengambil tindakan yang sewajarnya.
3.0 KOMEN DAN KRITIKAN
Berdasarkan pembacaan dan penelitian yang dibuat, artikel ini banyak menerangkan
literatur-literatur daripada para ilmuan yang menyokong terhadap kepelbagaian dalam HRD
dan CPE. Penerangan konsep HRD dan CPE dapat diterangkan dengan baik oleh penulis
jurnal ini kerana HRD dan CPE dikatakan merupakan program latihan yang sama sedangkan
sebenarnya ianya berbeza dari segi golongan sasaran, objektif, model yang digunakan dan
sebagainya. Kepelbagaian dalam HRD menyebabkan peranan yang dipikul oleh profesional
HRD semakin berat dan memerlukan ilmu yang luas. Ini kerana tenaga kerja semakin
pelbagai serta peningkatan kepada globalisasi dan revolusi teknologi. Untuk itu organisasi
perlu mengambil tindakan iaitu membangunkan kemahiran pekerja, penggunaan teknologi
yang berkesan, mewujudkan struktur organisasi yang baru dan membentuk budaya yang
menggalakkan pembelajaran dan inovasi.
Selain itu, penulis artikel ini turut memberi cadangan penyelesaian dalam
meningkatkan atau menggalakkan kepelbagaian berdasarkan penyelidikan. Cadangan yang
diberikan juga di sokong dengan sorotan literatur agar cadangan itu lebih mantap. Kumpulan
sasaran bagi CPE adalah golongan profesional sepertimana yang pernah dipelajari di dalam
kelas. CPE dijalankan adalah berdasarkan bidang kepakaran seseorang profesion dan
memerlukan perancangan yang teliti bagi memastikan keberkesanan program CPE. Saya
bersetuju dengan pendapat penulis ini bahawa pendidik CPE perlu mempunyai asas yang
kukuh melalui pembacaan literatur bagi membolehkan mereka memahami klien dan
perkhidmatan yang bagaimana perlu disediakan.
Selain itu, program CPE akan lebih berkesan jika profesional membuat persediaan
sebelum mengikuti program CPE. Manakala program HRD lebih menekankan mengenai
perubahan sikap dan amalan selepas mengikuti latihan yang di jalankan oleh sesebuah
organisasi. Kepelbagaian dalam CPE dan HRD boleh menyebabkan konflik jika kita tidak
menyedari kepelbagaian yang wujud. Hal ini merupakan perkara baru yang saya perolehi di
mana pelbagai perkara perlu di ambil kira bagi memastikan suatu program pembangunan
yang dijalankan berkesan dan memberi impak yang positif kepada organisasi. Jika perkara
ini terlepas pandang, maka program CPE dan HRD akan menjadi kurang efektif. Secara
keseluruhannya, artikel dapat memberi penerangan yang baik mengenai kepelbagaian
dalam HRD dan CPE yang memberi kesan terhadap tenaga kerja, klien dan golongan
profesional.
4.0 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
Kelebihan yang terdapat dalam artikel ini adalah di mana penyataan masalah di nyatakan
dengan jelas bersama-sama dengan cadangan penyelesaian. Cadangan penyelesaian ini
dapat memberikan idea-idea kepada profesional atau pihak organisasi jika berhadapan
dengan masalah yang hampir sama. Selain itu, penulisan ini juga disusun secara berstruktur
di mana terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Context, Diversity: Adequacy, Foci and Gap
dan How can HRD or CPE providers foster greater attention to diversity? Setiap penerangan
mengenai bidang iaitu HRD atau CPE dilakukan berdasarkan tiga tajuk di atas. Ini bagi
memudahkan pembacaan dan membolehkan individu yang membaca jurnal ini membuat
perbandingan antara HRD dan CPE.
Manakala kekurangan artikel ini pula, pada pendapat saya penerangan yang
diberikan terlalu ringkas dan tidak dapat memberi pemahaman yang mendalam mengenai
kepelbagaian yang wujud dalam CPE dan HRD dan kurang sesuai bagi individu yang ingin
mengetahui mengenai kepelbagaian dalam CPE dan HRD secara mendalam. Selain itu,
penyataan pendapat daripada para ilmuan banyak dinyatakan dalam artikel ini. Secara
asasnya memang sangat bagus penyataan yang dibuat mempunyai sokongan literatur,
namun begitu, ia juga boleh menimbulkan kekeliruan dan kesukaran membuat perkaitan
ketikan proses pembacaan artikel ini.
5.0 CADANGAN
Penambahbaikan merupakan perkara yang penting dalam menghasilkan suatu penulisan
yang lebih baik pada masa depan. Cadangan penambahbaikan bagi artikael secara
ringkasnya adalah seperti berikut:
 Seiring dengan peredaran masa dan perubahan teknologi, kepelbagaian dalam HRD
dan CPE akan turut bertambah. Oleh itu, kajian yang menekankan mengenai
kepelbagaian perlu diperbanyakkan dan kajian secara mendalam perlu dijalankan
bagi mencari jawapan kepada persoalan yang belum ditemui memandangkan bidang
CPE dan HRD merupakan suatu bidang yang masih dalam proses pembangunan
dan masih baru.
 Selain itu, penulisan artikel ini mempunyai pengaruh bangsa iaitu penulis ini
merupakan wanita kulit putih. Oleh itu, cara penulisannya dan persoalan kajian ini
banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan latarbelakang kehidupannya.
6.0 KESIMPULAN
Kesimpulannya, HRD dan CPE merupakan dua bidang yang berbeza namun saling
menyokong dalam menyediakan tenaga kerja yang kompeten dalam memenuhi keperluan
semasa tugas dan masa depan. Kepelbagaian dalam bidang HRD dan CPE merupakan
suatu yang positif jika isu-isu yang terdapat di dalamnya dapat di atasi dengan berkesan dan
bijaksana. Oleh itu, pelbagai kajian yang berkaitan dengan kepelbagaian dalam HRD dan
CPE perlu terus giat dijalankan bagi mengatasi masalah yang timbul pada masa akan
datang serta melahirkan pendidik HRD dan CPE yang berkemahiran dan berpengetahuan
tinggi dalam bidangnya. Ini bagi membolehkan pendidik HRD dan CPE dapat merancang
program latihan yang berkesan supaya pelaburan yang dikeluarkan oleh syarikat mendapat
pulangan yang setimpal melalui amalan etika kerja yang positif dan penggunaan hasil
pembelajaran di tempat kerja.
7.0 RUJUKAN
http://www.pkgpengerang.kotatinggi.edu.my
Ross-Gordon. J. M & Brooks. A.K (2004). Diversity in Human Resource Development and
Continuing Professional Education: What Does It Mean for the Workforce, Clients,
and Professionals? Advances in Developing Human Resources, 6 (69).

More Related Content

What's hot

Nota SPP Bab 7
Nota SPP Bab 7Nota SPP Bab 7
Nota SPP Bab 7Rainne Lee
 
nota SPP Bab 9
nota SPP Bab 9nota SPP Bab 9
nota SPP Bab 9Rainne Lee
 
Soalan famous temuduga spp
Soalan famous temuduga sppSoalan famous temuduga spp
Soalan famous temuduga sppYvonne Yin
 
Peranan guru dalam pentafsiran kurikulum (EDUP3013) - Falsafah pendidikan sek...
Peranan guru dalam pentafsiran kurikulum (EDUP3013) - Falsafah pendidikan sek...Peranan guru dalam pentafsiran kurikulum (EDUP3013) - Falsafah pendidikan sek...
Peranan guru dalam pentafsiran kurikulum (EDUP3013) - Falsafah pendidikan sek...FaFai S.
 
Kepentingan kokurikulum dalam_pendidikan_di_sekolah_menengah
Kepentingan kokurikulum dalam_pendidikan_di_sekolah_menengahKepentingan kokurikulum dalam_pendidikan_di_sekolah_menengah
Kepentingan kokurikulum dalam_pendidikan_di_sekolah_menengahwanharith4
 
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM Mokhzani Fadir
 
Manual pengurusan sekolah 2014
Manual pengurusan sekolah 2014 Manual pengurusan sekolah 2014
Manual pengurusan sekolah 2014 Ja'far Ahman
 
Perlaksanaan kurikilum khsr
 Perlaksanaan kurikilum khsr Perlaksanaan kurikilum khsr
Perlaksanaan kurikilum khsrMohd Ridzuan
 
DSKP BAHASA ARAB (SK) SEMAKAN 2017
DSKP BAHASA ARAB (SK) SEMAKAN 2017DSKP BAHASA ARAB (SK) SEMAKAN 2017
DSKP BAHASA ARAB (SK) SEMAKAN 2017Mohd Suhaimin Isnen
 
Penulisan kertas kerja / cadangan pelaksanaan program bengkel bimbingan kerja...
Penulisan kertas kerja / cadangan pelaksanaan program bengkel bimbingan kerja...Penulisan kertas kerja / cadangan pelaksanaan program bengkel bimbingan kerja...
Penulisan kertas kerja / cadangan pelaksanaan program bengkel bimbingan kerja...Harry Elson Anderson (IPGK Pulau Pinang)
 
62300507 konsep-integriti
62300507 konsep-integriti62300507 konsep-integriti
62300507 konsep-integritiAnsar Azman
 
Tajuk 6
Tajuk 6Tajuk 6
Tajuk 6pohtee
 
Tahap Kemahiran dan Sikap Guru Terhadap Penggunaan Multimedia dalam Pengajara...
Tahap Kemahiran dan Sikap Guru Terhadap Penggunaan Multimedia dalam Pengajara...Tahap Kemahiran dan Sikap Guru Terhadap Penggunaan Multimedia dalam Pengajara...
Tahap Kemahiran dan Sikap Guru Terhadap Penggunaan Multimedia dalam Pengajara...MuhammadZulaziziMohd
 
Fail meja-pk-kokurikulum1Pn masiah 2013
Fail meja-pk-kokurikulum1Pn masiah 2013Fail meja-pk-kokurikulum1Pn masiah 2013
Fail meja-pk-kokurikulum1Pn masiah 2013mas61
 

What's hot (20)

Nota SPP Bab 7
Nota SPP Bab 7Nota SPP Bab 7
Nota SPP Bab 7
 
nota SPP Bab 9
nota SPP Bab 9nota SPP Bab 9
nota SPP Bab 9
 
Soalan famous temuduga spp
Soalan famous temuduga sppSoalan famous temuduga spp
Soalan famous temuduga spp
 
Peranan guru dalam pentafsiran kurikulum (EDUP3013) - Falsafah pendidikan sek...
Peranan guru dalam pentafsiran kurikulum (EDUP3013) - Falsafah pendidikan sek...Peranan guru dalam pentafsiran kurikulum (EDUP3013) - Falsafah pendidikan sek...
Peranan guru dalam pentafsiran kurikulum (EDUP3013) - Falsafah pendidikan sek...
 
Kepentingan kokurikulum dalam_pendidikan_di_sekolah_menengah
Kepentingan kokurikulum dalam_pendidikan_di_sekolah_menengahKepentingan kokurikulum dalam_pendidikan_di_sekolah_menengah
Kepentingan kokurikulum dalam_pendidikan_di_sekolah_menengah
 
Kssr 2011
Kssr 2011Kssr 2011
Kssr 2011
 
Buletin Bulanan KPM
Buletin Bulanan KPMBuletin Bulanan KPM
Buletin Bulanan KPM
 
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
 
Manual pengurusan sekolah 2014
Manual pengurusan sekolah 2014 Manual pengurusan sekolah 2014
Manual pengurusan sekolah 2014
 
Perlaksanaan kurikilum khsr
 Perlaksanaan kurikilum khsr Perlaksanaan kurikilum khsr
Perlaksanaan kurikilum khsr
 
DSKP BAHASA ARAB (SK) SEMAKAN 2017
DSKP BAHASA ARAB (SK) SEMAKAN 2017DSKP BAHASA ARAB (SK) SEMAKAN 2017
DSKP BAHASA ARAB (SK) SEMAKAN 2017
 
Penulisan kertas kerja / cadangan pelaksanaan program bengkel bimbingan kerja...
Penulisan kertas kerja / cadangan pelaksanaan program bengkel bimbingan kerja...Penulisan kertas kerja / cadangan pelaksanaan program bengkel bimbingan kerja...
Penulisan kertas kerja / cadangan pelaksanaan program bengkel bimbingan kerja...
 
Tajuk : Kod etika keguruan
Tajuk : Kod etika keguruanTajuk : Kod etika keguruan
Tajuk : Kod etika keguruan
 
62300507 konsep-integriti
62300507 konsep-integriti62300507 konsep-integriti
62300507 konsep-integriti
 
Tajuk 6
Tajuk 6Tajuk 6
Tajuk 6
 
Tahap Kemahiran dan Sikap Guru Terhadap Penggunaan Multimedia dalam Pengajara...
Tahap Kemahiran dan Sikap Guru Terhadap Penggunaan Multimedia dalam Pengajara...Tahap Kemahiran dan Sikap Guru Terhadap Penggunaan Multimedia dalam Pengajara...
Tahap Kemahiran dan Sikap Guru Terhadap Penggunaan Multimedia dalam Pengajara...
 
Fail meja-pk-kokurikulum1Pn masiah 2013
Fail meja-pk-kokurikulum1Pn masiah 2013Fail meja-pk-kokurikulum1Pn masiah 2013
Fail meja-pk-kokurikulum1Pn masiah 2013
 
Kssr (fpk)
Kssr (fpk)Kssr (fpk)
Kssr (fpk)
 
Standard guru malaysia (sgm)
Standard guru malaysia (sgm)Standard guru malaysia (sgm)
Standard guru malaysia (sgm)
 
Kssr
KssrKssr
Kssr
 

Similar to Laporan cpe

6 perlaksanaan kurikulum khsr
6 perlaksanaan kurikulum khsr6 perlaksanaan kurikulum khsr
6 perlaksanaan kurikulum khsrHerney Aqilah Kay
 
Contoh fail meja gbksm
Contoh fail meja gbksmContoh fail meja gbksm
Contoh fail meja gbksmMalek Hassan
 
kertas kerja-bengkel-kerjaya-2017
kertas kerja-bengkel-kerjaya-2017kertas kerja-bengkel-kerjaya-2017
kertas kerja-bengkel-kerjaya-2017veera vasu
 
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUMELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUMChon Seong Hoo
 
Ppb kandungan
Ppb kandunganPpb kandungan
Ppb kandunganAnn Abbas
 
Pembelajaran berasaskan projek
Pembelajaran berasaskan projekPembelajaran berasaskan projek
Pembelajaran berasaskan projekIentan Nazurana
 
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanKurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanNur Syafira
 
KUMPULAN 19 : Kualiti Guru
KUMPULAN 19 : Kualiti Guru KUMPULAN 19 : Kualiti Guru
KUMPULAN 19 : Kualiti Guru Izawati Saat
 
5.4 pengurusan dan pentadbiran sekolah
5.4 pengurusan dan pentadbiran sekolah5.4 pengurusan dan pentadbiran sekolah
5.4 pengurusan dan pentadbiran sekolahali ahmad
 
Tajuk 1 kualiti guru prasekolah
Tajuk 1 kualiti guru prasekolahTajuk 1 kualiti guru prasekolah
Tajuk 1 kualiti guru prasekolahIzz Khalil
 
FAIL MEJA GURU BESAR
FAIL MEJA GURU BESARFAIL MEJA GURU BESAR
FAIL MEJA GURU BESARAker Derashid
 
Kecenderungan menjalankan penyelidikan
Kecenderungan menjalankan penyelidikanKecenderungan menjalankan penyelidikan
Kecenderungan menjalankan penyelidikannurulliyana28
 
Kepimpinan futuristik melalui jaringan dan jalinan di sekolah harian biasa da...
Kepimpinan futuristik melalui jaringan dan jalinan di sekolah harian biasa da...Kepimpinan futuristik melalui jaringan dan jalinan di sekolah harian biasa da...
Kepimpinan futuristik melalui jaringan dan jalinan di sekolah harian biasa da...eimmie82
 
Panduan Nilam Yang Ditambah Baik
Panduan Nilam Yang Ditambah BaikPanduan Nilam Yang Ditambah Baik
Panduan Nilam Yang Ditambah BaikChon Seong Hoo
 

Similar to Laporan cpe (20)

6 perlaksanaan kurikulum khsr
6 perlaksanaan kurikulum khsr6 perlaksanaan kurikulum khsr
6 perlaksanaan kurikulum khsr
 
Contoh fail meja gbksm
Contoh fail meja gbksmContoh fail meja gbksm
Contoh fail meja gbksm
 
kertas kerja-bengkel-kerjaya-2017
kertas kerja-bengkel-kerjaya-2017kertas kerja-bengkel-kerjaya-2017
kertas kerja-bengkel-kerjaya-2017
 
Keusahawanan
KeusahawananKeusahawanan
Keusahawanan
 
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUMELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
 
Ppb kandungan
Ppb kandunganPpb kandungan
Ppb kandungan
 
Fail meja ubk
Fail meja ubkFail meja ubk
Fail meja ubk
 
Pembelajaran berasaskan projek
Pembelajaran berasaskan projekPembelajaran berasaskan projek
Pembelajaran berasaskan projek
 
JUKUBIL1.pdf
JUKUBIL1.pdfJUKUBIL1.pdf
JUKUBIL1.pdf
 
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
Kurikulum Standard Prasekolah KebangsaanKurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
 
Isu kualiti guru
Isu kualiti guruIsu kualiti guru
Isu kualiti guru
 
KUMPULAN 19 : Kualiti Guru
KUMPULAN 19 : Kualiti Guru KUMPULAN 19 : Kualiti Guru
KUMPULAN 19 : Kualiti Guru
 
(Group 19) kualiti guru
(Group 19) kualiti guru(Group 19) kualiti guru
(Group 19) kualiti guru
 
5.4 pengurusan dan pentadbiran sekolah
5.4 pengurusan dan pentadbiran sekolah5.4 pengurusan dan pentadbiran sekolah
5.4 pengurusan dan pentadbiran sekolah
 
Tajuk 1 kualiti guru prasekolah
Tajuk 1 kualiti guru prasekolahTajuk 1 kualiti guru prasekolah
Tajuk 1 kualiti guru prasekolah
 
FAIL MEJA GURU BESAR
FAIL MEJA GURU BESARFAIL MEJA GURU BESAR
FAIL MEJA GURU BESAR
 
Kecenderungan menjalankan penyelidikan
Kecenderungan menjalankan penyelidikanKecenderungan menjalankan penyelidikan
Kecenderungan menjalankan penyelidikan
 
Kepimpinan futuristik melalui jaringan dan jalinan di sekolah harian biasa da...
Kepimpinan futuristik melalui jaringan dan jalinan di sekolah harian biasa da...Kepimpinan futuristik melalui jaringan dan jalinan di sekolah harian biasa da...
Kepimpinan futuristik melalui jaringan dan jalinan di sekolah harian biasa da...
 
Assignment EDU3083
Assignment EDU3083Assignment EDU3083
Assignment EDU3083
 
Panduan Nilam Yang Ditambah Baik
Panduan Nilam Yang Ditambah BaikPanduan Nilam Yang Ditambah Baik
Panduan Nilam Yang Ditambah Baik
 

Laporan cpe

 • 1. Buat laporan program CPE yang dijalankan oleh suatu penganjur. Beri komen dan kritikan terhadap perancangan program CPE yang dijalankan PUSAT SUMBER PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN GURU PENGERANG Kertas Kerja Kem Membaca 1 Malaysia 2012 Pendahuluan : Salah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membina tabiat membaca dalam kalangan murid adalah dengan memperkenalkan Program NILAM dengan hasrat mewujudkan budaya membaca dan budaya ilmu dalam kalangan rakyat Malaysia. Bagi merealisasikan hasrat ini, sekolah perlu mengadakan aktviti-aktiviti galakan membaca secara berperingkat dan berterusan meliputi aktiviti asas, aktiviti pemupukan, dan aktiviti pengayaan. Hal ini selari dengan peranan amalan membaca itu sendiri sebagai akses kepada pemerolehan ilmu yang menjadi prasyarat bagi melonjakkan taraf sosioekonomi dan pembinaan tamadun manusia. Matlamat : Membina tabiat membaca dalam kalangan pelajar. Objektif : 1. Mengisi masa lapang murid selepas peperiksaan. 2. Menggerakkan program/aktiviti galakan membaca. 3. Memupuk minat membaca secara berterusan. 4. Menjadikan PSS sebagai tempat rujukan bahan bacaan. Rasional : Ledakan dunia siber menuntut anggota masyarakat menguasai maklumat yang banyak bagi memastikan lahirnya masyarakat yang mantap dan berkemampuan melahirkan idea-idea yang bernas, matang, dan luas. Hanya anggota masyarakat yang kaya maklumat mampu
 • 2. membina jati diri yang ampuh dan mampu berhadapan dengan sebarang perubahan yang berlaku dalam lanskap lokal dan global. Tempat dan Tarikh : Projek ini akan dijalankan di sekitar kawasan PKG Pengerang. Jangkamasa : 5 hari, mulai 22 Oktober 2012 hingga 26 Oktober 2012. Kumpulan Sasaran : Semua warga PKG Pengerang, khususnya pelajar tingkatan 3. Jawatankuasa Induk : Penasihat: Puan Saadiah binti Saad - Pengetua Pengerusi: Cik Hazlina binti Rani - GPK Akademik Naib Pengerusi I: Puan Latipah binti Mansor - GPK HEM Naib Pengerusi II: YM Tengku Riduan bin - GPK Kokurikulum Setiausaha: Encik Nazari bin Othman - GPM AJK 1. Puan Norliza binti Zainal - Ketua Bidang Bahasa 2. Puan Juwairiah binti Mohd Noor - Ketua Bidang Kemanusiaan 3. Puan Norazimah binti Mohamed Nor - Ketua Bidang Sains dan Matematik 4. Tuan Haji Abdul Rahman bin Saari - Ketua Bidang Teknik dan Vokasioanal 5. Puan Nik Nuraini binti Husain - Kaunselor Strategi: 1. Penyediaan kertas kerja 2. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 3. Pelaksanaan program 4. Penilaian 5. Pelaporan
 • 3. Jadual Program : Tarikh Masa Aktiviti Tindakan Tempat 22.10.2012 Isnin 9.00-10.04 pagi Majlis Pelancaran Kem Membaca 1 Malaysia Peringkat Sekolah: 1. Ucapan Pengetua 2. Persembahan Nyanyian Lagu “Mari Membaca” 3. Kem Membaca 1 Malaysia Semua guru dan pelajar Dataran Ilmu 23.10.2012 Selasa 7.40-10.20 pagi Projek Kitar Semula (Sayangi Bumi Kita) Pn.Norhamisah Ustazah Juwairiah Dewan Al- Khawarizmi 10.20-10.40 pagi Rehat 10.40-2.00 ptg Sambungan Projek Kitar Semula (Sayangi Bumi Kita) En.Afandy Dewan Al- Khawarizmi 24.10.2012 Rabu 8.30-10.20 pagi Klinik Membaca Cik Suhailiza En.Nazari Bilik APD / PSS 10.20-10.40 pagi Rehat 10.40-2.00 ptg Pertandingan Kuiz Klinik Membaca, dan Pertandingan Bercerita En.Nazari Pn.Norliza Dewan Al- Khawarizmi 25.110.2012 Khamis 7.40-9.00 pagi Bacaan Kegemaran Saya Pn.Norazimah Dewan Al- Khawarizmi 9.00-10.20 pagi Choral Speaking Pn.Norhamisah Pn.Liza Bilik APD
 • 4. 10.20-10.40 pagi Rehat 10.40-12.00 tgh Sketsa Lagu Pn.Norliza En.Md.Wazir Bilik APD 26.10.2012 Jumaat 8.00 – 10.20 pagi Info Hunt En.Nazari Othman Cik Norhazniza Tn.Hj.Abdul Rahman Cik Masitah Balai Bestari Anggaran Kos : BIL. PENDAPATAN PERBELANJAAN KUANTITI KOS (RM) 1. PCG Pusat Sumber Sekolah 1. Hadiah Pertandingan Kuiz Klinik Membaca, dan Pertandingan Bercerita 6 x RM10 60.00 JUMLAH 60.00 Sumber Kewangan : 1. Sumber daripada PCG PSS PKG Pengerang. Disediakan oleh: MOHD KAMAL ISKANDAR BIN MOHD SHAFRI Pegawai Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru Pengerang Bahagian Teknologi Pendidikan Johor.
 • 5. Diversity in Human Resource Development and Continuing Professional Education: What Does It Mean for the Workforce, Clients, and Professionals? Jovita M. Ross Gordon dan Ann K. Brooks 1.0 PENGENALAN Bidang pembangunan sumber manusia (HRD) merupakan satu set aktiviti yang dirancang secara sistematik oleh organisasi untuk menyediakan ahli-ahlinya dengan kemahiran- kemahiran yang diperlukan untuk memenuhi keperluan tugasan semasa dan masa depan. Pendidikan profesional lanjutan (CPE) pula merupakan pendidikan yang ditawarkan kepada individu selepas tamat pengajian daripada sistem pengajian formal (kebiasaanya universiti dan kolej). Pendidikan profesional lanjutan (CPE) di Malaysia masih berada dalam proses pembangunan. Penggunaan terma profession dalam kehidupan seharian sering di tukar pakai dengan kerjaya. Namun begitu, tidak semua kerjaya merupakan profession tetapi semua profession merupakan kerjaya. Profesion memerlukan pengiktirafan daripada pihak- pihak tertentu seperti pihak kerajaan, persatuan profesional atau masyarakat. Dimensi etika, perundangan, ekonomi, sosial dan politik merupakan kepelbagaian yang wujud di tempat kerja dalam bidang pembangunan sumber manusia (HRD) dan pendidikan profesional lanjutan (CPE) yang semakin berkembang untuk mewujudkan persekitaran kerja yang inklusif. Artikel Diversity in Human Resource Development and Continuing Professional Education: What Does It Mean for the Workforce, Clients, and Professionals? menerangkan mengenai perbezaan dorongan, matlamat dan objektif asas kepelbagaian program dan kajian pada peringkat stakeholders – para ilmuan, perancang program, pelanggan atau klien.
 • 6. 2.0 RUMUSAN Kepelbagaian dalam bidang CPE dan HRD semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dalam bidang HRD kepelbagaian memberi fokus kepada faedah- faedah dan cabaran-cabaran dalam memastikan kejayaan menguruskan kepelbagaian tenaga kerja, di mana ia berkaitan dengan peringkat asas organisasi dan persaingan (Cox, 1993; Kochan et al., 2002; Society for Human Resource Management, 2003). Minat sekunder pula adalah bagaimana amalan dan program latihan profesional berperanan dalam menyokong atau limitasi kepada akses profesion oleh kumpulan wanita atau minoriti etnik. Konteks kepelbagaian dalam HRD menyatakan bahawa matlamat organisasi merupakan pengaruh yang asas kepada usaha kepelbagaian oleh profesional HRD sepertimana rundingan peribadi harian, organisasi, minat sosial dan nilai. Profesion kebelakangan ini telah banyak menerima dana dan usaha semakin digiatkan oleh industri, walaupun perkara tersebut bukan perkara asas dalam profesion di mana sepatutnya ia bertunjangkan bukan keuntungan, agensi kerajaan dan kepentingan untuk mereka. Kepelbagaian latihan wujud dalam 1964 Civil Rights Act, di mana organisasi tidak boleh terlibat dalam amalan pekerjaan yang mendiskriminasi pekerja-pekerja berdasarkan bangsa, warna, agama, gender, kewarganegaraan, usia dan ketidakupayaan. Penawaran program latihan dalam menilai kepelbagaian telah mengubah semangat latihan daripada prespektif perundangan terhadap kerangka kerja kemanusiaan. Ramai profesional HRD memperkenalkan tugasan mereka melalui return on investment dan pengukuran hasil. Ini membolehkan profesional HRD mengetahui dengan lebih lagi mengenai kemahiran- kemahiran pengurusan dan perniagaan. Menurut Hanover dan Cellar (1998), kepelbagaian latihan mempunyai tiga objektif iaitu meningkatkan kesedaran mengenai isu-isu kepelbagaian, mengurangkan berat sebelah (biased) dan streotaip yang mengganggu pengurusan yang berkesan dan perubahan tingkah laku adalah amat diperlukan untuk menguruskan tenaga kerja dengan berkesan. Latihan dalam HRD terbahagi kepada dua kategori iaitu intranasional dan merentasi nasional. Kepelbagaian intranasional memfokuskan kepada latihan yang berkesan dan setimpal dengan perlaburan yang dibuat bagi mencapai objektif organisasi. Kepelbagai merentasi nasional pula adalah kepelbagaian profesional yang mementingkan peningkatan hubungan antara muka antara individu dua negara. Dimensi-dimensi yang memerlukan pertimbangan yang tinggi daripada pengamal HRD dalam konteks sosialnya; (i) Kajian yang lebih banyak dalam HRD perlu dilakukan; (ii) Teknologi meningkatkan hubungan sosial dan organisasi global; (iii) Profesional HRD perlu mencegah eksploitasi; dan (iv) Peranan profesional HRD dalam memberi pendidikan kepada
 • 7. tenaga kerja dan kekurangan pembiayaan untuk pendidikan awam. Profesional HRD iaitu pengamal atau yang bekerja dalam bidang akademik boleh menggalakkan kepelbagaian melalui; (1) Menjadi penganjur kepada kepelbagaian; (2) Menilai persepsi seluruh pekerja terhadap kepelbagaian berbanding fokus kepada satu kumpulan; (3) Memantapkan atau menyokong mentoring dalam kumpulan; (4) Meneroka andaian asas; (5) Meningkatkan kesedaran mengenai dinamik pembangunan dan pengekalan komuniti bersifat bangsa; (6) Belajar management-speak; dan (7) Profesional HRD perlu menilai kesedaran diri sendiri terhadap prejudis dan streotaip serta bagaimana menganinya. Konteks kepelbagaian dalam CPE ialah terletak antara bahagian pendidikan profesional dan pendidikan lanjutan dewasa di tempat kerja. Bagi meningkatkan amalan profesional, pendidik CPE perlu memfokuskan kepada diri profesional itu sebagai pelajar. Kepelbagaian dalam literatur akademik CPE masih terbatas. Kekurangan ini sering diperkatakan di dalam literatur yang menekankan kepada penganjur CPE dan para ilmuan daripada kumpulan profesional itu sendiri. Aplikasi CPE memerlukan pendidik CPE untuk mempunyai asas ilmu yang mantap. Bagi membantu profesional yang berorientasikan perkhidmatan perlu mempunyai kefahaman kepelbagaian yang baik mengenai klien dan bagi memberi perkhidmatan yang adil kepada mereka. Seterusnya, bagaimana penganjur CPE menggalakkan perhatian kepada kepelbagaian? Antaranya melalui cara berikut: (1) Meningkatkan kesedaran sendiri terhadap isu-isu kepelbagaian; (2) Isu kepelbagaian dengan antara guru-pelajar, hubungan pelatih- pelatih; (3) Pertimbangan terhadap isu kepelbagaian dalam pembangunan program; dan (4) Usaha untuk membangunkan kajian dan teori yang inklusif. Walaupun empat perkara di atas dapat membantu dalam meningkatkan kepelbagaian dalam konteks CPE, para ilmuan dan pengamal digalakkan untuk membuat refleksi dan mengambil tindakan yang sewajarnya. 3.0 KOMEN DAN KRITIKAN Berdasarkan pembacaan dan penelitian yang dibuat, artikel ini banyak menerangkan literatur-literatur daripada para ilmuan yang menyokong terhadap kepelbagaian dalam HRD dan CPE. Penerangan konsep HRD dan CPE dapat diterangkan dengan baik oleh penulis jurnal ini kerana HRD dan CPE dikatakan merupakan program latihan yang sama sedangkan sebenarnya ianya berbeza dari segi golongan sasaran, objektif, model yang digunakan dan sebagainya. Kepelbagaian dalam HRD menyebabkan peranan yang dipikul oleh profesional HRD semakin berat dan memerlukan ilmu yang luas. Ini kerana tenaga kerja semakin pelbagai serta peningkatan kepada globalisasi dan revolusi teknologi. Untuk itu organisasi
 • 8. perlu mengambil tindakan iaitu membangunkan kemahiran pekerja, penggunaan teknologi yang berkesan, mewujudkan struktur organisasi yang baru dan membentuk budaya yang menggalakkan pembelajaran dan inovasi. Selain itu, penulis artikel ini turut memberi cadangan penyelesaian dalam meningkatkan atau menggalakkan kepelbagaian berdasarkan penyelidikan. Cadangan yang diberikan juga di sokong dengan sorotan literatur agar cadangan itu lebih mantap. Kumpulan sasaran bagi CPE adalah golongan profesional sepertimana yang pernah dipelajari di dalam kelas. CPE dijalankan adalah berdasarkan bidang kepakaran seseorang profesion dan memerlukan perancangan yang teliti bagi memastikan keberkesanan program CPE. Saya bersetuju dengan pendapat penulis ini bahawa pendidik CPE perlu mempunyai asas yang kukuh melalui pembacaan literatur bagi membolehkan mereka memahami klien dan perkhidmatan yang bagaimana perlu disediakan. Selain itu, program CPE akan lebih berkesan jika profesional membuat persediaan sebelum mengikuti program CPE. Manakala program HRD lebih menekankan mengenai perubahan sikap dan amalan selepas mengikuti latihan yang di jalankan oleh sesebuah organisasi. Kepelbagaian dalam CPE dan HRD boleh menyebabkan konflik jika kita tidak menyedari kepelbagaian yang wujud. Hal ini merupakan perkara baru yang saya perolehi di mana pelbagai perkara perlu di ambil kira bagi memastikan suatu program pembangunan yang dijalankan berkesan dan memberi impak yang positif kepada organisasi. Jika perkara ini terlepas pandang, maka program CPE dan HRD akan menjadi kurang efektif. Secara keseluruhannya, artikel dapat memberi penerangan yang baik mengenai kepelbagaian dalam HRD dan CPE yang memberi kesan terhadap tenaga kerja, klien dan golongan profesional. 4.0 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN Kelebihan yang terdapat dalam artikel ini adalah di mana penyataan masalah di nyatakan dengan jelas bersama-sama dengan cadangan penyelesaian. Cadangan penyelesaian ini dapat memberikan idea-idea kepada profesional atau pihak organisasi jika berhadapan dengan masalah yang hampir sama. Selain itu, penulisan ini juga disusun secara berstruktur di mana terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Context, Diversity: Adequacy, Foci and Gap dan How can HRD or CPE providers foster greater attention to diversity? Setiap penerangan mengenai bidang iaitu HRD atau CPE dilakukan berdasarkan tiga tajuk di atas. Ini bagi memudahkan pembacaan dan membolehkan individu yang membaca jurnal ini membuat perbandingan antara HRD dan CPE.
 • 9. Manakala kekurangan artikel ini pula, pada pendapat saya penerangan yang diberikan terlalu ringkas dan tidak dapat memberi pemahaman yang mendalam mengenai kepelbagaian yang wujud dalam CPE dan HRD dan kurang sesuai bagi individu yang ingin mengetahui mengenai kepelbagaian dalam CPE dan HRD secara mendalam. Selain itu, penyataan pendapat daripada para ilmuan banyak dinyatakan dalam artikel ini. Secara asasnya memang sangat bagus penyataan yang dibuat mempunyai sokongan literatur, namun begitu, ia juga boleh menimbulkan kekeliruan dan kesukaran membuat perkaitan ketikan proses pembacaan artikel ini. 5.0 CADANGAN Penambahbaikan merupakan perkara yang penting dalam menghasilkan suatu penulisan yang lebih baik pada masa depan. Cadangan penambahbaikan bagi artikael secara ringkasnya adalah seperti berikut:  Seiring dengan peredaran masa dan perubahan teknologi, kepelbagaian dalam HRD dan CPE akan turut bertambah. Oleh itu, kajian yang menekankan mengenai kepelbagaian perlu diperbanyakkan dan kajian secara mendalam perlu dijalankan bagi mencari jawapan kepada persoalan yang belum ditemui memandangkan bidang CPE dan HRD merupakan suatu bidang yang masih dalam proses pembangunan dan masih baru.  Selain itu, penulisan artikel ini mempunyai pengaruh bangsa iaitu penulis ini merupakan wanita kulit putih. Oleh itu, cara penulisannya dan persoalan kajian ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan latarbelakang kehidupannya. 6.0 KESIMPULAN Kesimpulannya, HRD dan CPE merupakan dua bidang yang berbeza namun saling menyokong dalam menyediakan tenaga kerja yang kompeten dalam memenuhi keperluan semasa tugas dan masa depan. Kepelbagaian dalam bidang HRD dan CPE merupakan suatu yang positif jika isu-isu yang terdapat di dalamnya dapat di atasi dengan berkesan dan bijaksana. Oleh itu, pelbagai kajian yang berkaitan dengan kepelbagaian dalam HRD dan CPE perlu terus giat dijalankan bagi mengatasi masalah yang timbul pada masa akan datang serta melahirkan pendidik HRD dan CPE yang berkemahiran dan berpengetahuan tinggi dalam bidangnya. Ini bagi membolehkan pendidik HRD dan CPE dapat merancang
 • 10. program latihan yang berkesan supaya pelaburan yang dikeluarkan oleh syarikat mendapat pulangan yang setimpal melalui amalan etika kerja yang positif dan penggunaan hasil pembelajaran di tempat kerja. 7.0 RUJUKAN http://www.pkgpengerang.kotatinggi.edu.my Ross-Gordon. J. M & Brooks. A.K (2004). Diversity in Human Resource Development and Continuing Professional Education: What Does It Mean for the Workforce, Clients, and Professionals? Advances in Developing Human Resources, 6 (69).