ENERGIES ALTERNATIVES Energia Solar Unitat 3
ÍNDEX <ul><li>1. QUÈ SÓN LES ENERGIES ALTERNATIVES </li></ul><ul><ul><li>Què  és un model  energètic sostenible? </li...
ÍNDEX <ul><li>4. ENERGIA SOLAR </li></ul><ul><ul><li>Dibuix de distribució de l'energia solar </li></ul></ul><ul><ul>...
1. QUÈ SÓN LES ENERGIES ALTERNATIVES <ul><li>Són les energies que s'obtenen de formes alternatives a les utilitzades major...
<ul><li>El nostre model energètic actual és insostenible . La problemàtica derivada ens porta a buscar solucions, algunes...
<ul><li>El model energètic sostenible:  </li></ul><ul><ul><li>Canvia el fet d’haver una producció de poques centrals pote...
 
2. TIPUS D’E ALTERNATIVES <ul><li>Solar tèrmica : consisteix en aprofitar la calor del Sol per escalfar aigua o un líquid...
<ul><li>Mareomotriu : consisteix en aprofitar el canvi de nivell del mar que provoquen les marees per omplir un recinte q...
<ul><li>Geotèrmica : consisteix en aprofitar l'increment de calor subterrani del planeta per perforar pous que permeten e...
<ul><li>Biocombustibles : consisteix en el monocultiu de plantes de les que es poden obtenir olis o alcohols que posterio...
Fonts  d’Energia i energies  alternatives
3. AVANTATGES GENERALS <ul><li>Són més netes perquè la majoria dels processos de transformació utilitzats no generen resid...
<ul><li>Beneficis socials ja que permet l’electrificació de nuclis aïllats i de la disponabilitat de fonts d’energia en el...
4. ENERGIA SOLAR <ul><li>4.1 Com es genera l’energia solar?. </li></ul><ul><li>Des de fa milions d'anys el Sol irradia a ...
 
4.2. Comparació de l’energia solar <ul><li>Avantatges </li></ul><ul><li>Neta, gratuïta i inesgotable. </li></ul><ul><li>La...
4.3. APROFITAMENT SOLAR
4 .3. sistemes d’aprofitament <ul><li>Energia_Solar </li></ul>
4.4. Aprofitament fotovoltaic <ul><li>Història: </li></ul><ul><ul><li>Les instal·lacions solars fotovoltaïques sorgeixen c...
b. Aplicacions
c. Elements d’una instal·lació fotovoltaica: <ul><li>Panells  fotovoltaics (1).- Són dispositius encarregats de converti...
<ul><ul><li>Càrregues o Equips de consum (5).- Són tots aquells elements que han de consumir energia elèctrica i per ...
<ul><li>Energia_Solar  ( Vídeo Fabricació plaques fotovoltaiques) </li></ul><ul><li>http:// static.consumer.es / www /med...
Central fotovoltaica
 
Videos <ul><li>YouTube - Paneles solares termicos </li></ul><ul><li>YouTube - aprofitament  mitja temperatura </li><...
4.5. Aprofitament Tèrmic <ul><li>Aprofitament actiu: </li></ul><ul><ul><li>De baixa temperatura(T fluid<100ºC): </li></ul>...
 
Tipus d’instal·lació del circuit ACS <ul><li>Subsistema de captació. </li></ul><ul><li>Subsistema d’emmagatzematge. </li><...
CIRCUIT TANCAT ACS
COMPARACIÓ INSTAL·LACIÓ ACS <ul><li>Circuit obert </li></ul><ul><li>Instal·lació sencilla. </li></ul><ul><li>L’aigua pot p...
Aprofitament de mitjana temperatura: <ul><li>Captació de baix índex de concentració, la temperatura del fluid oscil·la ent...
Hi ha nombroses pèrdues de calor a causa del gran recorregut que ha de fer el fluid. Prevista una construcció a Guadix d...
Aprofitament d’alta temperatura <ul><li>Captació d’alt índex de concentració.  </li></ul><ul><li>Central Solar de torre: ...
 
 
Forn solar <ul><li>S’assoleixen T fins 4000º per això s’utilitza en el camp de la investigació de materials d’alta tecnolo...
 
b. Aprofitament passiu tèrmic solar: <ul><li>Arquitectura solar passiva: </li></ul><ul><ul><li>Disseny d’habitatges per l...
<ul><li>Elements utilitzats: L'arquitectura solar passiva </li></ul><ul><ul><li>Vidrieres: capten la radiació i produe...
 
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Energies Alternatives I Energia Solar

5,334 views

Published on

Estudi del concepte d'energies alternatives i classificació de les energies alternatives. Descripció dels tipus d'aplicacions de l'energia solar i estudi d'avantatges i inconvenients davant altres energies alternatives.

Published in: Technology, Business
 • Bones Glòria, trobo molt interessant les teves aportacions. Hi hauria alguna manera de contactar amb tu? Estic fent un treball sobre eficiència energètica i m'interessen molt els teus documents.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • gvj
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Energies Alternatives I Energia Solar

 1. 1. ENERGIES ALTERNATIVES Energia Solar Unitat 3
 2. 2. ÍNDEX <ul><li>1. QUÈ SÓN LES ENERGIES ALTERNATIVES </li></ul><ul><ul><li>Què és un model energètic sostenible? </li></ul></ul><ul><ul><li>Esquema energies alternatives </li></ul></ul><ul><li>2. TIPUS D’E ALTERNATIVES </li></ul><ul><ul><li>Esquema fonts d’Energia i energies alternatives </li></ul></ul><ul><li>3. AVANTATGES GENERALS </li></ul>
 3. 3. ÍNDEX <ul><li>4. ENERGIA SOLAR </li></ul><ul><ul><li>Dibuix de distribució de l'energia solar </li></ul></ul><ul><ul><li>4.2. Comparació de l’energia solar </li></ul></ul><ul><ul><li>4.3. Esquema aprofitament solar </li></ul></ul><ul><ul><li>4.4. Aprofitament fotovoltaic </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aplicacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elements d’una instal·lació fotovoltaica: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Central fotovoltaica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Imatge central fotovoltaica </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>4.5. Aprofitament Tèrmic </li></ul></ul><ul><ul><ul><li> Aprofitament de baixa temperatura </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dibuix col·lector pla </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tipus d’instal·lació del circuit ACS </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Circuit tancat ACS </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Taula comparativa circuit ober i circuit tancat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aprofitament de mitjana temperatura </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Imatge col·lector de concentració </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aprofitament d’alta temperatura </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Imatge heliostat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Esquema central de torre solar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forn solar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Imatge forn solar d'Odello </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aprofitament passiu tèrmic solar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dibuix casa bioclimàtica </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. 1. QUÈ SÓN LES ENERGIES ALTERNATIVES <ul><li>Són les energies que s'obtenen de formes alternatives a les utilitzades majoritàriament com són: el petroli, carbó, gas natural, energia nuclear i d'altres. </li></ul><ul><li>Són anomenades també energies renovables , perquè provenen de l'aprofitament dels recursos energètics que proporcionen els cicles anuals del planeta (el sol, el vent, el mar, els rius i la vegetació), l'activitat biològica dels éssers vius (les deixalles orgàniques), o de la seva calor interior (geotèrmia). Totes les energies renovables provenen en darrera instància del Sol, la font primària d'energia del nostre sistema. </li></ul><ul><li>El seu aprofitament a escala industrial d’algunes d’elles està en fase d’experimentació. </li></ul><ul><li>Tenen l’avantatge de reduir l’impacte medioambiental. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>El nostre model energètic actual és insostenible . La problemàtica derivada ens porta a buscar solucions, algunes tan grotesques com la captura del CO 2 per tal de poder seguir consumint combustibles fòssils fins que s’esgotin. Però hi ha d’altres alternatives , aquestes si que són interessants (unes més que altres però). </li></ul><ul><li>Què és un model energètic sostenible ? </li></ul><ul><li>Un model energètic serà sostenible quan permeti cobrir les necessitats energètiques actuals de la societat, sense posar en perill la cobertura de les necessitats futures. Es tracta d'un model que implica canvis a la mentalitat amb la que es produeix i consumeix energia. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>El model energètic sostenible: </li></ul><ul><ul><li>Canvia el fet d’haver una producció de poques centrals potents amb enormes impactes ambientals globals per multitud de punts de poca potència amb impactes locals petits. Que es visualitza en multitud d'aerogeneradors, plaques solars, plantes d'aprofitament de la biomassa, etc., escampats per tot arreu. </li></ul></ul><ul><ul><li>La producció d'energia es deixa de fer a partir de recursos remots i apareix la necessitat de produir al lloc a on el recurs es troba. </li></ul></ul><ul><ul><li>A on només es consideraven tres tecnologies de producció d'energia elèctrica (nuclear, tèrmica i hidraúlica) apareixen multitud de tecnologies directes i moltes altres de mixtes. </li></ul></ul>
 7. 8. 2. TIPUS D’E ALTERNATIVES <ul><li>Solar tèrmica : consisteix en aprofitar la calor del Sol per escalfar aigua o un líquid bescanviador a alta mitja o baixa temperatura, i obtenir d'aquesta manera energia de transformació, o bé aigua calenta sanitària d'ús domèstic. </li></ul><ul><li>Solar fotovoltàica : consisteix en aprofitar la llum solar per generar electricitat directament mitjançant l'efecte fotovoltàic en cel·les de silici. </li></ul><ul><li>Eòlica : consisteix en aprofitar la força del vent per moure un aparell generador d'electricitat o fer funcionar una bomba hidràulica. En el primer cas es pot utilitzar a gran, mitjana o petita escala en funció de la potència de l'aerogenerador. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Mareomotriu : consisteix en aprofitar el canvi de nivell del mar que provoquen les marees per omplir un recinte que aprofita posteriorment la força de sortida de l'aigua emmagatzemada per moure turbines i generar electricitat. </li></ul><ul><li>Onades : consisteix en aprofitar la força de les onades per moure estructures en forma de batent que mouen turbines que generen electricitat. </li></ul><ul><li>Minihidráulica : consisteix en crear petits embassaments en el curs d'un riu per aprofitar la força de caiguda del cabal per moure una turbina, procurant alterar al mínim el nivell de cabal ecològic del riu. Una alternativa tècnica nova consisteix en l'ús de turbines de flotació, que requereixen una obra mínima. </li></ul><ul><li>Les centrals de 10MW són inoques pel mediambient. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Geotèrmica : consisteix en aprofitar l'increment de calor subterrani del planeta per perforar pous que permeten escalfar aigua a mitja, baixa o alta temperatura per aprofitament energètic posterior. </li></ul><ul><li>Biomassa : consisteix en aprofitar una massa de matèria forestal o agrícola de renovació periòdica per generar energia de dues possibles maneres : cremant-la i aprofitant la calor per generar electricitat o esclafar aigua, o be metanitzant-la per digestió i aprofitant el gas resultant (metà) per generar electricitat per calor o escalfar aigua. </li></ul><ul><li>Metanització de les deixalles orgàniques : les restes dels aliments que consumim o els excrements d'animals o persones són una font energètica important, ja que poden generar metà, gas de gran aprofitament energètic. </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Biocombustibles : consisteix en el monocultiu de plantes de les que es poden obtenir olis o alcohols que posteriorment es faran servir com a combustibles. </li></ul><ul><li>També es poden donar aprofitaments mixtos o més sofisticats de les energies renovables , per exemple, la energia elèctrica fotovoltàica o que provingui d'altres fonts renovables, es pot fer servir per a la descomposició per electròlisi de l'aigua que permetria obtenir hidrogen, un gas que no contamina i que té un gran potencial energètic, el camp és molt ample i les possibilitats enormes. </li></ul>
 11. 12. Fonts d’Energia i energies alternatives
 12. 13. 3. AVANTATGES GENERALS <ul><li>Són més netes perquè la majoria dels processos de transformació utilitzats no generen residus contaminants. </li></ul><ul><li>Reducció de les emissions de CO 2 . </li></ul><ul><li>Protecció de l’entorn natural. </li></ul><ul><li>Aprofitament dels recursos autòctons, per tant hi ha més diversificació de les fonts d’energia pròpies i menys depedència de les importacions energètiques. </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Beneficis socials ja que permet l’electrificació de nuclis aïllats i de la disponabilitat de fonts d’energia en el medi rural. </li></ul><ul><li>Són inesgotables. </li></ul><ul><li>Só més barates requereixen d’instal·lacions més econòmiques. </li></ul><ul><li>Degut aquestes avantatges els Plans Energètics Nacionals (PEN) dels països desenvolupats tenen un interès creixent en l’aplicació de les energies alternatives. També per disminuir la depedència dels combustibles fòssils i reduir l’impacte mediambiental. </li></ul><ul><li>Pla de l'energia 2005-2016 </li></ul>
 14. 15. 4. ENERGIA SOLAR <ul><li>4.1 Com es genera l’energia solar?. </li></ul><ul><li>Des de fa milions d'anys el Sol irradia a l'espai llum i calor com a conseqüència de les reaccions nuclears de fusió que es produeixen al seu interior. Es calcula que cada segon es genera 36 ·10 25 J d'energia . Aquesta enorme quantitat energia es transmet a l’exterior en forma de radiacions electromagnètiques . </li></ul><ul><li>Només una infinitèssima part d'aquesta energia arriba a la superfície de la terra (1000 W/m 2 ), malgrat tot rebem 4000 vegades més energia de la que consumim , només cal desenvolupar tecnologia necessària per poder-la aprofitar. </li></ul><ul><li>La radiació solar està formada per: </li></ul><ul><ul><li>40% radiació visible </li></ul></ul><ul><ul><li>57% radiació infraroja </li></ul></ul><ul><ul><li>3% radiació ultraviolada </li></ul></ul>
 15. 17. 4.2. Comparació de l’energia solar <ul><li>Avantatges </li></ul><ul><li>Neta, gratuïta i inesgotable. </li></ul><ul><li>La seva implementació no afecta a la qualitat de l’aire ni dels sòls. </li></ul><ul><li>Es garantitza que les instal·lacions solars són silencioses i amb una vida útil llarga (entre 20 i 30 anys). </li></ul><ul><li>Facilita el autoabastiment i permet generar energia prop d’on es necessita sense despeses pel seu transport. </li></ul><ul><li>Es pot concentrar obtenim T molt elevades i grans rendiments superiors que a les centrals tèrmiques. </li></ul><ul><li>Inconvenients </li></ul><ul><li>La radiació no arriba d’una forma constant. </li></ul><ul><li>S’ha de transformar sempre a calor o energia elèctrica perquè no es pot emmagatzemar. </li></ul><ul><li>Es necessiten sistemes amb gran superfície de captació perquè la densitat energètica es baixa 1kW/m 2 . </li></ul><ul><li>Inversió inicial elevada. </li></ul>
 16. 18. 4.3. APROFITAMENT SOLAR
 17. 19. 4 .3. sistemes d’aprofitament <ul><li>Energia_Solar </li></ul>
 18. 20. 4.4. Aprofitament fotovoltaic <ul><li>Història: </li></ul><ul><ul><li>Les instal·lacions solars fotovoltaïques sorgeixen com a necessitat proporcionar energia elèctrica nuclis o elements que estan aïllats de la xarxa elèctrica. Aquesta tecnologia es va començar a desenvolupar durant els anys seixanta en la cursa espacial per tal proveir d'energia elèctrica els satèl·lits que es posaven a l'espai. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actualment té un gran nombre d‘ aplicacions . </li></ul></ul>
 19. 21. b. Aplicacions
 20. 22. c. Elements d’una instal·lació fotovoltaica: <ul><li>Panells fotovoltaics (1).- Són dispositius encarregats de convertir de directament la radiació solar en energia elèctrica de corrent continu.Cèl·lula fotovoltaica de silici dóna 0,58V. </li></ul><ul><ul><li>Reguladors de càrrega (2).- Tenen la funció de controlar de forma automàtica la càrrega de les bateries. També tenen la funció de controlar el consum de les càrregues de corrent continu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bateries (3).- Dispositius destinats a l'emmagatzematge de l'energia elèctrica en forma de corrent continu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversor o Convertidor CC/CA   (4).- Dispositiu electrònic encarregat de convertir el voltatge de corrent continu en voltatge altern de 230V i 50Hz, per tal d'alimentar les càrregues que funcionen a 230V o per lliurar l'energia sobrant a la xarxa elèctrica. </li></ul></ul>
 21. 23. <ul><ul><li>Càrregues o Equips de consum (5).- Són tots aquells elements que han de consumir energia elèctrica i per els quals s'ha dissenyat la instal·lació. Les càrregues poden funcionar a 230V de corrent altern i a 12V de corrent continu. Aquestes darreres caldria connectar-les al regulador (2). </li></ul></ul>
 22. 24. <ul><li>Energia_Solar ( Vídeo Fabricació plaques fotovoltaiques) </li></ul><ul><li>http:// static.consumer.es / www /medio-ambiente/ infografias / swf / energiasolar.swf (Instal·lació plaques fotovol i instal·lació de col·lectors) </li></ul><ul><li>Sistemes de seguidors solars </li></ul><ul><li>Centrals solars de torre | </li></ul><ul><li>esquema de les energies.gif </li></ul><ul><li>Treball alumne sobre energies alternatives </li></ul><ul><li>ADRECES ENERGIA SOLAR </li></ul><ul><li>ENERGIA FOTOVOLTAICA </li></ul>
 23. 25. Central fotovoltaica
 24. 27. Videos <ul><li>YouTube - Paneles solares termicos </li></ul><ul><li>YouTube - aprofitament mitja temperatura </li></ul><ul><li>sistemes termics d’alta temperatura </li></ul>
 25. 28. 4.5. Aprofitament Tèrmic <ul><li>Aprofitament actiu: </li></ul><ul><ul><li>De baixa temperatura(T fluid<100ºC): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’utilitza en les edificacions per obtenir calefacció i ACS. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’element actiu i fonamental és el captador solar o col·lector solar pla : (efecte hivernacle T 60ºC) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Coberta transparent de vidre o plàstic: protegeix la capa absorbent i la capa aillant. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Capa absorbent: formada per una llamina de metall (Cu o Al) que absorbeix la radiació i un serpentí de tubs prims per a on circula el fluid que s’escalfa (aigua o aire). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aïllament tèrmic: evita les pèrdues de calor en la part posterior i laterals de la carcassa (llana, poliestirè expandit). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Capa reflectora: funció de dirigir per reflexió una part adicional de la radiación solar cap la capa d’absorbent. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Carcassa o caixa: que conté tots els elements del col·lector. </li></ul></ul></ul></ul>
 26. 30. Tipus d’instal·lació del circuit ACS <ul><li>Subsistema de captació. </li></ul><ul><li>Subsistema d’emmagatzematge. </li></ul><ul><li>Subsistema de distribució i consum: </li></ul><ul><ul><li>Bombes </li></ul></ul><ul><ul><li>Canonades i conduccions </li></ul></ul><ul><ul><li>Vasos d’expansió </li></ul></ul><ul><ul><li>Vàlvules </li></ul></ul><ul><li>Sistema auxiliar: escalfador gas. </li></ul>
 27. 31. CIRCUIT TANCAT ACS
 28. 32. COMPARACIÓ INSTAL·LACIÓ ACS <ul><li>Circuit obert </li></ul><ul><li>Instal·lació sencilla. </li></ul><ul><li>L’aigua pot produir incrustacions o corrosió. </li></ul><ul><li>En climes de baixes temperatures l’aigua ha de portar anticongelant. </li></ul><ul><li>Circuit tancat amb intercanviador </li></ul><ul><li>Circuit primari té l’aigua amb additius contra la corrosió i anticongelants. </li></ul><ul><li>Instal·lació més cara. </li></ul>
 29. 33. Aprofitament de mitjana temperatura: <ul><li>Captació de baix índex de concentració, la temperatura del fluid oscil·la entre 100º-300º C. </li></ul><ul><li>S’utilitza en les centrals termosolars per obtenir energia elèctrica “Centrals de col·lectors distribuits” </li></ul><ul><li>L’element actiu és el col·lector de concentració: a on la llum que capta es concentra sobre una petita zona (punt o línia) mitjançant lents obtenint uns rendiments superiors i T fins els 300º. Inconvenient </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>només aprofiten la radiació directa. Sistema de seguiment solar accionat per un motor. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 30. 34. Hi ha nombroses pèrdues de calor a causa del gran recorregut que ha de fer el fluid. Prevista una construcció a Guadix de 50 MW.
 31. 35. Aprofitament d’alta temperatura <ul><li>Captació d’alt índex de concentració. </li></ul><ul><li>Central Solar de torre: </li></ul><ul><ul><li>L’element actiu és l’heliòstat : mirall (20-50 m 2 ) amb un sistema de seguiment de la trajectoria del sol en els dos eixos. Formen el camp d’heliòstats. </li></ul></ul><ul><ul><li>El conjunt d’heliòstats concentren la radiació solar en un receptor instal·lat a l’extrem superior d’una torre (60-100m). S’assoleixen temperatures alvoltant dels 2000 C i una potència >10 MW. Les centrals poden tenir de 100-2000 heliòstats. </li></ul></ul><ul><ul><li>central solar de torre </li></ul></ul><ul><ul><li>YouTube - aprofitament mitja temperatura </li></ul></ul>
 32. 38. Forn solar <ul><li>S’assoleixen T fins 4000º per això s’utilitza en el camp de la investigació de materials d’alta tecnologia i en la fabricació de materials. Forn solar d'Odello </li></ul><ul><li>Consisteix en construir una superfície molt gran de captació parabòlica formada per miralls que reflecteixen la radiació rebuda i la concentren en una zona molt petita que és el focus de la paràbola, on es troba el forn. </li></ul>
 33. 40. b. Aprofitament passiu tèrmic solar: <ul><li>Arquitectura solar passiva: </li></ul><ul><ul><li>Disseny d’habitatges per l’ús eficient de l’energia solar, sense la utilització de sistemes mecànics o elèctrics en els processos de captació, emmagatzematge i distribució de l’energia tèrmica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Està relacionada amb l’arquitectura bioclimàtica que juga amb altres elements climàtics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Què es té en compte? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’orientació, la forma i situació de </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>l’edifici. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capacitat tèrmica dels materials de </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>construcció. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Característiques climàtiques de la </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zona per preveure el consum energètic tèrmic. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Distribució de finestres i murs. </li></ul></ul></ul>
 34. 41. <ul><li>Elements utilitzats: L'arquitectura solar passiva </li></ul><ul><ul><li>Vidrieres: capten la radiació i produeixen l’efecte hivernacle. </li></ul></ul><ul><ul><li>Massa tèrmica : per emmagatzemar la calor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mur trombe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elements estructurals: </li></ul></ul></ul>

×