Energies renovables i no renovables

1,003 views

Published on

Breu descripció dels tipus d'energies habituals i els seus avantatges i inconvenients

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,003
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Energies renovables i no renovables

  1. 1. L’ENERGIA ENERGIES RENOVABLES Hem dit que són les que podem tornar a fer servir, ja que periòdicament estan a disposició dels humans. Les energies renovables són, per ara, l’alternativa a les anomenades “Energies Tradicionals” de combustibles fòssils, tant per la seva disponibilitat garantida (a diferència dels combustibles fòssils que necessiten milers d'anys per a la seva renovació) com pel seu menor impacte ambiental; no obstant això, en alguns casos aquest impacte pot ser molt més gran del que podríem pensar. Malgrat semblar les fonts d’energia perfectes, ens trobem que l’ús d’aquest tipus d’energies és mínim, comparat amb les de combustibles fòssils. Això es pot deure, entre d’altres, a que, a hores d’ara, amb aquestes energies no és possible satisfer la gran quantitat de demanda que te la societat actual. Serveixi com a dada que l’ús d’energies renovables a Catalunya l’any 2007 va ser del 2,8% del total del consum energètic, segons l’ Institut Català de l’Energia. No obstant això, el seu ús va en augment. Així doncs, quins podem dir que són els principals avantatges i els principals inconvenients que presenten aquestes energies: AVANTATGES Abundància de les fonts Les fonts d'energia renovables són diferents a les de les no renovables a causa de la seva abundància. Avui dia considerem al Sol com a font inesgotable d’energia. El mateix esdevé amb l’energia del vent, de la calor de l'interior de la terra, de l'energia dels salts d'aigua i de les marees o de la força del mar. Menor cost de les fonts La irradiació solar, el vent, l’accés a capes més interiors de la terra i el fluir de l'aigua són fonts més econòmiques que la fusta, el carbó, el gas, el petroli i l'urani. Aquesta diferència econòmica, es refereix a l’energia en si i, sobretot, al fet que les fonts puguin ser gratuïtes. Però en alguns casos, com a la hidràulica, no ho són tant si tenim en compte el cost de traslladar l’energia de les grans preses al consumidors, per exemple. Menor quantitat d'emissions i residus
  2. 2. Algunes fonts renovables no emeten diòxid de carboni addicional a l'atmosfera (no afavoreixen, per tant, el Canvi Climàtic), llevat dels necessaris per a la construcció i funcionament de les instal·lacions de generació. Les fonts d'energia no combustibles no produeixen gasos d'efecte hivernacle ni altres emissions, contràriament al que succeeix amb les combustibles, siguin fòssils o renovables. La biomassa, per contra, genera més residus per caloria obtinguda que els combustibles clàssics i de moment, algunes fonts d'energies renovables en vies d'investigació també emeten una gran quantitat d'emissions en el procés d'obtenció d'energia. Les plaques solars, un cop finalitzat el període de funcionament (25‐30 anys), esdevenen un residu al que caldria donar una gestió medi-ambientalment acceptable. Menys perill de les emissions Les energies renovables "pures" no solen generar residus perillosos, com passa amb les energies de fissió nuclear, per exemple. Tanmateix, algunes d'elles, com ara la biomassa, per exemple, necessiten energia per a ser produïdes, i part d'aquesta prové de centrals nuclears d'urani. La biomassa, a més, genera cendres i pot generar també monòxid de carboni i altres substàncies contaminants idèntiques a les generades com a residu pel carbó, el gas natural i el petroli. INCONVENIENTS Cost econòmic elevat de l'energia El preu per unitat d'energia és més car si aquesta és renovable que si és d'origen fòssil o nuclear, fins i tot sense tenir en compte els costos d'inversió que representa una nova instal·lació per a una energia renovable i l'enorme cost que pot representar adaptar certes tecnologies, com per exemple els mitjans de transport, a l’ús d’aquest tipus d’energies. De les energies renovables, la més competitiva en quant a preu és la hidràulica, i efectivament el seu us és als Països Catalans superior a les altres. Energia difusa Un problema inherent a les energies renovables és la seva naturalesa difusa. Ja que certes fonts d'energia renovable proporcionen una energia d'una intensitat relativament baixa, distribuïda sobre grans superfícies, són necessàries nous tipus de "centrals" per convertir-les en fonts utilitzables. Serveixi com a exemple que una llar centreeuropea mitjana necessitaria instal·lar una superfície, com a mínim, de uns 8 metres quadrats de panells fotovoltaics per tenir l’electricitat suficient a la seva llar i uns 6 metres quadrats més per l’aigua calenta sanitària. Quantitat irregular i incontrolable d'energia obtinguda
  3. 3. Les energies renovables són aleatòries, varien al llarg del temps d'una manera que en principi no és previsible i que gairebé mai coincideix amb la demanda o necessitat d’energia que volem obtenir. Un exemple clàssic és el de l'energia solar tèrmica, obtenim més quan fa més calor i potser no en necessitem, i en canvi a l'hivern, que és quan més ens interessa, obtenim sempre menys, ja que la radiació solar és menor. Aquest fet ens obliga a reduir el consum o a necessitar el suport d’energies no renovables (connexió a la xarxa de gas natural per reforçar la calefacció, per exemple). Irregular distribució geogràfica És evident que la diversitat geogràfica dels recursos renovables és també significativa. Alguns països i regions disposen de rius aptes per a instal·lar centrals hidràuliques i altres no, tampoc estan tots a la vora del mar, ni tenen la mateixa radiació solar o prou quantitat de vent com per a poder utilitzar l'eòlica. Contaminació atmosfèrica, aqüífera i del sòl Malgrat que per diferents motius tendim a identificar les energies renovables com a “Energies NETES”, en major o menor mesura, no deixen de plantejar-nos problemes de contaminació i d’impactes nocius als ecosistemes. La biomassa, per exemple, aboca tant o més diòxid de carboni a l’atmosfera com els combustibles fòssils tradicionals. A més, provoca l’augment del consum dels cereals per a generar energia, en comptes de per a l’alimentació mundial i la tala excessiva d’arbres i boscos, per obtenir combustible. La energia geotèrmica no sol es troba molt restringida geogràficament sinó que algunes de les seves fonts són considerades contaminants. El impacte visual dels parcs eòlics i la contaminació acústica que provoquen els aerogeneradors i les centrals hidràuliques, són altres factors contaminants. Tampoc cal insistir en el danys sobre el ecosistema que provoquen les centrals hidràuliques, mareomotrius o eòliques (preses als rius, impacte a les especies submarines o als ocells). Rendibilitat econòmica La posada en marxa d'una instal·lació d'energia renovable requereix, com per a qualsevol altra instal·lació, fer-ne un balanç econòmic. Hi ha tecnologies que són viables (és a dir, possibles) des d'un punt de vista purament tècnic però que no es poden dur a terme perquè econòmicament no valen la pena. Un parc eòlic, per exemple, és un negoci, i no es durà a terme si les despeses de la inversió inicial més el manteniment són superiors als ingressos econòmics que s'esperen fet per la venda de l'electricitat obtinguda, incloses les ajudes del govern.
  4. 4. ENERGIES NO RENOVABLES Són les energies que no es poden recuperar, aquelles que s’esgoten i no les podem fer servir de nou. Parlem de “NO RENOVABLES” sempre referint-nos al temps de l’home i de la presència d’aquest a la terra, per això, tot i que les anomenen no renovables, no vol dir que siguin limitades i que un cop s’esgotin ja no hi tornarà a haver més, si no que són aquelles energies que es troben de forma limitada al planeta i les reserves disminueixen en ser consumides. Aquestes fonts d'energia un cop exhaurides no es podran o seran molt costoses i difícils de tornar a formar. Les fonts d'energia no renovables convencionals són el carbó, el petroli i el gas natural, també anomenats combustibles fòssils, perquè s’han creat a partir de restes de animals i plantes que durant molts milions d’anys s’han anat “fermentant” i han creat uns “olis”i gasos dels que ara n’aprofitem les propietats combustibles (especialment, encara que també unes altres propietats) i , també, les de reaccions químiques entre determinats materials (bateries i piles, etc.). Les no convencionals són les provinents dels combustibles nuclears com urani i plutoni en reaccions de fissió nuclear. (L'energia de fusió nuclear, en canvi, entraria dins la categoria d'energia renovable). S’ha de fer esment de l'energia geotèrmica, que aprofita les aigües calentes, també és no renovable en una localització determinada. L’impacte ambiental té unes conseqüències directes o bé indirectes que pateix l’entorn amb la utilització de recursos no renovables. AVANTATGES Abastables Són fàcils d’extreure i relativament a l’abast de l’home. Produeixen molta energia contínuament i a un preu força econòmic comparat amb altres processos industrials. Fàcils i econòmiques d’emprar en l’actualitat La seva transformació és relativament barata,i el seu us i la tecnologia que fem servir per aprofitar-les estan molt desenvolupats i això fa que emprar-les ens sigui molt “còmode”. Qualitat i rendiment
  5. 5. Són molt bons combustibles. Serveix per a molts àmbits domèstics i en indústries, i el rendiment energètic que proporcionen acostuma a ser molt bo. Relativa facilitat de transport i Ús descentralitzat Els combustibles per generar aquestes energies; com el petroli, el carbó, l'urani o el gas natural, es podem dur per mitjà de canalitzacions, vaixells o carretera, allà on són necessaris, amb una certa facilitat i rapidesa. Per contra les energies renovables es generen en un lloc i s'han de consumir allà mateix o distribuir com a energia final. INCONVENIENTS Desgavell Social Els seus són combustibles limitats i el seu consum suposa un 80% de l’energia mundial i sobre aquestes s’ha construït el model econòmic i energètic actual, sense tenir en compte les conseqüències del desastre que suposarà la seva desaparició pel model de societat actual. Quan desapareguin es pot produir un autèntic desgavell a la societat, com la coneixem actualment. Contaminació i Desastres mediambientals Són considerades energies brutes, ja que la seva utilització és causa directa d’importants danys en el medi ambient i en la societat: destrucció d’ecosistemes, danys en boscos i aqüífers, malalties, reducció de la productivitat agrícola, corrosió d’edificacions, de monuments i d’infraestructures, deteriorament de la capa d’ozó o la pluja àcida; ja què generen emissions i residus que degraden el medi-ambient. Poden ocasionar greus catàstrofes medi-ambientals en cas d'accident. Alguns estudis demostren que l'impacte medi-ambiental de les energies no renovables enfront a les renovables es fins 30 vegades superior. A continuació enumerem alguns dels efectes negatius més rellevants: La pluja àcida – amb contingut d'àcid sulfúric que pot afectar de forma irreversible als ecosistemes. Efecte hivernacle - amb de l'escalfament del planeta i conseqüència del canvi climàtic. Abocaments contaminants -en zones de producció, principalment produïts pels combustibles fòssils. Residus radioactius perillosos - generats en el procés de fissió nuclear. Accidents i fuites - tant en la producció (en sondatges petrolífers i mines de carbó) com en el transport , per vessaments químics o de combustible.
  6. 6. Les alteracions que produeixen aquest tipus d'energies en l'entorn són en general irreversibles i amb conseqüències nefastes tant a nivell local com a global. Els impactes mediambientals del model vigent tenen un gran cost soci-econòmic per al conjunt de la societat, que és la que paga les conseqüències econòmiques d’un model energètic insostenible i la que ha de sofrir els impactes del deteriorament del medi ambient. Creixement desmesurat del consum El ràpid creixement que experimenta el consum energètic, amb tots els problemes derivats de l’actual model basat en les energies no renovables, fan que sigui imprescindible plantejar-se la necessitat d’un nou model basat en l’eficiència i l’estalvi energètics i en la implantació de les energies renovables. Hem de pensar que els impactes mediambientals del model vigent tenen un gran cost socio-ecònomic per al conjunt de la societat, que és la que paga les conseqüències econòmiques d’un model energètic insostenible i la que ha de sofrir els impactes del deteriorament del medi ambient. Problemes polítics i Econòmics greus entre pobles i estats Un altre problema del sistema energètic basat en els combustibles fòssils és la dependència econòmica que crea en els països no productors de matèries primeres. En canvi, les energies renovables es consumeixen generalment al lloc on es generen, és a dir, són fonts d’energia autòctones que disminueixen la dependència de subministraments externs i contribueixen a l’equilibri interterritorial i a la creació de llocs de treball en zones ara deprimides. En aquest sentit, es calcula que les energies renovables creen cinc vegades més llocs de treball que les convencionals, que creen menys llocs de treball en relació al volum de negoci que generen. Aconseguir el seu control provoca conflictes pel seu interès estratègic militar.
  7. 7. Per concloure, el ràpid creixement que experimenta el consum energètic, amb tots els problemes derivats de l’actual model basat en les energies no renovables, fan que sigui imprescindible plantejar-nos la necessitat d’un nou model basat en l’eficiència i l’estalvi energètics i en la implantació de les energies renovables. Carles Cardelo Enginyer Tècnic

×