Successfully reported this slideshow.

Centrals Productores d'Energia

0

Share

Loading in …3
×
1 of 23
1 of 23

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Centrals Productores d'Energia

 1. 1. Unitat 6: Consum i producció d’energia
 2. 2. Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Centrals productores d’Energia </li></ul><ul><li>Convencional: </li></ul><ul><ul><li>Centrals hidroelèctriques </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrals tèrmiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrals nuclears </li></ul></ul><ul><li>Energies Renovables: </li></ul><ul><ul><li>Energia solar </li></ul></ul><ul><ul><li>Energia eòlica </li></ul></ul><ul><ul><li>Energia geotèrmica </li></ul></ul><ul><ul><li>Energia maremotriu </li></ul></ul><ul><ul><li>La biomassa </li></ul></ul>
 3. 3. Introducció <ul><li>Fonts i recursos energètics </li></ul><ul><li>Els elements que hi ha a la natura i que poden ser transformats en energia, com ara l’aigua, el vent, el carbó, el petroli, el gas, etc., els anomenem fonts d’energia . </li></ul>Les fonts d’energia són els recursos dels quals pot obtenir-se energia per produir calor, llum, moviment, etc.
 4. 4. Introducció <ul><li>D’on s’obté l’energia </li></ul><ul><li>A la Terra, gairebé tota l’energia que utilitzem té el seu origen en el Sol: subministra llum i calor amb la seva radiació electromagnètica, i se’n deriven altres tipus d’energia, com el vent, la pluja, les onades, etc. </li></ul><ul><li>Segons la seva naturalesa , les fonts d’energia es poden classificar en: </li></ul><ul><ul><li>Primàries . Són les que es troben a la natura: vent, aigua, Sol, llenya, carbó, petroli, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Secundàries . Són les que s’obtenen a partir de les fonts primàries: electricitat, gasolina, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les formes d’energia més importants són: energia mecànica, tèrmica, elèctrica, nuclear, química, sonora i radiant. </li></ul></ul>
 5. 5. Introducció <ul><li>Les energies es classifiquen, segons les reserves disponibles de les fonts d’energia i de la capacitat de regeneració que tenen, en: </li></ul><ul><ul><li>Renovables . Són les que provenen de fonts energètiques que es renoven en un període prou curt i de les quals hi ha reserves il·limitades, com ara les que provenen del Sol, del vent, de l’aigua del mar, dels rius... Són fonts d’energia renovable: solar, hidràulica, eòlica, biomassa, geotèrmica i mareomotriu i energia de les ones del mar. </li></ul></ul><ul><ul><li>No renovables . Son les que provenen de fonts d’energia que trobem a la Terra en quantitat limitada i, per tant, són exhauribles. Són fonts d’energia no renovable d’origen fòssil: el petroli, el gas natural i el carbó. I d’origen mineral, l’urani. </li></ul></ul>
 6. 6. Introducció
 7. 7. Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Centrals productores d’Energia </li></ul><ul><li>Convencional: </li></ul><ul><ul><li>Centrals hidroelèctriques </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrals tèrmiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrals nuclears </li></ul></ul><ul><li>Energies Renovables: </li></ul><ul><ul><li>Energia solar </li></ul></ul><ul><ul><li>Energia eòlica </li></ul></ul><ul><ul><li>Energia geotèrmica </li></ul></ul><ul><ul><li>Energia maremotriu </li></ul></ul><ul><ul><li>La biomassa </li></ul></ul>
 8. 8. Centrals productores convencionals <ul><li>L’Energia Elèctrica es produeix en uns aparells anomenats GENERADORS </li></ul>Alternador Turbina Una central elèctrica és essencialment una instal·lació capaç de produir energia elèctrica en grans quantitats a partir d’una font d’energia primària.
 9. 9. Central Hidroelèctrica Central Tèrmica Central Nuclear Presa Transformadors Canonada forçada Turbina Alternador Central Hidroelèctrica
 10. 10. Central Tèrmica Central Tèrmica Central Hidroelèctrica Central Nuclear
 11. 11. Central Nuclear Central Nuclear Central Hidroelèctrica Central Tèrmica
 12. 12. Central Nuclear Central Nuclear Central Hidroelèctrica Central Tèrmica
 13. 13. Índex <ul><li>Centrals productores d’Energia </li></ul><ul><li>Convencional: </li></ul><ul><ul><li>Centrals hidroelèctriques </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrals tèrmiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrals nuclears </li></ul></ul><ul><li>Energies Renovables: </li></ul><ul><ul><li>Energia solar </li></ul></ul><ul><ul><li>Energia eòlica </li></ul></ul><ul><ul><li>Energia geotèrmica </li></ul></ul><ul><ul><li>Energia maremotriu </li></ul></ul><ul><ul><li>La biomassa </li></ul></ul>
 14. 14. Energia Solar <ul><li>Font: el Sol. </li></ul><ul><li>Aprofita la radiació solar </li></ul><ul><li>Aplicacions: </li></ul><ul><ul><li>Energia Solar Tèrmica: Aigua calenta </li></ul></ul><ul><ul><li>Energia Fotovoltaica: Electricitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Central Tipus Torre Central </li></ul></ul>Energia Solar Energia Eòlica Energia Geotèrmica Energia Maremotriu Biomassa
 15. 15. Energia Solar Tèrmica <ul><li>Captador solar o Panell Solar Efecte hivernacle </li></ul>Energia Solar Energia Eòlica Energia Geotèrmica Energia Maremotriu Biomassa
 16. 16. Energia Solar Energia Eòlica Energia Geotèrmica Energia Maremotriu Biomassa Energia Solar Fotovoltaica Cèl.lules Fotovoltàiques (material semiconductor de Silici)
 17. 17. Energia Solar Energia Eòlica Energia Geotèrmica Energia Maremotriu Biomassa Central Tipus Torre Central
 18. 18. Energia Eòlica <ul><li>Produïda pel vent. </li></ul><ul><li>S’aprofita el seu moviment i la força. </li></ul><ul><li>Aplicacions: </li></ul><ul><ul><li>Aerogeneradors d’electricitat (Parcs eòlics) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aeoromotors: bombejament d’aigua </li></ul></ul>Energia Eòlica Energia Solar Energia Geotèrmica Energia Maremotriu Biomassa
 19. 19. Aerogeneradors Energia Eòlica Energia Solar Energia Geotèrmica Energia Maremotriu Biomassa
 20. 20. Aeromotors Energia Eòlica Energia Solar Energia Geotèrmica Energia Maremotriu Biomassa
 21. 21. Energia Geotèrmica <ul><li>Prové de l’Energia de l’Interior de la Terra </li></ul><ul><li>Es manifesta en forma de Calor </li></ul>Energia Geotèrmica Energia Solar Energia Eòlica Energia Maremotriu Biomassa
 22. 22. Energia Maremotriu <ul><li>Aprofita el moviment de les marees. </li></ul>Energia Maremotriu Energia Solar Energia Eòlica Energia Geotèrmica Biomassa
 23. 23. Energia Biomassa <ul><li>La matèria orgànica d’origen vegetal i animal la qual se’n pot extreure energia útil. </li></ul>Energia Maremotriu Energia Solar Energia Eòlica Energia Geotèrmica Biomassa

Editor's Notes

 • Sense la protecció de la vegetació , quan plou l’aigua arrossega la capa superficial de terreny que conté els nutrients necessaris per a la regeneració del bosc, accelera l’erosió. En zones vulnerables pot afavorir la deserció del territori. A la selva amazònica es destrueixen 150.000 camps de futbol cada any. Els últims anys s’han destruït aproximadament uns 70.000 km2 aquivalent a un camp de futbol cada 2 segons. En els últims 30 anys s’ha eliminat un 15% de la superfície de l’Amazònia.
 • Sense la protecció de la vegetació , quan plou l’aigua arrossega la capa superficial de terreny que conté els nutrients necessaris per a la regeneració del bosc, accelera l’erosió. En zones vulnerables pot afavorir la deserció del territori. A la selva amazònica es destrueixen 150.000 camps de futbol cada any. Els últims anys s’han destruït aproximadament uns 70.000 km2 aquivalent a un camp de futbol cada 2 segons. En els últims 30 anys s’ha eliminat un 15% de la superfície de l’Amazònia.
 • Sense la protecció de la vegetació , quan plou l’aigua arrossega la capa superficial de terreny que conté els nutrients necessaris per a la regeneració del bosc, accelera l’erosió. En zones vulnerables pot afavorir la deserció del territori. A la selva amazònica es destrueixen 150.000 camps de futbol cada any. Els últims anys s’han destruït aproximadament uns 70.000 km2 aquivalent a un camp de futbol cada 2 segons. En els últims 30 anys s’ha eliminat un 15% de la superfície de l’Amazònia.
 • Sense la protecció de la vegetació , quan plou l’aigua arrossega la capa superficial de terreny que conté els nutrients necessaris per a la regeneració del bosc, accelera l’erosió. En zones vulnerables pot afavorir la deserció del territori. A la selva amazònica es destrueixen 150.000 camps de futbol cada any. Els últims anys s’han destruït aproximadament uns 70.000 km2 aquivalent a un camp de futbol cada 2 segons. En els últims 30 anys s’ha eliminat un 15% de la superfície de l’Amazònia.
 • ×