Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Egipte Art

5,640 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

Egipte Art

  1. 1. L'ART I LA RELACIÓ AMB LA MORT ADRIÀ FEINER JOAN DOMINGO L'ANTIC EGIPTE
  2. 2. Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Les piràmides (1) </li></ul><ul><li>Les piràmides (2) </li></ul><ul><li>Altres monuments funeraris </li></ul><ul><li>Art: Pintura, escultura i arquitectura </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul><ul><li>Bibliografia </li></ul>
  3. 3. A Egipte hi havia molt art. La més important va ser l’arquitectura, ja que van construir molts monuments ( la majoria funeraris). També hi havia la pintura, l’escultura i l’escriptura. Els Egipcis creien en la vida després de la mort, i per aquest motiu construïen monuments funeraris. Introducció
  4. 4. Les piràmides Les piràmides eren monuments funeraris on dipositaven el cos del faraó un cop mort. Els egipcis creien que conservant el cos i els òrgans el faraó, li proporcionaven un lloc per viure a la vida després de la mort.
  5. 5. Les piràmides Les piràmides eren construïdes pels esclaus i els camperols a l’estiu, en èpoques d’inundació del Nil (quan ja no podien treballar) En la construcció de les piràmides es posaven els blocs un sobre l’altre i feien una rampa de terra per arribar a dalt de la construcció.
  6. 6. Altres monuments funeraris Les mastabes : Eren més petites que les piràmides i la part de dalt plana. Els Hipogeus : Eren tombes excavades a la roca. El faraó Tutankamon va ser enterrat en un d’ells. Els temples: Eren edificis decorats, que servien per fer ofrenes als déus.
  7. 7. Art: pintura, escultura i arquitectura PINTURA : Representaven escenes e la vida quotidiana i motius religiosos a les parets dels monuments funeraris. ESCULTURA : Feien estàtues de faraons, deus i deeses i altres persones importants. ARQUITECTURA : És l’art més important dels egipcis. Feien molts edificis i estructures complicades.
  8. 8. Conclusions Amb aquest treball hem après moltes coses sobre l’antic Egipte. Ens ha aportat pràctica per fer treballs en grup i a buscar l’informació adequada a les webs determinades. Aquesta manera de treballar ens ha agradat pel fet de que podem treballar en grup i després presentar-ho.
  9. 9. Bibliografia <ul><li>Per fer aquest treball hem consultat: </li></ul><ul><li>Principalment: http://blocs.xtec.cat/geoh i les webs que estaven apuntades allà. </li></ul><ul><li>Per les imatges hem buscat principalment al google i algunes fotos als blocs. </li></ul>

×