Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BALTI RIIKIDE OKUPEERIMINE 1939-1940

Märt Virunurm
PÕHJUS


Kõigi kolme Balti riigi okupeerimine N. Liidu
poolt 1940. aastal toimus ühe ja
samatsenaariumi järgi, tuues ette...
1940 - LEEDU
Juba 1940. aasta aprillis hakkas Punaarmee
koondama oma üksusi Leedu piirile.
 18. mail alustasid Nõukogude ...
NOVEMBRIS HAKKAS NÕUKOGUDE LIIT
SURVESTAMA SOOMET.
Leningradi julgeoleku tagamiseks annab
Soome Karjala alad ja Nõukogude ...
30.11.1939


Nõukogude Liit alustab sõda Soome vastu
12.03.1940 SÕLMITI RAHULEPING MOSKVAS
SOOME JA NÕUKOGUDE LIIDU VAHEL

1.Soome loovutas Karjala koos Viiburi
linnaga
 2.Pi...
14.06.1940 – NÕUKOGUDE LIIT ESITAS
ULTIMAATUMI LEEDULE
Ultimaatumi 2 olulisemat nõuet :
 1. Täiendavate väeüksuste lubami...
15.06.1940


Punaarmee marsib Leetu. Nõukogude
okupatsiooni algus.
16.06.1940 - 17.06.1940
Esitati ultimaatum Eestile
 Marssis sisse 100 000 meest. Iseseisva
Eesti riigi lõpp, okupatsiooni...
EESTI OKUPATSIOON


Eestisse saadeti A.Ždanov – Stalini
eriesindaja. Viis Nõukogude okupatsiooni
poliitika Eestis läbi. S...
LEPINGU OLULISEMAD TINGIMUSED
• Eesti on kohustatud lubama omada
Nõukogude Liidul Saaremaal, Hiiumaal ning
Paldiski linnas...
21.06.1940


astus sisse uus valitsus,mille eesotsas oli
J.Vares Barbarus. Juunipööre Eesti riiklus
likvideeriti täieliku...
UUS KORD EESTIS
1.Keelustati Isamaaliidu,Kaitseliidu ja
kutsekodade tegevus
 2.Hakati vallandama juhtivaid ametnikke
 3....
1. Eesti Vabariik kuulutatakse ENSV - Eesti
Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks
 2. Maa kuulutati rahva omandiks, haka...
06.08.1940


Ametlikult astus Eesti (Läti,Leedu) NSV Liidu
koosseisu. Inkorporeerimine
TÄNAN KUULAMAST !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Balti riikide okupeerimine 1939-1940

851 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Balti riikide okupeerimine 1939-1940

 1. 1. BALTI RIIKIDE OKUPEERIMINE 1939-1940 Märt Virunurm
 2. 2. PÕHJUS  Kõigi kolme Balti riigi okupeerimine N. Liidu poolt 1940. aastal toimus ühe ja samatsenaariumi järgi, tuues ettekäändeks kõigi kolme riigi poolt N. Liiduga sõlmitud vastastikuse abistamispakti rikkumise. Esimesena sai sellise süüdistuse Leedu.
 3. 3. 1940 - LEEDU Juba 1940. aasta aprillis hakkas Punaarmee koondama oma üksusi Leedu piirile.  18. mail alustasid Nõukogude väed marssi Naujai Vilniost Kaunase lähedal paiknevale Gaižiunasepolügoonile. 
 4. 4. NOVEMBRIS HAKKAS NÕUKOGUDE LIIT SURVESTAMA SOOMET. Leningradi julgeoleku tagamiseks annab Soome Karjala alad ja Nõukogude Liit annab Põhjast territooriumi tagasi.Nõuti ka,et Soome lubaks oma territooriumile rajada Nõukogude Liidu sõjaväebaasid.  Soome vastus EI ! 
 5. 5. 30.11.1939  Nõukogude Liit alustab sõda Soome vastu
 6. 6. 12.03.1940 SÕLMITI RAHULEPING MOSKVAS SOOME JA NÕUKOGUDE LIIDU VAHEL 1.Soome loovutas Karjala koos Viiburi linnaga  2.Pidi lubama rajada Nõukogude mereväebaasi Hanko poolsaarele 
 7. 7. 14.06.1940 – NÕUKOGUDE LIIT ESITAS ULTIMAATUMI LEEDULE Ultimaatumi 2 olulisemat nõuet :  1. Täiendavate väeüksuste lubamine Leedu territooriumile  2. Valitsuse väljavahetamist
 8. 8. 15.06.1940  Punaarmee marsib Leetu. Nõukogude okupatsiooni algus.
 9. 9. 16.06.1940 - 17.06.1940 Esitati ultimaatum Eestile  Marssis sisse 100 000 meest. Iseseisva Eesti riigi lõpp, okupatsiooni algus Eestis ja Lätis 
 10. 10. EESTI OKUPATSIOON  Eestisse saadeti A.Ždanov – Stalini eriesindaja. Viis Nõukogude okupatsiooni poliitika Eestis läbi. Stsenaariumi,mida Stalin ette nägi.
 11. 11. LEPINGU OLULISEMAD TINGIMUSED • Eesti on kohustatud lubama omada Nõukogude Liidul Saaremaal, Hiiumaal ning Paldiski linnas sõjaväebaase.  • Kumbki lepinguosaline ei tohi sõlmida liite ega osa võtta koalitsioonidest, mis on sihitud ühe  lepinguosalise vastu  • Käesoleva pakti elluviimine ei tohi riivata kummagi lepinguosalise suveräänsust  • Baaside piirkonnad jäävad EV territooriumiks 
 12. 12. 21.06.1940  astus sisse uus valitsus,mille eesotsas oli J.Vares Barbarus. Juunipööre Eesti riiklus likvideeriti täielikult järgmiste ümberkorraldustega (juuni-juuli 1940)
 13. 13. UUS KORD EESTIS 1.Keelustati Isamaaliidu,Kaitseliidu ja kutsekodade tegevus  2.Hakati vallandama juhtivaid ametnikke  3.Ainukese erakonnana võis tegutseda EK(b)P – Eestimaa kommunistliku bolševike  partei tegevus.  4.Algasid esimesed arreteerimised NKVD – Siseasjade Rahvakomissariaat juhtimisel  5.Saadeti laiali Riigikogu ja korraldati uued valimised riigi volikogusse ETRL – (valimisliit) Eesti Töötava Rahva Liit 
 14. 14. 1. Eesti Vabariik kuulutatakse ENSV - Eesti Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks  2. Maa kuulutati rahva omandiks, hakati ellu viima agraarreformi  3. Võeti vastu otsus tagandada ametist EV president Konstantin Päts  4. Otsustati esitada palve ENSV vastu võtmiseks NSV Liidu koosseisu 
 15. 15. 06.08.1940  Ametlikult astus Eesti (Läti,Leedu) NSV Liidu koosseisu. Inkorporeerimine
 16. 16. TÄNAN KUULAMAST !

×