Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eesti VabadussõDa 1918-1920

9,458 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

Eesti VabadussõDa 1918-1920

 1. 1. EESTI VABARIIGI SÜND 10. veebruar
 2. 2. <ul><li>Mis kuupäeval tähistatakse Eesti </li></ul><ul><li>Vabariigi sünnipäeva? </li></ul><ul><li>  24. veebruar </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=h3m7fJTfcFY </li></ul>
 3. 3. Eesti Vabaduss õda 1918-1920 24.veebruar 1919 <ul><li>23. j uuni 1919 võidupüh a </li></ul><ul><li>25.veebruaril 1918 </li></ul><ul><li>24.veebruar 1918 </li></ul><ul><li>23. veebruar 1918 </li></ul><ul><li>Veebruar 1918 </li></ul><ul><li>2.veebruaril 1920 </li></ul>28. November 1918
 4. 4. EESTI VABARIIGI VÄLJAKUULUTAMINE <ul><ul><ul><li>Veebruar 1918 alustas Saksamaa pealetungi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>24.veebruar 1918 loeti ette iseseisvusmanifest Tallinnas Reaalkooli ees (Õ lk 148) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>25.veebruaril 1918 jõudsid saksa väed Tallinna, kes keeldusid Eesti Vabariiki tunnustamast </li></ul></ul></ul>
 5. 5. SAKSA OKUPATSIOON <ul><li>Sakslased okupeerisid kogu Eesti </li></ul><ul><li>Arreteeriti Konstantin Päts. Eesti Ajutine Valitsus läks põranda alla. </li></ul><ul><li>Saksamaa kaotas I maailmasõja. </li></ul><ul><li>11. November 1918 läks võim taas tagasi Konstantin Pätsi juhitud Ajutisele Valitsusele. </li></ul>
 6. 6. EESTI VABADUSSÕDA 1918-1920 <ul><li>1919.a määrati Eesti sõjavägede ülemjuhatajaks kindral Johan Laidoner </li></ul><ul><li>Eestile tuli appi Soome, Inglismaa, Taani, Rootsi </li></ul><ul><li>24.veebruar 1919 vabastati Eesti pind võõrvägedest </li></ul>
 7. 7. Konstantin Päts (1874–1956) <ul><li>Esimene Eesti vabariigi president </li></ul><ul><li>Eestimaa Päästmise komitee esimees </li></ul><ul><li>mitmekordne peaminister </li></ul><ul><li>riigivanem </li></ul>
 8. 8. Jaan Poska (1866–1920) <ul><li>Tallinna linnapea </li></ul><ul><li>Venemaa Ajutise Valitsuse Eesti kubermangu komissar </li></ul><ul><li>Vene Asutava Kogu liige </li></ul><ul><li>välisminister </li></ul><ul><li>peaministri asetäitja </li></ul><ul><li>kohtuminister </li></ul>
 9. 9. Johan Laidoner( 1884 -1953) <ul><li>Eesti Vabariigi sõjavägede ülemjuhataja. </li></ul>
 10. 10. Eesti iseseisvuse manifest <ul><li>Tallinnas levitatud eksemplar </li></ul>
 11. 11. Päästekomitee asukoht Tallinnas
 12. 12. Tartu Rahu <ul><li>Rahulepingu allakirjutamine Eesti Vabariigi ja Vene SFNV vahel, millega Venemaa tunnustas Eesti iseseisvust </li></ul>
 13. 14. Eesti Vabariik pärast iseseisvumist (1922a.)
 14. 15. Eesti Vabariigi sünd (1917) <ul><li>1. märts – Tallinnas üldstreik </li></ul><ul><li>11.–13. märts – Maakondade koosolek Tartus, liitmist üheks kubermanguks </li></ul><ul><li>23. mai – Maapäeva valimised </li></ul><ul><li>2. juuli – Tallinnas &quot;Estonias&quot; Maa-asemike kongress ehk rahvakongress </li></ul><ul><li>29. september – 8. oktoober – sakslased vallutasid meredessandiga Saare-, Muhu- ja Hiiumaa </li></ul>
 15. 16. Eesti Vabariigi sünd (1917) <ul><li>27. oktoober – võtsid võimu enda kätte </li></ul><ul><li>15. november – Maanõukogu tunnistas end Eestimaal kõrgeima võimu kandjaks ning kutsus kokku Asutava Kogu </li></ul><ul><li>24. detsember – Maanõukogu vanematekogu otsustas kuulutada Eesti iseseisvaks </li></ul>
 16. 17. Eesti Vabariigi sünd 1918 <ul><li>jaanuar – Asutava Kogu valimised </li></ul><ul><li>19. veebruar – Maanõukogu juhatus kiitis heaks Eesti iseseisvuse manifesti ja valis täidesaatva organi – kolmeliikmelise Eestimaa Päästmise Komitee (K. Päts, J. Vilms, K. Konik) </li></ul><ul><li>23. veebruar – Pärnus &quot;Endla&quot; teatri rõdult kuulutati esimest korda välja Eesti Vabariik </li></ul><ul><li>24. veebruar – Tallinnas, Viljandis ja Paides kuulutati välja Eesti Vabariik. Moodustati Ajutine Valitsus, mille juhiks sai K. Päts. Saksa sõjavägi jõudis Tartusse. </li></ul>
 17. 18. Eesti Vabariigi sünd 1918 <ul><li>Vene laevastik lahkus Tallinnast, sinna jõudsid Saksa väed </li></ul><ul><li>4. märts – Saksa väed olid okupeerinud kogu Eesti </li></ul><ul><li>aprill – J. Vilms, kes püüdis pääseda Soome ja Rootsi, tabati ja lasti Helsingis maha </li></ul><ul><li>22. november – enamlaste esimese kallaletungi Narvale lõid sakslased tagasi </li></ul><ul><li>27. november – K. Päts moodustas teise Ajutise Valitsuse </li></ul>
 18. 19. Soome vabatahtlikud Tallinnas <ul><li>Esimene rühm vabatahtlikke sõdureid saabus Soomest </li></ul>
 19. 20. SOOMUSRONG
 20. 21. Eestlased võitsid Landeswehri otsustavalt Võnnu linna juures Lätimaal 23. juunil 1919. aastal. <ul><li>Eesti väed lahingus Koiva jõe ääres </li></ul>
 21. 22. I Vabariigi aastapäev Tartus <ul><li>Sõjaväe - paraad Tartus </li></ul>
 22. 23. KORDAMISEKS <ul><li>Iseseisvuse väljakuulutamine - 24.02.1918 </li></ul><ul><li>Päästekomitee ja koostati iseseisvusmanifest. </li></ul><ul><li>Ajutine Valitsus </li></ul><ul><li>Konstatin Päts. </li></ul><ul><li>Vabadussõda (1918-1920) </li></ul><ul><li>Sõjaväe ülemjuhataja - Johan Laidoner </li></ul><ul><li>Abi Inglismaalt, Soomest, Taanist ja Rootsist. </li></ul>
 23. 24. KORDAMISEKS <ul><li>Jaanuar 1919 vastupealetung </li></ul><ul><li>Asutav Kogu , põhiülesandeks põhiseaduse ja maaseduste vastuvõtmine. </li></ul><ul><li>Saksalased kohtusid Võnnu all Eesti vägedaga, kujunes tõsine relvakonflikt –Landeswehri sõda. Võnnu(Cesise). Võnnu vallutamispäeva 23. Juunit tähistatakse võidupühana . </li></ul><ul><li>Tartus toimusid rahuläbirääkimised, mis lõppesid 2.veebruaril 1920 rahulepingu allakirjutamisega. </li></ul>

×