Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eesti Vabadussõda

2,882 views

Published on

eesti vabadussõda aravete keskkool

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eesti Vabadussõda

  1. 1. Vabadussõda Koostajad: Taivo Pihlak, Kuido Parkonen
  2. 2. Vabadussõja algus• Vabadussõda algas 28. November 1918, Punaarmee rünnakuga Narvasse.• Tänu sellele langevad Narva, Jõhvi, Rakvere, Võru, Valga ja Tartu .• Tekib Eesti Töörahva Kommuun - Riigi sarnane aretis, omanimetusega nõukogude vabariik.
  3. 3. Vägede suurused Eesti ja Toetajad Venemaa ja Landeswehr• 100 000 meest • ~25 000 meest• 25 suurtükki • 26 suurtükki• 128 kuulipildujat • 141 kuulipildujat• 4 soomusrongi • 1 soomusrong• ratsavägi • 3 soomusautot
  4. 4. Vastupealetung• 7. jaanuar 1919- Esialgu Põhja-Eestis, hiljem Lõuna-Eestis.• Veebruarist kuni Maini toimusid kaitselahingud.• Sõjategevus väljaspool Eestit- eestlased vallutavad Pihkva ja jõuavad Lätis Daugava jõeni.
  5. 5. Rahuläbirääkimised Narvas• Novembris tungis Punaarmee uuesti Eesti piiridele.• Nõukogude väejuhatus saatis Eesti vastu 2 armeed kokku 160 000 mehega.• Eesti pani välja 85 000 meest.• Nõukogude Venemaa ei suutnud Eesti kaitsest läbi murda.• 1919. aasta lõpuks nõustus Venemaa vaherahuga.
  6. 6. Tartu rahu• Sõlmiti 2.Veebrual 1920• Rahvusvaheline leping, millega lõpetati Vabadussõda.• Läbirääkimised kestsid 2 kuud.• Eestlaste poolelt kirjutas alla Jaan Poska.• Venemaa poolelt Adolf Joffe.
  7. 7. Vabadussõja tagajärjed• Eesti saavutas iseseisvuse ja määrati kindlaks ka riigi kindlad piirid.• Eesti sai kõik Vene riigi varandused, mis olid Eesti pinnad.• Venemaa ja paljud teised suurriigid tunnistasid Eesti iseseisvust.

×