Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

xarxes informàtiques

452 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

xarxes informàtiques

 1. 1. ____________________________________________________Xarxes informàtiques XARXES INFORMÀTIQUES Luz Myle Monsalve R Soukaina el haykoue 4t eso
 2. 2. ____________________________________________________Xarxes informàtiques ÍNDEX* Xarxes informàtiques 1*Arquitectura de xarxa 2*Parts d’una xarxa 4*Transmissió de dades 6*Configuració de la xarxa 8
 3. 3. ____________________________________________________Xarxes informàtiques XARXESINFORMÀTIQUESConjunt d’ordinadors connectats entre ells per compartir informació irecursos.Tipus de xarxes:*Lan: es un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ellsamb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.Ex: institut.*Wan: es una red de computadoras de gran tamaño, generalmente dispersaen un área metropolitana, a lo largo de un país o incluso a nivel planetario.Ex: banc. ARQUITECTURA DEXARXES 1
 4. 4. ____________________________________________________Xarxes informàtiquesL’arquitectura fa referència a l’estructura física de la xarxa, un copinterconnectats tots els dispositius. En xarxes d’àrea local s’han utilitzatdiversos tipus d’arquitectura: bus, anell, estrella i cel·lular.Bus * Els ordiandor surten d’un punt central.Anell * Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.Estrella 2
 5. 5. ____________________________________________________Xarxes informàtiques * Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Son les més utilitzades.Cel·lular * La xarxa es compon d’àrees circulars. Exemple: les xarxes sense fil.PARTSD’UNA XARXA*Adaptadors de xarxa o targeta de xarxa: Dispositiu capaç d’interpretarles ordres que arriben a través del cable de xarxa. 3
 6. 6. ____________________________________________________Xarxes informàtiques*Concentrador (hub): actua com un simple enllaç i transmet totes les dadesper tots els seus ports. El concentrador que observem a la imatge admetfins a 4 equips connectats directament.*Commutador (switch): llegeix la informació que li arriba i la redirigeixnomés a l’equip que l’ha de rebre i no pas a tots els que formen la xarxa. Enaquets cas, les dades només passen de l’equip 1 al 2. 4
 7. 7. ____________________________________________________Xarxes informàtiques*Router: comunica xarxes entre si. Per exemple,permet connectar la nostrexarxa a Internet. Determina quines dades surten de la xarxa d’àrea local icap a on, i quines altres dades s’han de quedar dins, ja que van dirigides aequips de la mateixa xarxa. De vegades, el router també actua com aconcentrador. TRANSMISSIÓ DEDADESTipus de cables:*Cable de parells trenats: la informació es transmet mitjançant impulsoselèctrics pels cables. S’utilitza la connexió Internet. Es fàcil d’usar. 5
 8. 8. ____________________________________________________Xarxes informàtiques*Cable coaxial: te un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una mallametàl·lica que evita les interferències. S’utilitza en grans xarxes.*Cable de fibres òptica: la informació es transmet amb impulsos de llum. Ésmés ràpid però és més car. 6
 9. 9. ____________________________________________________Xarxes informàtiques*Connexió sense fil (wifi): la tecnologia mes utilitzada es la wifi. Lainformació ens transmet per mitjà d’ones de ràdio. L’estàndard més usat és802.11 g, que permet transferir dades a una velocitat de fins a 54 Mb/s. CONFIGURACIÓ DELA XARXA* Adreça MAC: numero d’identificació de la targeta de xarxa. 7
 10. 10. ____________________________________________________Xarxes informàtiques* Protocal TCP/IP: numero d’identificació d’un ordinador dins la xarxa192.168.0.1-250. 8

×