xarxes d'area local

1,286 views

Published on

informàtica

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

xarxes d'area local

  1. 1. xarxes d'imformàtica Xarxes d'àrea local Shaira Sánchez Mar ta Serra
  2. 2. xarxes d'imformàtica ÍNDEX 1.Tipus de xarxes.............................................................................................................. 3 1.1 LAN 1.2 WAN 2.Parts d'una xarxa............................................................................................................ 4 i 5 2.1 targeta de xarxa 2.2 dispositius d'interconnexió 2.3 cablejat 2.4 router 3.Arquitectura de xarxes................................................................................................... 6 i 7 3.1bus 3.2 anell 3.3 estrella 3.4 cel·lular. 4.Protocols de xarxa.......................................................................................................... 7 i 8 4.1 MAC 4.2TCP/PI
  3. 3. xarxes d'imformàtica Una xarxa informàtica és un grup interconnectat d'ordinadors classifiquen segons el nivell en què es du a terme la comunicació. 1.Tipus de xarxes 1.1 LAN És un tipus de xarxa informàtica caracteritzada pel seu caràcter 'local' o de curta distància. La seva extensió està limitada a uns 200 metres que podria arribar a 1 quilòmetre usant repetidors. Les tecnologies més emprades en LAN són Ethernet i Wi-Fi. En definitiva, una LAN, permet la connexió i/o comunicació de dues o més màquines. 1.2 WAN És un tipus de xarxa informàtica que destaca per la seva grandària, , així acostumen a ser WANs aquelles xarxes que traspassen límits municipals, regionals o estatals. Les WAN són formades per conjunts de LAN (xarxes petites). Normalment quan parlem de WAN parlem de xarxes d'operadores, científiques, governamentals, etc. Una WAN és una xarxa punt a punt, és a dir, una xarxa de paquet commutat. Les xarxes WAN poden utilitzar sistemes de comunicació via satèl·lit o via ràdio. Va ser l'aparició dels portàtils i les PDA que van començar a introduir el concepte de xarxa sense fils.
  4. 4. xarxes d'imformàtica 4 2.Parts d'una xarxa L'estructura 2.1 Targeta de xarxa: tarja que troben dins l'ordinador que permet connectar el cable de xarxa. 2.2 Dispositius d'interconnexió: - Concertador (hub): és un dispositiu de xarxa que permet agrupar un conjunt de dispositius Ethernet en un mateix segment de xarxa. - Commutador (switch): és un aparell de xarxes que permet agrupar a un conjunt d'ordinadors i fer que passin pel mateix cable. A diferència dels concentradors, per cada paquet que hi arriba, el commutador l'envia només al seu destí. 2.3 Cablejat: - Cable de parells trenats: El trenat manté estable les propietats elèctriques a tota la longitud del cable i redueix les interferències creades pels fils adjacents en els cables composats per diversos parells. 4
  5. 5. xarxes d'imformàtica - Fibra òptica: és un filament flexible de secció circular fet d'algun tipus de vidre o plàstic capaç de transportar feixos de llum en el seu interior. Funciona com a una guia d'ones per al rang de freqüències compreses .És molt important generar la freqüència de llum adequada segons el tipus de fibra amb què es treballa. 2.4 Router o encaminador: Un router és un dispositiu per a la interconnexió de xarxes informàtiques que permet assegurar l'enrutament de paquets entre xarxes o determinar la ruta que ha de prendre el paquet de dades. 5
  6. 6. xarxes d'imformàtica 3.Arquitectura de xarxes Quan tots els dispusitus ja estan connectats s'han utilitzat diversos tipus d'arquitectura: 3.1 Xarxa en bus: té un únic canal de comunicacions. ` 3.2 Xarxa en anell: cada estació té un receptor i un transmisor que fa la funció de repetidor. 3.3 Xarxa en estrella: les estacións estàn connectades directament a un punt central i tot es té que fer necesariament a través d'aquest. 6
  7. 7. xarxes d'imformàtica 3.4 Xarxa en cel·lular: àrees circular sense fil. 4.Protocols de xarxa Un protocol és un conjunt de regles usades per computadores per comunicar-se unes amb un unes altres a través d'una xarxa. 4.1 Adreça MAC: (en anglès Media Access Control) És una adreça Unicast que identifica a una interfície de xarxa de maquinari quasi de manera única. Aquesta adreça està formada per 6 bytes els quals formen 6 grups de dos lletres en hexadecimal. Per tant tenim un identificador de 48 bits que pot representar 281.474.976.710.656 adreces diferents. 7
  8. 8. xarxes d'imformàtica 4.2 TCP/IP: És un conjunt de protocols .Aquests protocols són utilitzats per tots els ordinadors connectats a internet, de manera que aquests puguin comunicar-se entre si.. 8

×