Advertisement
Xarxes informatiques
Xarxes informatiques
Xarxes informatiques
Xarxes informatiques
Advertisement
Xarxes informatiques
Xarxes informatiques
Xarxes informatiques
Xarxes informatiques
Xarxes informatiques
Advertisement
Xarxes informatiques
Xarxes informatiques
Upcoming SlideShare
XarxesXarxes
Loading in ... 3
1 of 11
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

Advertisement

Xarxes informatiques

 1. Xarxes informàtiques Paula Sánchez Mateos 4tD
 2. Índex Introducció................................................................................................................................... 1 Parts d’una xarxa informàtica................................................................................................. 2 Router.......................................................................................................................................... 2 Targeta de xarxa ......................................................................................................................... 2 Switch.......................................................................................................................................... 3 Cables de xarxa .......................................................................................................................... 3 Cable de coure de parells trenats. .......................................................................................... 3 Cable coaxial. .......................................................................................................................... 4 Cable de fibra òptica................................................................................................................ 4 El mitjà sense fil; Wif................................................................................................................ 4 Arquitectura de xarxes….......................................................................................................... 5 Bus............................................................................................................................................... 5 Anell............................................................................................................................................. 5 Estrella......................................................................................................................................... 6 Cel·lularl. ..................................................................................................................................... 6 Configuració de la xarxa .......................................................................................................... 7 Adreça Mac; ................................................................................................................................ 7 Adreça IP;.................................................................................................................................... 7 Sistemes operatius.................................................................................................................... 8 Windows...................................................................................................................................... 8 Linux ............................................................................................................................................ 8 Mac OS........................................................................................................................................ 8 Sistemes digitals........................................................................................................................ 9 Codi binari ................................................................................................................................... 9
 3. ~ 1 ~ Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. ~ 2 ~ Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
 5. ~ 3 ~ Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent: Cable de coure de parells trenats: És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de color.
 6. ~ 4 ~ Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències. Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car. El mitjà sense fil; Wifi: La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
 7. ~ 5 ~ Arquitectura de xarxes El dispositiu que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són: Bus; Els ordinadors surten d’un punt central. Anell; Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.
 8. ~ 6 ~ Estrella; Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. Cel·lular; La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
 9. ~ 7 ~ Configuració de la xarxa Adreça Mac; Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant. Adreça IP; Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.
 10. ~ 8 ~ Sistemes operatius Els sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats són: Windows Linux Mac OS
 11. ~ 9 ~ Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb el codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima d’informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 Byte 8 Bits 1 Kbyte 1024 Bytes 1 Mbyte 1024 Kbyte 1 Gbyte 1024 Mbyte 1 Tbyte 1024 Gbyte Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols, el 0 i l’1. 1. Pas de decimal a binari. Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera manera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
Advertisement