Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

LA UNIÓ EUROPEA

 1. 1. LA UNIÓ EUROPEA Unitat 5 Índex general 0.-INTRODUCCIÓ 1.-EL PROCÉS DE CREACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA 2. – LA UNIÓ EUROPEA 3. –LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA 4. –LA POLÍTICA AGRÀRIA I PESQUERA DE LA UNIÓ EUROPEA 5. –ELS GRANS EIXOS INDUSTRIALS DE LA UNIÓ EUROPEA 6. –ELS SERVEIX, EL COMERÇ I LES COMUNICACIONS A LA UNIÓ EUROPEA 7. –L’ESTAT ESPANYOL A LA UNIÓ EUROPEA
 2. 2. 0. INTRODUCCIÓ
 3. 3. 1.-EL PROCÉS DE CREACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA 1951. França, Alemanya (antiga RFA), Bèlgica, CECA els Països Baixos, Itàlia i Luxemburg signen a 1951-1957 París el tractat constitutiu de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA). objectius Formar un espai de lliure producció, circulació i venda de dues primeres matèries indispensables per a la reconstrucció del continent després de la 2ª Guerra Mundial
 4. 4. 2. – LA UNIÓ EUROPEA ECONÒMICS OBJECTIUS POLÍTICS
 5. 5. 3. –LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA TRACTAT DE Fixa unes institucions pròpies LISBOA d’un estat PODER LEGISLATIU Triat per Sufragi Universal pels ciutadans de la UE FUNCIONS: redactar i aprovar les lleis de PARLAMENT EUROPEU la UE REALITAT: les seves decisions no són vinculants i el seu poder és limitat
 6. 6. -Format pels Caps d’Estat i de Govern dels països membres CONSELL -Màxim organ polític de la UE. EUROPEU Fixa les orientacions generals d’actuació -Format pels Ministres dels països membres en funció del PODER CONSELL DE tema a tractar EXECUTIU MINISTRES -Desenvolupa les decisions del Consell Europeu -Govern de la UE, triat pel COMISSIÓ Consell Europeu EUROPEA -Aplica els acords presos pel Consell Europeu i el Consell de Ministres
 7. 7. PODER JUDICIAL Un jutge triat per cada país membre TRIBUNAL DE JUSTÍCIA FUNCIONS: garantir el respecte i compliment de les lleis de la UE per part dels països membres BANC CENTRAL EUROPEU. Controla l’euro i la política monetària DEFENSOR DEL POBLE. Rep les queixes ALTRES dels ciutadans respecte la seva relació amb INSTITUCIONS les institucions de la UE COMITÉ DE LES REGIONS. Representa les autoritats locals i regionals enfront la resta d’institucions de la UE
 8. 8. 4. –LA POLÍTICA AGRÀRIA I PESQUERA DE LA UNIÓ EUROPEA objectiu Assegurar l’autoproveiment POLÍTICA AGRÀRIA d’aliments d’Europa. 40% dels COMUNA PAC pressupost de la UE Concentració agrària Modernització Tecnològica PROCEDIMENTS Preus de garantia. Fixació d’uns preus mínims agrícoles Crèdits i subvencions directes Agricultura intensiva
 9. 9. Excedent de producció agrícola i ramadera a la UE POLÍTICA AGRÀRIA conseqüències COMUNA PAC Empobriment dels països subdesenvolupats que no poden vendre els seus productes a Europa Reducció de la superficie conreuada Reducció de les subvencions MESURES Reducció dels preus de garantia Foment d’una agricultura ecològica de qualitat pero menys productiva
 10. 10. POLÍTICA PESQUERA COMUNA Garantir el desenvolupament de la pesca i tot el sector lligat a ella (drassanes, congelats, conserves, etc) Evitar la sobrepesca mitjançant les zones de pesca, el volum de les captures i la mida del peix OBJECTIUS Signatura dels tractats de pesca amb països aliens a la UE Desenvolupament de l’aqüicultura com a solució al problema de la sobrepesca
 11. 11. 5. –ELS GRANS EIXOS INDUSTRIALS DE LA UNIÓ EUROPEA L'activitat industrial és l'origen del desenvolupament econòmic europeu i dóna feina a gairebé el 25% de la població PRINCIPALS ZONES La principal zona de desenvolupament industrial: INDUSTRIALS DE eix que va des del sud-est del Regne Unit fins al LA UE nord d'Itàlia, seguint la vall del Rin a Alemanya Altres zones: A la resta d’Europa hi ha illes de desenvolupament industrial com a Espanya (Catalunya, Madrid i País Basc), el sud de França i punts de l’Europa Oriental
 12. 12. LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL EUROPEA TIPUS D’INDÚSTRIA La indústria tradicional (tèxtil, metal·lúrgia, química, etc) es troba en retrocés, i en moltes zones està en procés de desaparició La indústria d’alta tecnologia (telecomunicacions, farmacèutica, aeronàutica, etc) es la que més creix DESTRUCTURACIÓ Actualment la indústria, gràcies al desenvolupament del transport i les comunicacions tendeix a dividir-se i repartir les diferents fases de la producció. Exemple: la SEAT només ensambla els automòbils, no els fabrica DESLOCALITZACIÓ Una part important de la indústria europea a traslladat la seva producció a països d’Àsia i el Tercer Món amb condicions productives, laborals i jurídiques més favorables (Sous més baixos, manca de controls de seguretat i mediambientals, etc)
 13. 13. 6. –ELS SERVEIS, EL COMERÇ I LES COMUNICACIONS A LA UNIÓ EUROPEA SERVEIS El desenvolupament tecnològic i la deslocalització han fet disminuir la mà d’obra al sector industrial Principal sector econòmic de la UE causes (70% població Les societats desenvolupades necessiten noves activitats activa) del sector terciari: lleure, atenció a persones grans, banca, comunicació, etc La UE és la principal potència comercial a nivell mundial COMERÇ pel que es refereix als intercanvis interiors com els intercanvis amb la resta del món TERRA. Planificació d’una xarxa d’autovies i de Tren d’Alta Velocitat per unir les principals ciutats de la UE MAR. El 90% del comerç exterior es realitza per via TRANSPORT marítima. Existeix un pla per millorar les infraestructures portuàries AIRE. Per gestionar la carregada circulació aèria la UE planteja un gestió única de l’espai aeri europeu: el cel únic europeu
 14. 14. 7. –L’ESTAT ESPANYOL A LA UNIÓ EUROPEA PROCÉS D’INTEGRACIÓ DICTADURA. La dictadura del general Franco (1939-1975) va impedir l’entrada d’Espanya a la CEE, un club de democràcies NEGOCIACIÓ. Al 1979 es van iniciar les negociacions amb la CEE per la integració d’Espanya, dificultada per l’endarreriment econòmic, social i polític del país INTEGRACIÓ. Espanya va entrar a la CEE amb Portugal al 1986, encara que va necessitar d’un periode d’adaptació de la seva economia en sectors com l’agricultura CONSEQÜÈNCIES DE LA INTEGRACIÓ FONS ESTRUCTURALS. Espanya ha rebut fons de la UE per millorar les seves infraestructures de transport, educatives, sanitàries, culturals, etc ECONOMIA. L’economia espanyola s’ha integrat a l’europea. La major part de les importacions i exportacions d’Espanya es realitzen amb la resta de països de la UE RESULTATS. La integració ha servit pel desenvolupament econòmic, social i polític d’Espanya. La Renda per Càpita ha passat del 68% de la mitjana europea al 96%.

×