SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
LA UNIÓ EUROPEA
                            Unitat 5

                     Índex general
0.-INTRODUCCIÓ

1.-EL PROCÉS DE CREACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA

2. – LA UNIÓ EUROPEA

3. –LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

4. –LA POLÍTICA AGRÀRIA I PESQUERA DE LA UNIÓ EUROPEA

5. –ELS GRANS EIXOS INDUSTRIALS DE LA UNIÓ EUROPEA

6. –ELS SERVEIX, EL COMERÇ I LES COMUNICACIONS A LA UNIÓ
EUROPEA

7. –L’ESTAT ESPANYOL A LA UNIÓ EUROPEA
0. INTRODUCCIÓ
1.-EL PROCÉS DE CREACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA            1951. França, Alemanya (antiga RFA), Bèlgica,
   CECA       els Països Baixos, Itàlia i Luxemburg signen a
  1951-1957      París el tractat constitutiu de la Comunitat
            Europea del Carbó i de l'Acer (CECA).                          objectius


         Formar un espai de lliure producció, circulació i venda de dues
         primeres matèries indispensables per a la reconstrucció del
         continent després de la 2ª Guerra Mundial
2. – LA UNIÓ EUROPEA
         ECONÒMICS


 OBJECTIUS


         POLÍTICS
3. –LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA


   TRACTAT DE        Fixa unes institucions pròpies
    LISBOA         d’un estat PODER LEGISLATIU

           Triat per Sufragi Universal pels ciutadans
           de la UE           FUNCIONS: redactar i aprovar les lleis de
 PARLAMENT EUROPEU
           la UE           REALITAT: les seves decisions no són vinculants i el
           seu poder és limitat
-Format pels Caps d’Estat i de
            Govern dels països membres
      CONSELL
            -Màxim organ polític de la UE.
      EUROPEU
            Fixa les orientacions generals
            d’actuació            -Format pels Ministres dels
            països membres en funció del
 PODER  CONSELL DE  tema a tractar
EXECUTIU  MINISTRES  -Desenvolupa les decisions del
            Consell Europeu
            -Govern de la UE, triat pel
      COMISSIÓ   Consell Europeu
      EUROPEA   -Aplica els acords presos pel
            Consell Europeu i el Consell de
            Ministres
PODER JUDICIAL


         Un jutge triat per cada país membre

  TRIBUNAL DE
  JUSTÍCIA   FUNCIONS: garantir el respecte i
         compliment de les lleis de la UE per part
         dels països membres


         BANC CENTRAL EUROPEU. Controla l’euro i
         la política monetària         DEFENSOR DEL POBLE. Rep les queixes
  ALTRES
         dels ciutadans respecte la seva relació amb
INSTITUCIONS
         les institucions de la UE


         COMITÉ DE LES REGIONS. Representa les
         autoritats locals i regionals enfront la resta
         d’institucions de la UE
4. –LA POLÍTICA AGRÀRIA I PESQUERA DE LA UNIÓ EUROPEA


            objectiu       Assegurar l’autoproveiment
 POLÍTICA AGRÀRIA
                       d’aliments d’Europa. 40% dels
   COMUNA PAC               pressupost de la UE
           Concentració agrària


           Modernització Tecnològica


  PROCEDIMENTS   Preus de garantia. Fixació d’uns preus mínims agrícoles


           Crèdits i subvencions directes


           Agricultura intensiva
Excedent de producció agrícola i
                ramadera a la UE

POLÍTICA AGRÀRIA
           conseqüències
  COMUNA PAC
                Empobriment dels països
                subdesenvolupats que no poden
                vendre els seus productes a Europa          Reducció de la superficie conreuada


          Reducció de les subvencions

  MESURES
          Reducció dels preus de garantia


          Foment d’una agricultura ecològica de
          qualitat pero menys productiva
POLÍTICA
PESQUERA COMUNA         Garantir el desenvolupament de la pesca i
         tot el sector lligat a ella (drassanes,
         congelats, conserves, etc)

         Evitar la sobrepesca mitjançant les zones de
         pesca, el volum de les captures i la mida del
         peix
  OBJECTIUS
         Signatura dels tractats de pesca amb països
         aliens a la UE

         Desenvolupament de l’aqüicultura com a
         solució al problema de la sobrepesca
5. –ELS GRANS EIXOS INDUSTRIALS DE LA UNIÓ EUROPEA
             L'activitat industrial és l'origen del desenvolupament
             econòmic europeu i dóna feina a gairebé el 25% de la
             població


  PRINCIPALS ZONES   La principal zona de desenvolupament industrial:
   INDUSTRIALS DE   eix que va des del sud-est del Regne Unit fins al
     LA UE     nord d'Itàlia, seguint la vall del Rin a Alemanya


             Altres zones:
             A la resta d’Europa hi ha illes de desenvolupament
             industrial com a Espanya (Catalunya, Madrid i País
             Basc), el sud de França i punts de l’Europa
             Oriental
LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL EUROPEA

TIPUS D’INDÚSTRIA
La indústria tradicional (tèxtil, metal·lúrgia, química, etc) es
troba en retrocés, i en moltes zones està en procés de
desaparició
La indústria d’alta tecnologia (telecomunicacions, farmacèutica,
aeronàutica, etc) es la que més creix

DESTRUCTURACIÓ
Actualment la indústria, gràcies al desenvolupament del transport i
les comunicacions tendeix a dividir-se i repartir les diferents
fases de la producció. Exemple: la SEAT només ensambla els
automòbils, no els fabrica

DESLOCALITZACIÓ
Una part important de la indústria europea a traslladat la seva
producció a països d’Àsia i el Tercer Món amb condicions
productives, laborals i jurídiques més favorables (Sous més baixos,
manca de controls de seguretat i mediambientals, etc)
6. –ELS SERVEIS, EL COMERÇ I LES COMUNICACIONS A LA UNIÓ
EUROPEA
   SERVEIS
            El desenvolupament tecnològic i la deslocalització han fet
            disminuir la mà d’obra al sector industrial
 Principal sector
 econòmic de la UE  causes
 (70% població     Les societats desenvolupades necessiten noves activitats
 activa)        del sector terciari: lleure, atenció a persones grans,
            banca, comunicació, etc

            La UE és la principal potència comercial a nivell mundial
  COMERÇ       pel que es refereix als intercanvis interiors com els
            intercanvis amb la resta del món

            TERRA. Planificació d’una xarxa d’autovies i de Tren
            d’Alta Velocitat per unir les principals ciutats de la UE

            MAR. El 90% del comerç exterior es realitza per via
  TRANSPORT     marítima. Existeix un pla per millorar les infraestructures
            portuàries

            AIRE. Per gestionar la carregada circulació aèria la UE
            planteja un gestió única de l’espai aeri europeu: el cel
            únic europeu
7. –L’ESTAT ESPANYOL A LA UNIÓ EUROPEA

  PROCÉS D’INTEGRACIÓ
    DICTADURA. La dictadura del general Franco (1939-1975) va impedir
    l’entrada d’Espanya a la CEE, un club de democràcies

    NEGOCIACIÓ. Al 1979 es van iniciar les negociacions amb la CEE per la
    integració d’Espanya, dificultada per l’endarreriment econòmic, social i
    polític del país

    INTEGRACIÓ. Espanya va entrar a la CEE amb Portugal al 1986, encara
    que va necessitar d’un periode d’adaptació de la seva economia en sectors
    com l’agricultura

   CONSEQÜÈNCIES DE LA INTEGRACIÓ
    FONS ESTRUCTURALS. Espanya ha rebut fons de la UE per millorar les
    seves infraestructures de transport, educatives, sanitàries, culturals, etc

    ECONOMIA. L’economia espanyola s’ha integrat a l’europea. La major part
    de les importacions i exportacions d’Espanya es realitzen amb la resta de
    països de la UE

    RESULTATS. La integració ha servit pel desenvolupament econòmic, social
    i polític d’Espanya. La Renda per Càpita ha passat del 68% de la mitjana
    europea al 96%.

More Related Content

What's hot

TEMA 14 UNIÓ EUROPEA (lèxic). GEOGRAFIA 2n DE BATXILLERAT
TEMA 14 UNIÓ EUROPEA (lèxic). GEOGRAFIA 2n DE BATXILLERATTEMA 14 UNIÓ EUROPEA (lèxic). GEOGRAFIA 2n DE BATXILLERAT
TEMA 14 UNIÓ EUROPEA (lèxic). GEOGRAFIA 2n DE BATXILLERATRafael Palomero Caro
 
Unitat 1. organització política (3) la ue
Unitat 1. organització política (3) la ueUnitat 1. organització política (3) la ue
Unitat 1. organització política (3) la uecsantan2
 
Unitat 14 la ue 2017-2018
Unitat 14  la ue 2017-2018Unitat 14  la ue 2017-2018
Unitat 14 la ue 2017-2018jordimanero
 
LA UNIÓ EUROPEA
LA UNIÓ EUROPEALA UNIÓ EUROPEA
LA UNIÓ EUROPEAjcestrella
 
Unitat 14 les organitzacions supranacionals - la ue
Unitat 14  les organitzacions supranacionals - la ueUnitat 14  les organitzacions supranacionals - la ue
Unitat 14 les organitzacions supranacionals - la uejordimanero
 
Unitat 14 la formacio de la ue 2019-2020
Unitat 14  la formacio de la ue 2019-2020Unitat 14  la formacio de la ue 2019-2020
Unitat 14 la formacio de la ue 2019-2020jordimanero
 
Unitat 14 la formació de la ue
Unitat 14  la formació de la ueUnitat 14  la formació de la ue
Unitat 14 la formació de la uejordimanero
 
Unitat 14 2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ue
Unitat 14  2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ueUnitat 14  2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ue
Unitat 14 2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la uejordimanero
 
La formació de la Unió Europea
La formació de la Unió EuropeaLa formació de la Unió Europea
La formació de la Unió EuropeaEduard Costa
 
Unió Europea
Unió EuropeaUnió Europea
Unió Europea4tb
 
INTRODUCCIÓ A LA UNIÓ EUROPEA
INTRODUCCIÓ A LA UNIÓ EUROPEAINTRODUCCIÓ A LA UNIÓ EUROPEA
INTRODUCCIÓ A LA UNIÓ EUROPEALaura Celiá
 

What's hot (19)

TEMA 14 UNIÓ EUROPEA (lèxic). GEOGRAFIA 2n DE BATXILLERAT
TEMA 14 UNIÓ EUROPEA (lèxic). GEOGRAFIA 2n DE BATXILLERATTEMA 14 UNIÓ EUROPEA (lèxic). GEOGRAFIA 2n DE BATXILLERAT
TEMA 14 UNIÓ EUROPEA (lèxic). GEOGRAFIA 2n DE BATXILLERAT
 
Tema 14 geo
Tema 14 geoTema 14 geo
Tema 14 geo
 
La unió europea
La unió europeaLa unió europea
La unió europea
 
La Unió Europea
La Unió EuropeaLa Unió Europea
La Unió Europea
 
Unitat 1. organització política (3) la ue
Unitat 1. organització política (3) la ueUnitat 1. organització política (3) la ue
Unitat 1. organització política (3) la ue
 
La unió europea
La unió europeaLa unió europea
La unió europea
 
Unitat 14 la ue 2017-2018
Unitat 14  la ue 2017-2018Unitat 14  la ue 2017-2018
Unitat 14 la ue 2017-2018
 
UNIÓ EUROPEA
UNIÓ EUROPEAUNIÓ EUROPEA
UNIÓ EUROPEA
 
LA UNIÓ EUROPEA
LA UNIÓ EUROPEALA UNIÓ EUROPEA
LA UNIÓ EUROPEA
 
Unitat 14 les organitzacions supranacionals - la ue
Unitat 14  les organitzacions supranacionals - la ueUnitat 14  les organitzacions supranacionals - la ue
Unitat 14 les organitzacions supranacionals - la ue
 
Unitat 14 la formacio de la ue 2019-2020
Unitat 14  la formacio de la ue 2019-2020Unitat 14  la formacio de la ue 2019-2020
Unitat 14 la formacio de la ue 2019-2020
 
UE power
 UE power UE power
UE power
 
Unitat 14 la formació de la ue
Unitat 14  la formació de la ueUnitat 14  la formació de la ue
Unitat 14 la formació de la ue
 
Unitat 14 2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ue
Unitat 14  2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ueUnitat 14  2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ue
Unitat 14 2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ue
 
La formació de la Unió Europea
La formació de la Unió EuropeaLa formació de la Unió Europea
La formació de la Unió Europea
 
Unió Europea
Unió EuropeaUnió Europea
Unió Europea
 
INTRODUCCIÓ A LA UNIÓ EUROPEA
INTRODUCCIÓ A LA UNIÓ EUROPEAINTRODUCCIÓ A LA UNIÓ EUROPEA
INTRODUCCIÓ A LA UNIÓ EUROPEA
 
La Unió Europea
La Unió EuropeaLa Unió Europea
La Unió Europea
 
La ue22
La ue22La ue22
La ue22
 

Viewers also liked

La Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-realToni Pitarch
 
Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa Toni Pitarch
 
Símbols i Institucions de la Unió Europea.
Símbols i Institucions de la Unió Europea.Símbols i Institucions de la Unió Europea.
Símbols i Institucions de la Unió Europea.jbaro224
 
La unió europea
La unió europeaLa unió europea
La unió europeajcestrella
 
Felicity smile
Felicity smileFelicity smile
Felicity smileSILOCOS
 
Presentación Sociales La Unión Europea
Presentación Sociales La Unión EuropeaPresentación Sociales La Unión Europea
Presentación Sociales La Unión EuropeaAngel Martínez Rosado
 
CURIOSITATS DE LA UNIÓ EUROPEA
CURIOSITATS DE LA UNIÓ EUROPEACURIOSITATS DE LA UNIÓ EUROPEA
CURIOSITATS DE LA UNIÓ EUROPEAtorrerojaeurope
 
La UnióN Europea
La UnióN EuropeaLa UnióN Europea
La UnióN Europeaguest871efb
 
LA UNIÓ EUROPEA
LA UNIÓ EUROPEALA UNIÓ EUROPEA
LA UNIÓ EUROPEAhistgeo345
 
Unitat 11 i 12. La Unió Europea i l'organització política d'Espanya i Catalun...
Unitat 11 i 12. La Unió Europea i l'organització política d'Espanya i Catalun...Unitat 11 i 12. La Unió Europea i l'organització política d'Espanya i Catalun...
Unitat 11 i 12. La Unió Europea i l'organització política d'Espanya i Catalun...Cristian Domínguez Bolaños
 
L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS
L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATSL’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS
L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATSlocoserrallo
 
L'organització política de les societats
L'organització política de les societatsL'organització política de les societats
L'organització política de les societatsmarivisaiz
 

Viewers also liked (15)

La Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-real
 
Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa
 
Símbols i Institucions de la Unió Europea.
Símbols i Institucions de la Unió Europea.Símbols i Institucions de la Unió Europea.
Símbols i Institucions de la Unió Europea.
 
La unió europea
La unió europeaLa unió europea
La unió europea
 
LA UNIÓN EUROPEA
LA UNIÓN EUROPEALA UNIÓN EUROPEA
LA UNIÓN EUROPEA
 
Felicity smile
Felicity smileFelicity smile
Felicity smile
 
Presentación Sociales La Unión Europea
Presentación Sociales La Unión EuropeaPresentación Sociales La Unión Europea
Presentación Sociales La Unión Europea
 
CURIOSITATS DE LA UNIÓ EUROPEA
CURIOSITATS DE LA UNIÓ EUROPEACURIOSITATS DE LA UNIÓ EUROPEA
CURIOSITATS DE LA UNIÓ EUROPEA
 
Tema 2 3 eso
Tema 2 3 esoTema 2 3 eso
Tema 2 3 eso
 
La UnióN Europea
La UnióN EuropeaLa UnióN Europea
La UnióN Europea
 
12. unió europea.
12. unió europea.12. unió europea.
12. unió europea.
 
LA UNIÓ EUROPEA
LA UNIÓ EUROPEALA UNIÓ EUROPEA
LA UNIÓ EUROPEA
 
Unitat 11 i 12. La Unió Europea i l'organització política d'Espanya i Catalun...
Unitat 11 i 12. La Unió Europea i l'organització política d'Espanya i Catalun...Unitat 11 i 12. La Unió Europea i l'organització política d'Espanya i Catalun...
Unitat 11 i 12. La Unió Europea i l'organització política d'Espanya i Catalun...
 
L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS
L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATSL’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS
L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS
 
L'organització política de les societats
L'organització política de les societatsL'organització política de les societats
L'organització política de les societats
 

Similar to LA UNIÓ EUROPEA

Tema 14. Espanya a la UE nou 20- 4-15
Tema 14. Espanya a la UE nou 20- 4-15Tema 14. Espanya a la UE nou 20- 4-15
Tema 14. Espanya a la UE nou 20- 4-15Eva Vilà
 
L'economia espanyola i catalana (2)
L'economia espanyola i catalana (2)L'economia espanyola i catalana (2)
L'economia espanyola i catalana (2)Libertango
 
Unitat3 punt2
Unitat3 punt2Unitat3 punt2
Unitat3 punt2alexrox62
 
Unitat3 punt2
Unitat3 punt2Unitat3 punt2
Unitat3 punt2alexrox62
 
Unitat3 punt2
Unitat3 punt2Unitat3 punt2
Unitat3 punt2alexrox62
 
Text exposició mural unió europea
Text exposició mural unió europeaText exposició mural unió europea
Text exposició mural unió europeaEscolaq
 
Power point historia
Power point historiaPower point historia
Power point historiaNeus07
 
Tema 15 nou. Espanya i Catalunya en el context espanyol i europeu.
Tema 15 nou. Espanya i Catalunya en el context espanyol i europeu.Tema 15 nou. Espanya i Catalunya en el context espanyol i europeu.
Tema 15 nou. Espanya i Catalunya en el context espanyol i europeu.Eva Vilà
 
Arafa30anys catàleg digital_7-quehasignificateuropaperacatalunya
Arafa30anys catàleg digital_7-quehasignificateuropaperacatalunyaArafa30anys catàleg digital_7-quehasignificateuropaperacatalunya
Arafa30anys catàleg digital_7-quehasignificateuropaperacatalunyaServeiswebUPF
 

Similar to LA UNIÓ EUROPEA (20)

Tema 14. Espanya a la UE nou 20- 4-15
Tema 14. Espanya a la UE nou 20- 4-15Tema 14. Espanya a la UE nou 20- 4-15
Tema 14. Espanya a la UE nou 20- 4-15
 
Tema 14 geo
Tema 14 geoTema 14 geo
Tema 14 geo
 
Geografia. Tema 2. Barcanova
Geografia. Tema 2. BarcanovaGeografia. Tema 2. Barcanova
Geografia. Tema 2. Barcanova
 
La unió europea
La unió europeaLa unió europea
La unió europea
 
Ue
UeUe
Ue
 
L'economia espanyola i catalana (2)
L'economia espanyola i catalana (2)L'economia espanyola i catalana (2)
L'economia espanyola i catalana (2)
 
2016.6696 ep reedition_brochure_ca
2016.6696 ep reedition_brochure_ca2016.6696 ep reedition_brochure_ca
2016.6696 ep reedition_brochure_ca
 
Unitat3 punt2
Unitat3 punt2Unitat3 punt2
Unitat3 punt2
 
Unitat3 punt2
Unitat3 punt2Unitat3 punt2
Unitat3 punt2
 
Unitat3 punt2
Unitat3 punt2Unitat3 punt2
Unitat3 punt2
 
Text exposició mural unió europea
Text exposició mural unió europeaText exposició mural unió europea
Text exposició mural unió europea
 
Power point historia
Power point historiaPower point historia
Power point historia
 
Unitat 6. L'economia del nostre entorn
Unitat 6. L'economia del nostre entornUnitat 6. L'economia del nostre entorn
Unitat 6. L'economia del nostre entorn
 
Regne unit albert soler
Regne unit albert solerRegne unit albert soler
Regne unit albert soler
 
El parlament europeu
El parlament europeuEl parlament europeu
El parlament europeu
 
The Parliament
The ParliamentThe Parliament
The Parliament
 
Elgoverndel Ue
Elgoverndel UeElgoverndel Ue
Elgoverndel Ue
 
Tema 15 nou. Espanya i Catalunya en el context espanyol i europeu.
Tema 15 nou. Espanya i Catalunya en el context espanyol i europeu.Tema 15 nou. Espanya i Catalunya en el context espanyol i europeu.
Tema 15 nou. Espanya i Catalunya en el context espanyol i europeu.
 
Unió Europea
Unió EuropeaUnió Europea
Unió Europea
 
Arafa30anys catàleg digital_7-quehasignificateuropaperacatalunya
Arafa30anys catàleg digital_7-quehasignificateuropaperacatalunyaArafa30anys catàleg digital_7-quehasignificateuropaperacatalunya
Arafa30anys catàleg digital_7-quehasignificateuropaperacatalunya
 

More from locoserrallo

Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial
Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial
Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial locoserrallo
 
Unitats 10 12-13 Espanya al segle XX
Unitats 10 12-13 Espanya al segle XXUnitats 10 12-13 Espanya al segle XX
Unitats 10 12-13 Espanya al segle XXlocoserrallo
 
UN MON BIPOLAR: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)
UN MON BIPOLAR:  GUERRA FREDA	 I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)          UN MON BIPOLAR:  GUERRA FREDA	 I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)
UN MON BIPOLAR: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991) locoserrallo
 
L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS
L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATSL'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS
L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATSlocoserrallo
 
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTES
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTESNATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTES
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTESlocoserrallo
 
ELS FENOMENS MIGRATORIS
ELS FENOMENS MIGRATORISELS FENOMENS MIGRATORIS
ELS FENOMENS MIGRATORISlocoserrallo
 
CAP A UN SISTEMA MUNDIAL
CAP A UN SISTEMA MUNDIALCAP A UN SISTEMA MUNDIAL
CAP A UN SISTEMA MUNDIALlocoserrallo
 
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIA
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIAL’ENERGIA I LA INDÚSTRIA
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIAlocoserrallo
 
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCAL’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCAlocoserrallo
 
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORIL’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORIlocoserrallo
 
ELS PAISSATGES DE LA TERRA
ELS PAISSATGES DE LA TERRAELS PAISSATGES DE LA TERRA
ELS PAISSATGES DE LA TERRAlocoserrallo
 
L'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLA
L'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLAL'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLA
L'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLAlocoserrallo
 
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARILES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARIlocoserrallo
 
EL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANES
EL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANESEL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANES
EL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANESlocoserrallo
 

More from locoserrallo (14)

Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial
Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial
Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial
 
Unitats 10 12-13 Espanya al segle XX
Unitats 10 12-13 Espanya al segle XXUnitats 10 12-13 Espanya al segle XX
Unitats 10 12-13 Espanya al segle XX
 
UN MON BIPOLAR: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)
UN MON BIPOLAR:  GUERRA FREDA	 I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)          UN MON BIPOLAR:  GUERRA FREDA	 I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)
UN MON BIPOLAR: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)
 
L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS
L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATSL'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS
L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS
 
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTES
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTESNATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTES
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTES
 
ELS FENOMENS MIGRATORIS
ELS FENOMENS MIGRATORISELS FENOMENS MIGRATORIS
ELS FENOMENS MIGRATORIS
 
CAP A UN SISTEMA MUNDIAL
CAP A UN SISTEMA MUNDIALCAP A UN SISTEMA MUNDIAL
CAP A UN SISTEMA MUNDIAL
 
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIA
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIAL’ENERGIA I LA INDÚSTRIA
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIA
 
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCAL’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA
 
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORIL’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI
 
ELS PAISSATGES DE LA TERRA
ELS PAISSATGES DE LA TERRAELS PAISSATGES DE LA TERRA
ELS PAISSATGES DE LA TERRA
 
L'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLA
L'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLAL'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLA
L'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLA
 
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARILES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
 
EL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANES
EL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANESEL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANES
EL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANES
 

LA UNIÓ EUROPEA

 • 1. LA UNIÓ EUROPEA Unitat 5 Índex general 0.-INTRODUCCIÓ 1.-EL PROCÉS DE CREACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA 2. – LA UNIÓ EUROPEA 3. –LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA 4. –LA POLÍTICA AGRÀRIA I PESQUERA DE LA UNIÓ EUROPEA 5. –ELS GRANS EIXOS INDUSTRIALS DE LA UNIÓ EUROPEA 6. –ELS SERVEIX, EL COMERÇ I LES COMUNICACIONS A LA UNIÓ EUROPEA 7. –L’ESTAT ESPANYOL A LA UNIÓ EUROPEA
 • 3. 1.-EL PROCÉS DE CREACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA 1951. França, Alemanya (antiga RFA), Bèlgica, CECA els Països Baixos, Itàlia i Luxemburg signen a 1951-1957 París el tractat constitutiu de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA). objectius Formar un espai de lliure producció, circulació i venda de dues primeres matèries indispensables per a la reconstrucció del continent després de la 2ª Guerra Mundial
 • 4. 2. – LA UNIÓ EUROPEA ECONÒMICS OBJECTIUS POLÍTICS
 • 5. 3. –LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA TRACTAT DE Fixa unes institucions pròpies LISBOA d’un estat PODER LEGISLATIU Triat per Sufragi Universal pels ciutadans de la UE FUNCIONS: redactar i aprovar les lleis de PARLAMENT EUROPEU la UE REALITAT: les seves decisions no són vinculants i el seu poder és limitat
 • 6. -Format pels Caps d’Estat i de Govern dels països membres CONSELL -Màxim organ polític de la UE. EUROPEU Fixa les orientacions generals d’actuació -Format pels Ministres dels països membres en funció del PODER CONSELL DE tema a tractar EXECUTIU MINISTRES -Desenvolupa les decisions del Consell Europeu -Govern de la UE, triat pel COMISSIÓ Consell Europeu EUROPEA -Aplica els acords presos pel Consell Europeu i el Consell de Ministres
 • 7. PODER JUDICIAL Un jutge triat per cada país membre TRIBUNAL DE JUSTÍCIA FUNCIONS: garantir el respecte i compliment de les lleis de la UE per part dels països membres BANC CENTRAL EUROPEU. Controla l’euro i la política monetària DEFENSOR DEL POBLE. Rep les queixes ALTRES dels ciutadans respecte la seva relació amb INSTITUCIONS les institucions de la UE COMITÉ DE LES REGIONS. Representa les autoritats locals i regionals enfront la resta d’institucions de la UE
 • 8.
 • 9. 4. –LA POLÍTICA AGRÀRIA I PESQUERA DE LA UNIÓ EUROPEA objectiu Assegurar l’autoproveiment POLÍTICA AGRÀRIA d’aliments d’Europa. 40% dels COMUNA PAC pressupost de la UE Concentració agrària Modernització Tecnològica PROCEDIMENTS Preus de garantia. Fixació d’uns preus mínims agrícoles Crèdits i subvencions directes Agricultura intensiva
 • 10. Excedent de producció agrícola i ramadera a la UE POLÍTICA AGRÀRIA conseqüències COMUNA PAC Empobriment dels països subdesenvolupats que no poden vendre els seus productes a Europa Reducció de la superficie conreuada Reducció de les subvencions MESURES Reducció dels preus de garantia Foment d’una agricultura ecològica de qualitat pero menys productiva
 • 11. POLÍTICA PESQUERA COMUNA Garantir el desenvolupament de la pesca i tot el sector lligat a ella (drassanes, congelats, conserves, etc) Evitar la sobrepesca mitjançant les zones de pesca, el volum de les captures i la mida del peix OBJECTIUS Signatura dels tractats de pesca amb països aliens a la UE Desenvolupament de l’aqüicultura com a solució al problema de la sobrepesca
 • 12. 5. –ELS GRANS EIXOS INDUSTRIALS DE LA UNIÓ EUROPEA L'activitat industrial és l'origen del desenvolupament econòmic europeu i dóna feina a gairebé el 25% de la població PRINCIPALS ZONES La principal zona de desenvolupament industrial: INDUSTRIALS DE eix que va des del sud-est del Regne Unit fins al LA UE nord d'Itàlia, seguint la vall del Rin a Alemanya Altres zones: A la resta d’Europa hi ha illes de desenvolupament industrial com a Espanya (Catalunya, Madrid i País Basc), el sud de França i punts de l’Europa Oriental
 • 13.
 • 14. LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL EUROPEA TIPUS D’INDÚSTRIA La indústria tradicional (tèxtil, metal·lúrgia, química, etc) es troba en retrocés, i en moltes zones està en procés de desaparició La indústria d’alta tecnologia (telecomunicacions, farmacèutica, aeronàutica, etc) es la que més creix DESTRUCTURACIÓ Actualment la indústria, gràcies al desenvolupament del transport i les comunicacions tendeix a dividir-se i repartir les diferents fases de la producció. Exemple: la SEAT només ensambla els automòbils, no els fabrica DESLOCALITZACIÓ Una part important de la indústria europea a traslladat la seva producció a països d’Àsia i el Tercer Món amb condicions productives, laborals i jurídiques més favorables (Sous més baixos, manca de controls de seguretat i mediambientals, etc)
 • 15. 6. –ELS SERVEIS, EL COMERÇ I LES COMUNICACIONS A LA UNIÓ EUROPEA SERVEIS El desenvolupament tecnològic i la deslocalització han fet disminuir la mà d’obra al sector industrial Principal sector econòmic de la UE causes (70% població Les societats desenvolupades necessiten noves activitats activa) del sector terciari: lleure, atenció a persones grans, banca, comunicació, etc La UE és la principal potència comercial a nivell mundial COMERÇ pel que es refereix als intercanvis interiors com els intercanvis amb la resta del món TERRA. Planificació d’una xarxa d’autovies i de Tren d’Alta Velocitat per unir les principals ciutats de la UE MAR. El 90% del comerç exterior es realitza per via TRANSPORT marítima. Existeix un pla per millorar les infraestructures portuàries AIRE. Per gestionar la carregada circulació aèria la UE planteja un gestió única de l’espai aeri europeu: el cel únic europeu
 • 16. 7. –L’ESTAT ESPANYOL A LA UNIÓ EUROPEA PROCÉS D’INTEGRACIÓ DICTADURA. La dictadura del general Franco (1939-1975) va impedir l’entrada d’Espanya a la CEE, un club de democràcies NEGOCIACIÓ. Al 1979 es van iniciar les negociacions amb la CEE per la integració d’Espanya, dificultada per l’endarreriment econòmic, social i polític del país INTEGRACIÓ. Espanya va entrar a la CEE amb Portugal al 1986, encara que va necessitar d’un periode d’adaptació de la seva economia en sectors com l’agricultura CONSEQÜÈNCIES DE LA INTEGRACIÓ FONS ESTRUCTURALS. Espanya ha rebut fons de la UE per millorar les seves infraestructures de transport, educatives, sanitàries, culturals, etc ECONOMIA. L’economia espanyola s’ha integrat a l’europea. La major part de les importacions i exportacions d’Espanya es realitzen amb la resta de països de la UE RESULTATS. La integració ha servit pel desenvolupament econòmic, social i polític d’Espanya. La Renda per Càpita ha passat del 68% de la mitjana europea al 96%.