Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 14 la formació de la unió europea

3,273 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Unitat 14 la formació de la unió europea

 1. 1. H.M.C. 14. La formació de la Unió Europea
 2. 2. H.M.C. <ul><ul><li>El moviment europeista </li></ul></ul><ul><ul><li>La construcció de la Unió Europea </li></ul></ul><ul><ul><li>Els grans eixos econòmics </li></ul></ul><ul><ul><li>La Unió Europea al món </li></ul></ul>Sumari
 3. 3. H.M.C. 1. El moviment europeista <ul><li>Els orígens de l’europeisme </li></ul><ul><ul><li>Gran auge des de final segle XIX </li></ul></ul><ul><ul><li>Congressos Universals per la Pau, conferències de l’Haia </li></ul></ul><ul><ul><li>Final 1ª Guerra Mundial </li></ul></ul><ul><ul><li>Influència mundial dels EUA </li></ul></ul><ul><ul><li>Unió Paneuropea (Viena, 1920) </li></ul></ul>
 4. 4. H.M.C. 1. El moviment europeista <ul><li>La creació de la CECA </li></ul><ul><ul><li>1948, Congrés de l’Haia: Consell d’Europa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conveni Europeu dels Drets Humans </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>1951, CECA (Confederació Europea del Carbó i de l’Acer) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>França, Alemanya Occidental, Bèlgica, Itàlia, Luxemburg i Països Baixos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Primera institució on els països integrants: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lliure circulació de productes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Un organisme comú per a la gestió </li></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. H.M.C. 1. El moviment europeista <ul><li>El Tractat de Roma i la CEE </li></ul><ul><ul><li>1957: Tractat de Roma: països de la CECA; instituir CEE i EURATOM </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lliure circulació de mercaderies, serveis, capitals i persones </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Política econòmica comuna </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Institucions comunes: competències en transport, agricultura i comerç exterior </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Alternativa a la CECA: EFTA (1960): proposta britànica </li></ul></ul>
 6. 6. H.M.C. 1. El moviment europeista <ul><li>L’ampliació comunitària </li></ul><ul><ul><li>Nucli inicial: 6 països; després ... </li></ul></ul><ul><ul><li>1973: Irlanda, Regne Unit i Dinamarca </li></ul></ul><ul><ul><li>1981: Grècia </li></ul></ul><ul><ul><li>1985: Espanya i Portugal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’Europa dels Dotze </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Espai Schengen (1985): abolir els controls fronterers </li></ul></ul><ul><ul><li>Acta Única Europea (1986): noves àrees comunes com seguretat i defensa, medi ambient, investigació i innovació tecnològica </li></ul></ul>
 7. 7. H.M.C. <ul><ul><li>El moviment europeista </li></ul></ul><ul><ul><li>La construcció de la Unió Europea </li></ul></ul><ul><ul><li>Els grans eixos econòmics </li></ul></ul><ul><ul><li>La Unió Europea al món </li></ul></ul>Sumari
 8. 8. H.M.C. 2. La construcció de la Unió Europea <ul><li>La creació de la Unió Europea </li></ul><ul><ul><li>1992: Tractat de Maastricht: Unió Europea (UE) </li></ul></ul><ul><ul><li>Unió Europea: grans pilar d’actuacions comunes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tractats Comunitaris (TC) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Justícia i Afers d’Interior (JAI) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ciutadania Europea </li></ul></ul>
 9. 9. H.M.C. 2. La construcció de la Unió Europea <ul><li>Les institucions comunitàries principals </li></ul><ul><ul><li>El Parlament Europeu </li></ul></ul><ul><ul><li>La Comissió Europea </li></ul></ul><ul><ul><li>El Consell de la Unió Europea </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tribunal de Justícia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Banc Cnetral Europeu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tribunal de Comptes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Defensor del Poble </li></ul></ul></ul>
 10. 10. H.M.C. 2. La construcció de la Unió Europea
 11. 11. H.M.C. 2. La construcció de la Unió Europea <ul><li>Les darreres adhesions a la Unió Europea </li></ul><ul><ul><li>1995: Àustria, Finlàndia i Suècia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Europa dels Quinze </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2004: Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, República Txeca i Xipre </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Europa dels Vint-i-cinc </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2007: Romania i Bulgària </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Europa dels Vint-i-set </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Actualment: 27 estats membres, més de 500 milions d’habitants,... </li></ul></ul>
 12. 12. H.M.C. <ul><ul><li>El moviment europeista </li></ul></ul><ul><ul><li>La construcció de la Unió Europea </li></ul></ul><ul><ul><li>Els grans eixos econòmics </li></ul></ul><ul><ul><li>La Unió Europea al món </li></ul></ul>Sumari
 13. 13. H.M.C. 3. Els grans eixos econòmics <ul><li>La Política Agrària Comuna (PAC) </li></ul><ul><ul><li>Els objectius: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Garantir nivell de vida a la població agrària </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preus justos per als consumidors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aliments de qualitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ajudes: subvencions i aranzels </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Les etapes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Des de 1957: preus garantits per a certs productes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Des de 1984: limitació de la producció; política de quotes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Crítiques a la PAC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nova política agrària comunitària </li></ul></ul></ul>
 14. 14. H.M.C. 3. Els grans eixos econòmics <ul><li>Les polítiques de cohesió </li></ul><ul><ul><li>El pressupost comunitari </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exaccions agrícoles </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Drets de duanes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quota sobre l’IVA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quota en relació amb el PIB </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Els fons europeus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fons Estructurals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>FEDER / FSE / FEOGA / IFOP </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fons de Cohesió </li></ul></ul></ul>
 15. 15. H.M.C. 3. Els grans eixos econòmics
 16. 16. H.M.C. 3. Els grans eixos econòmics <ul><li>La creació d’una moneda comuna </li></ul><ul><ul><li>1971: serp monetària europea </li></ul></ul><ul><ul><li>1979: Sistema Monetari Europeu (SME): l’ecu </li></ul></ul><ul><ul><li>Maastricht: Unió Econòmica i Monetèria (UEM): l’euro (2002): onze països de la Unió </li></ul></ul><ul><ul><li>Banc Central Europeu </li></ul></ul><ul><ul><li>Entrada a l’euro: criteris d’estabilitat econòmica molt estrictes </li></ul></ul>
 17. 17. H.M.C. 3. Els grans eixos econòmics <ul><li>La defensa de la competència </li></ul><ul><ul><li>Mercat únic: messures de vigilància i sanció </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Impedir acords entre empreses per dificultar la competència </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Frenar les ajudes públiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obstaculitzar les posicions dominants de mercat </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Millores apreciables: telefonia, transport aeri, ... </li></ul></ul>
 18. 18. H.M.C. <ul><ul><li>El moviment europeista </li></ul></ul><ul><ul><li>La construcció de la Unió Europea </li></ul></ul><ul><ul><li>Els grans eixos econòmics </li></ul></ul><ul><ul><li>La Unió Europea al món </li></ul></ul>Sumari
 19. 19. H.M.C. 4. La Unió Europea al món <ul><li>Una potència econòmica </li></ul><ul><ul><li>El PIB: supera el dels EUA </li></ul></ul><ul><ul><li>S’aporta el 24% del PIB mundial </li></ul></ul><ul><ul><li>Intercanvis comercials: 1/5 mundials </li></ul></ul><ul><ul><li>Indicadors de qualitat de vida </li></ul></ul>
 20. 20. H.M.C. 4. La Unió Europea al món <ul><li>Una societat democràtica i solidària </li></ul><ul><ul><li>Afavorir la democràcia i la solidaritat dins i fora de la UE </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Model social europeu </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Política Exterior de Seguretat Comuna (PESC) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Missions pacificadores i humanitàries </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exèrcit de la UE </li></ul></ul></ul>
 21. 21. H.M.C. 4. La Unió Europea al món <ul><li>Els reptes de la Unió Europea </li></ul><ul><ul><li>L’envelliment de la població </li></ul></ul><ul><ul><li>Major part del creixement: immigració </li></ul></ul><ul><ul><li>Millorar la qualificació de la mà d’obra </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Societat del coneixement </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mesures de protecció del medi ambient </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Frenar el canvi climàtic i l’escalfament globalc </li></ul></ul></ul>

×