Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai tap cuoi tuan toan tieng viet 5 tuan 1

1,306 views

Published on

Bài tập cuối tuần , Lớp 5, Toán - Tiếng Việt , Tuần 1, Có tại http://thiviolympic.com

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bai tap cuoi tuan toan tieng viet 5 tuan 1

  1. 1. _BÀI TẬP CUÔI TUẦN – TOÁN + TIẾNG VIỆT LỚP 5 _ =========================================================================================== TUẦN 1 - Môn: Toán – Tiếng Việt Họ và tên:...........................................Lớp :......... PHẦN TOÁN 5 – TUẦN 1 Bài 1. Khoanh vào câu trả lời đúng : a) Phân số nào bằng phân số 10 4 . A. 16 15 B. 8 4 C. 5 2 D. 37 15 b). Phân số nào bằng phân số 3 2 A. 2 3 B. 17 12 C. 37 23 D. 6 4 Bài 2. Đặt tính rồi tính : 38625 + 49087 7865 x 347 76485 – 52947 97650 : 3 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 3. Tìm X. a. 75 × X = 1800 b. X : 35 = 427 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 4. Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 36 m chiều rộng bằng 4 3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… - Bản quyền đề thi này thuộc về thiviolympic.com - Có tại website http://thiviolympic.com- Xếp loại
  2. 2. _BÀI TẬP CUÔI TUẦN – TOÁN + TIẾNG VIỆT LỚP 5 _ =========================================================================================== PHẦN TIẾNG VIỆT 5 – TUẦN 1 Bài 1. Điền vào chỗ trống l hay n ? Từ xa nhìn … ại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng … ồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn …ửa hồng tươi. Hàng ngàn búp …õn là hàng ngàn ánh … ến trong xanh. Tất cả đều …óng …ánh, …ung …inh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen đàn đàn …ũ …ũ bay đi bay về, lượn …ên …ượn xuống. Bài 2. Tìm từ đồng nghĩa với các từ sau. - Đẹp :…………………………………………………………………………………. - Tổ quốc : ……………………………………………………………………………… - Chăm học : …………………………………………………………………………… Bài 3. Đặt câu với một cặp từ đồng nghĩa em vừa tìm được ở bài tập 2. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …… Bài 4. Tập làm văn: Viết đoạn văn từ 8 đến 10 câu tả vườn cây ăn quả mà em yêu thích. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Mời thầy cô và các bạn nhấn vào đây để xem toàn bộ hướng dẫn giải BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM 2016 https://youtu.be/dafNiF0LNSs - Bản quyền đề thi này thuộc về thiviolympic.com - Có tại website http://thiviolympic.com-
  3. 3. _BÀI TẬP CUÔI TUẦN – TOÁN + TIẾNG VIỆT LỚP 5 _ =========================================================================================== THẦY CÔ VÀ QUÝ PHỤ HUYNH CÓ THÊ TẢI TRỰC TIẾP TOÀN BỘ BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 4 MÔN TOÁN + TIẾNG VIỆT MIỄN PHÍ TẠI Mọi thông tin chi tiết hay có những phản hồi xin thầy cô vui lòng gửi về tieuhocvn@gmail.com - Bản quyền đề thi này thuộc về thiviolympic.com - Có tại website http://thiviolympic.com-

×