Bản mô tả công việc(nhom4 ql14 18)

5,628 views

Published on

fgh

  • Be the first to comment

Bản mô tả công việc(nhom4 ql14 18)

  1. 1. CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 Đại chỉ; SÀI ĐỒNG- LONG BIÊN- HÀ NỘI Tel; 08-4-38276923 (Job Description) Fax;08-4-38276925 Email; ctmay10@garco10.com.vnI- Nhận diện công việc:Chức danh công việc: Trưởng phòng MarketingNhận nhiệm vụ trực tiếp từ: Phó tổng giám đốcBáo cáo trực tiếp đến: Phó tổng giám đốcNhận báo cáo trực tiếp từ: Phó phòng và đội trưởngBáo cáo gián tiếp đến; Lãnh đạo văn phòngMục đích của vị trí công việc: Quản lý toàn bộ hoạt động marketing của công ty
  2. 2. II- Mô tả chi tiếtII- Mô tả chi tiết công việc công việc 1 2 3 4 Hoạch định Thiết lập ngân Xây dựng kế Giúp GĐ công ty chiến lược kinh sách marketing, hoạch, giải pháp việc điều hành và doanh và tiếp thị trình Giám đốc và tổ chức thực quản lý mọi hoạt của Công Ty. duyệt. Chịu hiện các Mục động tiếp thị của trách nhiệm tiêu – Chính Công ty một trong phạm vi sách của Công cách hiệu qua; ngân sách được ty đối với hoạt bảo đảm các giao, được động kinh doanh nguồn lực cho quyền duyệt thu và tiếp thị. kinh doanh. chi trong phạm vi ngân sách được giao.
  3. 3. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát5 triển, huấn luyện – đào tạo và ứng dụng KHKT trong hoạt động kinh doanh. Phối hợp với Giám đốc Sản xuất xây dựng chính sách đặc thù đối6 với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu7 này ; Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Báo cáo với Giám đốc công ty định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời thỉnh thị ý8 kiến GĐ., bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.
  4. 4. 12; Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Giám đốc vắng mặt. 11; Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing. 10; Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban Giám đốc Công ty, và làm việc sâu sát thực tế đối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền ; đảm bảo mục tiêu chung của Cty đạt kết quả tối ưu.9; Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo TàiKhoá Công Ty.
  5. 5. III.Quyền hạn :- Ký duyệt các văn bản , kế hoạch kinh doanh; những quy định, quyết định vềđiều hành, quản lý và xử lý trong hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chuyênmôn.- Xem xét và phê duyệt Chi tiêu tài chính trong hoạt động điều hành kinh doanhtrên cơ sở kế hoạch và định mức kinh tế đã được TGĐ phê duyệt cho từng đốitượng theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động.-Yêu cầu các GĐ hay Phụ trách các Đơn vị kinh doanh, các Trưởng Phòng, Banliên quan thực hiện Mục tiêu, Chính sách kinh doanh của Cty và nhiệm vụ kếhoạch đã được Giám đốc phê duyệt. Đồng thời, yêu cầu họ báo cáo hoạt độngđịnh kỳ và đột xuất khi cần thiết .- Ký duyệt các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm.- Quyền ký cho nghỉ việc, phép, kỷ luật, khen thưởng, lên lương với nhân viênphòng marketing (đối với TP marketing là quyền đề xuất với GĐ công ty.)
  6. 6. IV- Tiêu chuẩn người thực hiện công việc 1, Trình độ văn 2, Trình độ hoá: chuyên môn: 4, Kinh 3, Kỹ năng: nghiệm:

×