Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
K H Ô N G C
Đ

I

U Ư

C

K H

I

I

N

O R

Đ Ô
T K

Ô

H

I

I M
C

K

C

N Đ Ơ N

C G

A N H S A

N H

M X

R

I
I

T
A...
Khoa
: Kế toán – Kiểm toán
Môn
: Quản trị học
Giảng viên : Lâm Hoàng Phương
Lớp
: DH28KT-01
Nhóm
:9

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ...
I. MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ
1. Khái niệm

Môi trường quản trị là sự vận động tổng hợp,
tương tác lẫn nhau giữa các yếu tố và lự...
I. MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ
2. Phân loại

Môi
trường
vi mô
II. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ
1. Khái niệm

Là các yếu tố của môi trường vi mô nhưng lại
nằm trong tổ chức, chúng có ảnh hưởng trự...
II. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ
2. Phân tích các yếu tố của môi trường nội bộ

a. Văn hóa doanh nghiệp
b. Nhân lực
c. Nguồn tài chín...
II. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ
2. Phân tích các yếu tố của môi trường nội bộ

a. Văn hóa doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải xây dựng v...
II. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ
2. Phân tích các yếu tố của môi trường nội bộ

b. Nhân lực

• Ban giám đốc doanh nghiệp
• Đội ngũ cá...
II. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ
2. Phân tích các yếu tố của môi trường nội bộ

c. Nguồn tài chính
Sự vững mạnh về nguồn tài chính là...
II. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ
2. Phân tích các yếu tố của môi trường nội bộ

d. Máy móc thiết bị và công nghệ
Đây là yếu tố vật ch...
II. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ
2. Phân tích các yếu tố của môi trường nội bộ

e. Hệ thống marketing
Công việc Marketing không đơn g...
II. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ
2. Phân tích các yếu tố của môi trường nội bộ

f. Khả năng nghiên cứu và phát triển
Doanh nghiệp phả...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
1. Nhân

c

• Trình độ chuyên môn

• Hệ thống tổ chức
quản lý và ...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
2. Kha năng

i

nh

♦ Khả năng huy động vốn ♦ Nhóm tỷ số khả năng...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
3. Hê

ng cơ sơ

t

t va ky

t công nghê

Năm 1993, công ty TNHH ...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
3. Hê

ng cơ sơ

t

t va ky

t công nghê

Năm 1997 & 1998, công t...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
3. Hê

ng cơ sơ

t

t va ky

t công nghê

Năm 2000, công ty Kinh ...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
3. Hê

ng cơ sơ

t

t va ky

t công nghê

Tháng 04/2001, công ty ...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
3. Hê

ng cơ sơ

t

t va ky

t công nghê

Bắt đầu từ ngày 01/10/2...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
3. Hê

ng cơ sơ

t

t va ky

t công nghê

Công ty cổ phần Kinh Đô...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
4. Hê

a.

ng Marketing
t

ng Marketing va

n

ng

Nhiệm vụ của b...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
4. Hê

b.

ng Marketing
t

ng nghiên

u thi

ng

Công ty triển kh...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
4. Hê

c.

t

ng Marketing

ng

ng

o

p thi va quan hê

ng

Chín...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
4. Hê

ng Marketing

d. Hệ thống phân phối
Mạng lưới phân phối củ...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ

•
•
•
•
•
•

4. Hê
ng Marketing
 Điểm mạnh:
Luôn đi tiên phong ...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
4. Hê

ng Marketing

 Điểm yếu:
• Sản phẩm nhiều nhưng chưa quy ...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
5. Công

c nghiên

u va

t

n

 Tốc độ phát triển sản phẩm mới
...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
6. Văn

a tô

c

 Những quá trình và cấu trúc hữu hình
của doanh...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
6. Văn

a tô

c

 Những quá trình và cấu trúc hữu hình của
doanh...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
6. Văn

a tô

c

 Những quá trình và cấu trúc hữu hình của
doanh...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
6. Văn

a tô

c

 Những quá trình và cấu trúc hữu hình của
doanh...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
6. Văn

a tô

c
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
6. Văn

a tô

c

 Những giá trị được công bố
 Chiến lược: hai c...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
6. Văn

a tô

c

 Những nhận thức chung
Kinh Đô vốn duy trì khôn...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
6. Văn

a tô

c

 Những ảnh hưởng tích cực mà văn hóa công
ty đe...
III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY
CỔ PHẦN KINH ĐÔ
6. Văn

a tô

c

 Những ảnh hưởng tích cực mà văn hóa công
ty đe...
Môi trường nội bộ
Môi trường nội bộ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Môi trường nội bộ

18,412 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Môi trường nội bộ

 1. 1. K H Ô N G C Đ I U Ư C K H I I N O R Đ Ô T K Ô H I I M C K C N Đ Ơ N C G A N H S A N H M X R I I T A M Đ I N X A
 2. 2. Khoa : Kế toán – Kiểm toán Môn : Quản trị học Giảng viên : Lâm Hoàng Phương Lớp : DH28KT-01 Nhóm :9 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ ĐẾN HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
 3. 3. I. MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ 1. Khái niệm Môi trường quản trị là sự vận động tổng hợp, tương tác lẫn nhau giữa các yếu tố và lực lượng bên trong và bên ngoài hệ thống quản trị nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến hoạt động quản trị của một tổ chức.
 4. 4. I. MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ 2. Phân loại Môi trường vi mô
 5. 5. II. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ 1. Khái niệm Là các yếu tố của môi trường vi mô nhưng lại nằm trong tổ chức, chúng có ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên và rất quan trọng tới các hoạt động quản trị của chính ngay tổ chức đó. Những yếu tố này sẽ giúp tổ chức xác định rõ ưu - nhược điểm của mình, trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp nhằm giảm bớt nhược điểm và phát huy ưu điểm một cách tối đa.
 6. 6. II. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ 2. Phân tích các yếu tố của môi trường nội bộ a. Văn hóa doanh nghiệp b. Nhân lực c. Nguồn tài chính d. Máy móc thiết bị và công nghệ e. Hệ thống marketing f. Khả năng nghiên cứu và phát triển
 7. 7. II. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ 2. Phân tích các yếu tố của môi trường nội bộ a. Văn hóa doanh nghiệp Doanh nghiệp phải xây dựng và duy trì một nề nếp văn hóa đặc thù phát huy được năng lực và thúc đẩy sự đóng góp của tất cả mọi người vào việc đạt được mục tiêu chung của tổ chức – đó là văn hóa doanh nghiệp.
 8. 8. II. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ 2. Phân tích các yếu tố của môi trường nội bộ b. Nhân lực • Ban giám đốc doanh nghiệp • Đội ngũ cán bộ quản lý ở cấp doanh nghiệp • Các cán bộ quản lý ở cấp phân xưởng, đốc công và công nhân
 9. 9. II. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ 2. Phân tích các yếu tố của môi trường nội bộ c. Nguồn tài chính Sự vững mạnh về nguồn tài chính là thế mạnh cho tổ chức trong quá trình cạnh tranh và nếu yếu tố này bị hạn chế sẽ gây ra rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động của tổ chức. Doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc đổi mới công nghệ, đầu tư trang thiết bị, đảm bảo nâng cao chất lượng, hạ giá thành nhằm duy trì và nâng cao sức mạnh cạnh tranh, củng cố vị trí của mình trên thị trường.
 10. 10. II. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ 2. Phân tích các yếu tố của môi trường nội bộ d. Máy móc thiết bị và công nghệ Đây là yếu tố vật chất quan trọng bậc nhất thể hiện năng lực sản xuất của mỗi doanh nghiệp và tác động trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, đến giá thành và giá bán sản phẩm. Ngày nay việc trang bị máy móc thiết bị công nghệ có thể được thực hiện dễ dàng, tuy nhiên doanh nghiệp cần phải biết sử dụng với quy mô hợp lý mới đem lại hiệu quả cao.
 11. 11. II. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ 2. Phân tích các yếu tố của môi trường nội bộ e. Hệ thống marketing Công việc Marketing không đơn giản chỉ là quảng cáo sản phẩm mà nó còn đi kèm với rất nhiều các hoạt động khác nhằm đưa sản phẩm đến với khách hàng một cách tốt nhất. Do vậy, phải chú trọng đến hệ thống Marketing, có sự phối hợp của nhiều phòng ban trong công ty.
 12. 12. II. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ 2. Phân tích các yếu tố của môi trường nội bộ f. Khả năng nghiên cứu và phát triển Doanh nghiệp phải luôn tìm mọi cách nhằm đẩy mạnh khả năng nghiên cứu và phát triển, luôn đầu tư nghiên cứu, tìm tòi và đột phá ra nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.
 13. 13. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 1. Nhân c • Trình độ chuyên môn • Hệ thống tổ chức quản lý và chi phí • Kinh nghiệm • Không khí làm việc • Ý thức kỷ luật • Điều kiện lao động • Tinh thần trách nhiệm • Chính sách xã hội • Các quy định về nhân lực • Năng lực kinh nghiệm tổ chức lãnh đạo của quản lí cấp cao
 14. 14. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 2. Kha năng i nh ♦ Khả năng huy động vốn ♦ Nhóm tỷ số khả năng thanh toán ♦ Tổng nguồn vốn doanh nghiệp ♦ Khả năng sinh lời ♦ Vốn lưu động và tính linh hoạt cơ cấu vốn đầu tư ♦ Các vấn đề thuế ♦ Nhóm tỉ số hoạt động ♦ Độ chính xác về chỉ tiêu
 15. 15. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 3. Hê ng cơ sơ t t va ky t công nghê Năm 1993, công ty TNHH xây dựng và chế biến thực phẩm Kinh Đô được thành lập gồm 1 phân xưởng sản xuất bánh snack nhỏ tại Phú Lâm, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh với vốn đầu tư là 1,4 tỉ VND. Năm 1993 và 1994 tăng vốn pháp định lên 14 tỉ VNĐ, nhập dây chuyền sản xuất bánh Snack với công nghệ của Nhật bản trị giá trên 750.000 USD.
 16. 16. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 3. Hê ng cơ sơ t t va ky t công nghê Năm 1997 & 1998, công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất bánh mì, bánh bông lan công nghiệp với tổng trị giá đầu tư trên 1,2 triệu USD.
 17. 17. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 3. Hê ng cơ sơ t t va ky t công nghê Năm 2000, công ty Kinh Đô tiếp tục tăng vốn pháp định lên 51 tỉ VND, mở rộng nhà xưởng lên gần 60.000m2, trong đó diện tích nhà xưởng là 40.000m². Bên cạnh đó, một nhà máy sản xuất bánh kẹo Kinh Đô cũng được xây dựng tại thị trấn Bần Yên Nhân, tỉnh Hưng Yên trên diện tích 28.000m², tổng vốn đầu tư là 30 tỉ VND.
 18. 18. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 3. Hê ng cơ sơ t t va ky t công nghê Tháng 04/2001, công ty đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất kẹo cứng và một dây chuyền sản xuất kẹo mềm hiện đại với tổng trị giá 2 triệu USD
 19. 19. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 3. Hê ng cơ sơ t t va ky t công nghê Bắt đầu từ ngày 01/10/2002, Công ty Kinh Đô chính thức chuyển thể từ Công ty TNHH Xây dựng và Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô sang hình thức Công ty Cổ Phần Kinh Đô. Ngày 15-12-2008, công ty cổ phần Kinh Đô đã khánh thành nhà máy Kinh Đô Bình Dương tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
 20. 20. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 3. Hê ng cơ sơ t t va ky t công nghê Công ty cổ phần Kinh Đô sở hữu những dây chuyền sản xuất bánh kẹo hiện đại nhất Việt Nam, thậm chí có những dây chuyền hiện đại nhất Châu Á – Thái Bình Dương, toàn bộ máy móc mới 100% và mỗi dây chuyền sản xuất một dòng sản phẩm. Đặc điểm nổi bật của hệ thống máy móc thiết bị mà công ty đang sử dụng là đồng bộ, khép kín và được ứng dụng những tiến bộ của công nghệ tin học. Có sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài luôn có những cải tiến cho phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.
 21. 21. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 4. Hê a. ng Marketing t ng Marketing va n ng Nhiệm vụ của bộ phận kinh doanh và marketing của Kinh Đô phải thực hiện là: ngăn chặn sự tụt giảm và làm tăng doanh số bán hàng, ngăn chặn sự phát triển chậm chạp, xây dựng lòng trung thành của khách hàng và tăng khả năng sinh lời cho công ty.
 22. 22. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 4. Hê b. ng Marketing t ng nghiên u thi ng Công ty triển khai nghiên cứu thị trường dưới nhiều hình thức khác nhau như thu thập ý kiến người tiêu dùng trong quá trình bán hàng thông qua đội ngũ nhân viên tiếp thị của công ty và các nhà phân phối, từ đó công ty sẽ nhận được những thông tin phản hồi để cải tiến sản phẩm và sản xuất sản phẩm mới. Các hoạt động nghiên cứu đã có những tác động tích cực đến chiến lược phát triển sản phẩm và chiến lược kinh doanh nói chung của công ty, góp phần không nhỏ trong việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của công ty.
 23. 23. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 4. Hê c. t ng Marketing ng ng o p thi va quan hê ng Chính sách quảng cáo tiếp thị của công ty được thực hiện với mục tiêu vừa đảm bảo tính hiệu quả của quảng cáo, vừa giữ cho chi phí quảng cáo ở mức hợp lý để không làm tăng giá thành. p dụng các chương trình khuyến mãi vào các dịp lễ tết. Tham gia nhiều hội chợ thương mại trong nước và quốc tế. Tham gia các hoạt động xã hội, tài trợ cho hoạt động văn hoá, thể thao. ng
 24. 24. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 4. Hê ng Marketing d. Hệ thống phân phối Mạng lưới phân phối của công ty cổ phần Kinh Đô chủ yếu qua các kênh chính:  Hệ thống nhà phân phối và đại lý  Hệ thống Kinh Đô Bakery (thuộc công ty cổ phần Kinh Đô Sài Gòn)  Siêu thị và công ty cổ phần Kinh Đô miền Bắc (phân phối cho các tỉnh phía Bắc)
 25. 25. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ • • • • • • 4. Hê ng Marketing  Điểm mạnh: Luôn đi tiên phong trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Ngành hàng đa dạng: một số ngành mạnh như ngành Crackers, ngành Cookies, ngành bánh quế, ngành bánh tươi công nghiệp. Hệ thống phân phối sỉ mạnh và rộng. Giá cạnh tranh tốt (cả thị trường nội địa và xuất khẩu) Ý tưởng sáng tạo và có kinh nghiệm lập kế hoạch chương trình chiêu thị. Đội ngũ marketing trẻ, năng động, nhiệt tình, có trình độ và nghiệp vụ.
 26. 26. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 4. Hê ng Marketing  Điểm yếu: • Sản phẩm nhiều nhưng chưa quy hoạch thương hiệu cho từng ngành. Cụ thể: ngành Snacks, Crackers, bánh tươi.
 27. 27. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 5. Công c nghiên u va t n  Tốc độ phát triển sản phẩm mới  Việc kiểm soát giá thành  Mức độ phát triển công nghệ sản xuất  Việc nghiên cứu các nguyên vật liệu mới vào quá trình sản xuất.  Việc cải tiến các sản phẩm hiện có  Chất lượng phòng thí nghiệm và năng lực của đội ngũ nhân viên
 28. 28. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 6. Văn a tô c  Những quá trình và cấu trúc hữu hình của doanh nghiệp  Những giá trị được công bố  Những nhận thức chung Những ảnh hưởng tích cực mà văn hóa công ty đem lại đối với sự phát triển của công ty
 29. 29. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 6. Văn a tô c  Những quá trình và cấu trúc hữu hình của doanh nghiệp Năm 1999, hệ thống Kinh Đô Bakery lần lượt ra đời. Được thiết kế và xây dựng theo mô hình thiết kế hiện đại của các nước phát triển, Kinh Đô Bakery là một kênh bán hàng trực tiếp của công ty.
 30. 30. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 6. Văn a tô c  Những quá trình và cấu trúc hữu hình của doanh nghiệp Năm 2004, công ty tổ chức “Giải bóng đá truyền thống Kinh Đô”. Năm 2006, Công ty Kinh Đô phối hợp với Hội Golf nh phô Hô Minh tổ chức giải Golf “Kinh Đô Golf Tournament 2006” nhân kỉ niệm giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5. Hoạt động này của công ty thực sự đã tạo ra một sân chơi bổ ích để rèn luyện sức khỏe cho cán bộ công nhân viên, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các phòng ban và các công ty thành viên.
 31. 31. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 6. Văn a tô c  Những quá trình và cấu trúc hữu hình của doanh nghiệp Kinh Đô còn là một trong những doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Trung thu năm 2003, Kinh Đô trích 500 triệu đồng ủng hộ quĩ của hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố HCM, đồng thời phối hợp với các cơ quan ban ngành thành phố tổ chức ”Tuần Lễ Vì Hạnh Phúc Trẻ Thơ - Trung Thu 2003”.
 32. 32. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 6. Văn a tô c
 33. 33. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 6. Văn a tô c  Những giá trị được công bố  Chiến lược: hai chiến thuật chính là thực hiện chiến thuật sáp nhập, liên doanh, liên kết, hợp tác và mở rộng, đa dạng hóa ngành nghề.  Mục tiêu: vị trí đứng đầu trong sản xuất bánh kẹo, không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà còn vươn ra thị trường thế giới.  Triết lí kinh doanh: “Kinh Đô luôn đi tìm sự khác biệt cho mình, tạo một lối đi riêng trong kinh doanh, trong phát triển sản phẩm và trong cả đầu tư”.
 34. 34. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 6. Văn a tô c  Những nhận thức chung Kinh Đô vốn duy trì không khí làm việc gia đình, anh em gắn bó với nhau, người tài có quyền hưởng cổ phần của công ty, có điều kiện trải qua nhiều thử thách giúp kích thích niềm đam mê và sáng tạo. Lãnh đạo luôn phải nỗ lực để theo kịp hội nhập, muốn thế, phải học từ đồng nghiệp, phải biết giao việc, giao quyền, hiểu và đánh giá đúng năng lực mỗi người.
 35. 35. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 6. Văn a tô c  Những ảnh hưởng tích cực mà văn hóa công ty đem lại đối với sự phát triển của công ty Bằng những nét văn hóa riêng có, Kinh Đô đã tạo lập được thương hiệu trên thị trường trong nước và bắt đầu vượt ra biên giới để đến với thế giới. Văn hóa của doanh nghiệp đã tạo ra phong cách và bản sắc riêng của Kinh Đô được di truyền, bảo tồn và phát triển qua nhiều thế hệ thành viên, tạo ra khả năng phát triển bền vững của công ty.
 36. 36. III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 6. Văn a tô c  Những ảnh hưởng tích cực mà văn hóa công ty đem lại đối với sự phát triển của công ty Văn hóa của Kinh Đô đã tạo được sự thiện cảm của khách hàng đối với sản phẩm của công ty, hài ng với dịch vụ và quyết định gắn bó lâu dài với thương hiệu này. Cùng với chính sách nhân sự đúng đắn, Kinh Đô đã thu hút và giữ chân được nhiều nhân tài thực sự, ng trung thành của nhân viên được nâng cao. Không khí, tác phong làm việc chuyên nghiệp, dần thích nghi với xu thế hội nhập của thế giới.

×