SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАНГ БЭЛТГЭХ, НЭГТГЭХЭД
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАХ НЬ
Т.Хайдав
СУИС-ийн Соёлын сургуулийн тэнхимийн
эрхлэгч
Номын сангийн удирдах ажилтнуудад зориулсан сургалт
2017.11.28
2
Өнөөгийн байдал
01
04
Хэрхэн нэгтгэх вэ?
АГУУЛГА
Бэрхшээл
02
05
Хэн нэгтгэх вэ?
Боломж
03
06
Үр дүн?
3ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
СТАТИСТИК
MIKE DOWSON
SUBTITLE EXAMPLE
СУ3
01
СУ10
02
СУ15
03
Бүх нийтийн номын сан
Су3, Су10, Су15
стаститикийн
мэдээллийг гаргаж
холбогдох
байгууллагуудад
хүлээлгэн өгдөг.
4ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
СТАТИСТИК
MIKE DOWSON
SUBTITLE EXAMPLE
СУ3
01
СУ10
02
СУ15
03
Бүх нийтийн номын сан
Су3, Су10, Су15
стаститикийн
мэдээллийг гаргаж
холбогдох
байгууллагуудад
хүлээлгэн өгдөг.
Номын сангийн үйл ажиллагааны
судалгаа:
14 үзүүлэлтээр мэдээлэл авч байна.
Завхан аймгийн жишээ.
5ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
СТАТИСТИК
MIKE DOWSON
SUBTITLE EXAMPLE
СУ3
01
СУ10
02
СУ15
03
Бүх нийтийн номын сан
Су3, Су10, Су15
стаститикийн
мэдээллийг гаргаж
холбогдох
байгууллагуудад
хүлээлгэн өгдөг.
Номын сангийн ажиллагсадын судалгаа:
15 үзүүлэлтээр мэдээлэл авч байна.
Завхан аймгийн жишээ.
6ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
СТАТИСТИК
MIKE DOWSON
SUBTITLE EXAMPLE
СУ3
01
СУ10
02
СУ15
03
Бүх нийтийн номын сан
Су3, Су10, Су15
стаститикийн
мэдээллийг гаргаж
холбогдох
байгууллагуудад
хүлээлгэн өгдөг.
Номын сангийн тоног
төхөөрөмжийн судалгаа:
28 (23) үзүүлэлтээр мэдээлэл
авч байна.
Завхан аймгийн жишээ.
СУ3 – 14
СУ10 – 15
СУ15 – 28
Нийт = 57
Үзүүлэлтээр
мэдээлэл
авч байна.
7
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
БИЧГИЙН
ТАЙЛАН
ГовьАлтай: 4 бүлэг
ТАЙЛАН БҮЛЭГ
8
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
БИЧГИЙН
ТАЙЛАН
Говьсүмбэр: 4 бүлэг
ТАЙЛАН БҮЛЭГ
9
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
БИЧГИЙН
ТАЙЛАН
Орхон: 5 бүлэг
ТАЙЛАН БҮЛЭГ
10
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
БИЧГИЙН
ТАЙЛАН
Хэнтий: 3 бүлэг
Үндсэн 3 бүлэг. Дотроо олон дэд бүлэгт
хуваагдсан.
Загвараас шалтгаалан нэг ажлыг олон газар
бичих шаардлагатай болсон.
ТАЙЛАН БҮЛЭГ
11
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
ТАЙЛАН
НЭГТГЭЛ
Тайлан нэгтгэх аргууд
1. Статистикийн мэдээлэл нэгтгэх.
2. Бичгийн тайлан нэгтгэх.
ТАЙЛАН БҮЛЭГ
12
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
ТАЙЛАН
НЭГТГЭЛ
Тайлан нэгтгэх аргууд
1. Статистикийн мэдээлэл нэгтгэх.
2. Бичгийн тайлан нэгтгэх.
1. Нэг номын сангийн тайлан дунджаар
20 хуудас.
2. Тайлан нэгтгэх энэ арга олон сайн үр
дүнг номын санд авч ирсэн.
3. Гэвч орчин цагийн шаардлагад
нийцэхийн тулд дараагийн шатанд
шилжих шаардлага тулгарч байна.
БИЧГИЙН
ТАЙЛАН
13
БЭРХШЭЭЛ
ТАЙЛАНГ НЭГТГЭХ,
АШИГЛАХАД ТУЛГАРЧ БУЙ
БЭРХШЭЭЛ?
Бичгийн тайлан боловсруулах
нэгдсэн загваргүй. Тайлан
боловсруулж байгаа
ажилтнуудын туршлага.
1
2
Статистикийн мэдээллийг
нэгтгэхэд гар ажиллагаа их
Тайлангийн эмхтгэлээс
хэрэгцээт мэдээллээ олж
ашиглахад төвөгтэй.
3
14
БОЛОМЖ
ТАЙЛАНГИЙН ЗАГВАР
ШИНЭЧЛЭХ ЯМАР БОЛОМЖ
БАЙНА?
БСШУЯ-наас номын сангийн
тайланг шинэчлэх,
боловсронгуй болгох талаар
анхаарал хандуулж байна.
1
2
Статистикийн мэдээллийн
загвар шинэчлэгдэж байна.
Мэдээллийн технологийн
боломжууд
3
15
ТУРШЛАГА
Тайлангийн нэгтгэл
АНУ мужууд ”Сарнайн хөндийн” 7 дэд
мужийн 25 номын
сангийн тайланг
нэгтгэсэн жишээ.
16
ТУРШЛАГА
Тайлангийн нэгтгэл
АНУ мужууд ”Сарнайн хөндийн” 7 дэд
мужийн 25 номын
сангийн тайланг
нэгтгэсэн жишээ.
17
Тайлангийн мэдээ
Хэрхэн нэгтгэх вэ?
1. Google form ашиглаж нэгтгэнэ.
2. Тайлангийн мэдээ оруулах ажилтан өөрийн
gmail хаягтай байна.
3. Gmail хаягаар нэвтэрч ороод тайлангийн
мэдээллийг оруулна.
Тайлан нэгтгэх хаяг:
goo.gl/acGCBC
18
Бичгийн тайлан
Хэрхэн нэгтгэх вэ?
1. Тайланг загварын дагуу бичнэ.
2. Загварт тухайн мэдээллийг хэрхэн оруулах
тухай удирдамж дагалдана.
3. Бүх аймгийн номын сангийн тайланг үсгийн
дарааллаар эмхтгэнэ.
4. Тайлангийн бүлэг тус бүрээр нэгтгэл гаргана.
Тайлангийн загвар харах
19
БСШУСЯ – МҮНС - МНСК
Хэн нэгтгэх вэ?
АТНС
Аймаг ЗДТГ
БСШУСЯ
МҮНС
МНСК
Тайлан
Төлөвлөгөөний биелэлт
Бодлого, хэрэгжилт,
статистик
Тайлан нэгтгэл
Тайланнэгтгэл
Туршилт,
судалгаа, санал
20
БСШУСЯ – МҮНС - МНСК
ГАРАХ ҮР ДҮН
1. Тайлангийн нэгдсэн загвар бий болно.
2. Тайлангийн мэдээллийг нэгтгэх хугацаа багасна.
3. Статистикийн мэдээллийг нэгтгэх гар ажиллагаа
багасна.
4. Номын сангуудын хийсэн ажлыг хооронд нь
харьцуулахад хялбар болно.
5. Номын сангууд хийсэн, онцлох ажлуудаа илүү тод
харуулах боломж нэмэгдэнэ.
6. Тайлангийн эмхтгэлээс хэрэгцээт мэдээллээ хайж
олоход хялбар болно.
7. Тайлан боловсруулах сургалтын материал бий болно.
8. Нэгдсэн загвартай болсоноор тайлан боловсруулах
туршлага ойролцоо болно.
21

More Related Content

More from Khaidav Tumur

More from Khaidav Tumur (11)

Unshih-hurd-nemegduuleh
Unshih-hurd-nemegduulehUnshih-hurd-nemegduuleh
Unshih-hurd-nemegduuleh
 
Monbiblio surgaltiin tailan
Monbiblio surgaltiin tailanMonbiblio surgaltiin tailan
Monbiblio surgaltiin tailan
 
Atom.1
Atom.1Atom.1
Atom.1
 
Zarlal
ZarlalZarlal
Zarlal
 
Lec1 orshil-hicheel
Lec1 orshil-hicheelLec1 orshil-hicheel
Lec1 orshil-hicheel
 
4 organising information
4 organising information4 organising information
4 organising information
 
Internet lesson
Internet lessonInternet lesson
Internet lesson
 
3 searching information
3 searching information3 searching information
3 searching information
 
2 about information
2 about information2 about information
2 about information
 
Bulgiin setgelzui khaidav
Bulgiin setgelzui khaidavBulgiin setgelzui khaidav
Bulgiin setgelzui khaidav
 
1 Start Access
1 Start Access1 Start Access
1 Start Access
 

NS_Tailan_2017.11.25

 • 1. НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГ БЭЛТГЭХ, НЭГТГЭХЭД МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАХ НЬ Т.Хайдав СУИС-ийн Соёлын сургуулийн тэнхимийн эрхлэгч Номын сангийн удирдах ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017.11.28
 • 2. 2 Өнөөгийн байдал 01 04 Хэрхэн нэгтгэх вэ? АГУУЛГА Бэрхшээл 02 05 Хэн нэгтгэх вэ? Боломж 03 06 Үр дүн?
 • 3. 3ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ СТАТИСТИК MIKE DOWSON SUBTITLE EXAMPLE СУ3 01 СУ10 02 СУ15 03 Бүх нийтийн номын сан Су3, Су10, Су15 стаститикийн мэдээллийг гаргаж холбогдох байгууллагуудад хүлээлгэн өгдөг.
 • 4. 4ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ СТАТИСТИК MIKE DOWSON SUBTITLE EXAMPLE СУ3 01 СУ10 02 СУ15 03 Бүх нийтийн номын сан Су3, Су10, Су15 стаститикийн мэдээллийг гаргаж холбогдох байгууллагуудад хүлээлгэн өгдөг. Номын сангийн үйл ажиллагааны судалгаа: 14 үзүүлэлтээр мэдээлэл авч байна. Завхан аймгийн жишээ.
 • 5. 5ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ СТАТИСТИК MIKE DOWSON SUBTITLE EXAMPLE СУ3 01 СУ10 02 СУ15 03 Бүх нийтийн номын сан Су3, Су10, Су15 стаститикийн мэдээллийг гаргаж холбогдох байгууллагуудад хүлээлгэн өгдөг. Номын сангийн ажиллагсадын судалгаа: 15 үзүүлэлтээр мэдээлэл авч байна. Завхан аймгийн жишээ.
 • 6. 6ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ СТАТИСТИК MIKE DOWSON SUBTITLE EXAMPLE СУ3 01 СУ10 02 СУ15 03 Бүх нийтийн номын сан Су3, Су10, Су15 стаститикийн мэдээллийг гаргаж холбогдох байгууллагуудад хүлээлгэн өгдөг. Номын сангийн тоног төхөөрөмжийн судалгаа: 28 (23) үзүүлэлтээр мэдээлэл авч байна. Завхан аймгийн жишээ. СУ3 – 14 СУ10 – 15 СУ15 – 28 Нийт = 57 Үзүүлэлтээр мэдээлэл авч байна.
 • 10. 10 ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ БИЧГИЙН ТАЙЛАН Хэнтий: 3 бүлэг Үндсэн 3 бүлэг. Дотроо олон дэд бүлэгт хуваагдсан. Загвараас шалтгаалан нэг ажлыг олон газар бичих шаардлагатай болсон. ТАЙЛАН БҮЛЭГ
 • 11. 11 ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ ТАЙЛАН НЭГТГЭЛ Тайлан нэгтгэх аргууд 1. Статистикийн мэдээлэл нэгтгэх. 2. Бичгийн тайлан нэгтгэх. ТАЙЛАН БҮЛЭГ
 • 12. 12 ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ ТАЙЛАН НЭГТГЭЛ Тайлан нэгтгэх аргууд 1. Статистикийн мэдээлэл нэгтгэх. 2. Бичгийн тайлан нэгтгэх. 1. Нэг номын сангийн тайлан дунджаар 20 хуудас. 2. Тайлан нэгтгэх энэ арга олон сайн үр дүнг номын санд авч ирсэн. 3. Гэвч орчин цагийн шаардлагад нийцэхийн тулд дараагийн шатанд шилжих шаардлага тулгарч байна. БИЧГИЙН ТАЙЛАН
 • 13. 13 БЭРХШЭЭЛ ТАЙЛАНГ НЭГТГЭХ, АШИГЛАХАД ТУЛГАРЧ БУЙ БЭРХШЭЭЛ? Бичгийн тайлан боловсруулах нэгдсэн загваргүй. Тайлан боловсруулж байгаа ажилтнуудын туршлага. 1 2 Статистикийн мэдээллийг нэгтгэхэд гар ажиллагаа их Тайлангийн эмхтгэлээс хэрэгцээт мэдээллээ олж ашиглахад төвөгтэй. 3
 • 14. 14 БОЛОМЖ ТАЙЛАНГИЙН ЗАГВАР ШИНЭЧЛЭХ ЯМАР БОЛОМЖ БАЙНА? БСШУЯ-наас номын сангийн тайланг шинэчлэх, боловсронгуй болгох талаар анхаарал хандуулж байна. 1 2 Статистикийн мэдээллийн загвар шинэчлэгдэж байна. Мэдээллийн технологийн боломжууд 3
 • 15. 15 ТУРШЛАГА Тайлангийн нэгтгэл АНУ мужууд ”Сарнайн хөндийн” 7 дэд мужийн 25 номын сангийн тайланг нэгтгэсэн жишээ.
 • 16. 16 ТУРШЛАГА Тайлангийн нэгтгэл АНУ мужууд ”Сарнайн хөндийн” 7 дэд мужийн 25 номын сангийн тайланг нэгтгэсэн жишээ.
 • 17. 17 Тайлангийн мэдээ Хэрхэн нэгтгэх вэ? 1. Google form ашиглаж нэгтгэнэ. 2. Тайлангийн мэдээ оруулах ажилтан өөрийн gmail хаягтай байна. 3. Gmail хаягаар нэвтэрч ороод тайлангийн мэдээллийг оруулна. Тайлан нэгтгэх хаяг: goo.gl/acGCBC
 • 18. 18 Бичгийн тайлан Хэрхэн нэгтгэх вэ? 1. Тайланг загварын дагуу бичнэ. 2. Загварт тухайн мэдээллийг хэрхэн оруулах тухай удирдамж дагалдана. 3. Бүх аймгийн номын сангийн тайланг үсгийн дарааллаар эмхтгэнэ. 4. Тайлангийн бүлэг тус бүрээр нэгтгэл гаргана. Тайлангийн загвар харах
 • 19. 19 БСШУСЯ – МҮНС - МНСК Хэн нэгтгэх вэ? АТНС Аймаг ЗДТГ БСШУСЯ МҮНС МНСК Тайлан Төлөвлөгөөний биелэлт Бодлого, хэрэгжилт, статистик Тайлан нэгтгэл Тайланнэгтгэл Туршилт, судалгаа, санал
 • 20. 20 БСШУСЯ – МҮНС - МНСК ГАРАХ ҮР ДҮН 1. Тайлангийн нэгдсэн загвар бий болно. 2. Тайлангийн мэдээллийг нэгтгэх хугацаа багасна. 3. Статистикийн мэдээллийг нэгтгэх гар ажиллагаа багасна. 4. Номын сангуудын хийсэн ажлыг хооронд нь харьцуулахад хялбар болно. 5. Номын сангууд хийсэн, онцлох ажлуудаа илүү тод харуулах боломж нэмэгдэнэ. 6. Тайлангийн эмхтгэлээс хэрэгцээт мэдээллээ хайж олоход хялбар болно. 7. Тайлан боловсруулах сургалтын материал бий болно. 8. Нэгдсэн загвартай болсоноор тайлан боловсруулах туршлага ойролцоо болно.
 • 21. 21

Editor's Notes

 1. Номын сангийн үйл ажиллагааны тайланг бэлтгэх, нэгтгэхэд мэдээллийн технологийг ашиглах нь: СУИС-ийн Соёлын сургуулийн тэнхимийн эрхлэгч Т.Хайдав
 2. https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Physical-Loans/LibraryType/All-Libraries/Country/Mongolia/Weight/Totals-by-Country
 3. https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Physical-Loans/LibraryType/All-Libraries/Country/Mongolia/Weight/Totals-by-Country
 4. https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Physical-Loans/LibraryType/All-Libraries/Country/Mongolia/Weight/Totals-by-Country Тайлан нэгтгэх энэ арга олон сайн үр дүнг номын санд авч ирсэн. Жнь: Номын сан бүр тайланг бичээд аймаг, БСШУСЯ, МҮНС-д өгдөг болсон. Онлайнд байршуулсанаар тайлангаас мэдээлэл харах боломж нээлттэй болсон. Бусад аймгийн үйл ажиллагаатай өөрийн үыл ажиллагааг харьцуулах боломж нээгдсэн. Гэвч орчин цагийн шаардлагад нийцэхийн тулд дараагийн шатанд шилжих шаардлага тулгарч байна. Бэрхшээл: Нэгтгэлээс нэг тоо авч ашиглах гэхэд төвөгтэй. Статистик нэгтгэл хийхэд гар ажиллагаа ихтэй.
 5. Энэ чигээрээ яваад байх уу? Эсвэл ямар нэг боломж хайх уу?
 6. Энэ чигээрээ яваад байх уу? Эсвэл ямар нэг боломж хайх уу?