Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة Slide 1 2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة Slide 2 2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة Slide 3 2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة Slide 4 2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة Slide 5 2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة Slide 6 2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة Slide 7 2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة Slide 8 2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة Slide 9 2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة Slide 10 2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة Slide 11 2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة Slide 12 2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة Slide 13 2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة Slide 14
Upcoming SlideShare
النصائح الذهبية لطلاب الثانوية العامة 2016
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

6 Likes

Share

Download to read offline

2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة

Download to read offline

ثانوية خمس نجوم | هدفنا مساعدة الطلاب
adelmahmod86.blogspot.com/
2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة
2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة

 1. 1. THE LAST CHANCE ‫األخيرة‬ ‫الفرصة‬ AHMED ZAKI 2014/2015
 2. 2. ‫ميحرلا نمحرلا هللا‬ ‫بسم‬ ‫مبدئيا‬‫كدة‬‫أحب‬‫اقوللك‬‫كل‬‫سنة‬‫و‬‫انت‬‫طيب‬‫امتحاناتك‬‫فاضللها‬3‫شهور‬.. ‫حاجة‬‫مستفزة‬‫صح‬‫؟؟‬ ‫عارف‬‫انك‬‫متوتر‬‫و‬‫قلقان‬ ‫االمتحانات‬‫قربت‬.. ‫لسة‬‫ما‬‫خلصتش‬‫مذاكرة‬‫المنهج‬‫كله‬... ‫متوتر‬‫قلقان‬‫و‬‫خايف‬.. ‫كل‬‫تفكيرك‬‫منصب‬‫في‬‫موضوع‬‫الثانوية‬‫العامة‬‫و‬‫االمتحانات‬.. ‫عاوز‬‫ترضي‬‫أهلك‬‫و‬‫ترفع‬‫راسهم‬.. ‫عاوز‬‫تحقق‬‫ذاتك‬‫قدام‬‫نفسك‬‫و‬‫قدام‬‫الناس‬‫و‬‫تدخل‬‫الكلية‬‫اللي‬‫انت‬‫عاوزها‬.. ‫حاسس‬‫بضغط‬‫من‬‫كل‬‫المدرسين‬.. ‫المناهج‬‫كلها‬‫تقريبا‬‫حاسس‬‫انها‬‫متراكمة‬‫عليك‬.. ‫ساعات‬‫بتجيلك‬‫افكار‬‫سلبية‬‫ج‬‫دا‬‫و‬‫بتتمنى‬‫لنفسك‬‫انك‬‫تجرالك‬‫حاجة‬.. ‫المدرسين‬‫دايما‬‫بيخوفوك‬‫من‬‫االمتحان‬.. ‫حاسس‬‫انك‬‫نسيت‬‫اللى‬‫انت‬‫ذاكرته‬.. ‫بتفكر‬‫دايما‬‫في‬‫االمتحانات‬‫و‬‫ايه‬‫اللى‬‫ممكن‬‫يحصللك‬‫لو‬‫ما‬‫جبتش‬‫مجموع‬‫حلو‬.. ‫للللل‬‫ل‬‫ك‬‫دي‬‫للللار‬‫ل‬‫افك‬‫للللدور‬‫ل‬‫بت‬‫للللي‬‫ل‬‫ف‬‫للللك‬‫ل‬‫دماغ‬‫للللول‬‫ل‬‫ط‬‫للللوم‬‫ل‬‫الي‬..‫للللش‬‫ل‬‫م‬‫للللارف‬‫ل‬‫ع‬‫للللز‬‫ل‬‫ترك‬‫للللبب‬‫ل‬‫بس‬‫للللل‬‫ل‬‫ك‬‫ده‬..‫للللد‬‫ل‬‫بتقع‬‫للللذ‬‫ل‬‫ت‬‫اكر‬‫و‬ ‫لللت‬‫ل‬‫ان‬‫خللللايف‬‫مللللن‬‫بكللللرة‬..‫بتسللللر‬‫سللللاعات‬‫بخيالللللك‬‫و‬‫تفكللللر‬..‫احنللللا‬‫ليلللله‬‫كللللدة‬..‫ايلللله‬‫اللللللى‬‫انللللا‬‫فيلللله‬‫ده‬...‫انللللا‬ ‫تعبت‬..‫الى‬‫آخره‬‫من‬‫االفكار‬‫السلبية‬‫المتعبة‬...
 3. 3. ‫بكلمللللك‬‫دلللللوقتي‬‫بصللللفتي‬‫واحللللد‬‫عللللايش‬‫الواقللللع‬‫ده‬‫و‬‫اثللللر‬‫فيللللا‬‫جللللدا‬‫و‬‫اتعلمللللت‬‫منلللله‬‫بللللس‬‫كللللان‬‫القطللللر‬‫فللللاتني‬ ..‫لللس‬‫ل‬‫ب‬‫لللا‬‫ل‬‫ان‬‫لللا‬‫ل‬‫م‬‫لللبش‬‫ل‬‫اح‬‫للله‬‫ل‬‫ان‬‫ي‬‫لللك‬‫ل‬‫فوت‬‫و‬‫لللك‬‫ل‬‫ان‬‫لللدر‬‫ل‬‫تق‬‫لللون‬‫ل‬‫تك‬‫لللن‬‫ل‬‫احس‬‫لللي‬‫ل‬‫من‬‫و‬‫لللدر‬‫ل‬‫تق‬‫لللل‬‫ل‬‫تعم‬‫لللى‬‫ل‬‫الل‬‫للليك‬‫ل‬‫يرض‬‫و‬‫لللك‬‫ل‬‫يحققل‬ ‫هدفك‬.. ‫للللل‬‫ل‬‫قب‬‫للللا‬‫ل‬‫م‬‫للللرأ‬‫ل‬‫تق‬‫م‬ ‫لللل‬‫ل‬‫الك‬‫ده‬‫الزم‬‫للللرف‬‫ل‬‫تع‬‫ان‬‫للللل‬‫ل‬‫قب‬‫للللك‬‫ل‬‫قراءت‬‫م‬ ‫لللل‬‫ل‬‫للك‬‫ده‬‫للللت‬‫ل‬‫ان‬‫للللة‬‫ل‬‫حاج‬‫و‬‫للللد‬‫ل‬‫بع‬‫للللا‬‫ل‬‫م‬‫للللراه‬‫ل‬‫تق‬‫الزم‬‫للللى‬‫ل‬‫تبق‬ ‫حاجة‬‫تانية‬‫خالص‬.. ‫هكلملللللك‬‫فلللللي‬‫كلللللذا‬‫موضلللللوع‬‫كلللللدة‬‫هيسلللللاعدوك‬‫ان‬‫شلللللاء‬‫هللا‬‫فلللللي‬‫المرحللللللة‬‫الللللللي‬‫جايلللللة‬‫ملللللن‬‫حياتلللللك‬‫فللللل‬‫ي‬ ‫الثانوية‬‫اللي‬‫هما‬‫آخر‬3‫شهور‬..‫بس‬‫في‬‫مبدأ‬‫الزم‬‫نتفق‬‫عليه‬...... ‫أفكارك‬!! ‫انت‬‫بتفكر‬‫ازاي‬‫؟؟‬ ‫لللللي‬‫ل‬‫ق‬ ‫هت‬‫ان‬‫لللللب‬‫ل‬‫اغل‬‫لللللار‬‫ل‬‫االفك‬‫لللللي‬‫ل‬‫الل‬‫لللللي‬‫ل‬‫بتيج‬‫لللللي‬‫ل‬‫ف‬‫لللللك‬‫ل‬‫بال‬‫للللللبية‬‫ل‬‫س‬‫زي‬‫لللللى‬‫ل‬‫الل‬‫لللللك‬‫ل‬‫كتبتهال‬‫لللللو‬‫ل‬‫ف‬‫دي‬..‫و‬‫لللللش‬‫ل‬‫م‬ ‫هضحك‬‫عليك‬‫انا‬‫كنت‬‫حاسس‬‫كل‬‫األحاسيس‬‫دي‬‫و‬‫أثرت‬‫عليا‬‫و‬‫على‬‫مذاكرتي‬.. ‫بس‬‫هسألك‬‫سؤا‬‫ل‬‫؟‬..‫جربت‬‫تفكر‬‫بالعكس‬‫؟؟‬ ‫يعني‬.... ‫بدل‬‫ما‬‫تفكر‬‫انك‬‫مش‬‫هتعرف‬‫تحل‬..‫فكر‬‫انك‬‫هتعرف‬‫تحل‬. ‫دددددل‬‫د‬‫ب‬‫مدددددا‬‫ددددر‬‫د‬‫تفك‬‫ان‬‫االمتحاندددددا‬‫دددد‬‫د‬‫قرب‬‫و‬‫انددددد‬‫مدددددش‬‫دددد‬‫د‬‫هتلح‬‫تلددددد‬‫ددددن‬‫د‬‫الم‬...‫فكدددددر‬‫ازاي‬‫تقددددددر‬ ‫دددد‬‫د‬‫تل‬‫ددددن‬‫د‬‫الم‬‫ده‬‫ددددان‬‫د‬‫عش‬‫ددددن‬‫د‬‫ت‬‫دددد‬‫د‬‫ف‬‫دددد‬‫د‬‫المرحل‬‫دي‬‫و‬‫ددددا‬‫د‬‫ترت‬‫ددددا‬‫د‬ ‫من‬‫ددددان‬‫د‬‫عش‬‫ددددل‬‫د‬‫تنتق‬‫دددد‬‫د‬‫للمرحل‬‫دددد‬‫د‬‫الل‬ ‫بعد‬‫كدة‬. ‫بدل‬‫ما‬‫تخاف‬‫من‬‫انك‬‫تكون‬‫نسي‬‫و‬‫تقعد‬‫تعيط‬..‫حاول‬‫تفتكر‬‫و‬‫ركز‬. ‫بدددددل‬‫مددددا‬‫تخدددداف‬‫مددددن‬‫االمتحددددان‬‫و‬‫تعتبددددر‬‫نفسددددك‬‫ضددددحي‬‫ليدددد‬..‫اعتبددددر‬‫االمتحددددان‬‫ده‬‫تحدددددي‬‫ليددددك‬ ‫و‬‫الز‬‫تكسب‬. ‫بدددددل‬‫مددددا‬‫تخدددداف‬‫انددددك‬‫مددددا‬‫تعددددرفش‬‫ترضدددد‬‫اهلددددك‬‫موعددددك‬ ‫بم‬...‫فكددددر‬‫فدددد‬‫سددددعادت‬‫لمددددا‬‫يدددد‬ ‫ت‬ ‫موع‬ ‫م‬‫كويس‬‫و‬‫شوف‬‫الوسائل‬‫اللى‬‫توصلك‬‫لكدة‬.
 4. 4. ‫دددددل‬‫د‬‫ب‬‫ددددا‬‫د‬‫م‬‫تف‬‫ددددر‬‫د‬‫ك‬‫دددد‬‫د‬‫ف‬‫ددددل‬‫د‬‫ك‬‫ددددو‬‫د‬‫ي‬‫دددد‬‫د‬‫ان‬‫ددددك‬‫د‬‫بيقرب‬‫ددددن‬‫د‬‫م‬‫دددد‬‫د‬‫كارث‬‫و‬‫ددددا‬‫د‬‫هي‬‫ددددان‬‫د‬‫االمتح‬...‫ددددر‬‫د‬‫فك‬‫ان‬‫ددددل‬‫د‬‫ك‬‫ددددو‬‫د‬‫ي‬ ‫بيعدي‬‫بيقربك‬‫من‬‫هدفك‬‫و‬‫الز‬‫تستغل‬. ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ددددددكين‬‫د‬‫شالمس‬ ‫ددددددحي‬‫د‬‫دددددديششدورشالض‬‫د‬‫دددددداشتع‬‫د‬‫دددددددلشم‬‫د‬‫ب‬‫ددددددلش‬‫د‬‫دددددداوزشيوص‬‫د‬‫شع‬ ‫دددددد‬‫د‬‫دددددديادشالل‬‫د‬‫دددددديششدورشالص‬‫د‬‫ع‬ ‫دفشمعينشوشيصطادهش‬ ‫ل‬ ‫دلوقيت‬‫فاضل‬‫تقريبا‬3‫شهور‬‫على‬‫االمتحانات‬..‫املناهج‬‫تقريبا‬‫خلصت‬‫و‬‫املراجعات‬‫هتبدأ‬ ‫طيب‬‫عاوزين‬‫بقى‬‫يف‬‫فرتة‬‫الـ‬3‫شهور‬‫دول‬‫نعمل‬‫حاجة‬‫ختلينا‬‫جنيب‬‫جمموع‬ ‫علللللاوز‬‫ك‬‫تعلللللرف‬‫حاجلللللة‬‫علللللن‬‫نفسلللللك‬...‫انلللللت‬‫مفللللليش‬‫حاجلللللة‬‫صلللللعبة‬‫وال‬‫مسلللللتحيلة‬‫عليلللللك‬..‫المشلللللكلة‬ ‫لللك‬‫ل‬‫من‬‫لللت‬‫ل‬‫ان‬..‫لللا‬‫ل‬‫م‬‫لللت‬‫ل‬‫دم‬‫لللع‬‫ل‬‫مقتن‬‫لللك‬‫ل‬‫ان‬‫لللدر‬‫ل‬‫تق‬‫لللل‬‫ل‬‫تعم‬‫لللة‬‫ل‬‫حاج‬..‫للليحة‬‫ل‬‫فنص‬‫لللي‬‫ل‬‫من‬‫اذا‬‫لللت‬‫ل‬‫كن‬‫لللايف‬‫ل‬‫ش‬‫لللن‬‫ل‬‫م‬‫لللوقتي‬‫ل‬‫دل‬‫لللك‬‫ل‬‫ان‬ ‫لللللش‬‫ل‬‫م‬‫لللللدر‬‫ل‬‫هتق‬‫لللللل‬‫ل‬‫تعم‬‫لللللة‬‫ل‬‫حاج‬‫و‬‫ان‬‫لللللت‬‫ل‬‫الوق‬‫لللللات‬‫ل‬‫ف‬‫و‬‫للللليش‬‫ل‬‫مف‬‫لللللل‬‫ل‬‫ام‬‫و‬‫لللللل‬‫ل‬‫ك‬‫م‬ ‫للللل‬‫ل‬‫الك‬‫ده‬..‫لللللى‬‫ل‬‫يبق‬‫لللللنلك‬‫ل‬‫احس‬‫لللللل‬‫ل‬‫تقف‬ ‫اللللللور‬‫ده‬‫وال‬‫كأنلللللك‬‫شلللللفت‬‫ه‬‫أساسلللللا‬...‫الن‬‫م‬ ‫الكللللل‬‫ده‬‫للنلللللاس‬‫الللللللي‬‫عنلللللدهم‬‫هلللللدف‬‫و‬‫علللللاوزين‬‫يوصللللللوله‬‫و‬ ‫دي‬‫مجرد‬‫وسيلة‬‫مساعدة‬. ‫هتنفذ‬ ‫اللي‬ ‫انت‬ ‫و‬ ‫الزم‬‫لللللون‬‫ل‬‫تك‬‫للللل‬‫ل‬‫ع‬‫ارف‬‫انللللللي‬‫لللللش‬‫ل‬‫م‬‫لللللحرك‬‫ل‬‫هس‬‫وال‬‫هقوللللللللك‬‫لللللى‬‫ل‬‫عل‬‫لللللور‬‫ل‬‫ام‬‫خارقللللللة‬‫لللللة‬‫ل‬‫للطبيع‬..‫لللللا‬‫ل‬‫ان‬‫بللللللس‬ ‫هفسرلك‬‫بعض‬‫األمور‬‫المهمة‬‫اللي‬‫الزم‬‫تدركها‬‫الفترة‬‫دي‬‫عشان‬‫تتعامل‬‫صح‬‫مع‬‫المرحلة‬‫دي‬ ‫و‬‫الزم‬‫للللرد‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫للللون‬‫ل‬‫تك‬‫للللارف‬‫ل‬‫ع‬‫ان‬‫للللت‬‫ل‬‫ان‬‫لللليت‬‫ل‬‫مش‬‫للللي‬‫ل‬‫ف‬‫للللق‬‫ل‬‫طري‬..‫والزم‬‫للللل‬‫ل‬‫تكم‬‫لللله‬‫ل‬‫في‬‫و‬‫للللا‬‫ل‬‫م‬‫للللش‬‫ل‬‫تيأس‬‫للللان‬‫ل‬‫ك‬ ‫ده‬ ‫ألن‬ . ‫قرارك‬ ‫نتيجة‬ ‫تتحمل‬ ‫الزم‬ ‫انت‬ ‫و‬ ‫البداية‬ ‫من‬ ‫إخيارك‬ ‫و‬‫للللو‬‫ل‬‫ل‬‫للللت‬‫ل‬‫عمل‬‫للللي‬‫ل‬‫الل‬‫للللك‬‫ل‬‫علي‬‫و‬‫للللت‬‫ل‬‫تعب‬‫لللل‬‫ل‬‫ال‬3‫للللهور‬‫ل‬‫ش‬‫دور‬‫للللدر‬‫ل‬‫هتق‬‫للللق‬‫ل‬‫تحق‬‫للللى‬‫ل‬‫الل‬‫للللت‬‫ل‬‫ان‬‫للللاوزه‬‫ل‬‫ع‬‫و‬‫للللب‬‫ل‬‫تجي‬‫للللوع‬‫ل‬‫مجم‬ ‫كبير‬‫و‬‫تفر‬‫و‬‫تفر‬‫اهلك‬ ‫للللتكلم‬‫ل‬‫هن‬‫للللع‬‫ل‬‫م‬‫للللض‬‫ل‬‫بع‬‫للللة‬‫ل‬‫بطريق‬‫للللريحة‬‫ل‬‫ص‬..‫لللليبك‬‫ل‬‫س‬‫للللى‬‫ل‬‫بق‬‫للللن‬‫ل‬‫م‬‫م‬ ‫لللل‬‫ل‬‫ك‬‫للللب‬‫ل‬‫الكت‬‫للللي‬‫ل‬‫العلم‬‫للللى‬‫ل‬‫الل‬‫للللت‬‫ل‬‫ان‬‫للللن‬‫ل‬‫ممك‬‫للللون‬‫ل‬‫تك‬ ‫للللت‬‫ل‬‫زهق‬‫لللله‬‫ل‬‫من‬‫و‬‫للللا‬‫ل‬‫خلين‬‫للللين‬‫ل‬‫واقعي‬‫و‬‫للللتكلم‬‫ل‬‫ن‬‫للللوعية‬‫ل‬‫بموض‬‫للللر‬‫ل‬‫اكت‬‫للللان‬‫ل‬‫عش‬‫للللع‬‫ل‬‫الواق‬‫للللري‬‫ل‬‫المص‬‫للللا‬‫ل‬‫عموم‬‫للللف‬‫ل‬‫مختل‬‫و‬ ‫الزم‬‫نتعامل‬‫معاه‬‫على‬‫اساس‬‫هذا‬‫ف‬ ‫االخت‬ ‫م‬ ‫و‬‫األخرية‬ ‫فرصتك‬ ‫دي‬ ... ‫تنساش‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫بينا‬...
 5. 5. ‫ألن‬ .. ‫العلمي‬ ‫أو‬ ‫الدراسي‬ ‫الجزء‬ ‫و‬ ‫النفسي‬ ‫الجزء‬ ‫بين‬ ‫نوازن‬ .. ‫هنوازن‬ ‫اننا‬ ‫دي‬ ‫الفترة‬ ‫هنعمله‬ ‫اللي‬ ‫المختلف‬ ‫كويس‬ ‫مش‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫النفسي‬ ‫الجزء‬‫في‬ ‫جدا‬ ‫مهم‬ ‫عامل‬ ‫االنسان‬ ‫نفسية‬ ‫ألن‬ .. ‫كذلك‬ ‫الدراسي‬ ‫هيكون‬ ‫جدا‬ ‫فطبيعي‬ ‫دي‬ ‫الفترة‬ ‫كاآلتي‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫األهمية‬ ‫غاية‬ ‫في‬ ‫ألنها‬ ‫اعتبارك‬ ‫في‬ ‫تحطها‬ ‫الزم‬ ‫اللي‬ ‫االمور‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫دي‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫طيب‬ -:‫صحابك‬ ‫اختار‬‫فلا‬ ‫ملش‬ ‫و‬ ‫دماغه‬ ‫مكبر‬ ‫دايما‬ ‫هوا‬ ‫اللي‬ .. ‫الفاشل‬ ‫صاحبك‬ ‫عن‬ ‫ابعد‬ ‫دي‬ ‫الفترة‬ ‫في‬‫معلاه‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫معاه‬ ‫تبقى‬ ‫انك‬ ‫هامه‬ ‫اللي‬ ‫كل‬ ‫مصلحتك‬ ‫هامه‬ ‫مش‬ ‫هوا‬ ‫و‬ -:‫بيفرقش‬ ‫ما‬ ‫االمتحان‬‫عللى‬ ‫بيفلر‬ ‫ملش‬ ‫االمتحلان‬ ‫و‬ .. ‫ميعلاده‬ ‫فلي‬ ‫جلاي‬ ‫االمتحلان‬ ‫وروفلك‬ ‫كانلت‬ ‫مهملا‬ ‫عليلك‬ ‫اللي‬ ‫اعمل‬ .. ‫واقعي‬ ‫تكون‬ ‫زم‬ ‫ف‬ .. ‫بوروفك‬ ‫وال‬ ‫بيك‬ ‫دعوة‬ ‫ملوش‬ ‫االمتحان‬ ‫بيحط‬ ‫اللي‬ ‫و‬ .. ‫فكرة‬ ‫توقع‬ ‫و‬ ‫اجتهد‬ ‫و‬‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫اصعب‬ ‫ييجي‬ ‫االمتحان‬ ‫ان‬‫علاوز‬ ‫مجتهلد‬ ‫صلاحب‬ ‫ليك‬ ‫يكون‬ ‫يفضل‬ ‫و‬ ‫كدة‬ ‫على‬ ‫بعض‬ ‫تعينوا‬ ‫و‬ ‫يذاكر‬ -:‫ربنا‬ ‫مع‬ ‫عالقتك‬ ‫ظبط‬‫ملش‬ ‫ربنلا‬ ‫و‬ .. ‫ربنلا‬ ‫عنلد‬ ‫ملن‬ ‫ده‬ ‫التوفيلق‬ ‫ارخلر‬ ‫فلي‬ ‫و‬ ‫األول‬ ‫فلي‬ ‫ان‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬ ‫عش‬ ‫يوفقك‬ ‫و‬ ‫يعينك‬ ‫انه‬ ‫منه‬ ‫اطب‬ ‫و‬ ‫منه‬ ‫قرب‬ .. ‫عنه‬ ‫بعيد‬ ‫انت‬ ‫ما‬ ‫طول‬ ‫هيوفقك‬‫نفسك‬ ‫اللى‬ ‫تحقق‬ ‫تقدر‬ ‫ان‬ ‫دنيا‬ ‫هيتصلح‬ ‫حالك‬ ‫و‬ ‫هللا‬ ‫و‬ ‫معاك‬ ‫بيسترها‬ ‫ربنا‬ ‫قي‬ ‫هت‬ ‫المحرمات‬ ‫عن‬ ‫ابعد‬ .. ‫تك‬ ‫ص‬ ‫على‬ ‫حافو‬ .. ‫فيه‬ ‫آخرة‬ ‫و‬‫و‬ ‫الفهلم‬ ‫يرزقلك‬ ‫انله‬ ‫تسلأله‬ ‫و‬ ‫الفجلر‬ ‫قبلل‬ ‫ركعتلين‬ ‫لربلك‬ ‫تصللي‬ ‫كلدة‬ ‫بالليلل‬ ‫انلت‬ ‫للو‬ ‫م‬ ‫سل‬ ‫يا‬ ‫و‬ .. ‫المذاكرة‬ ‫و‬ ‫الحفو‬ ‫على‬ ‫يعينك‬ ‫و‬ ‫االستيعاب‬ -‫باالسب‬ ‫خد‬:‫اب‬‫انلا‬ ‫تقلول‬ ‫ارخر‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫ساكت‬ ‫تقعد‬ ‫و‬ ‫نسيت‬ ‫انك‬ ‫او‬ ‫تذاكر‬ ‫هتلحق‬ ‫مش‬ ‫انك‬ ‫تقول‬ ‫ينفعش‬ ‫ما‬ ‫هيكرمك‬ ‫ربك‬ ‫و‬ ‫تتعب‬ ‫و‬ ‫عليك‬ ‫اللي‬ ‫تعمل‬ ‫و‬ ‫باالسباب‬ ‫تاخد‬ ‫الزم‬ .. ‫عالية‬ ‫درجات‬ ‫جبتش‬ ‫ما‬ ‫ليه‬ -:‫التواصل‬.. ‫المعنويلة‬ ‫روحلك‬ ‫ملن‬ ‫بيرفعلوا‬ ‫و‬ ‫بيشجعوك‬ ‫اللي‬ ‫الناس‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫تواصلك‬ ‫على‬ ‫تحافو‬ ‫الزم‬ ‫ن‬ ‫في‬‫ملا‬ ‫افضلل‬ ‫دي‬ ‫الفتلرة‬ ‫فلي‬ ‫معلاهم‬ ‫تتواصلل‬ ‫حلاول‬ .. ‫ذاتله‬ ‫حلد‬ ‫في‬ ‫سعادة‬ ‫بيكون‬ ‫معاهم‬ ‫م‬ ‫الك‬ ‫كدة‬ ‫اس‬ . ‫وقتك‬ ‫عشان‬ ‫محدد‬ ‫بوقت‬ ‫ده‬ ‫طبعا‬ ‫و‬ .. ‫تحبطك‬ ‫ناس‬ ‫مع‬ ‫تتواصل‬ -: ‫ه‬‫ه‬‫الترفي‬‫و‬ ‫لوية‬‫ل‬‫ش‬ ‫لذاكرة‬‫ل‬‫الم‬ ‫لى‬‫ل‬‫تنس‬ ‫و‬ ‫لك‬‫ل‬‫نفس‬ ‫لن‬‫ل‬‫ع‬ ‫ليهم‬‫ل‬‫ف‬ ‫له‬‫ل‬‫ترف‬ ‫لازة‬‫ل‬‫االج‬ ‫لوم‬‫ل‬‫ي‬ ‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫لاعتين‬‫ل‬‫س‬ ‫لث‬‫ل‬‫م‬ ‫لد‬‫ل‬‫تاخ‬ ‫لل‬‫ل‬‫يفض‬ ‫فل‬ ‫عليك‬ ‫حاجة‬ ‫آخر‬ ‫يكونوا‬ ‫يستحسن‬‫ال‬ .. ‫النلت‬ ‫عللى‬ ‫تقعلد‬ ‫انلك‬ ‫ملش‬ ‫هنلا‬ ‫بالترفيله‬ ‫المقصلود‬ ‫و‬ .. ‫اليلوم‬ ‫ي‬ ‫عن‬ ‫تماما‬ ‫ابعد‬ ‫و‬ ‫حركة‬ ‫فيها‬ ‫حاجة‬ ‫اي‬ ‫اعمل‬ .. ‫كورة‬ ‫العب‬ .. ‫اخرج‬ .. ‫بدني‬ ‫ترفيه‬‫ده‬ ‫الن‬ ‫الفيس‬ ‫و‬ ‫النت‬ ‫تضليعش‬ ‫ملا‬ ‫بشلرط‬ ‫مسللية‬ ‫حاجلة‬ ‫اي‬ ‫تعملل‬ ‫فليهم‬ ‫تقعلد‬ ‫كدة‬ ‫ساعة‬ ‫نص‬ ‫تاخد‬ ‫يوميا‬ ‫ممكن‬ ‫ز‬ .. ‫ترفيه‬ ‫مش‬ . ‫وقتك‬
 6. 6. -:‫منك‬ ‫احسن‬ ‫محدش‬‫احسلن‬ ‫ملش‬ ‫كبيرة‬ ‫مجاميع‬ ‫جابت‬ ‫اللي‬ ‫الناس‬ ‫ان‬ ‫عارف‬ ‫تكون‬ ‫نفسك‬ ‫في‬ ‫انت‬ ‫الزم‬ ‫في‬ ‫منك‬‫تحصلهم‬ ‫تقدر‬ ‫انت‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫حاجة‬ -‫تخيل‬:‫لهلا‬ ‫خ‬ ‫ملن‬ ‫الللي‬ ‫الكليلة‬ ‫يلدخلك‬ ‫الللي‬ ‫المجملوع‬ ‫تجيلب‬ ‫لملا‬ ‫فرحتلك‬ ‫و‬ ‫نجاحلك‬ ‫صلورة‬ ‫لنفسك‬ ‫ارسم‬ ‫الللي‬ ‫السلعادة‬ ‫و‬ ‫النفلع‬ ‫افتكلر‬ ‫و‬ ‫الدراسلي‬ ‫آدائلك‬ ‫فلي‬ ‫ترخلي‬ ‫أو‬ ‫تكسلل‬ ‫ملا‬ ‫كلل‬ ‫قلدامك‬ ‫حطها‬ .. ‫حلمك‬ ‫تحقق‬ ‫ذ‬ ‫تجرع‬ ‫ساعة‬ ‫التعلم‬ ‫مر‬ ‫يذ‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫"و‬ ‫كدة‬ ‫بعد‬ ‫فيها‬ ‫هتبقى‬. "‫حياته‬ ‫طول‬ ‫الجهل‬ ‫ل‬ -:‫الصراحة‬‫تيأس‬ ‫اوعى‬ ‫و‬ .. ‫لفين‬ ‫وصلت‬ ‫انت‬ ‫تعرف‬ ‫عشان‬ ‫بصراحة‬ ‫نفسك‬ ‫قيم‬ ‫و‬ ‫نفسك‬ ‫مع‬ ‫صريح‬ ‫خليك‬ ‫فيها‬ ‫اللي‬ ‫اللحوة‬ ‫ألن‬ ‫حصل‬ ‫مهما‬. ‫شئ‬ ‫كل‬ ‫هيرو‬ ‫منك‬ ‫هيتمكن‬ ‫اليأس‬ ‫تذاكر‬ ‫داخل‬ ‫انت‬ ‫و‬ ‫شششش‬‫شحلدوشاهشلكدنش‬ ‫شالكدح‬ ‫شموضدوعشالمدكاكرةشدهش‬ ‫داشف‬ ‫شكتيرش‬ ‫شاناشقرأ‬ ‫شمعاكش‬ ‫شعشانشاكونشصري‬ ‫بصش‬ ‫شالمصريشإطحق‬ ‫شظروفشالطال‬ ‫ماشينفعششف‬‫ا‬‫ش‬‫ش‬ ‫شوشالل‬ ‫شتاكلشزتونشمششعارفشبيعملشاي‬ ‫شيقوللكشالز‬ ‫شالل‬ ‫يقوللكشاشر‬‫شو‬ ‫اشغري‬ ‫شاسم‬ ‫شاعشا‬‫ش‬ ‫شكدةشغريب‬ ‫ا‬ ‫حا‬‫ش‬ ‫شينفعشمعشالمصريينشبقىش‬ ‫فأناشهقوللكشالل‬‫ش‬ 1-‫لللؤثرات‬‫ل‬‫الم‬ ‫لللن‬‫ل‬‫ع‬ ‫لللد‬‫ل‬‫بعي‬ .. ‫لللة‬‫ل‬‫كويس‬ ‫للله‬‫ل‬‫في‬ ‫لللة‬‫ل‬‫التهوي‬ .. ‫لللادي‬‫ل‬‫ه‬ ‫لللان‬‫ل‬‫مك‬ ‫لللون‬‫ل‬‫يك‬ ‫لللذاكرةه‬‫ل‬‫الم‬ ‫لللان‬‫ل‬‫مك‬ ‫لللز‬‫ل‬‫تجهي‬ ‫للذاكرة‬‫ل‬‫الم‬ ‫للة‬‫ل‬‫أوض‬ ‫للي‬‫ل‬‫ف‬ ‫للود‬‫ل‬‫موج‬ ‫للونش‬‫ل‬‫يك‬ ‫للا‬‫ل‬‫م‬ ‫للوتر‬‫ل‬‫الكمبي‬ ‫للن‬‫ل‬‫يستحس‬ .. ‫للك‬‫ل‬‫اهل‬ ‫و‬ ‫للك‬‫ل‬‫اخوات‬ ‫زي‬ ‫للة‬‫ل‬‫الخارجي‬ . ‫هتحتاجها‬ ‫اللى‬ ‫أدواتك‬ ‫و‬ ‫مك‬ ‫إق‬ ‫وبط‬ .. 2-‫للل‬‫ل‬‫اقف‬‫لللك‬‫ل‬‫تليفون‬ ‫ل‬‫لللالص‬‫ل‬‫خ‬ ‫لللدامك‬‫ل‬‫ق‬ ‫لللن‬‫ل‬‫م‬ ‫للليله‬‫ل‬‫ش‬ ‫و‬‫لللل‬‫ل‬‫تقف‬ ‫لللن‬‫ل‬‫يستحس‬ ‫للله‬‫ل‬‫بتعمل‬ ‫لللت‬‫ل‬‫ان‬ ‫لللي‬‫ل‬‫الل‬ ‫لللة‬‫ل‬‫ألهمي‬ ‫لللديرا‬‫ل‬‫تق‬ .. ‫تليفو‬‫حد‬ ‫ما‬ ‫علشان‬ ‫نك‬‫بيك‬ ‫يتصل‬ ‫ش‬. ‫بيصد‬ ‫ما‬ ‫الواحد‬ ‫دي‬ ‫االيام‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫يعطلك‬ 3-. ‫الحفو‬ ‫على‬ ‫يعينك‬ ‫و‬ ‫الفهم‬ ‫يرزقك‬ ‫ربنا‬ ‫تسأل‬ ‫و‬ ‫ركتيعن‬ ‫تصلي‬ ‫لو‬ ‫بقى‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫يا‬ 4-‫كتير‬ ‫حاجات‬ ‫في‬ ‫بتفكر‬ ‫و‬ ‫تذاكر‬ ‫ما‬ ‫قبل‬ ‫سرحان‬ ‫انك‬ ‫تحس‬ ‫لما‬ .. ‫بيك‬ ‫خاصة‬ ‫كدة‬ ‫نوتة‬ ‫معاك‬ ‫خلي‬ ‫مت‬ ‫مخلياك‬‫دي‬ ‫النوتة‬ ‫في‬ ‫فيها‬ ‫بتفكر‬ ‫انت‬ ‫حاجة‬ ‫كل‬ ‫تكتب‬ ‫انك‬ ‫الحل‬ ‫يبقى‬ ‫مشوش‬ ‫و‬ ‫ضايق‬‫تركيزك‬ .. ‫ص‬ ‫خ‬ ‫اتحفوت‬ ‫يحللها‬ ‫و‬ ‫فيها‬ ‫يفكر‬ ‫عاوز‬ ‫هوا‬ ‫اللى‬ ‫الحاجة‬ ‫ان‬ ‫أدرك‬ ‫مخك‬ ‫ألنك‬ ‫هيزيد‬..‫صدقني‬ ‫و‬ ‫الوصف‬ ‫فو‬ ‫ذهنية‬ ‫راااحة‬ .. ‫دي‬ ‫الصورة‬ ‫في‬ ‫اللي‬ ‫اإلحساس‬ ‫نفس‬ ‫هيبقى‬ ‫إحساسك‬
 7. 7. 5-‫خفيفلل‬ ‫حاجللة‬ ‫جنبللك‬ ‫حضللر‬‫تحسللش‬ ‫مللا‬ ‫الوقللت‬ ‫نفللس‬ ‫فللي‬ ‫و‬ ‫تخللرجش‬ ‫مللا‬ ‫علشللان‬ ‫تشللربها‬ ‫أو‬ ‫تاكلهللا‬ ‫ة‬ . ‫بملل‬ 6-. ‫قرآن‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫أغاني‬ ‫بسمع‬ ‫انا‬ ‫و‬ ‫اذاكر‬ ‫اسمها‬ ‫حاجة‬ ‫مفيش‬ 7-‫و‬ ‫للل‬‫ل‬‫األك‬ ‫للن‬‫ل‬‫م‬ ‫للرش‬‫ل‬‫تكت‬ ‫للا‬‫ل‬‫م‬ ‫للن‬‫ل‬‫يستحس‬ ‫و‬ ‫للل‬‫ل‬‫األق‬ ‫للى‬‫ل‬‫عل‬ ‫للاعة‬‫ل‬‫س‬ ‫للنص‬‫ل‬‫ب‬ ‫للذاكرة‬‫ل‬‫الم‬ ‫للل‬‫ل‬‫قب‬ ‫للل‬‫ل‬‫واك‬ ‫للون‬‫ل‬‫تك‬ ‫الزم‬ ‫لل‬‫ل‬‫تح‬ ‫و‬ ‫للدة‬‫ل‬‫للمع‬ ‫لللش‬‫ل‬‫يوص‬ ‫للا‬‫ل‬‫م‬ ‫لل‬‫ل‬‫للم‬ ‫للل‬‫ل‬‫يوص‬ ‫للدم‬‫ل‬‫ال‬ ‫للان‬‫ل‬‫علش‬ ‫للة‬‫ل‬‫طعمي‬ ‫أو‬ ‫للول‬‫ل‬‫ف‬ ‫للو‬‫ل‬‫ل‬ ‫للا‬‫ل‬‫خصوص‬‫و‬ ‫للل‬‫ل‬‫بالكس‬ ‫س‬ . ‫تنام‬ ‫عاوز‬ ‫انك‬ 8-‫للر‬‫ل‬‫ذاك‬ ‫للذاكر‬‫ل‬‫ت‬ ‫للا‬‫ل‬‫لم‬45‫ألن‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫للنة‬‫ل‬‫الس‬ ‫للة‬‫ل‬‫بداي‬ ‫للي‬‫ل‬‫ف‬ ‫للا‬‫ل‬‫طبع‬ ‫ده‬ .. ‫للة‬‫ل‬‫راح‬ ‫للاعة‬‫ل‬‫س‬ ‫للع‬‫ل‬‫رب‬ ‫للدها‬‫ل‬‫بع‬ ‫و‬ ‫للس‬‫ل‬‫ب‬ ‫للة‬‫ل‬‫دقيق‬ ‫بعلللد‬ ‫االسلللتيعاب‬ ‫عللللى‬ ‫قدرتللله‬ ‫بتقلللل‬ ‫المللل‬45. ‫دقيقلللة‬‫البريلللك‬ ‫تقللللل‬ ‫دي‬ ‫االمتحانلللات‬ ‫فتلللرة‬ ‫فلللي‬ ‫و‬ . ‫ل‬11. ‫دقايق‬ 9-‫و‬ ‫لللك‬‫ل‬‫دروس‬ ‫لللص‬‫ل‬‫تخل‬ ‫لللك‬‫ل‬‫ان‬ ‫لللح‬‫ل‬‫الص‬ ‫و‬ ‫لللة‬‫ل‬‫حاج‬ ‫لللتفهم‬‫ل‬‫ه‬ ‫لللش‬‫ل‬‫م‬ ‫لللك‬‫ل‬‫ألن‬ ‫لللام‬‫ل‬‫تن‬ ‫لللاوز‬‫ل‬‫ع‬ ‫لللت‬‫ل‬‫ان‬ ‫و‬ ‫لللذاكرش‬‫ل‬‫ت‬ ‫لللا‬‫ل‬‫م‬ ‫تلللذ‬ ‫و‬ ‫لللاعتين‬‫ل‬‫س‬ ‫لللام‬‫ل‬‫تن‬ ‫لللع‬‫ل‬‫ترج‬ ‫و‬ ‫مشلللاويرك‬‫لللذاكر‬‫ل‬‫بت‬ ‫لللو‬‫ل‬‫ل‬ ‫ده‬ ‫لللوم‬‫ل‬‫الن‬ ‫ملللن‬ ‫لللحى‬‫ل‬‫تص‬ ‫لللا‬‫ل‬‫م‬ ‫أول‬ ‫لللذاكر‬‫ل‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫اكر‬ ‫بالنهار‬‫افضل‬ ‫طبعا‬ ‫ده‬ ‫و‬. 11-‫للالوبط‬‫ل‬‫ب‬ ‫للي‬‫ل‬‫من‬ ‫للد‬‫ل‬‫هياخ‬ ‫ده‬ ‫للدرس‬‫ل‬‫ال‬ .. ‫للذا‬‫ل‬‫ك‬ ‫للادة‬‫ل‬‫م‬ ‫للذاكر‬‫ل‬‫ه‬ ‫للوقتي‬‫ل‬‫دل‬ ‫للا‬‫ل‬‫ان‬ .. ‫للى‬‫ل‬‫بمعن‬ .. ‫للي‬‫ل‬‫زمن‬ ‫للار‬‫ل‬‫إط‬ ‫للع‬‫ل‬‫وض‬ ‫تخللللص‬ ‫انلللك‬ ‫حسلللابك‬ ‫تعملللل‬ ‫يبقلللى‬ .. ‫ملللث‬ ‫نلللص‬ ‫و‬ ‫سلللاعة‬‫ز‬ ‫دي‬ ‫نلللص‬ ‫و‬ ‫السلللاعة‬ ‫فلللي‬ ‫ده‬ ‫اللللدرس‬ ‫اي‬ ‫للن‬‫ل‬‫ع‬ ‫للدك‬‫ل‬‫هيبع‬ ‫ده‬ ‫للا‬‫ل‬‫طبع‬ ‫و‬ ‫للك‬‫ل‬‫لنفس‬ ‫للعته‬‫ل‬‫وض‬ ‫للت‬‫ل‬‫ان‬ ‫للى‬‫ل‬‫الل‬ ‫للت‬‫ل‬‫الوق‬ ‫للي‬‫ل‬‫ف‬ ‫للل‬‫ل‬‫تح‬ ‫و‬ ‫للز‬‫ل‬‫ترك‬ ‫و‬ ‫للم‬‫ل‬‫تفه‬ ‫للاول‬‫ل‬‫تح‬ . ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫دي‬ ‫الحاجة‬ ‫تخلص‬ ‫انك‬ ‫في‬ ‫هيكون‬ ‫تركيزك‬ ‫كل‬ ‫عشان‬ ‫تشتتك‬ ‫حاجة‬ 11-‫فللي‬ ‫يللوم‬ ‫اعمللل‬‫سللريعة‬ ‫مراجعللة‬ ‫االسللبوع‬ ‫ل‬ ‫خلل‬ ‫درسللته‬ ‫انللت‬ ‫اللللي‬ ‫كللل‬ ‫فيلله‬ ‫تراجللع‬ ‫االسللبوع‬ ‫آخللر‬ ‫كدة‬ 12-‫نفللس‬ ‫فللي‬ ‫األسللئلة‬ ‫حللل‬ ‫اكتللب‬ ‫و‬ ‫المدرسللين‬ ‫اسللأل‬ ‫و‬ ‫اسللئلتك‬ ‫فيلله‬ ‫جمللع‬ ‫لجسللئلة‬ ‫كشللكول‬ ‫معللاك‬ ‫خلللي‬ . ‫ليك‬ ‫مرجع‬ ‫خليه‬ ‫و‬ ‫الكشكول‬ 13-. ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫توفر‬ ‫علشان‬ ‫حاجة‬ ‫كل‬ ‫مكان‬ ‫اعرف‬ ‫و‬ ‫أدواتك‬ ‫و‬ ‫كشاكيلك‬ ‫رتب‬ 14-‫بتف‬ ‫نفسللك‬ ‫لقيللت‬ ‫لللو‬‫ده‬ ‫التفكيللر‬ ‫اطفللي‬ ‫بتللذاكر‬ ‫انللت‬ ‫و‬ ‫عليللك‬ ‫عزيللز‬ ‫حللد‬ ‫او‬ ‫مللث‬ ‫مللريض‬ ‫حللد‬ ‫فللي‬ ‫كللر‬ .‫التفكير‬ ‫عناء‬ ‫من‬ ‫ترتا‬ ‫علشان‬ ‫تاني‬ ‫تليفونك‬ ‫تطفي‬ ‫ترجع‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫تسلم‬ ‫ده‬ ‫الشخص‬ ‫تكلم‬ ‫بأنك‬ 15-‫لنة‬‫ل‬‫الس‬ ‫لر‬‫ل‬‫آخ‬ ‫لان‬‫ل‬‫فرح‬ ‫لت‬‫ل‬‫ان‬ ‫و‬ ‫لرك‬‫ل‬‫منو‬ ‫لل‬‫ل‬‫تخي‬ ‫لل‬‫ل‬‫تكس‬ ‫لا‬‫ل‬‫م‬ ‫لرد‬‫ل‬‫بمج‬ .. ‫لم‬‫ل‬‫احل‬‫لل‬‫ل‬‫هتفش‬ ‫لك‬‫ل‬‫ان‬ ‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫لرش‬‫ل‬‫تفك‬ ‫لا‬‫ل‬‫م‬ ‫و‬ . 16-.. ‫الترفيه‬‫النت‬ ‫على‬ ‫تقعد‬ ‫انك‬ ‫غير‬ ‫حاجة‬ ‫اي‬ ‫اعمل‬ ‫ا‬ ‫وقت‬‫ملذاكرة‬ ‫ألن‬ ‫بالنهار‬ ‫تذاكر‬ ‫انك‬ ‫يفضل‬ ‫دي‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫لكن‬ ‫و‬ .. ‫بالنهار‬ ‫تذاكر‬ ‫بتحب‬ ‫ناس‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫بالليل‬ ‫تذاكر‬ ‫بتحب‬ ‫ناس‬ ‫في‬ ‫اكتر‬ ‫كميات‬ ‫تذاكر‬ ‫فيه‬ ‫تقدر‬ ‫و‬ ‫جدا‬ ‫كبير‬ ‫ده‬ ‫الوهر‬ ‫لحد‬ ‫الفجر‬ ‫بعد‬ ‫بيبقى‬ ‫اللي‬ ‫الوقت‬‫فيه‬ ‫بتيجي‬ ‫الليل‬ ‫ان‬ ‫غير‬ ‫ده‬ ‫عشان‬ ‫سارقك‬ ‫الوقت‬ ‫ان‬ ‫بتحس‬ ‫و‬ ‫المنهج‬ ‫في‬ ‫تمام‬ ‫مش‬ ‫انت‬ ‫لو‬ ‫باالحباط‬ ‫تحس‬ ‫ممكن‬ ‫و‬ ‫للواحد‬ ‫كدة‬ ‫غريبة‬ ‫أفكار‬ ‫اليوم‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫انت‬‫الو‬ ‫في‬ ‫كدة‬ ‫بتلعب‬ ‫انت‬ ‫ألن‬ ‫تحاول‬ ‫الزم‬ ‫بالنهار‬ ‫تذاكر‬ ‫بتعرف‬ ‫مش‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ..‫و‬ ‫الضايع‬ ‫قت‬ ‫تانية‬ ‫فرصة‬ ‫مفيش‬
 8. 8. ‫و‬‫حاجة‬‫هتعمل‬‫مش‬..‫عنك‬‫مشغولين‬‫الناس‬‫و‬‫ضحية‬‫انك‬‫على‬‫دي‬‫جاية‬‫اللي‬‫الفترة‬‫في‬‫اتعاملت‬‫*لو‬ ‫كلها‬‫بحد‬‫دعوة‬‫لكش‬‫ما‬‫و‬‫كدة‬‫ركز‬..‫نفسيا‬‫هتتعب‬3*‫شهور‬ ‫الوقت‬ ‫هتعلرف‬ .. ‫ب‬ ‫الطل‬ ‫كلل‬ ‫إيلد‬ ‫فلي‬ ‫الللي‬ ‫الوحيلدة‬ ‫العمللة‬ ‫هوا‬ ‫الوقت‬ ‫و‬ .. ‫الضايع‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫دلوقتي‬ ‫انك‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬ .. ‫هتخسر‬ ‫دماغك‬ ‫تكبر‬ ‫و‬ ‫هتهملها‬ .. ‫هتكسب‬ ‫دي‬ ‫معاك‬ ‫اللى‬ ‫العملة‬ ‫تستغل‬ ‫األ‬ ‫خلق‬ ‫في‬ ‫بنفنن‬ ‫مصريين‬ ‫احنا‬ ‫عشان‬ ‫و‬ .. ‫التأجيل‬ ‫يحتمل‬ ‫ال‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫انت‬‫لكلن‬ .. ‫حاجلة‬ ‫أي‬ ‫نأجلل‬ ‫عشلان‬ ‫عذار‬ ‫بتعلدي‬ ‫دقيقلة‬ ‫كلل‬ ‫و‬ ‫األخيرة‬ ‫فرصتك‬ ‫دي‬ ‫عشان‬ ‫تركز‬ ‫الزم‬ .. ‫حاجة‬ ‫أي‬ ‫تأجل‬ ‫ينفعش‬ ‫ما‬ ‫دلوقتي‬ ‫وضعك‬ ‫في‬ ‫انت‬ ‫تاني‬ ‫بترجع‬ ‫مش‬ ‫بتضيعها‬ ‫انت‬ ‫دقيقة‬ ‫كل‬ ‫و‬ .. ‫النهاية‬ ‫من‬ ‫أكتر‬ ‫بتقربك‬ ‫املذاكرة‬ ‫حول‬ ‫عامة‬ ‫نصائح‬"‫مصري‬ ‫"كطالب‬ 1-‫لل‬‫ل‬‫ل‬ ‫للى‬‫ل‬‫حت‬ ‫و‬ ‫للغيرة‬‫ل‬‫ص‬ ‫او‬ ‫للرة‬‫ل‬‫كبي‬ ‫للت‬‫ل‬‫كان‬ ‫للواء‬‫ل‬‫س‬ ‫للك‬‫ل‬‫تقابل‬ ‫للة‬‫ل‬‫معلوم‬ ‫للل‬‫ل‬‫ك‬ ‫للو‬‫ل‬‫احف‬‫للة‬‫ل‬‫وجه‬ ‫للي‬‫ل‬‫ف‬ ‫للة‬‫ل‬‫الزم‬ ‫للاش‬‫ل‬‫مله‬ ‫و‬ ‫ملللش‬ ‫كطاللللب‬ ‫انلللت‬ ‫ان‬ ‫للارف‬‫ل‬‫ع‬ ‫االمتحلللان‬ ‫بللليحط‬ ‫للي‬‫ل‬‫الل‬ ‫الراجلللل‬ ‫كلللدة‬ ‫للل‬‫ل‬‫قب‬ ‫قلتللللك‬ ‫ملللا‬ ‫زي‬ ‫ألن‬ ‫للرك‬‫ل‬‫نو‬ . ‫ده‬ ‫بالجزء‬ ‫هتهتم‬ 2-‫لأ‬‫ل‬‫خط‬ ‫لى‬‫ل‬‫عل‬ ‫لي‬‫ل‬‫بن‬ ‫لا‬‫ل‬‫م‬ ‫ألن‬ ‫له‬‫ل‬‫قبل‬ ‫لي‬‫ل‬‫الل‬ ‫لزء‬‫ل‬‫الج‬ ‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫لدا‬‫ل‬‫ج‬ ‫لويس‬‫ل‬‫ك‬ ‫لون‬‫ل‬‫تك‬ ‫لا‬‫ل‬‫لم‬ ‫لر‬‫ل‬‫غي‬ ‫لادة‬‫ل‬‫م‬ ‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫لزء‬‫ل‬‫لج‬ ‫لنقلش‬‫ل‬‫ت‬ ‫لا‬‫ل‬‫م‬ . ‫هيضعف‬ ‫مستواك‬ ‫ضعيف‬ ‫اساسك‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫خطأ‬ ‫فهو‬ 3-. ‫حله‬ ‫و‬ ‫تقويم‬ ‫دليل‬ ‫أو‬ ‫وزارة‬ ‫كتاب‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫إهتم‬ 4-‫التقويم‬ ‫دليل‬ ‫و‬ ‫المدرسة‬ ‫كتاب‬ ‫حل‬ 5-. ‫درسته‬ ‫انت‬ ‫الي‬ ‫على‬ ‫باستمرار‬ ‫امتحانات‬ ‫تحل‬ ‫الزم‬ 6-‫و‬ ‫للدا‬‫ل‬‫ج‬ ‫للدك‬‫ل‬‫هتفي‬ ‫للا‬‫ل‬‫لكنه‬ ‫للت‬‫ل‬‫وق‬ ‫للك‬‫ل‬‫من‬ ‫للد‬‫ل‬‫هتاخ‬ ‫للش‬‫ل‬‫م‬ .. ‫للد‬‫ل‬‫الجدي‬ ‫للب‬‫ل‬‫جن‬ ‫للة‬‫ل‬‫القديم‬ ‫للزاء‬‫ل‬‫األج‬ ‫للى‬‫ل‬‫عل‬ ‫للا‬‫ل‬‫دايم‬ ‫للع‬‫ل‬‫راج‬ . ‫تتصورهاش‬ ‫ما‬ ‫بصورة‬ ‫المعلومة‬ ‫عندك‬ ‫هتثبت‬ 7-‫ا‬ ‫للتخدم‬‫ل‬‫اس‬‫للم‬‫ل‬‫القل‬ ‫للتخدم‬‫ل‬‫اس‬ ‫و‬ ‫للة‬‫ل‬‫المعلوم‬ ‫للترجاع‬‫ل‬‫اس‬ ‫للرعة‬‫ل‬‫س‬ ‫للى‬‫ل‬‫عل‬ ‫للاعدك‬‫ل‬‫هتس‬ ‫لليص‬‫ل‬‫التلخ‬ ‫للي‬‫ل‬‫ف‬ ‫للة‬‫ل‬‫الملون‬ ‫م‬ ‫لل‬‫ل‬‫إلق‬ . ‫هيساعدك‬ ‫بتحفوها‬ ‫اللي‬ ‫األجزاء‬ ‫على‬ ‫األصفر‬ ‫الفسفوري‬ 8-‫و‬ ‫للذاكرة‬‫ل‬‫الم‬ ‫عللن‬ ‫للتمرار‬‫ل‬‫باس‬ ‫يسللألك‬ ‫و‬ ‫دي‬ ‫الفتللرة‬ ‫للي‬‫ل‬‫ف‬ ‫يتابعللك‬ ‫انلله‬ ‫للد‬‫ل‬‫ح‬ ‫مللع‬ ‫اتفللق‬ .. ‫للاعدك‬‫ل‬‫يس‬ ‫حللد‬ ‫خلللي‬ ‫كدة‬ ‫يعمل‬ ‫فيه‬ ‫تثق‬ ‫و‬ ‫بتحبه‬ ‫انت‬ ‫حد‬ ‫شوف‬ .. ‫اخبارها‬. ‫معاك‬ 9-. ‫يحبطك‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫تحبطك‬ ‫كلمة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫ابعد‬ 11-‫حد‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫تتفو‬ ‫و‬ ‫كويس‬ ‫تذاكر‬ ‫تقدر‬ ‫انك‬ ‫يقين‬ ‫عندك‬ ‫يكون‬ ‫الزم‬. 11-‫تقلللدر‬ ‫انلللت‬ .. ‫ضلللعيفة‬ ‫ملللش‬ ‫ذاكرتلللك‬ ‫و‬ ‫محلللدودة‬ ‫ال‬ ‫قلللدراتك‬ ‫و‬ ‫فكلللرة‬ ‫عللللى‬ ‫جلللدا‬ ‫ذكلللي‬ ‫انلللت‬ . ‫ذاتك‬ ‫ترضي‬ ‫و‬ ‫حلمك‬ ‫تحقق‬ ‫و‬ ‫تعملها‬
 9. 9. ‫النوم‬ .. ‫اوي‬ ‫كتير‬ ‫بتنام‬ ‫نفسك‬ ‫قي‬ ‫هت‬ ‫دي‬ ‫الفترة‬‫سببه‬ ‫االكتئاب‬ ‫و‬ .. ‫االكتئاب‬ ‫او‬ ‫النفسي‬ ‫التعب‬ ‫بسبب‬ ‫بيكون‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫كتير‬ ‫تنام‬ ‫هتحتاج‬ ‫مش‬ ‫و‬ ‫هتركز‬ .. ‫نفسيا‬ ‫هترتا‬ .. ‫االكتئاب‬ ‫عنك‬ ‫هيرو‬ ‫افكارك‬ ‫غير‬ .. ‫السلبية‬ ‫افكارك‬ ‫مشكالت‬‫املرحلة‬ -‫القادم‬ ‫من‬ ‫الخوف‬:‫تولبطش‬ ‫ملا‬ ‫خلايف‬ ‫انلك‬ ‫او‬ ‫االمتحانات‬ ‫موعد‬ ‫قرب‬ ‫بسبب‬ ‫متوتر‬ ‫و‬ ‫خايف‬ ‫تبقى‬ ‫كونك‬ ‫ف‬ ‫نفسك‬‫إرضاء‬ ‫و‬ ‫فيها‬ ‫نفسك‬ ‫اللي‬ ‫الكلية‬ ‫دخول‬ ‫في‬ ‫حلمك‬ ‫تحققش‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫االمتحانات‬ ‫دخول‬ ‫قبل‬ ‫المذاكرة‬ ‫ي‬ . ‫جاي‬ ‫اللي‬ ‫من‬ ‫الخوف‬ ‫بسبب‬ ‫بتجيلك‬ ‫اللي‬ ‫األفكار‬ ‫من‬ ‫آخره‬ ‫الى‬ .. ‫نفسك‬ ‫ارضاء‬ ‫و‬ ‫والديك‬ ..‫المقترح‬‫الحل‬ ‫اط‬ ‫تمنعله‬ ‫هتقدر‬ ‫مش‬ ‫انت‬ ‫و‬ ‫جاي‬ ‫فهوا‬ ‫وحش‬ ‫أو‬ ‫حلو‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫جاي‬ ‫اللي‬ ‫إن‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬‫حسلبتها‬ ‫للو‬ ‫و‬ ‫قلا‬ !! ‫نفسي‬ ‫تعب‬ ‫و‬ ‫جهد‬ ‫و‬ ‫وقت‬ .. ‫بيخسرك‬ ‫جاي‬ ‫اللي‬ ‫في‬ ‫التفكير‬ ‫ان‬ ‫قي‬ ‫هت‬ ‫ء‬ ‫العق‬ ‫بمنطق‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫ربنلا‬ ‫عللى‬ ‫البلاقي‬ ‫سليب‬ ‫و‬ ‫عليك‬ ‫اللي‬ ‫اعمل‬ ‫و‬ ‫ايدك‬ ‫في‬ ‫اللي‬ ‫في‬ ‫ركز‬ ‫و‬ ‫لحوتك‬ ‫عيش‬ .. ‫ده‬ ‫كل‬ ‫ايه‬ ‫على‬ ‫هيكرمك‬ ‫ربك‬ ‫هللا‬ ‫شاء‬. -‫الذهني‬ ‫الشتات‬:‫كت‬ ‫حاجات‬ ‫في‬ ‫بتفكر‬ ‫و‬ ‫مشتت‬ ‫ذهنك‬‫فلي‬ ‫بتفكلر‬ .. ‫عليلك‬ ‫الللى‬ ‫تخللص‬ ‫عارف‬ ‫مش‬ ‫و‬ ‫ير‬ ‫وال‬ ‫فلي‬ ‫تركلز‬ ‫علارف‬ ‫ملش‬ ‫و‬ ‫دماغلك‬ ‫فلي‬ ‫كتيلر‬ ‫افكلار‬ ‫؟‬ ‫تركلز‬ ‫علارف‬ ‫مش‬ ‫و‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫حاجة‬ ‫كذا‬ !‫؟‬ ‫دي‬ ‫األمور‬ ‫في‬ ‫السرحان‬ ‫بسبب‬ ‫منك‬ ‫بيضيع‬ ‫الوقت‬ ‫و‬ ‫فيهم‬ ‫واحدة‬ ‫المقترح‬‫الحل‬.. ‫خايف‬ ‫النه‬ ‫دي‬ ‫االمور‬ ‫في‬ ‫تفكير‬ ‫شغال‬ ‫عقلك‬ ‫ان‬ ‫جدا‬ ‫كويس‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬‫فيهلا‬ ‫تفكلر‬ ‫تعلرفش‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫تنساها‬ ‫انك‬ ‫تركلز‬ ‫هتعرف‬ ‫فمش‬ ‫بس‬ ‫واحدة‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫التركيز‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫اداله‬ ‫و‬ ‫خلقه‬ ‫ربنا‬ ‫االنسان‬ ‫عقل‬ ‫ان‬ ‫بما‬ ‫و‬ ‫الحقا‬ ‫لل‬‫ل‬‫ك‬ ‫لن‬‫ل‬‫م‬ ‫لة‬‫ل‬‫جزئي‬ ‫فلي‬ ‫لر‬‫ل‬‫بتفك‬ ‫لتت‬‫ل‬‫مش‬ ‫لك‬‫ل‬‫عقل‬ ‫قلي‬ ‫فبت‬ ‫لتحيل‬‫ل‬‫المس‬ ‫لن‬‫ل‬‫م‬ ‫ده‬ ‫بلل‬ ‫لت‬‫ل‬‫الوق‬ ‫لس‬‫ل‬‫نف‬ ‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫حاجلة‬ ‫لن‬‫ل‬‫م‬ ‫لر‬‫ل‬‫اكت‬ ‫فلي‬ ‫لحو‬ ‫دماغك‬ ‫في‬ ‫بتيجي‬ ‫دي‬ ‫المواضيع‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫موضوع‬!! ‫المذاكرة‬ ‫ة‬ ‫كلأن‬ ‫و‬ ‫تفضلى‬ ‫بلدأت‬ ‫دماغك‬ ‫ان‬ ‫هتحس‬ .. ‫دماغك‬ ‫في‬ ‫فكرة‬ ‫كل‬ ‫فيها‬ ‫اكتب‬ ‫كدة‬ ‫صغيرة‬ ‫ورقة‬ .. ‫بقى‬ ‫ايه‬ ‫تعمل‬ ‫تفلتح‬ ‫تقلدر‬ ‫وراك‬ ‫الللي‬ ‫تخللص‬ ‫لملا‬ ‫و‬ ‫جلدا‬ ‫هترتلا‬ ‫صلدقني‬ ‫و‬ ‫اتشلال‬ ‫و‬ ‫دماغلك‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫جدا‬ ‫كبير‬ ‫حمل‬ ‫في‬ ^_^ ‫تشتيت‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫براحتك‬ ‫حاجة‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫تفكر‬ ‫و‬ ‫الورقة‬ !! ‫تفكيرك‬ ‫محور‬ ‫هوا‬ ‫تخليه‬ ‫و‬ ‫دي‬ ‫جاية‬ ‫اللي‬ ‫األيام‬ ‫في‬ ‫هدفك‬ ‫و‬ ‫مستقبلك‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫تركيزك‬ ‫تخلي‬ ‫والزم‬
 10. 10. -‫من‬ ‫الهروب‬‫الواقع‬:‫ملا‬ ‫عشان‬ ‫كتير‬ ‫بتنام‬ .. ‫تواجهها‬ ‫بتخاف‬ ‫و‬ ‫احاسيسك‬ ‫او‬ ‫مسؤلياتك‬ ‫من‬ ‫تهرب‬ ‫بتحاول‬ ‫ملن‬ ‫للهلروب‬ ‫طلر‬ ‫دي‬ ‫كلل‬ ‫للبيلت‬ ‫الرجلوع‬ ‫فلي‬ ‫بتتلأخر‬ ‫و‬ ‫األكلل‬ ‫عللى‬ ‫بتطلول‬ .. ‫وراك‬ ‫اللي‬ ‫في‬ ‫تفكرش‬ ‫و‬ ‫سلرقك‬ ‫الوقلت‬ ‫قي‬ ‫بت‬ ‫و‬ ‫بالوقت‬ ‫االحساس‬ ‫عندك‬ ‫بيعدم‬ ‫انه‬ ‫في‬ ‫جدا‬ ‫كبير‬ ‫ضرر‬ ‫ليه‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫ارالم‬ ‫و‬ ‫الواقع‬ .‫األوان‬ ‫فوات‬ ‫بعد‬ ‫بتفو‬ ..‫المقترح‬‫الحل‬ ‫يعتبلر‬ ‫ده‬ ‫الواقلع‬ ‫ملن‬ ‫هروبلك‬ ‫ان‬ ‫تعلرف‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫تك‬ ‫مشلك‬ ‫واجله‬ ‫و‬ ‫شلجاع‬ ‫خليك‬ .. ‫يتابعك‬ ‫حد‬ ‫خلي‬ .. ‫نومك‬ ‫نوم‬ ‫نفسله‬ ‫للملرض‬ ‫ج‬ ‫عل‬ ‫علن‬ ‫البحث‬ ‫دون‬ ‫األمل‬ ‫يسكنله‬ ‫مسكن‬ ‫بياخد‬ ‫اللي‬ ‫المريض‬ ‫زي‬ ‫للمرض‬ ‫مش‬ ‫للعرض‬ ‫ج‬ ‫ع‬ .. ‫خيارين‬ ‫قدامك‬ -‫شجا‬ ‫تكون‬ ‫انك‬ ‫اما‬. ‫وقتك‬ ‫تكسب‬ ‫و‬ ‫تك‬ ‫مشك‬ ‫تواجه‬ ‫و‬ ‫ع‬ -.‫النهاية‬ ‫في‬ ‫العواقب‬ ‫تتحمل‬ ‫و‬ ‫الواقع‬ ‫من‬ ‫تهرب‬ ‫انك‬ ‫أو‬ !‫؟‬ ‫ايه‬ ‫تبقى‬ ‫عاوز‬ ‫انت‬ ‫شوف‬ ‫و‬ ‫اختار‬ .. ‫ليك‬ ‫بيعود‬ ‫األمر‬ ‫ارخر‬ ‫و‬ ‫األول‬ ‫في‬ -‫اليأس‬:‫او‬ ‫للهلروب‬ ‫توصلل‬ ‫ممكلن‬ ‫كتيلر‬ ‫سللبية‬ ‫افكلار‬ ‫بتجيللك‬ ‫و‬ ‫تواجهلك‬ ‫ممكلن‬ ‫الللي‬ ‫المشلاعر‬ ‫أسوأ‬ ‫من‬ ‫بتتمنى‬ .. ‫االنتحار‬‫وصللت‬ ‫(انا‬ .. ‫حواليك‬ ‫اللي‬ ‫الضغوط‬ ‫من‬ ‫تخرج‬ ‫عشان‬ ‫حادثة‬ ‫تحصللك‬ ‫او‬ ‫تموت‬ ‫انك‬ )‫فترة‬ ‫في‬ ‫دي‬ ‫للمرحلة‬ ‫؟؟‬‫الحل‬ 3‫باالسباب‬ ‫خذ‬ .. ‫عليك‬ ‫اللي‬ ‫اعمل‬ .. ‫باهلل‬ ‫قلبك‬ ‫علق‬ .. ‫حاجات‬ ‫علن‬ ‫أعلرض‬ ‫ملن‬ ‫(و‬ ‫قلاله‬ ‫جلل‬ ‫و‬ ‫علز‬ ‫ربنلا‬ ‫و‬ .. ‫ده‬ ‫بالشلعور‬ ‫تحسلش‬ ‫ملا‬ ‫عشلان‬ ‫عليك‬ ‫ربنا‬ ‫حق‬ ‫تأدي‬ ‫األول‬ ‫الزم‬ ‫ذكري‬)‫ضنكى‬ ‫معيشة‬ ‫له‬ ‫فإن‬ ‫فلي‬ ‫تلتلزم‬ .. ‫بلأول‬ ‫أول‬ ‫ملذاكرتك‬ ‫تخللص‬ .. ‫عليلك‬ ‫الللي‬ ‫تعملل‬ ‫كلدة‬ ‫بعلد‬ ‫و‬ ‫وجله‬ ‫أكملل‬ ‫عللى‬ ‫ربنا‬ ‫حق‬ ‫تأدي‬ ‫زم‬ ‫ف‬ ‫هللا‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫بأذنه‬ ‫هيخذلك‬ ‫مش‬ ‫ربنا‬ ‫ان‬ ‫تدرك‬ ‫و‬ ‫دي‬ ‫األسباب‬ ‫بكل‬ ‫تاخد‬ ‫بعدين‬ ‫و‬ ‫المراجعات‬.
 11. 11. ‫النهاية‬ ‫بداية‬ ‫نفس‬ ‫قي‬ ‫هت‬ .. ‫هتعدي‬ ‫و‬ ‫األيام‬ ‫بيك‬ ‫هتعدي‬‫آخر‬ ‫في‬ ‫ك‬3‫كويس‬ ‫و‬ ‫حالك‬ ‫مخلص‬ ‫مش‬ ‫انت‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫شهور‬ ‫ال‬ ‫مذاكرة‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫من‬ ‫مجموع‬ ‫تجيب‬ ‫اما‬ .. ‫تعويض‬ ‫ملهاش‬ ‫أخيرة‬ ‫فرصة‬ .. ‫فرصة‬ ‫قدامك‬ ‫هتكون‬ ‫المواد‬ ‫في‬3 ‫أول‬ ‫من‬ ‫مذاكر‬ ‫مش‬ ‫انت‬ ‫لو‬ ‫هللا‬ ‫و‬ ‫اقوللك‬ ‫عاوز‬ ‫و‬ ‫ايدك‬ ‫من‬ ‫الفرصة‬ ‫تضيع‬ ‫او‬ ‫ده‬ ‫التحدي‬ ‫من‬ ‫تخاف‬ ‫او‬ ‫دول‬ ‫شهور‬ ‫كل‬ ‫جيت‬ ‫و‬ ‫السنة‬‫ذاكرت‬ ‫يوم‬7‫ساعات‬‫صح‬‫ال‬ ‫في‬3. ‫كلية‬ ‫اعلى‬ ‫يدخلك‬ ‫مجموع‬ ‫هتجيب‬ ‫دول‬ ‫شهور‬ ‫اله‬ ‫في‬ ‫ازاي‬3‫كنا‬ ‫لو‬ ‫مجموع‬ ‫نجيب‬ ‫دول‬ ‫شهور‬‫مق‬‫مذاكرتنا‬ ‫في‬ ‫ُخلص‬‫ن‬ ‫اننا‬ ‫بشرط‬ ‫صرين‬‫؟؟‬ -‫وقتلك‬ ‫تضلييع‬ ‫علن‬ ‫ابعد‬ ‫و‬ ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫المواد‬ ‫تنهي‬ ‫بحيث‬ ‫جدول‬ ‫و‬ ‫بخطة‬ ‫تمشي‬ ‫الزم‬ ‫ه‬ ‫جدول‬ ‫عمل‬ ‫الجداول‬ ‫عمل‬ ‫بسبب‬‫انك‬ ‫جدول‬ ‫ابسط‬ ‫و‬ ..‫لكلن‬ ‫الملذاكرة‬ ‫وقلت‬ ‫و‬ ‫اليوم‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫هتذاكرها‬ ‫اللي‬ ‫المواد‬ ‫تحدد‬ . ‫ده‬ ‫الشغل‬ ‫و‬ ‫الدقيقة‬ ‫و‬ ‫بالساعة‬ ‫تحسبهاش‬ ‫ما‬ -‫تحديد‬‫فلي‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫مادة‬ ‫هتخلص‬ ‫انك‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫جدولك‬ ‫و‬ ‫نفسك‬ ‫توبط‬ ‫مث‬ ‫يعني‬ ‫ه‬ ‫زمنية‬ ‫اطارات‬ ‫اسبوعين‬ -‫ملا‬ ‫علشلان‬ .. ‫بعلدها‬ ‫الللى‬ ‫عللى‬ ‫تلدخل‬ ‫و‬ ‫تخلصها‬ ‫و‬ ‫مادة‬ ‫تذاكر‬ ‫مش‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫اكتر‬ ‫تذاكر‬ ‫الزم‬ ‫الكيمي‬ ‫مع‬ ‫الفيزياء‬ ‫و‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫االنجليزي‬ ‫و‬ ‫العربي‬ ‫مث‬ ‫النوري‬ ‫خلي‬ ‫نفسك‬ ‫تشتتش‬‫مع‬ ‫الرياضيات‬ ‫و‬ ‫اء‬ ‫تخليهم‬ ‫ممكن‬ ‫و‬ ‫تكافؤ‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫علشان‬ .. ‫التانية‬ ‫اللغة‬3‫بعلدهم‬ ‫اللي‬ ‫تة‬ ‫الت‬ ‫على‬ ‫تدخل‬ ‫و‬ ‫تخلصهم‬ ‫مواد‬ . ‫ارخر‬ ‫مراجعة‬ ‫بجانب‬ ‫طبعا‬ ‫ده‬ ‫و‬ -‫انلك‬ ‫تتعود‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫المذاكرة‬ ‫عن‬ ‫تمنعك‬ ‫و‬ ‫تشتتك‬ ‫حاجة‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ابعد‬ .. ‫طوارئ‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫انك‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬ ‫ال‬ ‫تكمل‬6‫او‬7‫ساعات‬. ‫ملحوقة‬ ‫لكن‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ‫وقتك‬ ‫ضيعت‬ ‫اللي‬ ‫انت‬ ‫ألن‬ -‫الكويسة‬ ‫بالملخصات‬ ‫استعين‬ -)‫مخلص‬ ‫مش‬ ‫اللي‬ ‫للطالب‬ ‫(ده‬ ‫االمتحانات‬ ‫من‬ ‫تكتر‬ ‫الزم‬ ‫مش‬ ‫و‬ ‫التقويم‬ ‫دليل‬ ‫و‬ ‫المدرسة‬ ‫كتاب‬ ‫اسئلة‬ ‫حل‬ -‫و‬ ‫شهرين‬ ‫أول‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫امتحانات‬ ‫يحل‬ ‫كدة‬ ‫قبل‬ ‫التقويم‬ ‫دليل‬ ‫و‬ ‫المدرسة‬ ‫كتاب‬ ‫حل‬ ‫اللى‬ ‫الطالب‬ ‫بقى‬ ‫اما‬ ‫شهر‬ ‫اخر‬ ‫في‬ ‫المدرسة‬ ‫كتاب‬ ‫يحل‬ ‫بعدين‬ -. ‫يوفقك‬ ‫عشان‬ ‫ربنا‬ ‫مع‬ ‫قتك‬ ‫ع‬ ‫وبط‬ -. ‫تمام‬ ‫كدة‬ ‫انت‬ ‫يبقى‬ ‫نفسك‬ ‫عن‬ ‫راضي‬ ‫انك‬ ‫تحس‬ ‫ما‬ ‫لحد‬ ‫عليك‬ ‫اللي‬ ‫اعمل‬ -. ‫التأجيل‬ ‫و‬ ‫إياك‬ -. ‫لإلمتحان‬ ‫استعد‬
 12. 12. ‫لال‬ ‫االستعداد‬‫متحان‬ ‫بف‬ ‫قبلها‬ ‫المقصود‬ !! ‫بيوم‬ ‫اإلمتحان‬ ‫قبل‬ ‫قصدي‬ ‫يبقى‬ ‫لإلمتحان‬ ‫االستعداد‬ ‫عن‬ ‫بكلمك‬ ‫اني‬ ‫معنى‬ ‫مش‬‫تبدأ‬ ‫كبيرة‬ ‫ترة‬ . ‫بدري‬ ‫لإلمتحان‬ ‫تجهز‬ ‫و‬ ‫تتعود‬ ‫عشان‬ ‫بدري‬ ‫من‬ ‫نفسك‬ ‫تشجع‬ ‫و‬ ‫نفسك‬ ‫تهيأ‬ ‫..ه‬ ‫دي‬ ‫المحاور‬ ‫على‬ ‫اإلستعاد‬ ‫نصنف‬ ‫ممكن‬ -‫نفسي‬ -‫جسدي‬ -‫روحاني‬ -‫اجتماعي‬ ‫النفسي‬ ‫االستعداد‬‫محلدو‬ ‫يكلون‬ ‫ملك‬ ‫ك‬ .. ‫تحبطلك‬ ‫أو‬ ‫توترك‬ ‫حاجة‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫تبعد‬ ‫تبدأ‬ ‫انك‬ ‫ه‬‫كلل‬ ‫ملن‬ ‫باللك‬ ‫تخللي‬ ‫و‬ ‫د‬ .. ‫فيها‬ ‫بتفكر‬ ‫أو‬ ‫حد‬ ‫من‬ ‫بتستقبلها‬ ‫سلبية‬ ‫فكرة‬ ‫االست‬‫الجسلدي‬ ‫عداد‬‫االمتحلان‬ ‫قبلل‬ ‫الكلورة‬ ‫لعلب‬ ‫ملن‬ ‫تخفلف‬ ‫تحلاول‬ ‫و‬ .. ‫تضلرك‬ ‫ممكلن‬ ‫حاجلة‬ ‫اي‬ ‫علن‬ ‫تبعلد‬ ‫انلك‬ ‫ه‬ ‫شلرب‬ ‫ملن‬ ‫قللل‬ ‫و‬ ‫صلحي‬ ‫أكلل‬ ‫كلل‬ .. ‫ملذاكرتك‬ ‫على‬ ‫هتأثر‬ ‫و‬ ‫مشكلة‬ ‫هتبقى‬ ‫اصابة‬ ‫حصلتلك‬ ‫لو‬ ‫هللا‬ ‫قدر‬ ‫ال‬ ‫علشان‬ . ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫مرة‬ ‫كفاية‬ .. ‫القهوة‬ ‫و‬ ‫الشاي‬ ‫الروحاني‬ ‫االستعداد‬‫أل‬ ‫بربنلا‬ ‫صلتك‬ ‫تقوي‬ ‫ه‬‫األملور‬ ‫مقاليلد‬ ‫ايلده‬ ‫فلي‬ ‫ربنلا‬ ‫ن‬‫ب‬ ‫تبعلد‬ ‫انلك‬ ‫ده‬ ‫معنلى‬ ‫ملش‬ ‫و‬.. ‫كلدة‬ ‫علد‬ . ‫بتعصيه‬ ‫انت‬ ‫اللي‬ ‫ايد‬ ‫في‬ ‫كله‬ ‫مستقبلك‬ ‫ان‬ ‫اعلم‬ ‫و‬ ‫دايما‬ ‫نفسك‬ ‫على‬ ‫رقيب‬ ‫خليك‬ ‫االجتماعي‬ ‫االستعداد‬‫بالناس‬ ‫نفسك‬ ‫تحيط‬ ‫ريت‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫دي‬ ‫الفترة‬ ‫هتشوفهم‬ ‫و‬ ‫معاهم‬ ‫هتتعامل‬ ‫اللى‬ ‫الناس‬ ‫تختار‬ ‫انك‬ ‫ه‬ .. ‫ينتحلر‬ ‫تخليله‬ ‫كفيللة‬ ‫للطاللب‬ ‫سللبية‬ ‫أفكلار‬ ‫كميلة‬ ‫بتيجلي‬ ‫دي‬ ‫الفتلرة‬ ‫ألن‬ ‫المحبطين‬ ‫عن‬ ‫تبعد‬ ‫و‬ ‫المتفائلة‬‫علن‬ ‫ابعلد‬ ‫صلحابك‬ ‫و‬ ‫انلت‬ ‫النهاية‬ ‫في‬ ‫و‬ .. ‫تحبطش‬ ‫ما‬ ‫عشان‬ ‫يشجعوك‬ ‫و‬ ‫بتحبهم‬ ‫كويسة‬ ‫ناس‬ ‫حواليك‬ ‫خلي‬ .. ‫السلبية‬ ‫الناس‬ ‫حواليك‬ ‫يكون‬ ‫يستحق‬ ‫مين‬ ‫كدة‬ ‫فشوف‬ ‫لوحده‬ ‫االمتحان‬ ‫ورقة‬ ‫قدام‬ ‫هيكون‬ ‫واحد‬ ‫كل‬. ‫دي‬ ‫الفترة‬ ‫في‬
 13. 13. ‫نصائح‬‫امتحانيه‬ 1-‫تفتكرش‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫تصدع‬ ‫هيخليك‬ ‫ده‬ ‫التطبيق‬ ‫ألن‬ ‫تطبق‬ ‫وال‬ ‫تسهرش‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫بدري‬ ‫نام‬ ‫اإلمتحان‬ ‫ليلة‬ ‫قبل‬ ‫في‬ ‫كتير‬ ‫وقت‬ ‫خدت‬ ‫لو‬ ‫صالحك‬ ‫في‬ ‫هيبقى‬ ‫مش‬ ‫الوقت‬ ‫عامل‬ ‫عارف‬ ‫انت‬ ‫ما‬ ‫زي‬ ‫و‬ ‫بسهولة‬ ‫المعلومات‬ . ‫االسترجاع‬ ‫و‬ ‫التفكير‬ 2-‫الساعة‬ ‫بيكون‬ ‫إمتحانك‬9‫فإ‬‫تحل‬ .. ‫كويس‬ ‫مذاكر‬ ‫انت‬ ‫لو‬ ‫أقل‬ ‫و‬ ‫مث‬ ‫ساعات‬ ‫بأربع‬ ‫قبله‬ ‫تصحى‬ ‫نت‬ . ‫ايجابية‬ ‫معنوية‬ ‫دفعة‬ ‫تاخد‬ ‫عشان‬ ‫إمتحانين‬ 3-. ‫تركز‬ ‫تقدر‬ ‫عشان‬ ‫فطار‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫اإلمتحان‬ ‫تروحش‬ ‫ما‬ 4-‫اقعد‬ ‫و‬ ‫براحتك‬ ‫افطر‬ ‫و‬ ‫نومك‬ ‫من‬ ‫اصحى‬ .. ‫بإستعجال‬ ‫حاجة‬ ‫تعمل‬ ‫وال‬ ‫خالص‬ ‫نفسك‬ ‫تصربعش‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫تحل‬ ‫او‬ ‫حاجة‬ ‫هتراجع‬ ‫لو‬ ‫شوف‬. ‫تام‬ ‫بهدوء‬ ‫كله‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫متحانات‬ 5-‫على‬ ‫ركز‬ ‫و‬ ‫المعلب‬ ‫األكل‬ ‫و‬ ‫الحافوة‬ ‫المواد‬ ‫عن‬ ‫ابعد‬ ‫و‬ ‫بس‬ ‫صحي‬ ‫أكل‬ ‫كل‬ ‫اإلمتحانات‬ ‫أيام‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫في‬ ‫تتعبش‬ ‫ما‬ ‫عشان‬ ‫ثانيا‬ .. ‫مخك‬ ‫و‬ ‫جسمك‬ ‫هتفيد‬ ‫دي‬ ‫الحاجات‬ ‫عشان‬ ‫اوال‬ .. ‫لسببين‬ ‫السمك‬ ‫و‬ ‫الخضار‬ . ‫اإلمتحانات‬ ‫أيام‬ 6-‫أط‬ ‫نفسك‬ ‫اعتبر‬ ‫اإلمتحان‬ ‫رايح‬ ‫انت‬ ‫و‬.‫قا‬ ‫إط‬ ‫بتراجعه‬ ‫الطلبة‬ ‫اللي‬ ‫م‬ ‫الك‬ ‫تسمعش‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫رش‬ 7-‫و‬ ‫هدؤك‬ ‫على‬ ‫تحافو‬ ‫عشان‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫كويس‬ ‫انت‬ ‫ما‬ ‫طول‬ ‫رايح‬ ‫انت‬ ‫و‬ ‫زم‬ ‫م‬ ‫معاك‬ ‫تاخدش‬ ‫ما‬ ‫يستحسن‬ .‫اإلنفعالي‬ ‫ثباتك‬ 8-‫حل‬ ‫إبدأ‬ ‫و‬ ‫هللا‬ ‫سم‬ ‫و‬ ‫براحتك‬ ‫ورقتك‬ ‫سطر‬ .. ‫سؤال‬ ‫وال‬ ‫على‬ ‫تبصش‬ ‫ما‬ ‫اإلمتحان‬ ‫ورقة‬ ‫تمسك‬ ‫ما‬ ‫أول‬ ‫باس‬ ‫ده‬ ‫بسؤال‬ ‫سؤال‬. ‫ازاي‬ ‫تحله‬ ‫هيقوللك‬ ‫المدرس‬ ‫اللى‬ ‫طبعا‬ ‫العربي‬ ‫تثناء‬ 9-‫الزم‬ ‫بردو‬ ‫بس‬ ‫لآلخر‬ ‫سيبه‬ ‫ذهنك‬ ‫في‬ ‫حاضرة‬ ‫مش‬ ‫بس‬ ‫عارفها‬ ‫لكنك‬ ‫اجابته‬ ‫فاكر‬ ‫مش‬ ‫انت‬ ‫سؤال‬ ‫في‬ ‫لو‬ .. ‫درجات‬ ‫هتنقص‬ ‫االجابة‬ ‫استرجعتش‬ ‫ما‬ ‫لو‬ ‫انك‬ ‫تفكرش‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫تفتكره‬ ‫هتقدر‬ ‫انك‬ ‫نفسك‬ ‫في‬ ‫واثق‬ ‫تكون‬ . ‫نفسك‬ ‫في‬ ‫ثق‬ ‫و‬ ‫بإيجابية‬ ‫فكر‬ 11-‫بعد‬‫في‬ ‫تشك‬ ‫يخليك‬ ‫ممكن‬ ‫ده‬ ‫ألن‬ .. ‫حد‬ ‫مع‬ ‫اإلجابات‬ ‫في‬ ‫تتناقش‬ ‫إياك‬ ‫اإلمتحان‬ ‫تخلص‬ ‫ما‬ ‫لإلمتحان‬ ‫كويس‬ ‫تذاكر‬ ‫هتعرف‬ ‫مش‬ ‫و‬ ‫هتتضايق‬ ‫غلطان‬ ‫طلعت‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫التأكد‬ ‫في‬ ‫وقت‬ ‫تضيع‬ ‫و‬ ‫إجاباتك‬ . ‫هتعرف‬ ‫مش‬ ‫تنام‬ ‫جاي‬ ‫انت‬ ‫و‬ ‫بردو‬ ‫و‬ ‫بعده‬ ‫اللي‬ 11-‫ما‬ ‫و‬ ‫اإلمتحان‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫الحدود‬ ‫ألبعد‬ ‫هدؤك‬ ‫على‬ ‫تحافو‬ ‫الزم‬‫تسمح‬ ‫وال‬ ‫خالص‬ ‫نفسك‬ ‫توترش‬ . ‫امتحان‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫تخافش‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫تقلقك‬ ‫او‬ ‫توترك‬ ‫انها‬ ‫لحاجة‬ 12-‫اللي‬ ‫في‬ ‫فكر‬ ‫ابدأ‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫دي‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫انتهيت‬ ‫انت‬ ‫كدة‬ ‫يبقى‬ ‫امتحان‬ ‫من‬ ‫تخلص‬ ‫ما‬ ‫بمجرد‬ . ‫مبسوط‬ ‫ناجح‬ ‫شخص‬ ‫صورة‬ ‫لنفسك‬ ‫ارسم‬ ‫و‬ ‫جاي‬
 14. 14. ‫تنام‬ ‫داخل‬ ‫انت‬ ‫و‬ .. ‫بكرة‬ ‫في‬ ‫بتفكر‬ ‫و‬ ‫السرير‬ ‫على‬ ‫ضهرك‬ ‫فارد‬ ‫انت‬ ‫و‬ .. ‫ده‬ ‫النوم‬ ‫وقت‬ ‫األوقات‬ ‫أهم‬ ‫من‬.. ‫إيجابية‬ ‫أفكارك‬ ‫كل‬ ‫خلي‬ ‫ثقتك‬ ‫و‬ ‫النتيجة‬ ‫يوم‬ ‫فرحتك‬ ‫في‬ ‫فكل‬‫و‬ .. ‫دي‬ ‫الحالة‬ ‫على‬ ‫نام‬ ‫و‬ .. ‫الناس‬ ‫قدام‬ ‫لذاتك‬ ‫إثباتك‬ ‫و‬ ‫هتزيد‬ ‫اللي‬ ‫نفسك‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫زعالن‬ ‫نمت‬ ‫انت‬ ‫لو‬ ‫يعني‬ .. ‫عليها‬ ‫يوم‬ ‫تاني‬ ‫بتحصى‬ ‫اللي‬ ‫الحالة‬ ‫نفس‬ ‫بتكون‬ ‫عليها‬ ‫بتنام‬ ‫اللي‬ ‫الحالة‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫تذاكر‬ ‫تيجي‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫الحالة‬ ‫بنفس‬ ‫يومك‬ ‫هتقضي‬ ‫و‬ ‫قلقان‬ ‫و‬ ‫خايف‬ ‫هتصحى‬ ‫خايف‬ ‫و‬ ‫قرفان‬‫مبردو‬ ‫هتا‬‫نفس‬ ‫على‬ ‫تغير‬ ‫تقدر‬ ‫ايدك‬ ‫ترفع‬ ‫بتفكر‬ ‫ما‬ ‫زي‬ .. ‫انت‬ ‫منك‬ ‫نابع‬ ‫ألنه‬ .. ‫صعب‬ ‫مش‬ ‫ده‬ ‫األفكار‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫موضوع‬ ‫و‬ .. ‫الحالة‬ ‫الطريقة‬ ‫بنفس‬ ‫افكارك‬ ‫ليك‬‫رساليت‬ ‫مش‬ ‫بنفسك‬ ‫ثقتك‬ ‫قلة‬ ‫انت‬ ‫بس‬ ‫جدا‬ ‫عالية‬ ‫امكانيات‬ ‫اداك‬ ‫بإنه‬ ‫غيرك‬ ‫عن‬ ‫ميزك‬ ‫ربنا‬ ‫و‬ .. ‫إنسان‬ ‫انت‬ . ‫تستخدمها‬ ‫تقدر‬ ‫بتخليك‬ ‫إنت‬ ‫بس‬ ‫معينة‬ ‫مواقف‬ ‫بسبب‬ ‫اكتسبتها‬ ‫انت‬ ‫سلبية‬ ‫افكار‬ ‫دي‬ ‫كل‬ ... ‫غبي‬ ‫وال‬ ‫ضعيفة‬ ‫مش‬ ‫ذاكرتك‬ ‫إنت‬ . ‫كدة‬ ‫من‬ ‫افضل‬ ‫تقدر‬ .. ‫تفهم‬ ‫تقدر‬ .. ‫تحفو‬ ‫تقدر‬ .. ‫تقدر‬ ‫انت‬‫تقدر‬ .. ‫لهدفك‬ ‫توصل‬ ‫تقدر‬ .. ‫نفسك‬ ‫مع‬ ‫راجل‬ ‫تبقى‬ ‫و‬ ‫تذاكر‬ ‫حا‬ ‫أي‬ ‫تعمل‬‫ج‬‫نفس‬ ‫انت‬ ‫ة‬‫توصل‬ ‫عشان‬ ‫تتعب‬ ‫انك‬ ‫و‬ .. ‫فع‬ ‫كدة‬ ‫عاوز‬ ‫تكون‬ ‫انك‬ .. ‫بشطين‬ ‫بس‬ ‫فيها‬ ‫ك‬ . ‫عاوزه‬ ‫انت‬ ‫للي‬ ‫ضي‬ ‫في‬ ‫سبب‬ ‫انهم‬ ‫يحسوا‬ ‫عاوزين‬ ‫مش‬ ‫بش‬ ‫هما‬ .. ‫ناسيينك‬ ‫وال‬ ‫مطنشينك‬ ‫مش‬ ‫حواليك‬ ‫اللي‬ ‫الناس‬‫اع‬ ‫تشتيتك‬ ‫و‬ ‫وقتك‬ ‫او‬ ‫مكتئب‬ ‫او‬ ‫وروف‬ ‫عندك‬ ‫انك‬ ‫و‬ ‫االمتحان‬ ‫قدام‬ ‫واحد‬ ‫بيبقى‬ ‫كله‬ ‫عشان‬ ‫البلد‬ ‫بوروف‬ ‫دعوة‬ ‫ملكش‬ ‫شئ‬ ‫في‬ ‫االمتحان‬ ‫من‬ ‫هيغير‬ ‫مش‬ ‫متضايق‬ ‫اي‬ ‫عندك‬ ‫انت‬ ‫لو‬ ‫و‬ .. ‫صحابك‬ ‫من‬ ‫حد‬ ‫تسأل‬ ‫انك‬ ‫ابدا‬ ‫مشكلة‬ ‫مفيش‬ ‫المنهج‬ ‫في‬ ‫حاجة‬ ‫أي‬ ‫احتاجت‬ ‫لو‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫دلوقتي‬ ‫جامعة‬ ‫في‬ ‫اللى‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫تتكلم‬ ‫يفضل‬ ‫حاجة‬ ‫أو‬ ‫مشكلة‬‫اكتر‬ ‫هما‬ ‫و‬ ‫دي‬ ‫المرحلة‬ ‫ربوا‬ ‫هتفيدك‬ ‫ناس‬ .. ‫عليك‬ ‫اللي‬ ‫تعمل‬ ‫شئ‬ ‫أهم‬‫نفسك‬ ‫عن‬ ‫راضي‬ ‫هتكون‬ ‫النتيجة‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫عليك‬ ‫اللي‬ ‫عملت‬ ‫فع‬ ‫انت‬ ‫لو‬ ‫بنفسك‬ ‫فخور‬ ‫و‬. ‫تقدر‬ ‫إنت‬ YOU CAN DO IT AHMED ZAKI
 • HamzaObadi

  Jan. 24, 2017
 • ssuser78eb7e

  Nov. 30, 2016
 • ahmedradi9

  Apr. 21, 2016
 • AhmedHussein201

  Apr. 21, 2016
 • SamarAhmed18

  Apr. 8, 2016
 • AhMedUsaMma

  Mar. 19, 2016

ثانوية خمس نجوم | هدفنا مساعدة الطلاب adelmahmod86.blogspot.com/ 2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة 2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة

Views

Total views

2,346

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

82

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×