Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 of 14

2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة

6

Share

Download to read offline

ثانوية خمس نجوم | هدفنا مساعدة الطلاب
adelmahmod86.blogspot.com/
2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة
2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

2016 نصائح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الأخيرة

 1. 1. THE LAST CHANCE ‫األخيرة‬ ‫الفرصة‬ AHMED ZAKI 2014/2015
 2. 2. ‫ميحرلا نمحرلا هللا‬ ‫بسم‬ ‫مبدئيا‬‫كدة‬‫أحب‬‫اقوللك‬‫كل‬‫سنة‬‫و‬‫انت‬‫طيب‬‫امتحاناتك‬‫فاضللها‬3‫شهور‬.. ‫حاجة‬‫مستفزة‬‫صح‬‫؟؟‬ ‫عارف‬‫انك‬‫متوتر‬‫و‬‫قلقان‬ ‫االمتحانات‬‫قربت‬.. ‫لسة‬‫ما‬‫خلصتش‬‫مذاكرة‬‫المنهج‬‫كله‬... ‫متوتر‬‫قلقان‬‫و‬‫خايف‬.. ‫كل‬‫تفكيرك‬‫منصب‬‫في‬‫موضوع‬‫الثانوية‬‫العامة‬‫و‬‫االمتحانات‬.. ‫عاوز‬‫ترضي‬‫أهلك‬‫و‬‫ترفع‬‫راسهم‬.. ‫عاوز‬‫تحقق‬‫ذاتك‬‫قدام‬‫نفسك‬‫و‬‫قدام‬‫الناس‬‫و‬‫تدخل‬‫الكلية‬‫اللي‬‫انت‬‫عاوزها‬.. ‫حاسس‬‫بضغط‬‫من‬‫كل‬‫المدرسين‬.. ‫المناهج‬‫كلها‬‫تقريبا‬‫حاسس‬‫انها‬‫متراكمة‬‫عليك‬.. ‫ساعات‬‫بتجيلك‬‫افكار‬‫سلبية‬‫ج‬‫دا‬‫و‬‫بتتمنى‬‫لنفسك‬‫انك‬‫تجرالك‬‫حاجة‬.. ‫المدرسين‬‫دايما‬‫بيخوفوك‬‫من‬‫االمتحان‬.. ‫حاسس‬‫انك‬‫نسيت‬‫اللى‬‫انت‬‫ذاكرته‬.. ‫بتفكر‬‫دايما‬‫في‬‫االمتحانات‬‫و‬‫ايه‬‫اللى‬‫ممكن‬‫يحصللك‬‫لو‬‫ما‬‫جبتش‬‫مجموع‬‫حلو‬.. ‫للللل‬‫ل‬‫ك‬‫دي‬‫للللار‬‫ل‬‫افك‬‫للللدور‬‫ل‬‫بت‬‫للللي‬‫ل‬‫ف‬‫للللك‬‫ل‬‫دماغ‬‫للللول‬‫ل‬‫ط‬‫للللوم‬‫ل‬‫الي‬..‫للللش‬‫ل‬‫م‬‫للللارف‬‫ل‬‫ع‬‫للللز‬‫ل‬‫ترك‬‫للللبب‬‫ل‬‫بس‬‫للللل‬‫ل‬‫ك‬‫ده‬..‫للللد‬‫ل‬‫بتقع‬‫للللذ‬‫ل‬‫ت‬‫اكر‬‫و‬ ‫لللت‬‫ل‬‫ان‬‫خللللايف‬‫مللللن‬‫بكللللرة‬..‫بتسللللر‬‫سللللاعات‬‫بخيالللللك‬‫و‬‫تفكللللر‬..‫احنللللا‬‫ليلللله‬‫كللللدة‬..‫ايلللله‬‫اللللللى‬‫انللللا‬‫فيلللله‬‫ده‬...‫انللللا‬ ‫تعبت‬..‫الى‬‫آخره‬‫من‬‫االفكار‬‫السلبية‬‫المتعبة‬...
 3. 3. ‫بكلمللللك‬‫دلللللوقتي‬‫بصللللفتي‬‫واحللللد‬‫عللللايش‬‫الواقللللع‬‫ده‬‫و‬‫اثللللر‬‫فيللللا‬‫جللللدا‬‫و‬‫اتعلمللللت‬‫منلللله‬‫بللللس‬‫كللللان‬‫القطللللر‬‫فللللاتني‬ ..‫لللس‬‫ل‬‫ب‬‫لللا‬‫ل‬‫ان‬‫لللا‬‫ل‬‫م‬‫لللبش‬‫ل‬‫اح‬‫للله‬‫ل‬‫ان‬‫ي‬‫لللك‬‫ل‬‫فوت‬‫و‬‫لللك‬‫ل‬‫ان‬‫لللدر‬‫ل‬‫تق‬‫لللون‬‫ل‬‫تك‬‫لللن‬‫ل‬‫احس‬‫لللي‬‫ل‬‫من‬‫و‬‫لللدر‬‫ل‬‫تق‬‫لللل‬‫ل‬‫تعم‬‫لللى‬‫ل‬‫الل‬‫للليك‬‫ل‬‫يرض‬‫و‬‫لللك‬‫ل‬‫يحققل‬ ‫هدفك‬.. ‫للللل‬‫ل‬‫قب‬‫للللا‬‫ل‬‫م‬‫للللرأ‬‫ل‬‫تق‬‫م‬ ‫لللل‬‫ل‬‫الك‬‫ده‬‫الزم‬‫للللرف‬‫ل‬‫تع‬‫ان‬‫للللل‬‫ل‬‫قب‬‫للللك‬‫ل‬‫قراءت‬‫م‬ ‫لللل‬‫ل‬‫للك‬‫ده‬‫للللت‬‫ل‬‫ان‬‫للللة‬‫ل‬‫حاج‬‫و‬‫للللد‬‫ل‬‫بع‬‫للللا‬‫ل‬‫م‬‫للللراه‬‫ل‬‫تق‬‫الزم‬‫للللى‬‫ل‬‫تبق‬ ‫حاجة‬‫تانية‬‫خالص‬.. ‫هكلملللللك‬‫فلللللي‬‫كلللللذا‬‫موضلللللوع‬‫كلللللدة‬‫هيسلللللاعدوك‬‫ان‬‫شلللللاء‬‫هللا‬‫فلللللي‬‫المرحللللللة‬‫الللللللي‬‫جايلللللة‬‫ملللللن‬‫حياتلللللك‬‫فللللل‬‫ي‬ ‫الثانوية‬‫اللي‬‫هما‬‫آخر‬3‫شهور‬..‫بس‬‫في‬‫مبدأ‬‫الزم‬‫نتفق‬‫عليه‬...... ‫أفكارك‬!! ‫انت‬‫بتفكر‬‫ازاي‬‫؟؟‬ ‫لللللي‬‫ل‬‫ق‬ ‫هت‬‫ان‬‫لللللب‬‫ل‬‫اغل‬‫لللللار‬‫ل‬‫االفك‬‫لللللي‬‫ل‬‫الل‬‫لللللي‬‫ل‬‫بتيج‬‫لللللي‬‫ل‬‫ف‬‫لللللك‬‫ل‬‫بال‬‫للللللبية‬‫ل‬‫س‬‫زي‬‫لللللى‬‫ل‬‫الل‬‫لللللك‬‫ل‬‫كتبتهال‬‫لللللو‬‫ل‬‫ف‬‫دي‬..‫و‬‫لللللش‬‫ل‬‫م‬ ‫هضحك‬‫عليك‬‫انا‬‫كنت‬‫حاسس‬‫كل‬‫األحاسيس‬‫دي‬‫و‬‫أثرت‬‫عليا‬‫و‬‫على‬‫مذاكرتي‬.. ‫بس‬‫هسألك‬‫سؤا‬‫ل‬‫؟‬..‫جربت‬‫تفكر‬‫بالعكس‬‫؟؟‬ ‫يعني‬.... ‫بدل‬‫ما‬‫تفكر‬‫انك‬‫مش‬‫هتعرف‬‫تحل‬..‫فكر‬‫انك‬‫هتعرف‬‫تحل‬. ‫دددددل‬‫د‬‫ب‬‫مدددددا‬‫ددددر‬‫د‬‫تفك‬‫ان‬‫االمتحاندددددا‬‫دددد‬‫د‬‫قرب‬‫و‬‫انددددد‬‫مدددددش‬‫دددد‬‫د‬‫هتلح‬‫تلددددد‬‫ددددن‬‫د‬‫الم‬...‫فكدددددر‬‫ازاي‬‫تقددددددر‬ ‫دددد‬‫د‬‫تل‬‫ددددن‬‫د‬‫الم‬‫ده‬‫ددددان‬‫د‬‫عش‬‫ددددن‬‫د‬‫ت‬‫دددد‬‫د‬‫ف‬‫دددد‬‫د‬‫المرحل‬‫دي‬‫و‬‫ددددا‬‫د‬‫ترت‬‫ددددا‬‫د‬ ‫من‬‫ددددان‬‫د‬‫عش‬‫ددددل‬‫د‬‫تنتق‬‫دددد‬‫د‬‫للمرحل‬‫دددد‬‫د‬‫الل‬ ‫بعد‬‫كدة‬. ‫بدل‬‫ما‬‫تخاف‬‫من‬‫انك‬‫تكون‬‫نسي‬‫و‬‫تقعد‬‫تعيط‬..‫حاول‬‫تفتكر‬‫و‬‫ركز‬. ‫بدددددل‬‫مددددا‬‫تخدددداف‬‫مددددن‬‫االمتحددددان‬‫و‬‫تعتبددددر‬‫نفسددددك‬‫ضددددحي‬‫ليدددد‬..‫اعتبددددر‬‫االمتحددددان‬‫ده‬‫تحدددددي‬‫ليددددك‬ ‫و‬‫الز‬‫تكسب‬. ‫بدددددل‬‫مددددا‬‫تخدددداف‬‫انددددك‬‫مددددا‬‫تعددددرفش‬‫ترضدددد‬‫اهلددددك‬‫موعددددك‬ ‫بم‬...‫فكددددر‬‫فدددد‬‫سددددعادت‬‫لمددددا‬‫يدددد‬ ‫ت‬ ‫موع‬ ‫م‬‫كويس‬‫و‬‫شوف‬‫الوسائل‬‫اللى‬‫توصلك‬‫لكدة‬.
 4. 4. ‫دددددل‬‫د‬‫ب‬‫ددددا‬‫د‬‫م‬‫تف‬‫ددددر‬‫د‬‫ك‬‫دددد‬‫د‬‫ف‬‫ددددل‬‫د‬‫ك‬‫ددددو‬‫د‬‫ي‬‫دددد‬‫د‬‫ان‬‫ددددك‬‫د‬‫بيقرب‬‫ددددن‬‫د‬‫م‬‫دددد‬‫د‬‫كارث‬‫و‬‫ددددا‬‫د‬‫هي‬‫ددددان‬‫د‬‫االمتح‬...‫ددددر‬‫د‬‫فك‬‫ان‬‫ددددل‬‫د‬‫ك‬‫ددددو‬‫د‬‫ي‬ ‫بيعدي‬‫بيقربك‬‫من‬‫هدفك‬‫و‬‫الز‬‫تستغل‬. ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ددددددكين‬‫د‬‫شالمس‬ ‫ددددددحي‬‫د‬‫دددددديششدورشالض‬‫د‬‫دددددداشتع‬‫د‬‫دددددددلشم‬‫د‬‫ب‬‫ددددددلش‬‫د‬‫دددددداوزشيوص‬‫د‬‫شع‬ ‫دددددد‬‫د‬‫دددددديادشالل‬‫د‬‫دددددديششدورشالص‬‫د‬‫ع‬ ‫دفشمعينشوشيصطادهش‬ ‫ل‬ ‫دلوقيت‬‫فاضل‬‫تقريبا‬3‫شهور‬‫على‬‫االمتحانات‬..‫املناهج‬‫تقريبا‬‫خلصت‬‫و‬‫املراجعات‬‫هتبدأ‬ ‫طيب‬‫عاوزين‬‫بقى‬‫يف‬‫فرتة‬‫الـ‬3‫شهور‬‫دول‬‫نعمل‬‫حاجة‬‫ختلينا‬‫جنيب‬‫جمموع‬ ‫علللللاوز‬‫ك‬‫تعلللللرف‬‫حاجلللللة‬‫علللللن‬‫نفسلللللك‬...‫انلللللت‬‫مفللللليش‬‫حاجلللللة‬‫صلللللعبة‬‫وال‬‫مسلللللتحيلة‬‫عليلللللك‬..‫المشلللللكلة‬ ‫لللك‬‫ل‬‫من‬‫لللت‬‫ل‬‫ان‬..‫لللا‬‫ل‬‫م‬‫لللت‬‫ل‬‫دم‬‫لللع‬‫ل‬‫مقتن‬‫لللك‬‫ل‬‫ان‬‫لللدر‬‫ل‬‫تق‬‫لللل‬‫ل‬‫تعم‬‫لللة‬‫ل‬‫حاج‬..‫للليحة‬‫ل‬‫فنص‬‫لللي‬‫ل‬‫من‬‫اذا‬‫لللت‬‫ل‬‫كن‬‫لللايف‬‫ل‬‫ش‬‫لللن‬‫ل‬‫م‬‫لللوقتي‬‫ل‬‫دل‬‫لللك‬‫ل‬‫ان‬ ‫لللللش‬‫ل‬‫م‬‫لللللدر‬‫ل‬‫هتق‬‫لللللل‬‫ل‬‫تعم‬‫لللللة‬‫ل‬‫حاج‬‫و‬‫ان‬‫لللللت‬‫ل‬‫الوق‬‫لللللات‬‫ل‬‫ف‬‫و‬‫للللليش‬‫ل‬‫مف‬‫لللللل‬‫ل‬‫ام‬‫و‬‫لللللل‬‫ل‬‫ك‬‫م‬ ‫للللل‬‫ل‬‫الك‬‫ده‬..‫لللللى‬‫ل‬‫يبق‬‫لللللنلك‬‫ل‬‫احس‬‫لللللل‬‫ل‬‫تقف‬ ‫اللللللور‬‫ده‬‫وال‬‫كأنلللللك‬‫شلللللفت‬‫ه‬‫أساسلللللا‬...‫الن‬‫م‬ ‫الكللللل‬‫ده‬‫للنلللللاس‬‫الللللللي‬‫عنلللللدهم‬‫هلللللدف‬‫و‬‫علللللاوزين‬‫يوصللللللوله‬‫و‬ ‫دي‬‫مجرد‬‫وسيلة‬‫مساعدة‬. ‫هتنفذ‬ ‫اللي‬ ‫انت‬ ‫و‬ ‫الزم‬‫لللللون‬‫ل‬‫تك‬‫للللل‬‫ل‬‫ع‬‫ارف‬‫انللللللي‬‫لللللش‬‫ل‬‫م‬‫لللللحرك‬‫ل‬‫هس‬‫وال‬‫هقوللللللللك‬‫لللللى‬‫ل‬‫عل‬‫لللللور‬‫ل‬‫ام‬‫خارقللللللة‬‫لللللة‬‫ل‬‫للطبيع‬..‫لللللا‬‫ل‬‫ان‬‫بللللللس‬ ‫هفسرلك‬‫بعض‬‫األمور‬‫المهمة‬‫اللي‬‫الزم‬‫تدركها‬‫الفترة‬‫دي‬‫عشان‬‫تتعامل‬‫صح‬‫مع‬‫المرحلة‬‫دي‬ ‫و‬‫الزم‬‫للللرد‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫للللون‬‫ل‬‫تك‬‫للللارف‬‫ل‬‫ع‬‫ان‬‫للللت‬‫ل‬‫ان‬‫لللليت‬‫ل‬‫مش‬‫للللي‬‫ل‬‫ف‬‫للللق‬‫ل‬‫طري‬..‫والزم‬‫للللل‬‫ل‬‫تكم‬‫لللله‬‫ل‬‫في‬‫و‬‫للللا‬‫ل‬‫م‬‫للللش‬‫ل‬‫تيأس‬‫للللان‬‫ل‬‫ك‬ ‫ده‬ ‫ألن‬ . ‫قرارك‬ ‫نتيجة‬ ‫تتحمل‬ ‫الزم‬ ‫انت‬ ‫و‬ ‫البداية‬ ‫من‬ ‫إخيارك‬ ‫و‬‫للللو‬‫ل‬‫ل‬‫للللت‬‫ل‬‫عمل‬‫للللي‬‫ل‬‫الل‬‫للللك‬‫ل‬‫علي‬‫و‬‫للللت‬‫ل‬‫تعب‬‫لللل‬‫ل‬‫ال‬3‫للللهور‬‫ل‬‫ش‬‫دور‬‫للللدر‬‫ل‬‫هتق‬‫للللق‬‫ل‬‫تحق‬‫للللى‬‫ل‬‫الل‬‫للللت‬‫ل‬‫ان‬‫للللاوزه‬‫ل‬‫ع‬‫و‬‫للللب‬‫ل‬‫تجي‬‫للللوع‬‫ل‬‫مجم‬ ‫كبير‬‫و‬‫تفر‬‫و‬‫تفر‬‫اهلك‬ ‫للللتكلم‬‫ل‬‫هن‬‫للللع‬‫ل‬‫م‬‫للللض‬‫ل‬‫بع‬‫للللة‬‫ل‬‫بطريق‬‫للللريحة‬‫ل‬‫ص‬..‫لللليبك‬‫ل‬‫س‬‫للللى‬‫ل‬‫بق‬‫للللن‬‫ل‬‫م‬‫م‬ ‫لللل‬‫ل‬‫ك‬‫للللب‬‫ل‬‫الكت‬‫للللي‬‫ل‬‫العلم‬‫للللى‬‫ل‬‫الل‬‫للللت‬‫ل‬‫ان‬‫للللن‬‫ل‬‫ممك‬‫للللون‬‫ل‬‫تك‬ ‫للللت‬‫ل‬‫زهق‬‫لللله‬‫ل‬‫من‬‫و‬‫للللا‬‫ل‬‫خلين‬‫للللين‬‫ل‬‫واقعي‬‫و‬‫للللتكلم‬‫ل‬‫ن‬‫للللوعية‬‫ل‬‫بموض‬‫للللر‬‫ل‬‫اكت‬‫للللان‬‫ل‬‫عش‬‫للللع‬‫ل‬‫الواق‬‫للللري‬‫ل‬‫المص‬‫للللا‬‫ل‬‫عموم‬‫للللف‬‫ل‬‫مختل‬‫و‬ ‫الزم‬‫نتعامل‬‫معاه‬‫على‬‫اساس‬‫هذا‬‫ف‬ ‫االخت‬ ‫م‬ ‫و‬‫األخرية‬ ‫فرصتك‬ ‫دي‬ ... ‫تنساش‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫بينا‬...
 5. 5. ‫ألن‬ .. ‫العلمي‬ ‫أو‬ ‫الدراسي‬ ‫الجزء‬ ‫و‬ ‫النفسي‬ ‫الجزء‬ ‫بين‬ ‫نوازن‬ .. ‫هنوازن‬ ‫اننا‬ ‫دي‬ ‫الفترة‬ ‫هنعمله‬ ‫اللي‬ ‫المختلف‬ ‫كويس‬ ‫مش‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫النفسي‬ ‫الجزء‬‫في‬ ‫جدا‬ ‫مهم‬ ‫عامل‬ ‫االنسان‬ ‫نفسية‬ ‫ألن‬ .. ‫كذلك‬ ‫الدراسي‬ ‫هيكون‬ ‫جدا‬ ‫فطبيعي‬ ‫دي‬ ‫الفترة‬ ‫كاآلتي‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫األهمية‬ ‫غاية‬ ‫في‬ ‫ألنها‬ ‫اعتبارك‬ ‫في‬ ‫تحطها‬ ‫الزم‬ ‫اللي‬ ‫االمور‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫دي‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫طيب‬ -:‫صحابك‬ ‫اختار‬‫فلا‬ ‫ملش‬ ‫و‬ ‫دماغه‬ ‫مكبر‬ ‫دايما‬ ‫هوا‬ ‫اللي‬ .. ‫الفاشل‬ ‫صاحبك‬ ‫عن‬ ‫ابعد‬ ‫دي‬ ‫الفترة‬ ‫في‬‫معلاه‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫معاه‬ ‫تبقى‬ ‫انك‬ ‫هامه‬ ‫اللي‬ ‫كل‬ ‫مصلحتك‬ ‫هامه‬ ‫مش‬ ‫هوا‬ ‫و‬ -:‫بيفرقش‬ ‫ما‬ ‫االمتحان‬‫عللى‬ ‫بيفلر‬ ‫ملش‬ ‫االمتحلان‬ ‫و‬ .. ‫ميعلاده‬ ‫فلي‬ ‫جلاي‬ ‫االمتحلان‬ ‫وروفلك‬ ‫كانلت‬ ‫مهملا‬ ‫عليلك‬ ‫اللي‬ ‫اعمل‬ .. ‫واقعي‬ ‫تكون‬ ‫زم‬ ‫ف‬ .. ‫بوروفك‬ ‫وال‬ ‫بيك‬ ‫دعوة‬ ‫ملوش‬ ‫االمتحان‬ ‫بيحط‬ ‫اللي‬ ‫و‬ .. ‫فكرة‬ ‫توقع‬ ‫و‬ ‫اجتهد‬ ‫و‬‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫اصعب‬ ‫ييجي‬ ‫االمتحان‬ ‫ان‬‫علاوز‬ ‫مجتهلد‬ ‫صلاحب‬ ‫ليك‬ ‫يكون‬ ‫يفضل‬ ‫و‬ ‫كدة‬ ‫على‬ ‫بعض‬ ‫تعينوا‬ ‫و‬ ‫يذاكر‬ -:‫ربنا‬ ‫مع‬ ‫عالقتك‬ ‫ظبط‬‫ملش‬ ‫ربنلا‬ ‫و‬ .. ‫ربنلا‬ ‫عنلد‬ ‫ملن‬ ‫ده‬ ‫التوفيلق‬ ‫ارخلر‬ ‫فلي‬ ‫و‬ ‫األول‬ ‫فلي‬ ‫ان‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬ ‫عش‬ ‫يوفقك‬ ‫و‬ ‫يعينك‬ ‫انه‬ ‫منه‬ ‫اطب‬ ‫و‬ ‫منه‬ ‫قرب‬ .. ‫عنه‬ ‫بعيد‬ ‫انت‬ ‫ما‬ ‫طول‬ ‫هيوفقك‬‫نفسك‬ ‫اللى‬ ‫تحقق‬ ‫تقدر‬ ‫ان‬ ‫دنيا‬ ‫هيتصلح‬ ‫حالك‬ ‫و‬ ‫هللا‬ ‫و‬ ‫معاك‬ ‫بيسترها‬ ‫ربنا‬ ‫قي‬ ‫هت‬ ‫المحرمات‬ ‫عن‬ ‫ابعد‬ .. ‫تك‬ ‫ص‬ ‫على‬ ‫حافو‬ .. ‫فيه‬ ‫آخرة‬ ‫و‬‫و‬ ‫الفهلم‬ ‫يرزقلك‬ ‫انله‬ ‫تسلأله‬ ‫و‬ ‫الفجلر‬ ‫قبلل‬ ‫ركعتلين‬ ‫لربلك‬ ‫تصللي‬ ‫كلدة‬ ‫بالليلل‬ ‫انلت‬ ‫للو‬ ‫م‬ ‫سل‬ ‫يا‬ ‫و‬ .. ‫المذاكرة‬ ‫و‬ ‫الحفو‬ ‫على‬ ‫يعينك‬ ‫و‬ ‫االستيعاب‬ -‫باالسب‬ ‫خد‬:‫اب‬‫انلا‬ ‫تقلول‬ ‫ارخر‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫ساكت‬ ‫تقعد‬ ‫و‬ ‫نسيت‬ ‫انك‬ ‫او‬ ‫تذاكر‬ ‫هتلحق‬ ‫مش‬ ‫انك‬ ‫تقول‬ ‫ينفعش‬ ‫ما‬ ‫هيكرمك‬ ‫ربك‬ ‫و‬ ‫تتعب‬ ‫و‬ ‫عليك‬ ‫اللي‬ ‫تعمل‬ ‫و‬ ‫باالسباب‬ ‫تاخد‬ ‫الزم‬ .. ‫عالية‬ ‫درجات‬ ‫جبتش‬ ‫ما‬ ‫ليه‬ -:‫التواصل‬.. ‫المعنويلة‬ ‫روحلك‬ ‫ملن‬ ‫بيرفعلوا‬ ‫و‬ ‫بيشجعوك‬ ‫اللي‬ ‫الناس‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫تواصلك‬ ‫على‬ ‫تحافو‬ ‫الزم‬ ‫ن‬ ‫في‬‫ملا‬ ‫افضلل‬ ‫دي‬ ‫الفتلرة‬ ‫فلي‬ ‫معلاهم‬ ‫تتواصلل‬ ‫حلاول‬ .. ‫ذاتله‬ ‫حلد‬ ‫في‬ ‫سعادة‬ ‫بيكون‬ ‫معاهم‬ ‫م‬ ‫الك‬ ‫كدة‬ ‫اس‬ . ‫وقتك‬ ‫عشان‬ ‫محدد‬ ‫بوقت‬ ‫ده‬ ‫طبعا‬ ‫و‬ .. ‫تحبطك‬ ‫ناس‬ ‫مع‬ ‫تتواصل‬ -: ‫ه‬‫ه‬‫الترفي‬‫و‬ ‫لوية‬‫ل‬‫ش‬ ‫لذاكرة‬‫ل‬‫الم‬ ‫لى‬‫ل‬‫تنس‬ ‫و‬ ‫لك‬‫ل‬‫نفس‬ ‫لن‬‫ل‬‫ع‬ ‫ليهم‬‫ل‬‫ف‬ ‫له‬‫ل‬‫ترف‬ ‫لازة‬‫ل‬‫االج‬ ‫لوم‬‫ل‬‫ي‬ ‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫لاعتين‬‫ل‬‫س‬ ‫لث‬‫ل‬‫م‬ ‫لد‬‫ل‬‫تاخ‬ ‫لل‬‫ل‬‫يفض‬ ‫فل‬ ‫عليك‬ ‫حاجة‬ ‫آخر‬ ‫يكونوا‬ ‫يستحسن‬‫ال‬ .. ‫النلت‬ ‫عللى‬ ‫تقعلد‬ ‫انلك‬ ‫ملش‬ ‫هنلا‬ ‫بالترفيله‬ ‫المقصلود‬ ‫و‬ .. ‫اليلوم‬ ‫ي‬ ‫عن‬ ‫تماما‬ ‫ابعد‬ ‫و‬ ‫حركة‬ ‫فيها‬ ‫حاجة‬ ‫اي‬ ‫اعمل‬ .. ‫كورة‬ ‫العب‬ .. ‫اخرج‬ .. ‫بدني‬ ‫ترفيه‬‫ده‬ ‫الن‬ ‫الفيس‬ ‫و‬ ‫النت‬ ‫تضليعش‬ ‫ملا‬ ‫بشلرط‬ ‫مسللية‬ ‫حاجلة‬ ‫اي‬ ‫تعملل‬ ‫فليهم‬ ‫تقعلد‬ ‫كدة‬ ‫ساعة‬ ‫نص‬ ‫تاخد‬ ‫يوميا‬ ‫ممكن‬ ‫ز‬ .. ‫ترفيه‬ ‫مش‬ . ‫وقتك‬
 6. 6. -:‫منك‬ ‫احسن‬ ‫محدش‬‫احسلن‬ ‫ملش‬ ‫كبيرة‬ ‫مجاميع‬ ‫جابت‬ ‫اللي‬ ‫الناس‬ ‫ان‬ ‫عارف‬ ‫تكون‬ ‫نفسك‬ ‫في‬ ‫انت‬ ‫الزم‬ ‫في‬ ‫منك‬‫تحصلهم‬ ‫تقدر‬ ‫انت‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫حاجة‬ -‫تخيل‬:‫لهلا‬ ‫خ‬ ‫ملن‬ ‫الللي‬ ‫الكليلة‬ ‫يلدخلك‬ ‫الللي‬ ‫المجملوع‬ ‫تجيلب‬ ‫لملا‬ ‫فرحتلك‬ ‫و‬ ‫نجاحلك‬ ‫صلورة‬ ‫لنفسك‬ ‫ارسم‬ ‫الللي‬ ‫السلعادة‬ ‫و‬ ‫النفلع‬ ‫افتكلر‬ ‫و‬ ‫الدراسلي‬ ‫آدائلك‬ ‫فلي‬ ‫ترخلي‬ ‫أو‬ ‫تكسلل‬ ‫ملا‬ ‫كلل‬ ‫قلدامك‬ ‫حطها‬ .. ‫حلمك‬ ‫تحقق‬ ‫ذ‬ ‫تجرع‬ ‫ساعة‬ ‫التعلم‬ ‫مر‬ ‫يذ‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫"و‬ ‫كدة‬ ‫بعد‬ ‫فيها‬ ‫هتبقى‬. "‫حياته‬ ‫طول‬ ‫الجهل‬ ‫ل‬ -:‫الصراحة‬‫تيأس‬ ‫اوعى‬ ‫و‬ .. ‫لفين‬ ‫وصلت‬ ‫انت‬ ‫تعرف‬ ‫عشان‬ ‫بصراحة‬ ‫نفسك‬ ‫قيم‬ ‫و‬ ‫نفسك‬ ‫مع‬ ‫صريح‬ ‫خليك‬ ‫فيها‬ ‫اللي‬ ‫اللحوة‬ ‫ألن‬ ‫حصل‬ ‫مهما‬. ‫شئ‬ ‫كل‬ ‫هيرو‬ ‫منك‬ ‫هيتمكن‬ ‫اليأس‬ ‫تذاكر‬ ‫داخل‬ ‫انت‬ ‫و‬ ‫شششش‬‫شحلدوشاهشلكدنش‬ ‫شالكدح‬ ‫شموضدوعشالمدكاكرةشدهش‬ ‫داشف‬ ‫شكتيرش‬ ‫شاناشقرأ‬ ‫شمعاكش‬ ‫شعشانشاكونشصري‬ ‫بصش‬ ‫شالمصريشإطحق‬ ‫شظروفشالطال‬ ‫ماشينفعششف‬‫ا‬‫ش‬‫ش‬ ‫شوشالل‬ ‫شتاكلشزتونشمششعارفشبيعملشاي‬ ‫شيقوللكشالز‬ ‫شالل‬ ‫يقوللكشاشر‬‫شو‬ ‫اشغري‬ ‫شاسم‬ ‫شاعشا‬‫ش‬ ‫شكدةشغريب‬ ‫ا‬ ‫حا‬‫ش‬ ‫شينفعشمعشالمصريينشبقىش‬ ‫فأناشهقوللكشالل‬‫ش‬ 1-‫لللؤثرات‬‫ل‬‫الم‬ ‫لللن‬‫ل‬‫ع‬ ‫لللد‬‫ل‬‫بعي‬ .. ‫لللة‬‫ل‬‫كويس‬ ‫للله‬‫ل‬‫في‬ ‫لللة‬‫ل‬‫التهوي‬ .. ‫لللادي‬‫ل‬‫ه‬ ‫لللان‬‫ل‬‫مك‬ ‫لللون‬‫ل‬‫يك‬ ‫لللذاكرةه‬‫ل‬‫الم‬ ‫لللان‬‫ل‬‫مك‬ ‫لللز‬‫ل‬‫تجهي‬ ‫للذاكرة‬‫ل‬‫الم‬ ‫للة‬‫ل‬‫أوض‬ ‫للي‬‫ل‬‫ف‬ ‫للود‬‫ل‬‫موج‬ ‫للونش‬‫ل‬‫يك‬ ‫للا‬‫ل‬‫م‬ ‫للوتر‬‫ل‬‫الكمبي‬ ‫للن‬‫ل‬‫يستحس‬ .. ‫للك‬‫ل‬‫اهل‬ ‫و‬ ‫للك‬‫ل‬‫اخوات‬ ‫زي‬ ‫للة‬‫ل‬‫الخارجي‬ . ‫هتحتاجها‬ ‫اللى‬ ‫أدواتك‬ ‫و‬ ‫مك‬ ‫إق‬ ‫وبط‬ .. 2-‫للل‬‫ل‬‫اقف‬‫لللك‬‫ل‬‫تليفون‬ ‫ل‬‫لللالص‬‫ل‬‫خ‬ ‫لللدامك‬‫ل‬‫ق‬ ‫لللن‬‫ل‬‫م‬ ‫للليله‬‫ل‬‫ش‬ ‫و‬‫لللل‬‫ل‬‫تقف‬ ‫لللن‬‫ل‬‫يستحس‬ ‫للله‬‫ل‬‫بتعمل‬ ‫لللت‬‫ل‬‫ان‬ ‫لللي‬‫ل‬‫الل‬ ‫لللة‬‫ل‬‫ألهمي‬ ‫لللديرا‬‫ل‬‫تق‬ .. ‫تليفو‬‫حد‬ ‫ما‬ ‫علشان‬ ‫نك‬‫بيك‬ ‫يتصل‬ ‫ش‬. ‫بيصد‬ ‫ما‬ ‫الواحد‬ ‫دي‬ ‫االيام‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫يعطلك‬ 3-. ‫الحفو‬ ‫على‬ ‫يعينك‬ ‫و‬ ‫الفهم‬ ‫يرزقك‬ ‫ربنا‬ ‫تسأل‬ ‫و‬ ‫ركتيعن‬ ‫تصلي‬ ‫لو‬ ‫بقى‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫يا‬ 4-‫كتير‬ ‫حاجات‬ ‫في‬ ‫بتفكر‬ ‫و‬ ‫تذاكر‬ ‫ما‬ ‫قبل‬ ‫سرحان‬ ‫انك‬ ‫تحس‬ ‫لما‬ .. ‫بيك‬ ‫خاصة‬ ‫كدة‬ ‫نوتة‬ ‫معاك‬ ‫خلي‬ ‫مت‬ ‫مخلياك‬‫دي‬ ‫النوتة‬ ‫في‬ ‫فيها‬ ‫بتفكر‬ ‫انت‬ ‫حاجة‬ ‫كل‬ ‫تكتب‬ ‫انك‬ ‫الحل‬ ‫يبقى‬ ‫مشوش‬ ‫و‬ ‫ضايق‬‫تركيزك‬ .. ‫ص‬ ‫خ‬ ‫اتحفوت‬ ‫يحللها‬ ‫و‬ ‫فيها‬ ‫يفكر‬ ‫عاوز‬ ‫هوا‬ ‫اللى‬ ‫الحاجة‬ ‫ان‬ ‫أدرك‬ ‫مخك‬ ‫ألنك‬ ‫هيزيد‬..‫صدقني‬ ‫و‬ ‫الوصف‬ ‫فو‬ ‫ذهنية‬ ‫راااحة‬ .. ‫دي‬ ‫الصورة‬ ‫في‬ ‫اللي‬ ‫اإلحساس‬ ‫نفس‬ ‫هيبقى‬ ‫إحساسك‬
 7. 7. 5-‫خفيفلل‬ ‫حاجللة‬ ‫جنبللك‬ ‫حضللر‬‫تحسللش‬ ‫مللا‬ ‫الوقللت‬ ‫نفللس‬ ‫فللي‬ ‫و‬ ‫تخللرجش‬ ‫مللا‬ ‫علشللان‬ ‫تشللربها‬ ‫أو‬ ‫تاكلهللا‬ ‫ة‬ . ‫بملل‬ 6-. ‫قرآن‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫أغاني‬ ‫بسمع‬ ‫انا‬ ‫و‬ ‫اذاكر‬ ‫اسمها‬ ‫حاجة‬ ‫مفيش‬ 7-‫و‬ ‫للل‬‫ل‬‫األك‬ ‫للن‬‫ل‬‫م‬ ‫للرش‬‫ل‬‫تكت‬ ‫للا‬‫ل‬‫م‬ ‫للن‬‫ل‬‫يستحس‬ ‫و‬ ‫للل‬‫ل‬‫األق‬ ‫للى‬‫ل‬‫عل‬ ‫للاعة‬‫ل‬‫س‬ ‫للنص‬‫ل‬‫ب‬ ‫للذاكرة‬‫ل‬‫الم‬ ‫للل‬‫ل‬‫قب‬ ‫للل‬‫ل‬‫واك‬ ‫للون‬‫ل‬‫تك‬ ‫الزم‬ ‫لل‬‫ل‬‫تح‬ ‫و‬ ‫للدة‬‫ل‬‫للمع‬ ‫لللش‬‫ل‬‫يوص‬ ‫للا‬‫ل‬‫م‬ ‫لل‬‫ل‬‫للم‬ ‫للل‬‫ل‬‫يوص‬ ‫للدم‬‫ل‬‫ال‬ ‫للان‬‫ل‬‫علش‬ ‫للة‬‫ل‬‫طعمي‬ ‫أو‬ ‫للول‬‫ل‬‫ف‬ ‫للو‬‫ل‬‫ل‬ ‫للا‬‫ل‬‫خصوص‬‫و‬ ‫للل‬‫ل‬‫بالكس‬ ‫س‬ . ‫تنام‬ ‫عاوز‬ ‫انك‬ 8-‫للر‬‫ل‬‫ذاك‬ ‫للذاكر‬‫ل‬‫ت‬ ‫للا‬‫ل‬‫لم‬45‫ألن‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫للنة‬‫ل‬‫الس‬ ‫للة‬‫ل‬‫بداي‬ ‫للي‬‫ل‬‫ف‬ ‫للا‬‫ل‬‫طبع‬ ‫ده‬ .. ‫للة‬‫ل‬‫راح‬ ‫للاعة‬‫ل‬‫س‬ ‫للع‬‫ل‬‫رب‬ ‫للدها‬‫ل‬‫بع‬ ‫و‬ ‫للس‬‫ل‬‫ب‬ ‫للة‬‫ل‬‫دقيق‬ ‫بعلللد‬ ‫االسلللتيعاب‬ ‫عللللى‬ ‫قدرتللله‬ ‫بتقلللل‬ ‫المللل‬45. ‫دقيقلللة‬‫البريلللك‬ ‫تقللللل‬ ‫دي‬ ‫االمتحانلللات‬ ‫فتلللرة‬ ‫فلللي‬ ‫و‬ . ‫ل‬11. ‫دقايق‬ 9-‫و‬ ‫لللك‬‫ل‬‫دروس‬ ‫لللص‬‫ل‬‫تخل‬ ‫لللك‬‫ل‬‫ان‬ ‫لللح‬‫ل‬‫الص‬ ‫و‬ ‫لللة‬‫ل‬‫حاج‬ ‫لللتفهم‬‫ل‬‫ه‬ ‫لللش‬‫ل‬‫م‬ ‫لللك‬‫ل‬‫ألن‬ ‫لللام‬‫ل‬‫تن‬ ‫لللاوز‬‫ل‬‫ع‬ ‫لللت‬‫ل‬‫ان‬ ‫و‬ ‫لللذاكرش‬‫ل‬‫ت‬ ‫لللا‬‫ل‬‫م‬ ‫تلللذ‬ ‫و‬ ‫لللاعتين‬‫ل‬‫س‬ ‫لللام‬‫ل‬‫تن‬ ‫لللع‬‫ل‬‫ترج‬ ‫و‬ ‫مشلللاويرك‬‫لللذاكر‬‫ل‬‫بت‬ ‫لللو‬‫ل‬‫ل‬ ‫ده‬ ‫لللوم‬‫ل‬‫الن‬ ‫ملللن‬ ‫لللحى‬‫ل‬‫تص‬ ‫لللا‬‫ل‬‫م‬ ‫أول‬ ‫لللذاكر‬‫ل‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫اكر‬ ‫بالنهار‬‫افضل‬ ‫طبعا‬ ‫ده‬ ‫و‬. 11-‫للالوبط‬‫ل‬‫ب‬ ‫للي‬‫ل‬‫من‬ ‫للد‬‫ل‬‫هياخ‬ ‫ده‬ ‫للدرس‬‫ل‬‫ال‬ .. ‫للذا‬‫ل‬‫ك‬ ‫للادة‬‫ل‬‫م‬ ‫للذاكر‬‫ل‬‫ه‬ ‫للوقتي‬‫ل‬‫دل‬ ‫للا‬‫ل‬‫ان‬ .. ‫للى‬‫ل‬‫بمعن‬ .. ‫للي‬‫ل‬‫زمن‬ ‫للار‬‫ل‬‫إط‬ ‫للع‬‫ل‬‫وض‬ ‫تخللللص‬ ‫انلللك‬ ‫حسلللابك‬ ‫تعملللل‬ ‫يبقلللى‬ .. ‫ملللث‬ ‫نلللص‬ ‫و‬ ‫سلللاعة‬‫ز‬ ‫دي‬ ‫نلللص‬ ‫و‬ ‫السلللاعة‬ ‫فلللي‬ ‫ده‬ ‫اللللدرس‬ ‫اي‬ ‫للن‬‫ل‬‫ع‬ ‫للدك‬‫ل‬‫هيبع‬ ‫ده‬ ‫للا‬‫ل‬‫طبع‬ ‫و‬ ‫للك‬‫ل‬‫لنفس‬ ‫للعته‬‫ل‬‫وض‬ ‫للت‬‫ل‬‫ان‬ ‫للى‬‫ل‬‫الل‬ ‫للت‬‫ل‬‫الوق‬ ‫للي‬‫ل‬‫ف‬ ‫للل‬‫ل‬‫تح‬ ‫و‬ ‫للز‬‫ل‬‫ترك‬ ‫و‬ ‫للم‬‫ل‬‫تفه‬ ‫للاول‬‫ل‬‫تح‬ . ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫دي‬ ‫الحاجة‬ ‫تخلص‬ ‫انك‬ ‫في‬ ‫هيكون‬ ‫تركيزك‬ ‫كل‬ ‫عشان‬ ‫تشتتك‬ ‫حاجة‬ 11-‫فللي‬ ‫يللوم‬ ‫اعمللل‬‫سللريعة‬ ‫مراجعللة‬ ‫االسللبوع‬ ‫ل‬ ‫خلل‬ ‫درسللته‬ ‫انللت‬ ‫اللللي‬ ‫كللل‬ ‫فيلله‬ ‫تراجللع‬ ‫االسللبوع‬ ‫آخللر‬ ‫كدة‬ 12-‫نفللس‬ ‫فللي‬ ‫األسللئلة‬ ‫حللل‬ ‫اكتللب‬ ‫و‬ ‫المدرسللين‬ ‫اسللأل‬ ‫و‬ ‫اسللئلتك‬ ‫فيلله‬ ‫جمللع‬ ‫لجسللئلة‬ ‫كشللكول‬ ‫معللاك‬ ‫خلللي‬ . ‫ليك‬ ‫مرجع‬ ‫خليه‬ ‫و‬ ‫الكشكول‬ 13-. ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫توفر‬ ‫علشان‬ ‫حاجة‬ ‫كل‬ ‫مكان‬ ‫اعرف‬ ‫و‬ ‫أدواتك‬ ‫و‬ ‫كشاكيلك‬ ‫رتب‬ 14-‫بتف‬ ‫نفسللك‬ ‫لقيللت‬ ‫لللو‬‫ده‬ ‫التفكيللر‬ ‫اطفللي‬ ‫بتللذاكر‬ ‫انللت‬ ‫و‬ ‫عليللك‬ ‫عزيللز‬ ‫حللد‬ ‫او‬ ‫مللث‬ ‫مللريض‬ ‫حللد‬ ‫فللي‬ ‫كللر‬ .‫التفكير‬ ‫عناء‬ ‫من‬ ‫ترتا‬ ‫علشان‬ ‫تاني‬ ‫تليفونك‬ ‫تطفي‬ ‫ترجع‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫تسلم‬ ‫ده‬ ‫الشخص‬ ‫تكلم‬ ‫بأنك‬ 15-‫لنة‬‫ل‬‫الس‬ ‫لر‬‫ل‬‫آخ‬ ‫لان‬‫ل‬‫فرح‬ ‫لت‬‫ل‬‫ان‬ ‫و‬ ‫لرك‬‫ل‬‫منو‬ ‫لل‬‫ل‬‫تخي‬ ‫لل‬‫ل‬‫تكس‬ ‫لا‬‫ل‬‫م‬ ‫لرد‬‫ل‬‫بمج‬ .. ‫لم‬‫ل‬‫احل‬‫لل‬‫ل‬‫هتفش‬ ‫لك‬‫ل‬‫ان‬ ‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫لرش‬‫ل‬‫تفك‬ ‫لا‬‫ل‬‫م‬ ‫و‬ . 16-.. ‫الترفيه‬‫النت‬ ‫على‬ ‫تقعد‬ ‫انك‬ ‫غير‬ ‫حاجة‬ ‫اي‬ ‫اعمل‬ ‫ا‬ ‫وقت‬‫ملذاكرة‬ ‫ألن‬ ‫بالنهار‬ ‫تذاكر‬ ‫انك‬ ‫يفضل‬ ‫دي‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫لكن‬ ‫و‬ .. ‫بالنهار‬ ‫تذاكر‬ ‫بتحب‬ ‫ناس‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫بالليل‬ ‫تذاكر‬ ‫بتحب‬ ‫ناس‬ ‫في‬ ‫اكتر‬ ‫كميات‬ ‫تذاكر‬ ‫فيه‬ ‫تقدر‬ ‫و‬ ‫جدا‬ ‫كبير‬ ‫ده‬ ‫الوهر‬ ‫لحد‬ ‫الفجر‬ ‫بعد‬ ‫بيبقى‬ ‫اللي‬ ‫الوقت‬‫فيه‬ ‫بتيجي‬ ‫الليل‬ ‫ان‬ ‫غير‬ ‫ده‬ ‫عشان‬ ‫سارقك‬ ‫الوقت‬ ‫ان‬ ‫بتحس‬ ‫و‬ ‫المنهج‬ ‫في‬ ‫تمام‬ ‫مش‬ ‫انت‬ ‫لو‬ ‫باالحباط‬ ‫تحس‬ ‫ممكن‬ ‫و‬ ‫للواحد‬ ‫كدة‬ ‫غريبة‬ ‫أفكار‬ ‫اليوم‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫انت‬‫الو‬ ‫في‬ ‫كدة‬ ‫بتلعب‬ ‫انت‬ ‫ألن‬ ‫تحاول‬ ‫الزم‬ ‫بالنهار‬ ‫تذاكر‬ ‫بتعرف‬ ‫مش‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ..‫و‬ ‫الضايع‬ ‫قت‬ ‫تانية‬ ‫فرصة‬ ‫مفيش‬
 8. 8. ‫و‬‫حاجة‬‫هتعمل‬‫مش‬..‫عنك‬‫مشغولين‬‫الناس‬‫و‬‫ضحية‬‫انك‬‫على‬‫دي‬‫جاية‬‫اللي‬‫الفترة‬‫في‬‫اتعاملت‬‫*لو‬ ‫كلها‬‫بحد‬‫دعوة‬‫لكش‬‫ما‬‫و‬‫كدة‬‫ركز‬..‫نفسيا‬‫هتتعب‬3*‫شهور‬ ‫الوقت‬ ‫هتعلرف‬ .. ‫ب‬ ‫الطل‬ ‫كلل‬ ‫إيلد‬ ‫فلي‬ ‫الللي‬ ‫الوحيلدة‬ ‫العمللة‬ ‫هوا‬ ‫الوقت‬ ‫و‬ .. ‫الضايع‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫دلوقتي‬ ‫انك‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬ .. ‫هتخسر‬ ‫دماغك‬ ‫تكبر‬ ‫و‬ ‫هتهملها‬ .. ‫هتكسب‬ ‫دي‬ ‫معاك‬ ‫اللى‬ ‫العملة‬ ‫تستغل‬ ‫األ‬ ‫خلق‬ ‫في‬ ‫بنفنن‬ ‫مصريين‬ ‫احنا‬ ‫عشان‬ ‫و‬ .. ‫التأجيل‬ ‫يحتمل‬ ‫ال‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫انت‬‫لكلن‬ .. ‫حاجلة‬ ‫أي‬ ‫نأجلل‬ ‫عشلان‬ ‫عذار‬ ‫بتعلدي‬ ‫دقيقلة‬ ‫كلل‬ ‫و‬ ‫األخيرة‬ ‫فرصتك‬ ‫دي‬ ‫عشان‬ ‫تركز‬ ‫الزم‬ .. ‫حاجة‬ ‫أي‬ ‫تأجل‬ ‫ينفعش‬ ‫ما‬ ‫دلوقتي‬ ‫وضعك‬ ‫في‬ ‫انت‬ ‫تاني‬ ‫بترجع‬ ‫مش‬ ‫بتضيعها‬ ‫انت‬ ‫دقيقة‬ ‫كل‬ ‫و‬ .. ‫النهاية‬ ‫من‬ ‫أكتر‬ ‫بتقربك‬ ‫املذاكرة‬ ‫حول‬ ‫عامة‬ ‫نصائح‬"‫مصري‬ ‫"كطالب‬ 1-‫لل‬‫ل‬‫ل‬ ‫للى‬‫ل‬‫حت‬ ‫و‬ ‫للغيرة‬‫ل‬‫ص‬ ‫او‬ ‫للرة‬‫ل‬‫كبي‬ ‫للت‬‫ل‬‫كان‬ ‫للواء‬‫ل‬‫س‬ ‫للك‬‫ل‬‫تقابل‬ ‫للة‬‫ل‬‫معلوم‬ ‫للل‬‫ل‬‫ك‬ ‫للو‬‫ل‬‫احف‬‫للة‬‫ل‬‫وجه‬ ‫للي‬‫ل‬‫ف‬ ‫للة‬‫ل‬‫الزم‬ ‫للاش‬‫ل‬‫مله‬ ‫و‬ ‫ملللش‬ ‫كطاللللب‬ ‫انلللت‬ ‫ان‬ ‫للارف‬‫ل‬‫ع‬ ‫االمتحلللان‬ ‫بللليحط‬ ‫للي‬‫ل‬‫الل‬ ‫الراجلللل‬ ‫كلللدة‬ ‫للل‬‫ل‬‫قب‬ ‫قلتللللك‬ ‫ملللا‬ ‫زي‬ ‫ألن‬ ‫للرك‬‫ل‬‫نو‬ . ‫ده‬ ‫بالجزء‬ ‫هتهتم‬ 2-‫لأ‬‫ل‬‫خط‬ ‫لى‬‫ل‬‫عل‬ ‫لي‬‫ل‬‫بن‬ ‫لا‬‫ل‬‫م‬ ‫ألن‬ ‫له‬‫ل‬‫قبل‬ ‫لي‬‫ل‬‫الل‬ ‫لزء‬‫ل‬‫الج‬ ‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫لدا‬‫ل‬‫ج‬ ‫لويس‬‫ل‬‫ك‬ ‫لون‬‫ل‬‫تك‬ ‫لا‬‫ل‬‫لم‬ ‫لر‬‫ل‬‫غي‬ ‫لادة‬‫ل‬‫م‬ ‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫لزء‬‫ل‬‫لج‬ ‫لنقلش‬‫ل‬‫ت‬ ‫لا‬‫ل‬‫م‬ . ‫هيضعف‬ ‫مستواك‬ ‫ضعيف‬ ‫اساسك‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫خطأ‬ ‫فهو‬ 3-. ‫حله‬ ‫و‬ ‫تقويم‬ ‫دليل‬ ‫أو‬ ‫وزارة‬ ‫كتاب‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫إهتم‬ 4-‫التقويم‬ ‫دليل‬ ‫و‬ ‫المدرسة‬ ‫كتاب‬ ‫حل‬ 5-. ‫درسته‬ ‫انت‬ ‫الي‬ ‫على‬ ‫باستمرار‬ ‫امتحانات‬ ‫تحل‬ ‫الزم‬ 6-‫و‬ ‫للدا‬‫ل‬‫ج‬ ‫للدك‬‫ل‬‫هتفي‬ ‫للا‬‫ل‬‫لكنه‬ ‫للت‬‫ل‬‫وق‬ ‫للك‬‫ل‬‫من‬ ‫للد‬‫ل‬‫هتاخ‬ ‫للش‬‫ل‬‫م‬ .. ‫للد‬‫ل‬‫الجدي‬ ‫للب‬‫ل‬‫جن‬ ‫للة‬‫ل‬‫القديم‬ ‫للزاء‬‫ل‬‫األج‬ ‫للى‬‫ل‬‫عل‬ ‫للا‬‫ل‬‫دايم‬ ‫للع‬‫ل‬‫راج‬ . ‫تتصورهاش‬ ‫ما‬ ‫بصورة‬ ‫المعلومة‬ ‫عندك‬ ‫هتثبت‬ 7-‫ا‬ ‫للتخدم‬‫ل‬‫اس‬‫للم‬‫ل‬‫القل‬ ‫للتخدم‬‫ل‬‫اس‬ ‫و‬ ‫للة‬‫ل‬‫المعلوم‬ ‫للترجاع‬‫ل‬‫اس‬ ‫للرعة‬‫ل‬‫س‬ ‫للى‬‫ل‬‫عل‬ ‫للاعدك‬‫ل‬‫هتس‬ ‫لليص‬‫ل‬‫التلخ‬ ‫للي‬‫ل‬‫ف‬ ‫للة‬‫ل‬‫الملون‬ ‫م‬ ‫لل‬‫ل‬‫إلق‬ . ‫هيساعدك‬ ‫بتحفوها‬ ‫اللي‬ ‫األجزاء‬ ‫على‬ ‫األصفر‬ ‫الفسفوري‬ 8-‫و‬ ‫للذاكرة‬‫ل‬‫الم‬ ‫عللن‬ ‫للتمرار‬‫ل‬‫باس‬ ‫يسللألك‬ ‫و‬ ‫دي‬ ‫الفتللرة‬ ‫للي‬‫ل‬‫ف‬ ‫يتابعللك‬ ‫انلله‬ ‫للد‬‫ل‬‫ح‬ ‫مللع‬ ‫اتفللق‬ .. ‫للاعدك‬‫ل‬‫يس‬ ‫حللد‬ ‫خلللي‬ ‫كدة‬ ‫يعمل‬ ‫فيه‬ ‫تثق‬ ‫و‬ ‫بتحبه‬ ‫انت‬ ‫حد‬ ‫شوف‬ .. ‫اخبارها‬. ‫معاك‬ 9-. ‫يحبطك‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫تحبطك‬ ‫كلمة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫ابعد‬ 11-‫حد‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫تتفو‬ ‫و‬ ‫كويس‬ ‫تذاكر‬ ‫تقدر‬ ‫انك‬ ‫يقين‬ ‫عندك‬ ‫يكون‬ ‫الزم‬. 11-‫تقلللدر‬ ‫انلللت‬ .. ‫ضلللعيفة‬ ‫ملللش‬ ‫ذاكرتلللك‬ ‫و‬ ‫محلللدودة‬ ‫ال‬ ‫قلللدراتك‬ ‫و‬ ‫فكلللرة‬ ‫عللللى‬ ‫جلللدا‬ ‫ذكلللي‬ ‫انلللت‬ . ‫ذاتك‬ ‫ترضي‬ ‫و‬ ‫حلمك‬ ‫تحقق‬ ‫و‬ ‫تعملها‬
 9. 9. ‫النوم‬ .. ‫اوي‬ ‫كتير‬ ‫بتنام‬ ‫نفسك‬ ‫قي‬ ‫هت‬ ‫دي‬ ‫الفترة‬‫سببه‬ ‫االكتئاب‬ ‫و‬ .. ‫االكتئاب‬ ‫او‬ ‫النفسي‬ ‫التعب‬ ‫بسبب‬ ‫بيكون‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫كتير‬ ‫تنام‬ ‫هتحتاج‬ ‫مش‬ ‫و‬ ‫هتركز‬ .. ‫نفسيا‬ ‫هترتا‬ .. ‫االكتئاب‬ ‫عنك‬ ‫هيرو‬ ‫افكارك‬ ‫غير‬ .. ‫السلبية‬ ‫افكارك‬ ‫مشكالت‬‫املرحلة‬ -‫القادم‬ ‫من‬ ‫الخوف‬:‫تولبطش‬ ‫ملا‬ ‫خلايف‬ ‫انلك‬ ‫او‬ ‫االمتحانات‬ ‫موعد‬ ‫قرب‬ ‫بسبب‬ ‫متوتر‬ ‫و‬ ‫خايف‬ ‫تبقى‬ ‫كونك‬ ‫ف‬ ‫نفسك‬‫إرضاء‬ ‫و‬ ‫فيها‬ ‫نفسك‬ ‫اللي‬ ‫الكلية‬ ‫دخول‬ ‫في‬ ‫حلمك‬ ‫تحققش‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫االمتحانات‬ ‫دخول‬ ‫قبل‬ ‫المذاكرة‬ ‫ي‬ . ‫جاي‬ ‫اللي‬ ‫من‬ ‫الخوف‬ ‫بسبب‬ ‫بتجيلك‬ ‫اللي‬ ‫األفكار‬ ‫من‬ ‫آخره‬ ‫الى‬ .. ‫نفسك‬ ‫ارضاء‬ ‫و‬ ‫والديك‬ ..‫المقترح‬‫الحل‬ ‫اط‬ ‫تمنعله‬ ‫هتقدر‬ ‫مش‬ ‫انت‬ ‫و‬ ‫جاي‬ ‫فهوا‬ ‫وحش‬ ‫أو‬ ‫حلو‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫جاي‬ ‫اللي‬ ‫إن‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬‫حسلبتها‬ ‫للو‬ ‫و‬ ‫قلا‬ !! ‫نفسي‬ ‫تعب‬ ‫و‬ ‫جهد‬ ‫و‬ ‫وقت‬ .. ‫بيخسرك‬ ‫جاي‬ ‫اللي‬ ‫في‬ ‫التفكير‬ ‫ان‬ ‫قي‬ ‫هت‬ ‫ء‬ ‫العق‬ ‫بمنطق‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫ربنلا‬ ‫عللى‬ ‫البلاقي‬ ‫سليب‬ ‫و‬ ‫عليك‬ ‫اللي‬ ‫اعمل‬ ‫و‬ ‫ايدك‬ ‫في‬ ‫اللي‬ ‫في‬ ‫ركز‬ ‫و‬ ‫لحوتك‬ ‫عيش‬ .. ‫ده‬ ‫كل‬ ‫ايه‬ ‫على‬ ‫هيكرمك‬ ‫ربك‬ ‫هللا‬ ‫شاء‬. -‫الذهني‬ ‫الشتات‬:‫كت‬ ‫حاجات‬ ‫في‬ ‫بتفكر‬ ‫و‬ ‫مشتت‬ ‫ذهنك‬‫فلي‬ ‫بتفكلر‬ .. ‫عليلك‬ ‫الللى‬ ‫تخللص‬ ‫عارف‬ ‫مش‬ ‫و‬ ‫ير‬ ‫وال‬ ‫فلي‬ ‫تركلز‬ ‫علارف‬ ‫ملش‬ ‫و‬ ‫دماغلك‬ ‫فلي‬ ‫كتيلر‬ ‫افكلار‬ ‫؟‬ ‫تركلز‬ ‫علارف‬ ‫مش‬ ‫و‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫حاجة‬ ‫كذا‬ !‫؟‬ ‫دي‬ ‫األمور‬ ‫في‬ ‫السرحان‬ ‫بسبب‬ ‫منك‬ ‫بيضيع‬ ‫الوقت‬ ‫و‬ ‫فيهم‬ ‫واحدة‬ ‫المقترح‬‫الحل‬.. ‫خايف‬ ‫النه‬ ‫دي‬ ‫االمور‬ ‫في‬ ‫تفكير‬ ‫شغال‬ ‫عقلك‬ ‫ان‬ ‫جدا‬ ‫كويس‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬‫فيهلا‬ ‫تفكلر‬ ‫تعلرفش‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫تنساها‬ ‫انك‬ ‫تركلز‬ ‫هتعرف‬ ‫فمش‬ ‫بس‬ ‫واحدة‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫التركيز‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫اداله‬ ‫و‬ ‫خلقه‬ ‫ربنا‬ ‫االنسان‬ ‫عقل‬ ‫ان‬ ‫بما‬ ‫و‬ ‫الحقا‬ ‫لل‬‫ل‬‫ك‬ ‫لن‬‫ل‬‫م‬ ‫لة‬‫ل‬‫جزئي‬ ‫فلي‬ ‫لر‬‫ل‬‫بتفك‬ ‫لتت‬‫ل‬‫مش‬ ‫لك‬‫ل‬‫عقل‬ ‫قلي‬ ‫فبت‬ ‫لتحيل‬‫ل‬‫المس‬ ‫لن‬‫ل‬‫م‬ ‫ده‬ ‫بلل‬ ‫لت‬‫ل‬‫الوق‬ ‫لس‬‫ل‬‫نف‬ ‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫حاجلة‬ ‫لن‬‫ل‬‫م‬ ‫لر‬‫ل‬‫اكت‬ ‫فلي‬ ‫لحو‬ ‫دماغك‬ ‫في‬ ‫بتيجي‬ ‫دي‬ ‫المواضيع‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫موضوع‬!! ‫المذاكرة‬ ‫ة‬ ‫كلأن‬ ‫و‬ ‫تفضلى‬ ‫بلدأت‬ ‫دماغك‬ ‫ان‬ ‫هتحس‬ .. ‫دماغك‬ ‫في‬ ‫فكرة‬ ‫كل‬ ‫فيها‬ ‫اكتب‬ ‫كدة‬ ‫صغيرة‬ ‫ورقة‬ .. ‫بقى‬ ‫ايه‬ ‫تعمل‬ ‫تفلتح‬ ‫تقلدر‬ ‫وراك‬ ‫الللي‬ ‫تخللص‬ ‫لملا‬ ‫و‬ ‫جلدا‬ ‫هترتلا‬ ‫صلدقني‬ ‫و‬ ‫اتشلال‬ ‫و‬ ‫دماغلك‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫جدا‬ ‫كبير‬ ‫حمل‬ ‫في‬ ^_^ ‫تشتيت‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫براحتك‬ ‫حاجة‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫تفكر‬ ‫و‬ ‫الورقة‬ !! ‫تفكيرك‬ ‫محور‬ ‫هوا‬ ‫تخليه‬ ‫و‬ ‫دي‬ ‫جاية‬ ‫اللي‬ ‫األيام‬ ‫في‬ ‫هدفك‬ ‫و‬ ‫مستقبلك‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫تركيزك‬ ‫تخلي‬ ‫والزم‬
 10. 10. -‫من‬ ‫الهروب‬‫الواقع‬:‫ملا‬ ‫عشان‬ ‫كتير‬ ‫بتنام‬ .. ‫تواجهها‬ ‫بتخاف‬ ‫و‬ ‫احاسيسك‬ ‫او‬ ‫مسؤلياتك‬ ‫من‬ ‫تهرب‬ ‫بتحاول‬ ‫ملن‬ ‫للهلروب‬ ‫طلر‬ ‫دي‬ ‫كلل‬ ‫للبيلت‬ ‫الرجلوع‬ ‫فلي‬ ‫بتتلأخر‬ ‫و‬ ‫األكلل‬ ‫عللى‬ ‫بتطلول‬ .. ‫وراك‬ ‫اللي‬ ‫في‬ ‫تفكرش‬ ‫و‬ ‫سلرقك‬ ‫الوقلت‬ ‫قي‬ ‫بت‬ ‫و‬ ‫بالوقت‬ ‫االحساس‬ ‫عندك‬ ‫بيعدم‬ ‫انه‬ ‫في‬ ‫جدا‬ ‫كبير‬ ‫ضرر‬ ‫ليه‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫ارالم‬ ‫و‬ ‫الواقع‬ .‫األوان‬ ‫فوات‬ ‫بعد‬ ‫بتفو‬ ..‫المقترح‬‫الحل‬ ‫يعتبلر‬ ‫ده‬ ‫الواقلع‬ ‫ملن‬ ‫هروبلك‬ ‫ان‬ ‫تعلرف‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫تك‬ ‫مشلك‬ ‫واجله‬ ‫و‬ ‫شلجاع‬ ‫خليك‬ .. ‫يتابعك‬ ‫حد‬ ‫خلي‬ .. ‫نومك‬ ‫نوم‬ ‫نفسله‬ ‫للملرض‬ ‫ج‬ ‫عل‬ ‫علن‬ ‫البحث‬ ‫دون‬ ‫األمل‬ ‫يسكنله‬ ‫مسكن‬ ‫بياخد‬ ‫اللي‬ ‫المريض‬ ‫زي‬ ‫للمرض‬ ‫مش‬ ‫للعرض‬ ‫ج‬ ‫ع‬ .. ‫خيارين‬ ‫قدامك‬ -‫شجا‬ ‫تكون‬ ‫انك‬ ‫اما‬. ‫وقتك‬ ‫تكسب‬ ‫و‬ ‫تك‬ ‫مشك‬ ‫تواجه‬ ‫و‬ ‫ع‬ -.‫النهاية‬ ‫في‬ ‫العواقب‬ ‫تتحمل‬ ‫و‬ ‫الواقع‬ ‫من‬ ‫تهرب‬ ‫انك‬ ‫أو‬ !‫؟‬ ‫ايه‬ ‫تبقى‬ ‫عاوز‬ ‫انت‬ ‫شوف‬ ‫و‬ ‫اختار‬ .. ‫ليك‬ ‫بيعود‬ ‫األمر‬ ‫ارخر‬ ‫و‬ ‫األول‬ ‫في‬ -‫اليأس‬:‫او‬ ‫للهلروب‬ ‫توصلل‬ ‫ممكلن‬ ‫كتيلر‬ ‫سللبية‬ ‫افكلار‬ ‫بتجيللك‬ ‫و‬ ‫تواجهلك‬ ‫ممكلن‬ ‫الللي‬ ‫المشلاعر‬ ‫أسوأ‬ ‫من‬ ‫بتتمنى‬ .. ‫االنتحار‬‫وصللت‬ ‫(انا‬ .. ‫حواليك‬ ‫اللي‬ ‫الضغوط‬ ‫من‬ ‫تخرج‬ ‫عشان‬ ‫حادثة‬ ‫تحصللك‬ ‫او‬ ‫تموت‬ ‫انك‬ )‫فترة‬ ‫في‬ ‫دي‬ ‫للمرحلة‬ ‫؟؟‬‫الحل‬ 3‫باالسباب‬ ‫خذ‬ .. ‫عليك‬ ‫اللي‬ ‫اعمل‬ .. ‫باهلل‬ ‫قلبك‬ ‫علق‬ .. ‫حاجات‬ ‫علن‬ ‫أعلرض‬ ‫ملن‬ ‫(و‬ ‫قلاله‬ ‫جلل‬ ‫و‬ ‫علز‬ ‫ربنلا‬ ‫و‬ .. ‫ده‬ ‫بالشلعور‬ ‫تحسلش‬ ‫ملا‬ ‫عشلان‬ ‫عليك‬ ‫ربنا‬ ‫حق‬ ‫تأدي‬ ‫األول‬ ‫الزم‬ ‫ذكري‬)‫ضنكى‬ ‫معيشة‬ ‫له‬ ‫فإن‬ ‫فلي‬ ‫تلتلزم‬ .. ‫بلأول‬ ‫أول‬ ‫ملذاكرتك‬ ‫تخللص‬ .. ‫عليلك‬ ‫الللي‬ ‫تعملل‬ ‫كلدة‬ ‫بعلد‬ ‫و‬ ‫وجله‬ ‫أكملل‬ ‫عللى‬ ‫ربنا‬ ‫حق‬ ‫تأدي‬ ‫زم‬ ‫ف‬ ‫هللا‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫بأذنه‬ ‫هيخذلك‬ ‫مش‬ ‫ربنا‬ ‫ان‬ ‫تدرك‬ ‫و‬ ‫دي‬ ‫األسباب‬ ‫بكل‬ ‫تاخد‬ ‫بعدين‬ ‫و‬ ‫المراجعات‬.
 11. 11. ‫النهاية‬ ‫بداية‬ ‫نفس‬ ‫قي‬ ‫هت‬ .. ‫هتعدي‬ ‫و‬ ‫األيام‬ ‫بيك‬ ‫هتعدي‬‫آخر‬ ‫في‬ ‫ك‬3‫كويس‬ ‫و‬ ‫حالك‬ ‫مخلص‬ ‫مش‬ ‫انت‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫شهور‬ ‫ال‬ ‫مذاكرة‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫من‬ ‫مجموع‬ ‫تجيب‬ ‫اما‬ .. ‫تعويض‬ ‫ملهاش‬ ‫أخيرة‬ ‫فرصة‬ .. ‫فرصة‬ ‫قدامك‬ ‫هتكون‬ ‫المواد‬ ‫في‬3 ‫أول‬ ‫من‬ ‫مذاكر‬ ‫مش‬ ‫انت‬ ‫لو‬ ‫هللا‬ ‫و‬ ‫اقوللك‬ ‫عاوز‬ ‫و‬ ‫ايدك‬ ‫من‬ ‫الفرصة‬ ‫تضيع‬ ‫او‬ ‫ده‬ ‫التحدي‬ ‫من‬ ‫تخاف‬ ‫او‬ ‫دول‬ ‫شهور‬ ‫كل‬ ‫جيت‬ ‫و‬ ‫السنة‬‫ذاكرت‬ ‫يوم‬7‫ساعات‬‫صح‬‫ال‬ ‫في‬3. ‫كلية‬ ‫اعلى‬ ‫يدخلك‬ ‫مجموع‬ ‫هتجيب‬ ‫دول‬ ‫شهور‬ ‫اله‬ ‫في‬ ‫ازاي‬3‫كنا‬ ‫لو‬ ‫مجموع‬ ‫نجيب‬ ‫دول‬ ‫شهور‬‫مق‬‫مذاكرتنا‬ ‫في‬ ‫ُخلص‬‫ن‬ ‫اننا‬ ‫بشرط‬ ‫صرين‬‫؟؟‬ -‫وقتلك‬ ‫تضلييع‬ ‫علن‬ ‫ابعد‬ ‫و‬ ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫المواد‬ ‫تنهي‬ ‫بحيث‬ ‫جدول‬ ‫و‬ ‫بخطة‬ ‫تمشي‬ ‫الزم‬ ‫ه‬ ‫جدول‬ ‫عمل‬ ‫الجداول‬ ‫عمل‬ ‫بسبب‬‫انك‬ ‫جدول‬ ‫ابسط‬ ‫و‬ ..‫لكلن‬ ‫الملذاكرة‬ ‫وقلت‬ ‫و‬ ‫اليوم‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫هتذاكرها‬ ‫اللي‬ ‫المواد‬ ‫تحدد‬ . ‫ده‬ ‫الشغل‬ ‫و‬ ‫الدقيقة‬ ‫و‬ ‫بالساعة‬ ‫تحسبهاش‬ ‫ما‬ -‫تحديد‬‫فلي‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫مادة‬ ‫هتخلص‬ ‫انك‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫جدولك‬ ‫و‬ ‫نفسك‬ ‫توبط‬ ‫مث‬ ‫يعني‬ ‫ه‬ ‫زمنية‬ ‫اطارات‬ ‫اسبوعين‬ -‫ملا‬ ‫علشلان‬ .. ‫بعلدها‬ ‫الللى‬ ‫عللى‬ ‫تلدخل‬ ‫و‬ ‫تخلصها‬ ‫و‬ ‫مادة‬ ‫تذاكر‬ ‫مش‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫اكتر‬ ‫تذاكر‬ ‫الزم‬ ‫الكيمي‬ ‫مع‬ ‫الفيزياء‬ ‫و‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫االنجليزي‬ ‫و‬ ‫العربي‬ ‫مث‬ ‫النوري‬ ‫خلي‬ ‫نفسك‬ ‫تشتتش‬‫مع‬ ‫الرياضيات‬ ‫و‬ ‫اء‬ ‫تخليهم‬ ‫ممكن‬ ‫و‬ ‫تكافؤ‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫علشان‬ .. ‫التانية‬ ‫اللغة‬3‫بعلدهم‬ ‫اللي‬ ‫تة‬ ‫الت‬ ‫على‬ ‫تدخل‬ ‫و‬ ‫تخلصهم‬ ‫مواد‬ . ‫ارخر‬ ‫مراجعة‬ ‫بجانب‬ ‫طبعا‬ ‫ده‬ ‫و‬ -‫انلك‬ ‫تتعود‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫المذاكرة‬ ‫عن‬ ‫تمنعك‬ ‫و‬ ‫تشتتك‬ ‫حاجة‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ابعد‬ .. ‫طوارئ‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫انك‬ ‫تعرف‬ ‫الزم‬ ‫ال‬ ‫تكمل‬6‫او‬7‫ساعات‬. ‫ملحوقة‬ ‫لكن‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ‫وقتك‬ ‫ضيعت‬ ‫اللي‬ ‫انت‬ ‫ألن‬ -‫الكويسة‬ ‫بالملخصات‬ ‫استعين‬ -)‫مخلص‬ ‫مش‬ ‫اللي‬ ‫للطالب‬ ‫(ده‬ ‫االمتحانات‬ ‫من‬ ‫تكتر‬ ‫الزم‬ ‫مش‬ ‫و‬ ‫التقويم‬ ‫دليل‬ ‫و‬ ‫المدرسة‬ ‫كتاب‬ ‫اسئلة‬ ‫حل‬ -‫و‬ ‫شهرين‬ ‫أول‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫امتحانات‬ ‫يحل‬ ‫كدة‬ ‫قبل‬ ‫التقويم‬ ‫دليل‬ ‫و‬ ‫المدرسة‬ ‫كتاب‬ ‫حل‬ ‫اللى‬ ‫الطالب‬ ‫بقى‬ ‫اما‬ ‫شهر‬ ‫اخر‬ ‫في‬ ‫المدرسة‬ ‫كتاب‬ ‫يحل‬ ‫بعدين‬ -. ‫يوفقك‬ ‫عشان‬ ‫ربنا‬ ‫مع‬ ‫قتك‬ ‫ع‬ ‫وبط‬ -. ‫تمام‬ ‫كدة‬ ‫انت‬ ‫يبقى‬ ‫نفسك‬ ‫عن‬ ‫راضي‬ ‫انك‬ ‫تحس‬ ‫ما‬ ‫لحد‬ ‫عليك‬ ‫اللي‬ ‫اعمل‬ -. ‫التأجيل‬ ‫و‬ ‫إياك‬ -. ‫لإلمتحان‬ ‫استعد‬
 12. 12. ‫لال‬ ‫االستعداد‬‫متحان‬ ‫بف‬ ‫قبلها‬ ‫المقصود‬ !! ‫بيوم‬ ‫اإلمتحان‬ ‫قبل‬ ‫قصدي‬ ‫يبقى‬ ‫لإلمتحان‬ ‫االستعداد‬ ‫عن‬ ‫بكلمك‬ ‫اني‬ ‫معنى‬ ‫مش‬‫تبدأ‬ ‫كبيرة‬ ‫ترة‬ . ‫بدري‬ ‫لإلمتحان‬ ‫تجهز‬ ‫و‬ ‫تتعود‬ ‫عشان‬ ‫بدري‬ ‫من‬ ‫نفسك‬ ‫تشجع‬ ‫و‬ ‫نفسك‬ ‫تهيأ‬ ‫..ه‬ ‫دي‬ ‫المحاور‬ ‫على‬ ‫اإلستعاد‬ ‫نصنف‬ ‫ممكن‬ -‫نفسي‬ -‫جسدي‬ -‫روحاني‬ -‫اجتماعي‬ ‫النفسي‬ ‫االستعداد‬‫محلدو‬ ‫يكلون‬ ‫ملك‬ ‫ك‬ .. ‫تحبطلك‬ ‫أو‬ ‫توترك‬ ‫حاجة‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫تبعد‬ ‫تبدأ‬ ‫انك‬ ‫ه‬‫كلل‬ ‫ملن‬ ‫باللك‬ ‫تخللي‬ ‫و‬ ‫د‬ .. ‫فيها‬ ‫بتفكر‬ ‫أو‬ ‫حد‬ ‫من‬ ‫بتستقبلها‬ ‫سلبية‬ ‫فكرة‬ ‫االست‬‫الجسلدي‬ ‫عداد‬‫االمتحلان‬ ‫قبلل‬ ‫الكلورة‬ ‫لعلب‬ ‫ملن‬ ‫تخفلف‬ ‫تحلاول‬ ‫و‬ .. ‫تضلرك‬ ‫ممكلن‬ ‫حاجلة‬ ‫اي‬ ‫علن‬ ‫تبعلد‬ ‫انلك‬ ‫ه‬ ‫شلرب‬ ‫ملن‬ ‫قللل‬ ‫و‬ ‫صلحي‬ ‫أكلل‬ ‫كلل‬ .. ‫ملذاكرتك‬ ‫على‬ ‫هتأثر‬ ‫و‬ ‫مشكلة‬ ‫هتبقى‬ ‫اصابة‬ ‫حصلتلك‬ ‫لو‬ ‫هللا‬ ‫قدر‬ ‫ال‬ ‫علشان‬ . ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫مرة‬ ‫كفاية‬ .. ‫القهوة‬ ‫و‬ ‫الشاي‬ ‫الروحاني‬ ‫االستعداد‬‫أل‬ ‫بربنلا‬ ‫صلتك‬ ‫تقوي‬ ‫ه‬‫األملور‬ ‫مقاليلد‬ ‫ايلده‬ ‫فلي‬ ‫ربنلا‬ ‫ن‬‫ب‬ ‫تبعلد‬ ‫انلك‬ ‫ده‬ ‫معنلى‬ ‫ملش‬ ‫و‬.. ‫كلدة‬ ‫علد‬ . ‫بتعصيه‬ ‫انت‬ ‫اللي‬ ‫ايد‬ ‫في‬ ‫كله‬ ‫مستقبلك‬ ‫ان‬ ‫اعلم‬ ‫و‬ ‫دايما‬ ‫نفسك‬ ‫على‬ ‫رقيب‬ ‫خليك‬ ‫االجتماعي‬ ‫االستعداد‬‫بالناس‬ ‫نفسك‬ ‫تحيط‬ ‫ريت‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫دي‬ ‫الفترة‬ ‫هتشوفهم‬ ‫و‬ ‫معاهم‬ ‫هتتعامل‬ ‫اللى‬ ‫الناس‬ ‫تختار‬ ‫انك‬ ‫ه‬ .. ‫ينتحلر‬ ‫تخليله‬ ‫كفيللة‬ ‫للطاللب‬ ‫سللبية‬ ‫أفكلار‬ ‫كميلة‬ ‫بتيجلي‬ ‫دي‬ ‫الفتلرة‬ ‫ألن‬ ‫المحبطين‬ ‫عن‬ ‫تبعد‬ ‫و‬ ‫المتفائلة‬‫علن‬ ‫ابعلد‬ ‫صلحابك‬ ‫و‬ ‫انلت‬ ‫النهاية‬ ‫في‬ ‫و‬ .. ‫تحبطش‬ ‫ما‬ ‫عشان‬ ‫يشجعوك‬ ‫و‬ ‫بتحبهم‬ ‫كويسة‬ ‫ناس‬ ‫حواليك‬ ‫خلي‬ .. ‫السلبية‬ ‫الناس‬ ‫حواليك‬ ‫يكون‬ ‫يستحق‬ ‫مين‬ ‫كدة‬ ‫فشوف‬ ‫لوحده‬ ‫االمتحان‬ ‫ورقة‬ ‫قدام‬ ‫هيكون‬ ‫واحد‬ ‫كل‬. ‫دي‬ ‫الفترة‬ ‫في‬
 13. 13. ‫نصائح‬‫امتحانيه‬ 1-‫تفتكرش‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫تصدع‬ ‫هيخليك‬ ‫ده‬ ‫التطبيق‬ ‫ألن‬ ‫تطبق‬ ‫وال‬ ‫تسهرش‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫بدري‬ ‫نام‬ ‫اإلمتحان‬ ‫ليلة‬ ‫قبل‬ ‫في‬ ‫كتير‬ ‫وقت‬ ‫خدت‬ ‫لو‬ ‫صالحك‬ ‫في‬ ‫هيبقى‬ ‫مش‬ ‫الوقت‬ ‫عامل‬ ‫عارف‬ ‫انت‬ ‫ما‬ ‫زي‬ ‫و‬ ‫بسهولة‬ ‫المعلومات‬ . ‫االسترجاع‬ ‫و‬ ‫التفكير‬ 2-‫الساعة‬ ‫بيكون‬ ‫إمتحانك‬9‫فإ‬‫تحل‬ .. ‫كويس‬ ‫مذاكر‬ ‫انت‬ ‫لو‬ ‫أقل‬ ‫و‬ ‫مث‬ ‫ساعات‬ ‫بأربع‬ ‫قبله‬ ‫تصحى‬ ‫نت‬ . ‫ايجابية‬ ‫معنوية‬ ‫دفعة‬ ‫تاخد‬ ‫عشان‬ ‫إمتحانين‬ 3-. ‫تركز‬ ‫تقدر‬ ‫عشان‬ ‫فطار‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫اإلمتحان‬ ‫تروحش‬ ‫ما‬ 4-‫اقعد‬ ‫و‬ ‫براحتك‬ ‫افطر‬ ‫و‬ ‫نومك‬ ‫من‬ ‫اصحى‬ .. ‫بإستعجال‬ ‫حاجة‬ ‫تعمل‬ ‫وال‬ ‫خالص‬ ‫نفسك‬ ‫تصربعش‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫تحل‬ ‫او‬ ‫حاجة‬ ‫هتراجع‬ ‫لو‬ ‫شوف‬. ‫تام‬ ‫بهدوء‬ ‫كله‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫متحانات‬ 5-‫على‬ ‫ركز‬ ‫و‬ ‫المعلب‬ ‫األكل‬ ‫و‬ ‫الحافوة‬ ‫المواد‬ ‫عن‬ ‫ابعد‬ ‫و‬ ‫بس‬ ‫صحي‬ ‫أكل‬ ‫كل‬ ‫اإلمتحانات‬ ‫أيام‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫في‬ ‫تتعبش‬ ‫ما‬ ‫عشان‬ ‫ثانيا‬ .. ‫مخك‬ ‫و‬ ‫جسمك‬ ‫هتفيد‬ ‫دي‬ ‫الحاجات‬ ‫عشان‬ ‫اوال‬ .. ‫لسببين‬ ‫السمك‬ ‫و‬ ‫الخضار‬ . ‫اإلمتحانات‬ ‫أيام‬ 6-‫أط‬ ‫نفسك‬ ‫اعتبر‬ ‫اإلمتحان‬ ‫رايح‬ ‫انت‬ ‫و‬.‫قا‬ ‫إط‬ ‫بتراجعه‬ ‫الطلبة‬ ‫اللي‬ ‫م‬ ‫الك‬ ‫تسمعش‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫رش‬ 7-‫و‬ ‫هدؤك‬ ‫على‬ ‫تحافو‬ ‫عشان‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫كويس‬ ‫انت‬ ‫ما‬ ‫طول‬ ‫رايح‬ ‫انت‬ ‫و‬ ‫زم‬ ‫م‬ ‫معاك‬ ‫تاخدش‬ ‫ما‬ ‫يستحسن‬ .‫اإلنفعالي‬ ‫ثباتك‬ 8-‫حل‬ ‫إبدأ‬ ‫و‬ ‫هللا‬ ‫سم‬ ‫و‬ ‫براحتك‬ ‫ورقتك‬ ‫سطر‬ .. ‫سؤال‬ ‫وال‬ ‫على‬ ‫تبصش‬ ‫ما‬ ‫اإلمتحان‬ ‫ورقة‬ ‫تمسك‬ ‫ما‬ ‫أول‬ ‫باس‬ ‫ده‬ ‫بسؤال‬ ‫سؤال‬. ‫ازاي‬ ‫تحله‬ ‫هيقوللك‬ ‫المدرس‬ ‫اللى‬ ‫طبعا‬ ‫العربي‬ ‫تثناء‬ 9-‫الزم‬ ‫بردو‬ ‫بس‬ ‫لآلخر‬ ‫سيبه‬ ‫ذهنك‬ ‫في‬ ‫حاضرة‬ ‫مش‬ ‫بس‬ ‫عارفها‬ ‫لكنك‬ ‫اجابته‬ ‫فاكر‬ ‫مش‬ ‫انت‬ ‫سؤال‬ ‫في‬ ‫لو‬ .. ‫درجات‬ ‫هتنقص‬ ‫االجابة‬ ‫استرجعتش‬ ‫ما‬ ‫لو‬ ‫انك‬ ‫تفكرش‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫تفتكره‬ ‫هتقدر‬ ‫انك‬ ‫نفسك‬ ‫في‬ ‫واثق‬ ‫تكون‬ . ‫نفسك‬ ‫في‬ ‫ثق‬ ‫و‬ ‫بإيجابية‬ ‫فكر‬ 11-‫بعد‬‫في‬ ‫تشك‬ ‫يخليك‬ ‫ممكن‬ ‫ده‬ ‫ألن‬ .. ‫حد‬ ‫مع‬ ‫اإلجابات‬ ‫في‬ ‫تتناقش‬ ‫إياك‬ ‫اإلمتحان‬ ‫تخلص‬ ‫ما‬ ‫لإلمتحان‬ ‫كويس‬ ‫تذاكر‬ ‫هتعرف‬ ‫مش‬ ‫و‬ ‫هتتضايق‬ ‫غلطان‬ ‫طلعت‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫التأكد‬ ‫في‬ ‫وقت‬ ‫تضيع‬ ‫و‬ ‫إجاباتك‬ . ‫هتعرف‬ ‫مش‬ ‫تنام‬ ‫جاي‬ ‫انت‬ ‫و‬ ‫بردو‬ ‫و‬ ‫بعده‬ ‫اللي‬ 11-‫ما‬ ‫و‬ ‫اإلمتحان‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫الحدود‬ ‫ألبعد‬ ‫هدؤك‬ ‫على‬ ‫تحافو‬ ‫الزم‬‫تسمح‬ ‫وال‬ ‫خالص‬ ‫نفسك‬ ‫توترش‬ . ‫امتحان‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫تخافش‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫تقلقك‬ ‫او‬ ‫توترك‬ ‫انها‬ ‫لحاجة‬ 12-‫اللي‬ ‫في‬ ‫فكر‬ ‫ابدأ‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫دي‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫انتهيت‬ ‫انت‬ ‫كدة‬ ‫يبقى‬ ‫امتحان‬ ‫من‬ ‫تخلص‬ ‫ما‬ ‫بمجرد‬ . ‫مبسوط‬ ‫ناجح‬ ‫شخص‬ ‫صورة‬ ‫لنفسك‬ ‫ارسم‬ ‫و‬ ‫جاي‬
 14. 14. ‫تنام‬ ‫داخل‬ ‫انت‬ ‫و‬ .. ‫بكرة‬ ‫في‬ ‫بتفكر‬ ‫و‬ ‫السرير‬ ‫على‬ ‫ضهرك‬ ‫فارد‬ ‫انت‬ ‫و‬ .. ‫ده‬ ‫النوم‬ ‫وقت‬ ‫األوقات‬ ‫أهم‬ ‫من‬.. ‫إيجابية‬ ‫أفكارك‬ ‫كل‬ ‫خلي‬ ‫ثقتك‬ ‫و‬ ‫النتيجة‬ ‫يوم‬ ‫فرحتك‬ ‫في‬ ‫فكل‬‫و‬ .. ‫دي‬ ‫الحالة‬ ‫على‬ ‫نام‬ ‫و‬ .. ‫الناس‬ ‫قدام‬ ‫لذاتك‬ ‫إثباتك‬ ‫و‬ ‫هتزيد‬ ‫اللي‬ ‫نفسك‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫زعالن‬ ‫نمت‬ ‫انت‬ ‫لو‬ ‫يعني‬ .. ‫عليها‬ ‫يوم‬ ‫تاني‬ ‫بتحصى‬ ‫اللي‬ ‫الحالة‬ ‫نفس‬ ‫بتكون‬ ‫عليها‬ ‫بتنام‬ ‫اللي‬ ‫الحالة‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫تذاكر‬ ‫تيجي‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫الحالة‬ ‫بنفس‬ ‫يومك‬ ‫هتقضي‬ ‫و‬ ‫قلقان‬ ‫و‬ ‫خايف‬ ‫هتصحى‬ ‫خايف‬ ‫و‬ ‫قرفان‬‫مبردو‬ ‫هتا‬‫نفس‬ ‫على‬ ‫تغير‬ ‫تقدر‬ ‫ايدك‬ ‫ترفع‬ ‫بتفكر‬ ‫ما‬ ‫زي‬ .. ‫انت‬ ‫منك‬ ‫نابع‬ ‫ألنه‬ .. ‫صعب‬ ‫مش‬ ‫ده‬ ‫األفكار‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫موضوع‬ ‫و‬ .. ‫الحالة‬ ‫الطريقة‬ ‫بنفس‬ ‫افكارك‬ ‫ليك‬‫رساليت‬ ‫مش‬ ‫بنفسك‬ ‫ثقتك‬ ‫قلة‬ ‫انت‬ ‫بس‬ ‫جدا‬ ‫عالية‬ ‫امكانيات‬ ‫اداك‬ ‫بإنه‬ ‫غيرك‬ ‫عن‬ ‫ميزك‬ ‫ربنا‬ ‫و‬ .. ‫إنسان‬ ‫انت‬ . ‫تستخدمها‬ ‫تقدر‬ ‫بتخليك‬ ‫إنت‬ ‫بس‬ ‫معينة‬ ‫مواقف‬ ‫بسبب‬ ‫اكتسبتها‬ ‫انت‬ ‫سلبية‬ ‫افكار‬ ‫دي‬ ‫كل‬ ... ‫غبي‬ ‫وال‬ ‫ضعيفة‬ ‫مش‬ ‫ذاكرتك‬ ‫إنت‬ . ‫كدة‬ ‫من‬ ‫افضل‬ ‫تقدر‬ .. ‫تفهم‬ ‫تقدر‬ .. ‫تحفو‬ ‫تقدر‬ .. ‫تقدر‬ ‫انت‬‫تقدر‬ .. ‫لهدفك‬ ‫توصل‬ ‫تقدر‬ .. ‫نفسك‬ ‫مع‬ ‫راجل‬ ‫تبقى‬ ‫و‬ ‫تذاكر‬ ‫حا‬ ‫أي‬ ‫تعمل‬‫ج‬‫نفس‬ ‫انت‬ ‫ة‬‫توصل‬ ‫عشان‬ ‫تتعب‬ ‫انك‬ ‫و‬ .. ‫فع‬ ‫كدة‬ ‫عاوز‬ ‫تكون‬ ‫انك‬ .. ‫بشطين‬ ‫بس‬ ‫فيها‬ ‫ك‬ . ‫عاوزه‬ ‫انت‬ ‫للي‬ ‫ضي‬ ‫في‬ ‫سبب‬ ‫انهم‬ ‫يحسوا‬ ‫عاوزين‬ ‫مش‬ ‫بش‬ ‫هما‬ .. ‫ناسيينك‬ ‫وال‬ ‫مطنشينك‬ ‫مش‬ ‫حواليك‬ ‫اللي‬ ‫الناس‬‫اع‬ ‫تشتيتك‬ ‫و‬ ‫وقتك‬ ‫او‬ ‫مكتئب‬ ‫او‬ ‫وروف‬ ‫عندك‬ ‫انك‬ ‫و‬ ‫االمتحان‬ ‫قدام‬ ‫واحد‬ ‫بيبقى‬ ‫كله‬ ‫عشان‬ ‫البلد‬ ‫بوروف‬ ‫دعوة‬ ‫ملكش‬ ‫شئ‬ ‫في‬ ‫االمتحان‬ ‫من‬ ‫هيغير‬ ‫مش‬ ‫متضايق‬ ‫اي‬ ‫عندك‬ ‫انت‬ ‫لو‬ ‫و‬ .. ‫صحابك‬ ‫من‬ ‫حد‬ ‫تسأل‬ ‫انك‬ ‫ابدا‬ ‫مشكلة‬ ‫مفيش‬ ‫المنهج‬ ‫في‬ ‫حاجة‬ ‫أي‬ ‫احتاجت‬ ‫لو‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫دلوقتي‬ ‫جامعة‬ ‫في‬ ‫اللى‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫تتكلم‬ ‫يفضل‬ ‫حاجة‬ ‫أو‬ ‫مشكلة‬‫اكتر‬ ‫هما‬ ‫و‬ ‫دي‬ ‫المرحلة‬ ‫ربوا‬ ‫هتفيدك‬ ‫ناس‬ .. ‫عليك‬ ‫اللي‬ ‫تعمل‬ ‫شئ‬ ‫أهم‬‫نفسك‬ ‫عن‬ ‫راضي‬ ‫هتكون‬ ‫النتيجة‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫عليك‬ ‫اللي‬ ‫عملت‬ ‫فع‬ ‫انت‬ ‫لو‬ ‫بنفسك‬ ‫فخور‬ ‫و‬. ‫تقدر‬ ‫إنت‬ YOU CAN DO IT AHMED ZAKI

×