Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Szkolenie BHP

2,188 views

Published on

Prezentacja przedstawia najistotniejsze informacje na temat szkoleń z zakresu BHP. Więcej informacji na http://www.delphi.edu.pl/szkolenia.html

Published in: Business
  • Be the first to comment

Szkolenie BHP

  1. 1. SZKOLENIE BHP
  2. 2. Celem szkolenia BHP jest zaznajomienie pracowników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującym na ich stanowisku pracy. Szkolenie BHP jest jedynym obowiązkowym szkoleniem jakie pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom.
  3. 3. Szkolenie okresowe przeprowadza się w określonych odstępach czasowych. Jego celem jest uaktualnienie wiedzy pracowników na temat przepisów BHP. Szkolenie wstępne jest organizowane przed dopuszczenie nowego pracownika do pracy i ma za zadnie zaznajomić go z obowiązującymi zasadami BHP.
  4. 4. Raz na 1 rok powinni się szkolić: • pracownicy na stanowiskach robotniczych wykonujący szczególnie niebezpieczną pracę. Raz na 3 lata powinni się szkolić: • pracownicy na stanowiskach robotniczych.
  5. 5. Raz na 5 lat powinni się szkolić: • pracodawca, • pracownicy na stanowiskach kierowniczych, • pracownicy inżynieryjno- techniczni, • pracownicy służby BHP, • pracownicy narażeni na czynniki szkodliwe. Raz na 6 lat powinni się szkolić: • pracownicy administracyjno- biurowi.
  6. 6. http://delphi.edu.pl/ Bezpieczeństwo i higiena pracy to podstawa.

×