Ocene2013 statistika r2_130713

97 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ocene2013 statistika r2_130713

  1. 1. Одељење Бројученика 6.разред(2009) 7.разред(2010) 8.разред(2011) ПросечнаоценауОШ Бројученикакојису носиоцидипломе ВукКараџићуОШ ДипломаВукКараџић уОШ% Завршнииспит српскијезик Завршнииспит математика БодоваизОШурангирању Просечнаоценау 1.разреду Бројученикасапросечном оценом5,00 Просек5,00у% Просечнаоценау 2.разреду Бројученикасапросечном оценом5,00 Просек5,00у% II-1 24 4,86 4,84 4,91 4,87 12 50,0% 18,33 17,17 94,17 4,56 5 20,8% 4,53 4 16,7% II-2 27 5,00 5,00 5,00 5,00 24 88,9% 19,45 18,62 98,04 4,63 5 18,5% 4,72 8 29,6% II-3 35 4,99 4,98 4,99 4,99 19 54,3% 19,18 18,90 97,94 4,71 14 40,0% 4,77 16 45,7% II-4 31 4,91 4,87 4,95 4,91 14 45,2% 18,67 18,30 95,89 4,06 7 22,6% 4,28 8 25,8% II-5 29 4,89 4,87 4,95 4,90 12 41,4% 17,95 17,64 94,41 4,25 15 51,7% 4,43 4 13,8% II-6 29 4,87 4,83 4,96 4,89 10 34,5% 18,78 17,43 94,84 4,09 1 3,4% 4,37 4 13,8% 6 7 8 1 2 2.разред (2013) 175 4,92 4,90 4,96 4,93 91 52,0% 18,74 18,06 95,98 4,38 47 26,9% 4,52 44 25,1% Разлика у односу на ОШ 2011 -0,55 -44 -25,1% -0,41 -47 -26,9% Статистички упоредни преглед успеха ученика садашњег другог разреда (јун 2013. године) у односу на успех постигнут у основним школама (до јуна 2011. године) 2. разред (јун 2013) Просечне оцене (успех) ученика у основним школама (од 2009. до 2011. године) Просечан број бодова на завршном испиту (јун 2011) Одељење 1. разред (јун 2012) 4,92 4,90 4,96 4,38 4,52 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 6.разред (2009) 7.разред (2010) 8.разред (2011) 1.разред (2012) 2.разред (2013) Просечне оцене ученика садашњег другог разреда (јун 2013. године) у пероду од 2009. до 2013. године

×