Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tic klaster prezentacija za beogard

354 views

Published on

Cilj projekta je stvaranje jakog srpskog tekstilnog infrastrukturnog centra koji će kroz zajedničku realizaciju podprojekata realizovati “Koncept infrastrukturne podrške” revitalizaciji srpske tekstilne industrije. Potrebno je podici na visi nivo partnerske odnose osnivača TIC klastera radi infrastrukturne podrške.

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tic klaster prezentacija za beogard

 1. 1. T I C K L A S T E R Fond za infrastrukturnu podrškuFond za infrastrukturnu podršku inovacionoj delatnosti, tekstilnom školstvu iinovacionoj delatnosti, tekstilnom školstvu i tekstilnoj industriji Srbijetekstilnoj industriji Srbije
 2. 2. AUTORAUTOR PROJEKTAPROJEKTA dipl.ecc. Zoran Dinčićdipl.ecc. Zoran Dinčić Saradnici volonteri: Nenad Milićević, student IV godine – Industrijski menadžment Marijana Janjić, student III godine – Privredna akademija Tehnički saradnici: Novica Vučić Marko Dinčić
 3. 3. CILJCILJ PROJEKTAPROJEKTA
 4. 4. OSNOVNIOSNOVNI CILJEVICILJEVI ORGANIZOVANJORGANIZOVANJ AA 1.1. Jačanje tržišnih aktivnostiJačanje tržišnih aktivnosti 2.2. Zajednička primenjenaZajednička primenjena istraživanja i razvojistraživanja i razvoj 3.3. Podsticanje razvoja inovativnostiPodsticanje razvoja inovativnosti 4.4. Obrazovanje i stručnoObrazovanje i stručno usavršavanje u skladu sausavršavanje u skladu sa potrebamapotrebama 5.5. Lobiranje – interesno zastupanjeLobiranje – interesno zastupanje i stvaranje Baze za ljudskei stvaranje Baze za ljudske resurseresurse
 5. 5. SVRHASVRHA PROJEKTAPROJEKTA
 6. 6. ANALIZAANALIZA ZAINTERESOVANIHZAINTERESOVANIH STRANASTRANA PREMA ULOZIPREMA ULOZI 1.1. Autor i saradnici na pisanju Projekta – Projekt TimAutor i saradnici na pisanju Projekta – Projekt Tim 2.2. Potencijalni osnivači jezgra TIC KLASTERAPotencijalni osnivači jezgra TIC KLASTERA (privredna društva, institucije i dr.)(privredna društva, institucije i dr.) FINASIRAJU GAFINASIRAJU GA 1.1. Nadležna ministarstvaNadležna ministarstva 2.2. Nacionalna služba zapošljavanjaNacionalna služba zapošljavanja 3.3. DonatoriDonatori 4.4. OsnivačiOsnivači IMAJU KORIST OD TIC KLASTERAIMAJU KORIST OD TIC KLASTERA 1.1. Svi osnivačiSvi osnivači 2.2. Svi korisnici uslugaSvi korisnici usluga 3.3. Strani investitoriStrani investitori 4.4. Sistem tekstilnog školstvaSistem tekstilnog školstva 5.5. Lokalna samoupravaLokalna samouprava 6.6. Nadležna ministarstvaNadležna ministarstva 7.7. Nacionalna služba zapošljavanjaNacionalna služba zapošljavanja POTENCIJALNI PROTIVNICI PROJEKTAPOTENCIJALNI PROTIVNICI PROJEKTA 1.1. Pojedinci u odnosu na autorski tim i menadžmentPojedinci u odnosu na autorski tim i menadžment KLASTERAKLASTERA 2.2. Konkurencija u odnosu na preduzeća-osnivačeKonkurencija u odnosu na preduzeća-osnivače klasteraklastera 3.3. Subjekti koji nisu uključeni u ProjekatSubjekti koji nisu uključeni u Projekat
 7. 7. Potencijalno jezgroPotencijalno jezgro TIC klasteraTIC klastera PREMA ULOZIPREMA ULOZI • Autor i saradnici na pisanju Projekta – Projekt TimAutor i saradnici na pisanju Projekta – Projekt Tim • Potencijalni osnivači jezgra TIC KLASTERAPotencijalni osnivači jezgra TIC KLASTERA • ,,Prvi srpski tekstilni informacioni centar“ TIC,,Prvi srpski tekstilni informacioni centar“ TIC DOO LeskovacDOO Leskovac • ,,KLOTING“ Konfekcija Leskovac – Kostas,,KLOTING“ Konfekcija Leskovac – Kostas GeorgijuGeorgiju • ,,PANON“ Beograd – pogon Leskovac, fabrika,,PANON“ Beograd – pogon Leskovac, fabrika dečjih čarapa – Gojko Vukašinovićdečjih čarapa – Gojko Vukašinović • „„BALEKSTRA“ modna kuća Aleksinac-LjubinkaBALEKSTRA“ modna kuća Aleksinac-Ljubinka StanojkovaStanojkova • „„ST. GEORGE“ Beograd – preduzeće zaST. GEORGE“ Beograd – preduzeće za proizvodnju modnih odevnih predmetaproizvodnju modnih odevnih predmeta • „„ŠUMADIJA SAJAM – KRAGUJEVAC“ – SajamŠUMADIJA SAJAM – KRAGUJEVAC“ – Sajam tekstilatekstila • „„BIM TEX Leskovac – fabrika predivaBIM TEX Leskovac – fabrika prediva • „„GLOBUS TEX“ LeskovacGLOBUS TEX“ Leskovac • „„Tehnološki fakultet“ LeskovacTehnološki fakultet“ Leskovac • „„Vunarski institut VUNIL“ Leskovac – KontrolaVunarski institut VUNIL“ Leskovac – Kontrola kvaliteta tekstilnih proizvodakvaliteta tekstilnih proizvoda • „„ARTA“ PreševoARTA“ Preševo • „„EXTEX“ Brus – trgovina na veliko uvoz tkaninaEXTEX“ Brus – trgovina na veliko uvoz tkanina • „„Sistem 5M“ D.O.O. Leskovac – Stamparija dizajnSistem 5M“ D.O.O. Leskovac – Stamparija dizajn • Regionalna privredna komora LeskovacRegionalna privredna komora Leskovac
 8. 8. OČEKIVANIOČEKIVANI REZULTATIREZULTATI  Bolji rezultati u poslovanju osnivača TICBolji rezultati u poslovanju osnivača TIC KLASTERAKLASTERA  Jačanje pozicije i ostalihJačanje pozicije i ostalih zainteresovanih strana – korisnikazainteresovanih strana – korisnika usluga TIC KLASTERAusluga TIC KLASTERA  Nova radna mesta:Nova radna mesta: Kroz realizaciju projekata – budžetomKroz realizaciju projekata – budžetom istih 22 nova radna mesta;istih 22 nova radna mesta; Indirektno, realizacijom ovog ProjektaIndirektno, realizacijom ovog Projekta zaposliće se preko 50 visokostručnihzaposliće se preko 50 visokostručnih saradnika;saradnika;  Stvaranje jakog menadžmenta TICStvaranje jakog menadžmenta TIC KLASTERA i menadžmentaKLASTERA i menadžmenta podprojekatapodprojekata  Realizacija podprojekata:Realizacija podprojekata: - modni proizvodni TRENING CENTAR- modni proizvodni TRENING CENTAR - ABTIC CENTAR “Asocijacija- ABTIC CENTAR “Asocijacija Balkanskih tekstilnih informacionihBalkanskih tekstilnih informacionih centara”centara” - CENTAR ZA KONTROLU KVALITETA- CENTAR ZA KONTROLU KVALITETA - Centar za merketing, video produkciju- Centar za merketing, video produkciju i tekstilno izdavaštvoi tekstilno izdavaštvo
 9. 9. PODPROJEKTPODPROJEKT II
 10. 10. POZIV SVIMAPOZIV SVIMA Svest da smo danas posle 130 godina postojanja, na samom početku, mora da bude prisutna i kod stvaranja buduće strategije razvoja tekstilnog sektora. Treba prvo pobediti defetizam i stvoriti jednu pozitivniju klimu da je srpski tekstil itekako živ, a da je na državi Srbiji da se odluči koju će i koliku ulogu imati u njegovom razvoju. Jedan od razloga zašto se sadašnja strategija privrednog razvoja Srbije u delu tekstila ne sprovodi u život ne leži u činjenici da ta strategija nije dobra i da nije zasnovana na realnim osnovama, već zato što pored ostalog, u startu nije imala postavljenu i razradjenu infrastrukturnu podršku. I zato i nudimo TIC-ov model infrastrukturne podrške kao inovacioni koncept a kao najjaču kariku u tom konceptu TIC-ov tekstilni klaster za infrastrukturnu podršku inovacionoj delatnosti, tekstilnom školstvu i srpskoj tekstilnoj industriji. HVALA NA PA NJI!Ž www.ticserbia.com E-mail: tic@sbb.co.yu Tel: 381 16 24 38 49 Trg revolucije 45 Leskovac

×