МЕР A ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ИНОВАТИВНИХ КЛАСТЕРА РЕПУБЛИКА  СРБИЈА Министарство  економије  и  регионалног  развоја
Шта  су  кластери  и  кластерске  иницијативе <ul><li>КЛАСТЕР  </li></ul><ul><li>Група  географско  концентрисаних...
Развој политике кластера у Републици Србији  <ul><li>Национална  стратегија  привредног  развоја  Србије 2006  -20...
Циљев   Наши  циљеви  <ul><li>1 ) јачање m капацитета предузећа за технолошки развој и иновације кроз активан партнер...
Програм  за  развој кластера у Републици Србији – досадашња  искуства 2005/2006 Пилот пројекат за развој кластера, п...
НАЗИВ  ОБЛАСТ  НАЗИВ  ОБЛАСТ  AcSerbia Београд, 2005 ауто- компоненте Кластер медицинског туризма Ваљево, 2008 ту...
M ер a подршке развоју иновативних кластера u 2011 <ul><li>Право на коришћење имају иновативни кластери који: </li></ul...
M ер a подршке развоју иновативних кластера u 2011 <ul><ul><li>Средства  су  намењена  за  пројекте : </li></ul></u...
 M ер a подршке  развоју  иновативних кластера u 2011  Пројектне активности који су предмет финансирања <ul><li>За ...
 M ер a подршке  развоју  иновативних кластера u 2011  Пројектне активности који су предмет финансирања <ul><li>За ...
 M ер a подршке  развоју  иновативних кластера u 2011  Пројектне активности који су предмет финансирања <ul><li>За ...
  M ер a подршке  развоју  иновативних кластера u 2011  Пројектне активности који су предмет финансирања <ul><li>...
  M ер a подршке  развоју  иновативних кластера u 2011  Пројектне активности који су предмет финансирања <ul><li>...
  M ер a подршке  развоју  иновативних кластера u 2011  Пројектне активности који су предмет финансирања <ul><li>...
Klasteri . merr.gov.rs
На интернет презентацијама :  www.merr.gov.rs www.narr.gov.rs k klasteri.merr.gov.rs У Националној агенцији за регионалн...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

MERR klasteri, prezentacija za SECEP, 19.4.2011

905 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
905
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MERR klasteri, prezentacija za SECEP, 19.4.2011

 1. 1. МЕР A ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ИНОВАТИВНИХ КЛАСТЕРА РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министарство економије и регионалног развоја
 2. 2. Шта су кластери и кластерске иницијативе <ul><li>КЛАСТЕР </li></ul><ul><li>Група географско концентрисаних индустрија и предузећа које се међусобно такмиче и сарађују у сплету хоризонталних и вертикалних односа , који се ослањају на темеље специјализоване економске инфраструктуре </li></ul><ul><li>КЛАСТЕР ИНИЦИЈАТИВЕ </li></ul><ul><li>Координиран приступ повећавања конкурентности и расту кластера у регији . Кластер иницијативе веже заједничка визија и активности јавног и приватног сектора </li></ul>
 3. 3. Развој политике кластера у Републици Србији <ul><li>Национална стратегија привредног развоја Србије 2006 -2012. године </li></ul><ul><li>Стратегија привлачења СДИ </li></ul><ul><li>Стратегија регионалног развоја Репубике Србије 2007-2012. године </li></ul><ul><li>Стратегија за развој конкурентних и иновативних МСП 2008 – 2013 . године </li></ul><ul><li>Стратегија научног и технолошког развоја Србије 2010- </li></ul><ul><li>2015. године </li></ul><ul><li>Годишњи Програми за подстицај развоја кластера у периоду 2007-20 10 </li></ul><ul><li>Национални савет за конкурентност </li></ul>
 4. 4. Циљев Наши циљеви <ul><li>1 ) јачање m капацитета предузећа за технолошки развој и иновације кроз активан партнерски однос између предузећа и научно-истраживачких организација и њиховим укључивањем у пројекте са комерцијалним циљевима; </li></ul><ul><li>2) успостављање m стратешког партнерства са циљем пораста специјализације, развоја материјалних и људских ресурса и инфраструктуре значајних за пораст продуктивности; </li></ul><ul><li>3) повећање m вредности и обима промета предузећа и предузетника на домаћем и међународном тржишту; </li></ul><ul><li>4) успостављање m сарадње са кластерима у региону и припрем om за израду заједничких пројеката. </li></ul>П овећање продуктивности и конкурентности домаћих предузећа и предузетника
 5. 5. Програм за развој кластера у Републици Србији – досадашња искуства 2005/2006 Пилот пројекат за развој кластера, подржано оснивање 4 кластер иницијативе 2007 Програм за развој кластера у 2007, подржано 16 кластер a 200 8 Програм за развој кластера у 2008, подржано 14 кластера 200 9 Програм за развој кластера у 200 9 , подржано 1 3 кластера 2010 Програм за развој иновативних кластера у 20 10, подржано 8 кластера Укупна ф инансијска подршка развоју кластера 1. 5 50 . 000 ЕУР у периоду 2007-2010
 6. 6. НАЗИВ ОБЛАСТ НАЗИВ ОБЛАСТ AcSerbia Београд, 2005 ауто- компоненте Кластер медицинског туризма Ваљево, 2008 туризам ИКТ мре жа Београд, 2009 ИКТ Нетwоод, Крагујевац, 2007 производња намештаја Бипом Београд, 2005. пољопривредне машине Туристички кластер Срем Рума, 2009. туризам Агенција за дрво Београд, 2005. прерада дрвета Дунђер, Ниш, 2008 грађевински Краљевски одмор Краљево, 2008. туризам Кластер обућара Књажевац, 2008. обућараска Шумадијски цвет Крагујевац, 2007. производња цвећа Полукс, Кикинди, 2010 прерада пољопривредних производа Галенит, Београд, 2007 рециклажа МЕМОС, Инђија, 2007 металска индустрија ФАКТС Ариље, 2010. конфекција АССТЕX, Нови Пазар, 2009 конфекција Феникс, Београд, 2009 авио-индустрија АЛКО, Лесковац, 2007 производња пића Српска филмска индустрија Београд, 2009. филмска индустрија ПЕКОС, Нови Сад, 2008 пекарска Јато, Суботица, 2004 пласти чна амбалажа Шумадија текстил'', Крагујевац, 2010 конфекција АГРО ИНДУСТРИЈА, Суботици, 2010 прерада пољопривредних производа Микрорегије Суботица, Палић , 2009. туризам Истар 21 , Нови Сад, 2007 туризам Војвођански ИКТ кластер'' , Нов и Сад, 2010 ИКТ
 7. 7. M ер a подршке развоју иновативних кластера u 2011 <ul><li>Право на коришћење имају иновативни кластери који: </li></ul><ul><li>су уписани у Регис т ар удружења Агенције за привредне регистре ; </li></ul><ul><li>имају најмање 12 активних чланова (најмање девет привредних друштава, предузетника и најмање три институције за подршку - носиоце иновационе делатности према Закону о иновационој делатности, образовне или друге институције); </li></ul><ul><li>имају за чланове минимум 60% малих и средњих предузећа и предузетника и бар једну научно-истраживачку организацију. </li></ul>
 8. 8. M ер a подршке развоју иновативних кластера u 2011 <ul><ul><li>Средства су намењена за пројекте : </li></ul></ul><ul><li>новоосновани х и иновативни х кластера у почетној фази рада , који су регистровани после 1. јуна 2008. године ; </li></ul><ul><li>иновативни х кластера у развојној фази рада , који су регистровани пре 1. јуна 2008. године. </li></ul>
 9. 9. M ер a подршке развоју иновативних кластера u 2011 Пројектне активности који су предмет финансирања <ul><li>За новоосноване иновативне кластере – у почетној фази рада: </li></ul><ul><li>1) оперативни трошкови канцеларије кластера за активности повезивањ а чланица: </li></ul><ul><li>- интерно повезивање чланица ( развој заједничке визије и циљева - стратешких и оперативних , успостављање унутрашње структуре, анализа потреба за обукама, размена информација, заједничко истраживање тржишта, координирана набавка ) </li></ul><ul><li>- екстерно повезивање ( маркетинг кластера и региона, помоћ при инвестирању, информације о тржишту, тражење партнера, подршка повезива њ у у ланцу добављача, међународне мреже ) </li></ul><ul><li>привлачење нових чланова; </li></ul>
 10. 10. M ер a подршке развоју иновативних кластера u 2011 Пројектне активности који су предмет финансирања <ul><li>За новоосноване иновативне кластере – у почетној фази рада: </li></ul><ul><li>2) трошкови организације: </li></ul><ul><li>- програма усавршавања, специјализован их обук а, радионица за упознавање са техничким прописима који се примењују на тржишту ЕУ, релевантним за област пословања кластера. </li></ul><ul><li>- семинара и конференција којима се подстиче размена знања , повезивање чланова кластера и промоција кластера ; </li></ul>
 11. 11. M ер a подршке развоју иновативних кластера u 2011 Пројектне активности који су предмет финансирања <ul><li>За иновативне кластере у развојној фази рада : </li></ul><ul><li>трошкови развој а заједничких услуга кластера ( заједничко истраживање тржишта, заједничк и наступ на тржишт у, координирана набавка , помоћ при инвестирању, информације о тржишту, тражење партнера, подршка повезива њ у у ланцу добављача, међународне мреже , приступ финансијама) </li></ul><ul><li>трошкови израд е студија изводљивости и другу пројектно техни ч ку документацију за заједничке инфраструктурне пројекте </li></ul><ul><li>трошкови израде и/или реализације заједничких иновативних пројеката који се односе на развој нових или знатног побољшаних производа, процеса или услуга уз учешће најмање 3 чланице кластера </li></ul>
 12. 12. M ер a подршке развоју иновативних кластера u 2011 Пројектне активности који су предмет финансирања <ul><li>За иновативне кластере у развојној фази рада: </li></ul><ul><li>4. трошкови израде и испитивањ а прототипа и новог дизајна производа и амбалаже, увођење и тестирање новог процеса производње; </li></ul><ul><li>5. трошкови заштите интелектуалне својине, откуп а права на патент и патентну документацију; </li></ul><ul><li>6. трошкови организациј е програма усавршавања, специјализован их обук а, радионица за упознавање са техничким прописима који се примењују на тржишту ЕУ </li></ul><ul><li>7. трошкови организациј е конференција којима се подстиче размена знања, повезивање чланова кластера и промоција кластера . </li></ul>
 13. 13. M ер a подршке развоју иновативних кластера u 2011 Пројектне активности који су предмет финансирања <ul><li>Документа која служе као доказ извршених активности : </li></ul><ul><li>Фактуре, уговори и друга релевантна документа; </li></ul><ul><li>Изводи рачуна са којег су плаћени трошкови одобрене пројектне активности – са означеном исплатом; </li></ul><ul><li>Доказ да је завршен пројекат за који се подноси Захтев за доделу средстава - приложен извештај о пројектним активностима и оствареним резултатима. </li></ul>
 14. 14. M ер a подршке развоју иновативних кластера u 2011 Пројектне активности који су предмет финансирања <ul><li>Финансијски оквир : </li></ul><ul><li>Суфинансирање до 50% оправданих трошкова пројектних активности, без пореза на додату вредност </li></ul><ul><li>За ново-основане иновативне кластере – у почетној фази рада : минимални износ 200.000, максимални 2.000.000 динара </li></ul><ul><li>За постојеће иновативне кластере – у развојној фази рада: минимални износ 1.000.000, максимални 10.000.000 динара </li></ul>
 15. 15. Klasteri . merr.gov.rs
 16. 16. На интернет презентацијама : www.merr.gov.rs www.narr.gov.rs k klasteri.merr.gov.rs У Националној агенцији за регионални развој на телефон: на телефон : У Националној агенцији за регионални развој на телефон: /

×