Merr rklasteri, 19.4.2011.

707 views

Published on

Published in: Business, Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
707
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
89
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Merr rklasteri, 19.4.2011.

 1. 1. МЕРA ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ИНОВАТИВНИХ КЛАСТЕРА РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министарство економије и регионалног развоја
 2. 2. Шта су кластери и кластерске иницијативе • КЛАСТЕР • Група географско концентрисаних индустрија и предузећа које се међусобно такмиче и сарађују у сплету хоризонталних и вертикалних односа, који се ослањају на темеље специјализоване економске инфраструктуре • КЛАСТЕР ИНИЦИЈАТИВЕ • Координиран приступ повећавања конкурентности и расту кластера у регији. Кластер иницијативе веже заједничка визија и активности јавног и приватног сектора
 3. 3. Развој политике кластера у Републици Србији • Национална стратегија привредног развоја Србије 2006 -2012. године • Стратегија привлачења СДИ • Стратегија регионалног развоја Репубике Србије 2007-2012. године • Стратегија за развој конкурентних и иновативних МСП 2008 – 2013. године • Стратегија научног и технолошког развоја Србије 2010- 2015. године • Годишњи Програми за подстицај развоја кластера у периоду 2007-2010 Национални савет за конкурентност
 4. 4. Циљев Наши циљеви 1) јачањеm капацитета предузећа за технолошки развој и иновације кроз активан партнерски однос између предузећа и научно-истраживачких организација и њиховим укључивањем у пројекте са комерцијалним циљевима; 2) успостављањеm стратешког партнерства са циљем пораста специјализације, развоја материјалних и људских ресурса и инфраструктуре значајних за пораст продуктивности; 3) повећањеm вредности и обима промета предузећа и предузетника на домаћем и међународном тржишту; 4) успостављањеm сарадње са кластерима у региону и припремom за израду заједничких пројеката. Повећање продуктивности и конкурентности домаћих предузећа и предузетника
 5. 5. Програм за развој кластера у Републици Србији – досадашња искуства 2005/2006 Пилот пројекат за развој кластера, подржано оснивање 4 кластер иницијативе 2007 Програм за развој кластера у 2007, подржано 16 кластерa 2008 Програм за развој кластера у 2008, подржано 14 кластера 2009 Програм за развој кластера у 2009, подржано 13 кластера 2010 Програм за развој иновативних кластера у 2010, подржано 8 кластера Укупна финансијска подршка развоју кластера 1.550.000 ЕУР у периоду 2007-2010
 6. 6. НАЗИВ ОБЛАСТ НАЗИВ ОБЛАСТ AcSerbia Београд, 2005 ауто- компоненте Кластер медицинског туризма Ваљево, 2008 туризам ИКТ мрежа Београд, 2009 ИКТ Нетwоод, Крагујевац, 2007 производња намештаја Бипом Београд, 2005. пољопривредне машине Туристички кластер Срем Рума, 2009. туризам Агенција за дрво Београд, 2005. прерада дрвета Дунђер, Ниш, 2008 грађевински Краљевски одмор Краљево, 2008. туризам Кластер обућара Књажевац, 2008. обућараска Шумадијски цвет Крагујевац, 2007. производња цвећа Полукс, Кикинди, 2010 прерада пољопривредних производа Галенит, Београд, 2007 рециклажа МЕМОС, Инђија, 2007 металска индустрија ФАКТС Ариље, 2010. конфекција АССТЕX, Нови Пазар, 2009 конфекција Феникс, Београд, 2009 авио-индустрија АЛКО, Лесковац, 2007 производња пића Српска филмска индустрија Београд, 2009. филмска индустрија ПЕКОС, Нови Сад, 2008 пекарска Јато, Суботица, 2004 пластична амбалажа Шумадија текстил'', Крагујевац, 2010 конфекција АГРО ИНДУСТРИЈА, Суботици, 2010 прерада пољопривредни х производа Микрорегије Суботица, Палић, 2009. туризам Истар 21 , Нови Сад, 2007 туризам Војвођански ИКТ кластер'', Нови Сад, 2010 ИКТ
 7. 7. Mерa подршке развоју иновативних кластера u 2011 Право на коришћење имају иновативни кластери који: • су уписани у Регистар удружења Агенције за привредне регистре; • имају најмање 12 активних чланова (најмање девет привредних друштава, предузетника и најмање три институције за подршку - носиоце иновационе делатности према Закону о иновационој делатности, образовне или друге институције); • имају за чланове минимум 60% малих и средњих предузећа и предузетника и бар једну научно- истраживачку организацију.
 8. 8. Mерa подршке развоју иновативних кластера u 2011 Средства су намењена за пројекте: • новооснованих и иновативних кластера у почетној фази рада, који су регистровани после 1. јуна 2008. године; • иновативних кластера у развојној фази рада, који су регистровани пре 1. јуна 2008. године.
 9. 9. Mерa подршке развоју иновативних кластера u 2011 Пројектне активности који су предмет финансирања За новоосноване иновативне кластере – у почетној фази рада: 1) оперативни трошкови канцеларије кластера за активности повезивања чланица: - интерно повезивање чланица (развој заједничке визије и циљева - стратешких и оперативних, успостављање унутрашње структуре, анализа потреба за обукама, размена информација, заједничко истраживање тржишта, координирана набавка) - екстерно повезивање (маркетинг кластера и региона, помоћ при инвестирању, информације о тржишту, тражење партнера, подршка повезивању у ланцу добављача, међународне мреже) - привлачење нових чланова;
 10. 10. Mерa подршке развоју иновативних кластера u 2011 Пројектне активности који су предмет финансирања За новоосноване иновативне кластере – у почетној фази рада: 2) трошкови организације: - програма усавршавања, специјализованих обука, радионица за упознавање са техничким прописима који се примењују на тржишту ЕУ, релевантним за област пословања кластера. - семинара и конференција којима се подстиче размена знања, повезивање чланова кластера и промоција кластера;
 11. 11. Mерa подршке развоју иновативних кластера u 2011 Пројектне активности који су предмет финансирања За иновативне кластере у развојној фази рада: 1. трошкови развоја заједничких услуга кластера (заједничко истраживање тржишта, заједнички наступ на тржишту, координирана набавка, помоћ при инвестирању, информације о тржишту, тражење партнера, подршка повезивању у ланцу добављача, међународне мреже, приступ финансијама) 2. трошкови израде студија изводљивости и другу пројектно техничку документацију за заједничке инфраструктурне пројекте 3. трошкови израде и/или реализације заједничких иновативних пројеката који се односе на развој нових или знатног побољшаних производа, процеса или услуга уз учешће најмање 3 чланице кластера
 12. 12. Mерa подршке развоју иновативних кластера u 2011 Пројектне активности који су предмет финансирања За иновативне кластере у развојној фази рада: 4. трошкови израде и испитивања прототипа и новог дизајна производа и амбалаже, увођење и тестирање новог процеса производње; 5. трошкови заштите интелектуалне својине, откупа права на патент и патентну документацију; 6. трошкови организације програма усавршавања, специјализованих обука, радионица за упознавање са техничким прописима који се примењују на тржишту ЕУ 7. трошкови организације конференција којима се подстиче размена знања, повезивање чланова кластера и промоција кластера.
 13. 13. Mерa подршке развоју иновативних кластера u 2011 Пројектне активности који су предмет финансирања Документа која служе као доказ извршених активности: • Фактуре, уговори и друга релевантна документа; • Изводи рачуна са којег су плаћени трошкови одобрене пројектне активности – са означеном исплатом; • Доказ да је завршен пројекат за који се подноси Захтев за доделу средстава - приложен извештај о пројектним активностима и оствареним резултатима.
 14. 14. Mерa подршке развоју иновативних кластера u 2011 Пројектне активности који су предмет финансирања Финансијски оквир: Суфинансирање до 50% оправданих трошкова пројектних активности, без пореза на додату вредност За ново-основане иновативне кластере – у почетној фази рада: минимални износ 200.000, максимални 2.000.000 динара За постојеће иновативне кластере – у развојној фази рада: минимални износ 1.000.000, максимални 10.000.000 динара
 15. 15. 15 Klasteri.merr.gov.rsKlasteri.merr.gov.rs
 16. 16. На интернет презентацијама: www.merr.gov.rs www.narr.gov.rs k klasteri.merr.gov.rs У Националној агенцији за регионални развој на телефон: на телефон : У Националној агенцији за регионални развој на телефон:

×