Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sesija 2 organizovana inovacija unapređivanje konkurentnosti u organizacijama

667 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sesija 2 organizovana inovacija unapređivanje konkurentnosti u organizacijama

 1. 1. Republika Srbija MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJAUnapređivanje inovacije p j j Beograd 24 februar 2011 24. 2011. Finansira Evropska unija
 2. 2. Republika Srbija MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Sesija 2: Organizovanainovacija - unapređivanje konkurentnosti u k k t ti organizacijama Finansira Evropska unija
 3. 3. Pregled upravljanja inovacijom g p j j j• Kako se može upravljati inovacijom?• U čemu se razlikuju inovativne i neinovativne k i ti kompanije?ij ?• Da li vas klasterizacija čini konkurentnijim? j j• Primer inovativnog klastera Finansira Evropska unija
 4. 4. Može li se upravljati inovacijom? p j j Finansira Evropska unija
 5. 5. To bi trebalo da je integrisan p j g proces Finansira Evropska unija
 6. 6. Šta čini inovatore velikim? Najvažnije pitanje u inovacijama je kultura neke kompanije. Inovativna kompanija:• Kultura kompanije vrednuje i potstiče generisanje ideja• Pomno prati potrebe tržišta• Osmišlja proizvode, procese i usluge na osnovu potreba kupaca p• Upravlja novim idejama i inovacijom pomoću struktuiranog p g pristupa identifikaciji, analizi i p j implementaciji novih ideja• Toleriše neuspeh i nagrađuje uspeh Finansira Evropska unija
 7. 7. Šta čini inovatore velikim?• I Ima procese osmišljene t k d zadovoljavaju potrebe išlj tako da d lj j t b klijenata• Finansije za inovacije su dostupne raznim izvorima• Zaposlenima obezbeđuje odgovarajuće znanje i stručno usavršavanje u inovaciji• Povezuje se sa drugim kompanijama i organizacijama podrške da bi naučila iz tuđih iskustava i prepoznala nove mogućnosti Finansira Evropska unija
 8. 8. Studije EU ukazuju na uticaj klastera na prosperitet I inovacije inovacije...Prosperitet: Inovacije: Finansira Evropska unija
 9. 9. Kako klasteri omogućuju inovacije g j j• Česte interakcije na dnevnom nivou i lično povezivanje pomažu stvaranju poverenja I lakšeg razmena ideja među ljudima• Klasteri postaju deo društvene zajednice koja može biti uključena u generisanje ideja• Razmena ideja vodi ka pronalascima• Prećutno znanje, koje se ne može naći u uputstvima I udžbenicima, vodi ka unapređenju• Unapređenje lanca vrednosti je lakše ako su kompanije geografski bliže• Geografska blizina je pogodna za prilagođavanje resursa inovacijama, npr. zajednički eksperti, t h l ij I oprema itd j d ički k ti tehnologija itd.• Specijalizovana znanja I informacije se prenose preko lokalnih univerziteta i škola. Studentske prakse u kompanijama.• Infrastruktura koja podržava inovaciju: inkubatori, kancelarije za transfer tehnologije, “business angel networks” Finansira Evropska unija
 10. 10. Primer: bugarski klaster Mechatronics• Osnovan 2006• Hi tech kompanije specijalizovane za inženjering; p proizvodnja mehaničkih I elektronskih p j proizvoda; ; proizvodnja I razvoj softvera• 15 kompanija Bugarska akademija nauka (Institut kompanija, za mehaniku i Mechatronics laboratorije), odeljenje za inženjering Univerziteta u Sofiji GIS Sofiji, centar za transfer tehnlogije, Bugarsko industrijsko udruženje, udruženje I drugi Finansira Evropska unija
 11. 11. Projekat... j• Mnogi članovi klastera koriste usluge precizne mašinerije za plinsko, plinsko plazma I lasersko sečenje metalnih ploča za komplikovane oblike• Zajednički projekat za razvoj mašina I usluga za članove j p j j g klastera• Tim iz više kompanija koji je podržalo osoblje Bugarske akademije nauka j proučavao rešenja k j nudi tržište, I na k d ij k je č š j koja di žiš osnovu toga razvio sopstveno rešenje• Rešenje do koga su došli uključuje neke nove karakteristike (inkrementalno unapređenje postojećih proizvoda) i ima konkurentnu cenu• Pregovori sa firmama iz Velike Britanije oko komercijalizacije• Inovacije u uslugama I proizvodima Finansira Evropska unija
 12. 12. Inovativni projekat... p jPrihvatanje razvojnog p j j g procesa od Integrisana mašina za sečenje nastrane stručne komisije klastera visokim temperaturama"Mechatronics and Automatization" Finansira Evropska unija
 13. 13. Inovacije u servisima srpskog ICT klastera...EMC laboratorija zatestiranje: Klaster ICT Network Anehoična komora • Embedded kompanije se p j moraju podvrgavati EMC testiranju • Do sada je testiranje izvođeno u zemljama EU (Slovenija) • Uskoro će ova usluga biti pružana u Beogradu • Projekat podržavaju eksperti SECEP a SECEP-a Finansira Evropska unija
 14. 14. Pitanja I komentari j• Andrzej Schafernaker• Vođa tima• "Projekat za razvoj konkurentnosti I promocija izvoza” finansiran od strane EU•• Dositejeva 26• 11000 BBeogradd• Republika Srbija• Tel: +381 11 2626 966, 2622 620• Fax: + 381 11 2626 478• Mob: +381 62 8639428• E-mail: schafernaker@secep.rs @ p• www.secep.rs Finansira Evropska unija

×