Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cerca d’informació a Internet: implicacions jurídiques

865 views

Published on

Published in: Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Cerca d’informació a Internet: implicacions jurídiques

 1. 1. Cerca d’informació a Internet: implicacions jurídiques Julià Minguillón Universitat Oberta de Catalunya Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 2. 2. Taula de continguts <ul><li>Què és això de la World Wide Web ? </li></ul><ul><li>El concepte d’enllaç </li></ul><ul><li>Estadístiques de la web </li></ul><ul><li>Cercant i endreçant informació </li></ul><ul><li>Motors de cerca </li></ul><ul><li>Problemes </li></ul><ul><li>Responsabilitats </li></ul><ul><li>Debat: implicacions jurídiques </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 3. 3. La World Wide Web <ul><li>1989-1990 </li></ul><ul><li>(Sir) Tim Berners-Lee proposa un mecanisme per compartir documents entre ordinadors enllaçant-se uns amb els altres </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 4. 4. La World Wide Web <ul><li>1990-1993 </li></ul><ul><li>Desenvolupament dels protocols necessaris per a compartir documents: </li></ul><ul><ul><ul><li>HyperText Transfer Protocol (HTTP) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HyperText Markup Language (HTML) </li></ul></ul></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 5. 5. La World Wide Web <ul><li>1993-1994 </li></ul><ul><li>Apareixen els primers web sites (llocs), pàgines web i navegadors: </li></ul><ul><ul><ul><li>What’s new </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>NCSA Mosaic </li></ul></ul></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 6. 6. El concepte d’enllaç <ul><li>Cada document HTML (o recurs) en un servidor té un identificador: </li></ul><ul><ul><li>http://<servidor>/<cami>/<document> </li></ul></ul><ul><li>El llenguatge HTML permet enllaçar documents creant un graf dirigit ( A -> B ) </li></ul><ul><li>El client (navegador) permet “navegar” d’un document a l’altre </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 7. 7. Estadístiques <ul><li>1993 </li></ul><ul><li>Uns pocs centenars de llocs </li></ul><ul><li>1994 </li></ul><ul><li>10000 llocs </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 8. 8. Estadístiques <ul><li>Avui </li></ul><ul><li>> 200000000 llocs web </li></ul><ul><li>> 20000000000 pàgines web </li></ul><ul><li>> 1800000000 usuaris (26.6%) </li></ul><ul><ul><ul><li>400% creixement (2000-2009) </li></ul></ul></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 9. 9. Accés a la informació <ul><li>Estratègies </li></ul><ul><ul><li>Browsing </li></ul></ul><ul><ul><li>Searching </li></ul></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 10. 10. Browsing <ul><li>La web no té una pàgina inicial </li></ul><ul><li>Organització jeràrquica: </li></ul><ul><ul><li>Per tema </li></ul></ul><ul><ul><li>Per idioma / àrea geogràfica </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.dmoz.org/ </li></ul></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 11. 11. Searching <ul><li>Motors de cerca </li></ul><ul><li>Tres fases: </li></ul><ul><ul><li>Web crawler </li></ul></ul><ul><ul><li>Creació de l’índex </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestor de consultes </li></ul></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 12. 12. Web crawlers <ul><li>Sistemes automàtics que visiten sistemàtica i repetidament un lloc, obtenint l’estructura i el contingut del mateix -> web surfers </li></ul><ul><li>Tot site té una pàgina inicial </li></ul><ul><li>Si està enllaçat , s’hi pot accedir ! </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 13. 13. Limitacions <ul><li>Accés protegit per paraula clau </li></ul><ul><li>Ús de CAPTCHAs </li></ul><ul><li>Tipus de recurs / document </li></ul><ul><li>Cerca en profunditat / amplada </li></ul><ul><li>Temps entre visites consecutives </li></ul><ul><li>Protocol d’ exclusió / inclusió </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 14. 14. Protocol d’exclusió <ul><li>Fitxer robots.txt </li></ul><ul><li>Ha de ser públic </li></ul><ul><li>No obliga, només indica </li></ul><ul><li>Revela informació sensible ! </li></ul><ul><li>Google hack : intitle:index.of robots.txt </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 15. 15. Problemes <ul><li>Els cercadors permeten trobar informació sensible </li></ul><ul><li>El contingut i els seus enllaços són coses diferents </li></ul><ul><li>Els usuaris poden enllaçar cap a informació sensible / continguts </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 16. 16. Amagant i trobant informació <ul><li>Ús de paraules clau “secretes”: </li></ul><ul><ul><li>pron,p0rn </li></ul></ul><ul><ul><li>4udio, 4ud10 </li></ul></ul><ul><li>Fitxers 0day </li></ul><ul><li>Enllaços HTML-like a enllaços P2P </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 17. 17. Problemes <ul><li>Enllaços trencats / permanents </li></ul><ul><li>Versions prèvies ( cache ) </li></ul><ul><li>Vulnerabilitats del programari </li></ul><ul><li>Patrons de navegació (cas AOL) </li></ul><ul><li>Model opt-out </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 18. 18. Canvi de paradigma <ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>D’un model productor-consumidor a un altre on tots els usuaris “creen” i comparteixen contingut </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 19. 19. Més problemes 2.0 <ul><li>Un usuari A pot afegir un enllaç en el blog de B com a comentari a un post apuntant a un contingut sensible en un servidor de C </li></ul><ul><li>Un usuari A penja (i etiqueta) una foto on apareix un usuari B; un altre usuari C (amic del primer) té accés </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 20. 20. “ Futurs” problemes 3.0 <ul><li>Amb cerques contextualitzades serà possible esbrinar moltes coses dels usuaris: </li></ul><ul><ul><li>On treballa </li></ul></ul><ul><ul><li>Per on es mou </li></ul></ul><ul><ul><li>Què consumeix </li></ul></ul><ul><ul><li>Quin tipus d’amics té </li></ul></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 21. 21. Privacitat dels usuaris <ul><li>Privacitat vs personalització </li></ul><ul><li>Opt-in vs Opt-out </li></ul><ul><li>Egosurfing </li></ul><ul><li>Alguns usuaris canviarien la seva privacitat per una “piruleta”! </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 22. 22. Responsabilitats <ul><li>Qui crea / penja el contingut </li></ul><ul><li>Qui l’enllaça públicament </li></ul><ul><li>Qui re-publica l’enllaç / contingut </li></ul><ul><li>Qui permet trobar-lo </li></ul><ul><li>Qui pot eliminar-lo </li></ul><ul><li>... </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 23. 23. Responsabilitats <ul><li>Usuaris finals </li></ul><ul><li>Proveïdors de serveis </li></ul><ul><li>Cercadors </li></ul><ul><li>Agregadors </li></ul><ul><li>Xarxes socials </li></ul><ul><li>Desenvolupadors </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 24. 24. Debat <ul><li>La responsabilitat és principalment de qui penja el contingut </li></ul><ul><li>Els proveïdors (cercadors) són responsables d’eliminar l’accés si són requerits </li></ul><ul><li>El servei de caché dels cercadors és realment necessari? </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 25. 25. Referències <ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web </li></ul><ul><li>http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html </li></ul><ul><li>http://www.internetworldstats.com/stats.htm </li></ul><ul><li>http://www.worldwidewebsize.com/ </li></ul><ul><li>http://www.googleguide.com/google_works.html </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Robots_Exclusion_Standard </li></ul><ul><li>http://www.hackersforcharity.org/ghdb/ </li></ul><ul><li>http://w2.eff.org/Privacy/AOL/exhibit_d.pdf </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC
 26. 26. Gràcies! <ul><li>Contacte: </li></ul><ul><li>Julià Minguillón </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>CC-BY-NC-SA </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/jminguillona </li></ul>J. Minguillón Seminari de Recerca dels Estudis de Dret i Ciència Política, 29 d’Abril de 2010, UOC

×