Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Twitter addicció?

7,034 views

Published on

CAT: Presentació sobre Twitter a les organitzacions: concepte, tipus, usos, element... I una segona part que explica el Twitter com a primera xarxa social.

EN: Presentation about Twitter in organizations: concept, types, elements, uses... And a second part that explains the Twitter as first social network.

Published in: Business

Twitter addicció?

 1. 1. Twitter addicció? @jordigraells www.graells.cat Sessió formativa Twitter Pack © carrotcreative. CC BY 2.0 sobre a les organitzacions Barcelona, 29 de març de 2010 Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica CC BY Jordi Graells ‘Innovación pública y trabajo colaborativo’. Jornada de Innovación 1 que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca . Colaborativa en Osakidetza. Bilbo, 22.04.2009
 2. 2. 1. Què és Twitter és una plataforma de micromissatgeria (microblogging) per publicar missatges de text curts (fins a 140 caràcters) i conversar amb usuaris per mitjà de navegadors web i telèfons mòbils. La conversa és oberta a Internet i hi ha xarxes socials a partir del seguiment d’usuaris. 2 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 3. 3. Twitter logo map 09 © Boris Veldhuijzen van Zanten . CC BY-NC-SA 2.0 2. Galàxia Twitter Twitter és la plataforma web, la infraestructura. Els usuaris usen múltiples aplicacions per gestionar l’edició i publicació dels missatges (com Hootsuite, TweetDeck, Twitterrific, Echofon, Mixero, Twitux i GTwitter), per transmetre imatges (Tweetphoto, Twitpic...), per als mòbils (Uber Twitter, Open Break, Seesmic...), per a mètriques (Twitalyzer…)… 3 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 4. 4. 3. Tipus Bàsicament hi ha bústies (perfils) Twitter: Twitter logo © Matt Hamm. CC BY-NC 2.0 - Personals - Corporatives, les que usen les organitzacions. En aquesta presentació ens centrarem en aquest tipus de bústies, les de les organitzacions. 4 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 5. 5. Twitter icon for a fluid app © Fotopedia. CC BY-NC-SA 3.0 4. Usos A les organitzacions, Twitter és una eina apta per: - comunicar nous serveis, articles, publicacions, posts, notes premsa... - referenciar informacions diverses (emergències, agenda d’actes, invitacions, reclutament RH...) - per retransmetre esdeveniments - per dialogar i col·laborar, és a dir, per crear xarxa social 5 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 6. 6. 5. Elements: Estructura general del tuit (tweet) Text + enllaç escurçat + #hashtag Comptes Twitter del Parlament de Catalunya http://ow.ly/1nfaU #ogov Música en Creative Commons http://ow.ly/1qF9h #cc 6 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 7. 7. Twitter bird logo icon illustration © Matt Hamm. CC BY-NC 2.0 5. Elements: Text del tuit (tweet) La informació ha de ser sintètica, rigorosa i concisa. Cal que estigui ben compost pel que fa a criteris lingüístics i convencions gràfiques (ortotipografia...) vigents en l’organització. 7 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 8. 8. Twitter logo © svartling . CC BY-NC-NC-SA 2.0 5. Elements: Enllaç del tuit Els enllaços aporten valor afegit al tuit. Cal seleccionar i assegurar la fiabilitat de la font (buscant l’autor i la seva trajectòria, comprovant l’autoria dels webs, tendint cap a continguts d’organitzacions i no tant a d’altres de persones físiques amb opinions molt personals, etc.). 8 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 9. 9. 5. Elements: Hashtag (etiqueta) del tuit L’etiqueta anuncia la temàtica del tuit i cal procurar que sigui curta. Són preferibles les que ja existeixen a Twitter (comprovar quines hi ha en ús al cercador de Twitter http://search.twitter.com, per exemple, ‘administracio’). Les etiquetes serveixen per recuperar la informació de manera ràpida. Podem cercar i filtrar contingut a partir de les etiquetes, col·laborar i compartir informació. També són un indicador dels temes de més actualitat a Twitter. 9 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 10. 10. 6. Els retuits (retweet) RT Els retuits són tuits d’altres persones/organitzacions que tornem a publicar. Fomenten la conversa. Retuitegem de dues maneres. En la 1a usem les sigles RT i els tuits tenen una llargada màxima de 125-130 caràcters (segons quants en tingui el nom del perfil). 1. RT + @nomdelperfilretuitejat + text + enllaç escurçat + #hashtag RT @Odilas The Global Information Technology Report 2009-2010 http://ow.ly/1r6CK #tech 2. Retuitejant directament des de Twitter i llavors apareix la icona 10 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 11. 11. 7. La xarxa: Seguits (following) i seguidors (followers) La tuitesfera (xarxa de persones a Twitter) es forma amb els usuaris que seguim (followings) i els que ens segueixen (followers). Com a norma general, ens fem seguidors de les persones que segueixen també el nostre perfil. La reputació a Twitter també depèn del nombre de seguidors. L’equilibri entre el nombre de seguidors i el nombre de seguits evidencia el fet que Twitter és una xarxa social on compartim coneixement bidireccionalment. 11 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 12. 12. 7. La xarxa: Gestió dels followings per llistes Per gestionar més bé aquesta comunicació, ens calen llistes específiques de persones o organitzacions que hem de seguir de més a prop perquè la seva activitat s’adiu més amb el nostre perfil. 12 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 13. 13. 7. La xarxa: Mesurar impacte www.twitalyzer.com 13 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 14. 14. 8. Exemples http://twitter.com 14 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 15. 15. Twitter, paradigma de les xarxes socials 15 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 16. 16. Xarxes socials / societat en xarxa: Sabeu el que són els lip dups? Per exemple, el d’aquest hospital per a la prevenció del càncer de mama. Ballen a tot el vídeo. Si aconsegueixen 1 milió de www.youtube.com/watch?v=OEdVfyt-mLw clics, rebran una gran donació. Què en penseu? És una bona manera de publicitar el que fa una organització? Quan trigarem a veure-ho a la nostra organització? 16 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 17. 17. Un lip dup en un casament... Vídeo del casament de Jill Peterson i Kevin Heinz (juliol de 2009). Entren ballant a ritme de ‘Forever’, la cançó de Chris Brown i en fan una divertida gravació. www.youtube.com/watch?v=4-94JhLEiN0 17 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 18. 18. Resultats € - En una setmana 10 milions de visites al vídeo. Ara 46 milions! La casa de discos de Brown, mitjançant Content ID en descobreix la il·legalitat però decideix, en comptes de retirar-lo, ‘monetitzar’ el fet i treure profit de la popularitat del casament. Hi insereix anuncis i enllacen a la botiga per comprar la cançó. Què aconsegueixen? - En una setmana les cançons venudes pugen de 3.000 a 50.000. - La cançó passa de 9è lloc al 4t a iTunes. - Les visites al vídeo oficial de Brown es multipliquen per 2,5. Més informació: Ciberpaís núm. 596, de 25 de març de 2010 18 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 19. 19. Algunes conclusions: Organitzacions en xarxa Avancem cap a una societat líquida on persones i organitzacions interaccionen en xarxa. Les fites s’assoleixen no per les facultats vigents fins ara (com autoritat, divisió del treball, jerarquia...), sinó més aviat pel convenciment, la col·laboració, la subsidiarietat, els valors ‘socials’... 19 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 20. 20. Per què interessen les xarxes socials? El temps necessari per assolir 50 milions d’audiència/usuaris. - Ràdio: 38 anys Font: ‘Les xarxes socials a Madrid Network’ Álvaro de Arenzana. - TV: 13 anys Madrid, novembre de 2009 www.madridnetwork.org - Internet: 4 anys - Una xarxa social: en 11 mesos, 100 milions d’usuaris Les xarxes socials són ja l’activitat número 1 a Internet. Intersection Consulting © Mark Smiciklas. CC BY 2.0 20 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 21. 21. Garys Social Media Count © Gary Hayes . CC BY-NC-ND 2.0 Les xarxes socials: el comptador de Gary En 60 min les xarxes www.personalizemedia.com/garys-social-media-count socials estan produint tot això: 21 “Twitter addicció?” Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 22. 22. I en quines xarxes socials actuem? Twitter i Facebook: xarxes socials generalistes que persegueixen que les persones interaccionem. Linkedin: xarxa social vertical per fer networking a partir dels contactes de professionals i la col·laboració de les organitzacions (empreses i administracions). Google: a partir de les múltiples funcionalitats de cerca combinat amb el conjunt d’altres aplicacions (galàxia d’apps). Altres repositoris i eines per compartir arxius de vídeo, imatges i documents-presentacions en xarxa: Youtube, Flickr i Slideshare. 22 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 23. 23. Twitter icon for a fluid app © Fotopedia. CC BY-NC-SA 3.0 Perfil de l’usuari de Twitter Home (75%), d’entre 21 i 30 anys (56%), blocaire (83%), vinculat al món d’Internet i les TIC (72%), que utilitza l’eina per interès professional (52%). Font: ‘Les xarxes socials a Madrid Network’ Álvaro de Arenzana. Madrid, novembre de 2009 www.madridnetwork.org 23 “Twitter addicció?” Barcelona, 29 de març 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 24. 24. Gràcies! Per a comentaris: www.graells.cat o twitter.com/jordigraells. Més info: www.slideshare.net/jordigraells Twitter Pack © carrotcreative. CC BY 2.0 @jordigraells www.graells.cat Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica CC BY Jordi Graells ‘Innovación pública y trabajo colaborativo’. Jornada de Innovación 24 que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca . Colaborativa en Osakidetza. Bilbo, 22.04.2009

×