Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Que es la Vida - (Cristina, María Évora, Aurora)

1,076 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
  • Be the first to comment

Que es la Vida - (Cristina, María Évora, Aurora)

  1. 1. Cristina Ayela Llorca Maria Evora Martinez Aurora Esquiva Blasco
  2. 2. <ul><li>Per a explicar la vida en sí, no hi ha una resposta exacta, és a dir, envolta molts conceptes on no es pot traçar una linea per diferenciar el que té vida i l’inert. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>És una posició filosòfica, que defen l’existència d’una força sense la qual la vida no s’explicaria. </li></ul><ul><li>Separa amb una barrera clara els organismes vius amb una força vital identificada amb l’ànima, de les entitats inertes, que en teoria, si no captaven l’existència d’ànima, no tenien vida. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>S’oposava totalment al vitalicisme. Intenta argumentar la seva teoria dient que qualsevol cosa física es pot comparar amb una màquina. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Es basa en la comprovació de procesos biològics mitjançant mecanismes fisioquímics. Les seves característiques es deuen a la seva organització. </li></ul><ul><li>S’orgnitza en nivells d’organització, que permeten comprendre els estudis dels sers vius. </li></ul>

×