Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

04 eucariota animal (papichulos de merluza)

1,590 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

04 eucariota animal (papichulos de merluza)

 1. 1. La cel·lula animal
 2. 2. Membrana plasmatica
 3. 3. És una capa prima que evolta la cel·lula, laprotegeix i regula lentrada de nutrients i leixidade substàncies de rebuig. Està formadasobretot per lípids, que formen una doble capa,i proteines, incloses entre els lípids.Totes lesmembranes de les cèl·lules tenen aquestamateixa estructura.
 4. 4. Citoplasma
 5. 5. ● És una solució aquosa que es dins lamembrana plasmàtica. Conté nombrosessubstàncies dissoltes i fibres de proteïnes queconstrueixen el citoesquelet. Al seu interior estroben els organuls cel·lulars: ribosomes,mitocondris, reticle endoplasmatic, aparell deGolgi, vacúols, lisosomes, etc......
 6. 6. Ribosomes
 7. 7. ● Característica:Són partícules no membranoses,extremadament petites, que estan formadesper ARN i proteïnes. Estan constituïts per duessubunitats. Es poden trobar aïllats o associatsal reticle endoplasmàtic rugós.● Funció:Són els responables de la síntesi de proteïnes.
 8. 8. Vacuola
 9. 9. ● Característica:Són vesícules xicotetes formades permembrana● Funció:Emmagatzenen substàncies de reserva o derebuig.Intervenenen la nutricío cel·lular i en laregulació de la quantitat daigua i sals de lacèl·lula.
 10. 10. a
 11. 11. LLIS● Per laspecte, si te ribosomes sanomenarugos, si no té, llis.Emmagatzenament i transport se lípids.
 12. 12. RUGÓS● Emmagatzema i transporta les proteines quese sintetizen als ribosomes.
 13. 13. MitocondrisLa seua labor es obtidre energia. Té duesmembranes . La membrana externa realitzapoques funcions de transport. Conté entre un60 o 70 % de proteines. La interna sanomenamatriu mitocondrial i té mes proteines.
 14. 14. NUCLEO
 15. 15. ● El nucli esta envoltat per una doble membranaamb porus, el espai intern es diu nucleoplasmai albera ADN i el nucleol.
 16. 16. ● Fabrica vacuoles i vesicules que distribuixenper la cel·lula.
 17. 17. FIDaniPaulaMaria del marAitor

×