Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ekokoulu kyläilta2

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Ekokoulu puukouluseminaari 4
Ekokoulu puukouluseminaari 4
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 27 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Ekokoulu kyläilta2

 1. 1. Laukaan Ekokoulu Kyläilta 4.6.2015
 2. 2. Laukaan Ekokoulu-hanke Hankkeessa suunnitellaan Vuonteen alueelle Savion, Tarvaalan ja Vuonteen kylien yhteistä kylien koulua, joka on monella tavalla ekologinen Vuontee Laukaan kouluverkkoa uudistetaan aluekoulu- mallin mukaisesti
 3. 3. Ekokoulu-hankeen tavoitteena on Tulevaisuuden kyläkoulu/ekokoulu- konsepti, jota voidaan hyödyntää sekä valtakunnallisesti että vientituotteena!
 4. 4. PEDAGOGIIK KA EKOKOULU ENERGIA RUOKA ENERGIA LIIKENNE YRITTÄJYYS YHTEISÖLLISYYS HANKINTA- MALLI MUUTA TALOUS PEDAGOGIIKKA JA TILAT
 5. 5. EKOKOULU Ekokoulu ● uusi oppimisympäristö, uusi opetusteknologia ● Esikoulu ja 1-6 luokat Päiväkoti ● 2 ryhmää ● Kunnallinen päivähoito vs. Yrittäjävetoinen TOIMINNOT Tavoite: koulu 100 vuodeksi 100 oppilaalle
 6. 6. EKOKOULU Valmistuskeittiö ● Kunnan ruokapalvelu vs. yrittäjävetoinen ● Juhlat ja tapahtumat Mediateekki =koulun oppilaiden oma olohuone, avoin oppimistila, jossa voi opiskella ja viettää aikaa. Tarjolla on kirjoja, musiikkia ja tietokoneita, joita voi käyttää opiskeluun oppituntien aikana tai niiden välissä tai yleiseen viihtymiseen koulussa. Teknisen työntila ● monitoimipaja tai verstas ● kevennetty toimintamalli alakoulun tarpeisiin TOIMINNOT
 7. 7. EKOKOULU Kylätalo iltakäyttöön Vanhusten palvelupiste Kierrätyspiste Lähiruokamyyntipiste TOIMINNOT
 8. 8. PEDAGOGIIKKA JA TILAT Opetushallituksen mitoitusohjeen mukaan koulun laajuus olisi 2828 brm2 / 1885 hym2 / 18,9 hym2 / oppilas Optimoitu laajuus, on alustavasti 2103 brm2 / 1402 hym2 / 14,0 hym2 / oppilas Päiväkodin rakentamisesta on käyty keskustelua 323 hym2 / 489 brm2 Uusi oppimisympäristö, laajuus
 9. 9. PEDAGOGIIKKA JA TILAT TAVOITTEET JA KEINOT ● Uudet oppimismuodot keskiössä – opettamisesta oppimiseen ● Opetussuunnitelma 2016 ● Avoin oppimisympäristö ● Tilojen monikäyttöisyys ● Tilojen muunneltavuus Uusi oppimisympäristö
 10. 10. Tilakaavio ● Pedagogiikka ● Tilojen synergia ● Toimintojen synergia ● Tonttiolosuhteet ● Suuntaus (esim. aurinko-energia)
 11. 11. EKOKOULU Rakennuksen käyttöikä yli 100 vuotta! ● Terveellinen, turvallinen ja kestävä ● Hiilijalanjäljen minimointi rakentamisessa ja ylläpidossa ● Puun käytön maksimointi rakentamisessa (hiilivarasto) ● Mahdollisimman matalat elinkaarikustannukset ● Omavaraisuus ● Monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus ● Tilojen käyttöaste ≥ 8/24h TAVOITTEET JA KEINOT
 12. 12. EKOKOULU Ulkoseinät ● Massiivihirsi ● CLT-puuelementti ● Puu-uretaanirakenne ● Ekovillarakenne ● Muu vaihtoehto Väliseinät ● Hirsi ● Kosteat tilat kivirakenteiset ● Muu vaihtoehto TEKNISET RATKAISUT Selvitettäviä vaihtoehtoja
 13. 13. ENERGIA- TUOTANTO Uusiutuvaa omavaraisenergiaa ● Älykkäät ohjausjärjestelmät ● Maa/järvilämpö, sijainti, kustannukset ● Aurinkosähkö, mitoitus, varastointi ● Tuulivoima, täydentävä, esim. akkujen lataus ● Lämpöpumppuratkaisut TAVOITTEET JA KEINOT Energiaomavaraisuus vuositasolla & uusiutuvan energian hyödyntäminen
 14. 14. ENERGIA- TUOTANTO Ostoenergiaa ● Biomassa ● pelletti, hake, aluelämpö ● Biokaasu ● tuodaan kohteeseen ● tehdään kohteessa TAVOITTEET JA KEINOT Energiaomavaraisuus vuositasolla & uusiutuvan energian hyödyntäminen
 15. 15. ENERGIAN- TUOTANTO TAVOITTEET JA KEINOT Biokaasun tuottaminen .Löytyykö biokaasulaitosta varten tuottajia ja/tai osakkaita kyliltä? Raaka-aineeksi sopii esimerkiksi vihermassa, lanta ja muu biomateriaali. Biokaasulla voitaisiin lämmittää paitsi koulu, myös sen läheisyydessä olevia muita rakennuksia.
 16. 16. LIIKENNE TAVOITTEET JA KEINOT ● Koulukuljetukset uusituvilla polttoaineilla (synergia koulun energiahuollon kanssa) ● Koulukuljetusten ja lähiliikenteen suunnittelu kokonaisuutena, esim. biokaastun tankkausasema, sähköauton latauspiste (aurinkosähkö) ● Yhteistyö liikennöitsijöiden kanssa ● Kilpailutuskriteerit - koululaiskuljetusten ekokriteerit (CO -₂ päästöt, biokaasu, sähkö) käytössä mahdollisesti jo kuljetusten kokonaishankinnassa loppuvuodesta Ekologinen koulukuljetus
 17. 17. LÄHIRUOKA TAVOITTEET JA KEINOT ● Lähiruoan osuus ≥ 50% ● Koulu- ja päiväkotiruokailu ● Valmistuskeittiö, jossa mahdollisuus lähiruoka-raaka-aineiden käsittelyyn vs. esikäsitelty raaka-aine ● Koulun oma viljely vs. Kasvihuone ● Yhteistyö lähiruokayrittäjien kanssa ● Kunnan ruokapalvelu vs. yrittäjävetoinen ● Lähiruokamyyntipiste ● Ravitsemussuositukset, lait ja asetukset Lähiruokaa maakunnasta!
 18. 18. HANKINTA Markkinavuoropuhelussa oli lähes 50 osallistujaa. Toukokuussa 2015 käytiin tekniset vuoropuhelut noin 30 yrityksen kanssa. Markkinavuoropuhelu 21.4.2015
 19. 19. HANKINTA TAVOITTEET JA KEINOT Kansallinen hankinta ennakoitu arvo alle 5 186 000 € vs. EU-hankinta arvo yli 5,186M€ Hankintamenettelynä todennäköisesti ● kansallinen hankinta ● kilpailullinen neuvottelumenettely (hankintalaki 29 – 30§) Ekokoulun hankinta
 20. 20. HANKINTA TAVOITTEET JA KEINOT ● Investointipäätös syksyllä 2015, minkä jälkeen alkaa kilpailutus ● Hankintapäätös Q1/2016 ● Tavoitteena päästä rakentamaan kesällä 2016 Innovatiivinen hankintamalli
 21. 21. YHTEISÖLLISYYS TAVOITTEET JA KEINOT KYLIEN TALOLLA ● Myyntipisteet ● lähiruoka (lounas/takeaway- annokset ja raaka-aineet) ● biokaasu (autot, traktorit, kuorma-autot) ● Palvelupisteet ● Tapahtumat ● Kylän omat tapahtumat ● Kyläläisten yksityistilaisuudet ● Iltakäyttö, mediateekki, harrastukset ● Käyttö kesällä Tiedottamisessa pyritään avoimuuteen, käyttäjiä ja oppilaita osallistetaan. Koulua voi ideoida myös blogissa!
 22. 22. Www.ekokoululaukaa.blogspot.fi Seuraa blogia, kommentoi ja vaikuta! Viestintää tehdään etupäässä blogissa, muualla somessa käytössä avainsana #ekokoulu.
 23. 23. YRITTÄJYYS TAVOITTEET JA KEINOT ● Mahdollisuus yrittäjävetoiseen ruokapalveluun ja päiväkotiin ● Yhteistyö lähiruoka-, lähienergia ja kuljetusyrittäjien kanssa ● Biokaasulaitos/jakeluasema Ekokoulun yhteyteen ● Tilat/infra tukemaan paikallisten yritysten toimintaa ● Kokonaiskonseptista tuote Ekokoulu tukee paikallista yrittäjyyttä
 24. 24. ● Kiinteistö: rakennuksen käyttöikä ≥ 100 vuotta ● terveellinen, turvallinen ja kestävä rakennus ● monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus, tilojen käyttöaste ≥ 8/24h ● Lähienergia: kestävästi tuotettu energiahuolto ● 100% uusiutuvilla energialähteillä, energiaomavaraisuus vuositasolla ● minimoi hiilijalanjäljen ● Lähiruoka: lähiruuan osuus ≥ 50% ja valmistuskeittiö ● Lähiliikenne: koulukuljetukset uusiutuvilla polttoaineilla ● Toimivat tilat ja pedagogiikka (esikoulu , 1-6 luokat, päiväkoti) ● Yhteisöllisyys ja sosiaaliset vaikutukset ● tukee paikallista yrittäjyyttä, mahdollisuus yrittäjävetoiseen ruokahuoltoon ja päiväkotiin, lähiruoka- ja kuljetusyrittäjät Laukaan Ekokoulu pähkinänkuoressa Tavoite: koulu 100 vuodeksi 100 oppilaalle! Rakentaminen Q3/16 → Koulutoiminta Q4/17 →
 25. 25. YHTEYSTIEDOT Antti Tourunen projektipäällikkö antti.tourunen@reteres.f 040 554 2887 Jaakko Kiiskilä vt. kunnanjohtaja jaakko.kiiskila@laukaa.f 014 26 75 010 Lasse Leppä talousjohtaja lasse.leppa@laukaa.f 014 26 75 200 Juha Tolonen sivistystoimenjohtaja juha.tolonen@laukaa.f 014 26 75 260 Mika Vornanen tilapalvelupäällikkö mika.vornanen@laukaa.f 014 26 75 851 Seppo Niskanen elinkeinoasiamies seppo.niskanen@laukaa.f 014 26 75 190 Jarmo Pasanen hankintapäällikkö jarmo.pasanen@laukaa.f 014 26 75 211 Tero Wéman arkkitehti tero.weman@arkkitehtipalvelu.f 040 522 2205 Mari Holmstedt kaavoitusjohtaja mari.holmstedt@laukaa.f 014 26 75 771 Pekka Mikkonen rakennuttaja pekka.mikkonen@laukaa.f 014 26 75 860 Ritva Mattila ruokapalvelupäällikkö ritva.mattila@laukaa.f 014 26 78 340 Johanna Janhonen tiedottaja johanna@piilotettuaarre.f 040 506 1960 Www.ekokoululaukaa.blogspot.f

×