Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Laukaan Ekokoulun
markkinavuoropuhelu
21.4.2015
#ekokoulu
Ohjelma
13:00 Kahvit
13:30 Tilaisuuden avaus,
kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä
13:35 Laukaan Ekokoulu-hanke
13:45 Ekokoulu-ko...
Laukaan Ekokoulu-hanke
Hankkeessa
suunnitellaan
Vuonteen alueelle
Savion, Tarvaalan ja
Vuonteen kylien
yhteistä kylien kou...
●
potentiaalisten toimittajien kartoittaminen ja
●
teknisen vuoropuhelun käynnistäminen
hankkeen kehittämisestä ja toteutt...
Tänään kerrotaan tilaajan tarpeet ja
tavoitteet sekä keskustellaan siitä
●
Millainen tulevaisuuden
Ekokoulu-konsepti voisi...
Lopuksi osallistujat voivat sopia
kahdenkeskisiä tapaamisaikoja
tekniseen vuoropuheluun, jonka avulla
●
tarkennetaan suunn...
Tekniset vuoropuhelut
●
rakennus, talotekniikka, energia:
6.5. ja 13.5.2015
●
lähiruoka 11.5. ja 19.5.2015
●
tilat, väline...
Tausta
●
Reilun sadan vuoden aikana Suomi on siirtynyt
uusiutuvasta omavaraisesta energiahuollosta ja
elintarvikeomavarais...
Tausta
Yhteiskunnan rakenne ja sen julkiset palvelut on
suunniteltu ja toteutettu talouden jatkuvan kasvun
periaatteita no...
Tausta
●
Kuntarakenteen muuttuessa syntyy maaseutumaisia
kaupunkeja, joissa on elinvoimaisia kasvukyliä/
taajamia
●
Koulu-...
1121.4.2015
Vanhoja kyläkouluja – edelleen käytössä
Sumiaisten koulu, 121 vuotta
Äijälän koulu, 106 vuotta Nyrölän koulu, ...
Tausta
●
Nykyisten koulu- ja päiväkotirakennusten huono
kunto on merkittävä kansantaloudellinen haaste
●
Mittavat taloudel...
Ekokoulu-hankeen tavoitteena on
konsepti, jota voidaan hyödyntää sekä
valtakunnallisesti että vientituotteena!
PEDAGOGIIK
KA
EKOKOULU
ENERGIA
RUOKA
ENERGIA
LIIKENNE
YRITTÄJYYS
YHTEISÖLLISYYS
HANKINTA-
MALLI
MUUTA
TALOUS
PEDAGOGIIKKA
...
EKOKOULU
Kaikkien vaihtoehtojen
vertailussa otetaan
huomioon hiilijalanjälki ja
kustannukset!
TALOUS
HANKINTA
Jarmo Pasanen &
Mika Vornanen
HANKINTA
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
Innovatiivinen hankinta on
hankintaprosessi, jossa suurin panostus
laitetaan
●
hankin...
HANKINTA
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
●
Vuoropuhelussa keskustellaan
mahdollisista
toteuttamisvaihtoehdoista
●
Hankinnan ko...
HANKINTA
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
●
Se, miten tarve tyydytetään,
jätetään tarjoajan hartioille
●
Onnistumisen edellytyk...
HANKINTA
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
Kansallinen hankinta ennakoitu
arvo alle 5 186 000 € vs.
EU-hankinta arvo yli 5,186M€...
HANKINTA
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
Markkinavuoropuhelussa
pyritään määrittelemään
lähtökohdat hankinnalle (mm.
hiilijala...
HANKINTA
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
●
Hilma-ilmoituksella haetaan
osallistujia, jotka valitaan
ilmoitettujen perusteiden
...
HANKINTA
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
●
Valintaperusteena
kokonaistaloudellinen
edullisuus
●
Valintaperusteet ilmoitettava
...
HANKINTA
TAVOITTEET
JA KEINOT
URAKKA-
MUODOT
●
Riskien hallinta ja jakaminen
●
Rehellisyys, luottamus ja
avoimuus
●
SR (Su...
HANKINTA
TAVOITTEET
JA KEINOT
URAKKA-
MUODOT
●
Investointipäätös pyritään
saamaan syksyllä 2015, minkä
jälkeen alkaa kilpa...
PEDAGOGIIKKA
JA TILAT
Juha Tolonen &
Tero Wéman
PEDAGOGIIKKA
JA TILAT
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
Opetushallituksen mitoitusohjeen
mukaan koulun laajuus olisi
2828 brm2
/...
PEDAGOGIIKKA
JA TILAT
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
●
Tilat todellisen tarpeen
mukaan
●
Aineopetuksen integrointi
●
Käyttöas...
Tilakaavio
●
Pedagogiikka
●
Tilojen synergia
●
Toimintojen
synergia
●
Tonttiolosuhteet
●
Suuntaus (esim.
aurinko-energia
PEDAGOGIIKKA
JA TILAT
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
●
Uudet oppimismuodot
keskiössä – opettamisesta
oppimiseen
●
Opetussuunn...
PEDAGOGIIKKA
JA TILAT
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
●
Ekologia oppimisessa
●
Kiertotalous ja
resurssiviisaus ovat
olennainen...
EKOKOULU
Mika Vornanen
EKOKOULU Rakennuksen käyttöikä
yli 100 vuotta!
●
Terveellinen, turvallinen ja kestävä
●
Hiilijalanjäljen minimointi
rakent...
EKOKOULU
Ekokoulu
●
uusi oppimisympäristö, uusi
opetusteknologia
●
Esikoulu ja 1-6 luokat
Päiväkoti
●
2 ryhmää
●
Kunnallin...
EKOKOULU
Valmistuskeittiö
●
Kunnan ruokapalvelu vs.
yrittäjävetoinen
●
Juhlat ja tapahtumat
Mediateekki
Teknisen työntila
...
EKOKOULU
Kylätalo iltakäyttöön
Vanhusten palvelupiste
Kierrätyspiste
Lähiruokamyyntipiste
TOIMINNOT
TALOUS
EKOKOULU
Alapohja
●
Maanvarainen betonilaatta
●
Puu/betonirakenteinen
rossipohja
●
Muu vaihtoehto
Yläpohja
●
Puurakenteine...
EKOKOULU
Ulkoseinät
●
Massiivihirsi
●
CLT-puuelementti
●
Puu-uretaanirakenne
●
Ekovillarakenne
●
Muu vaihtoehto
Väliseinät...
ENERGIA-
TUOTANTO
Hybridi - energiatuotanto
●
Älykkäät ohjausjärjestelmät
●
Maa/järvilämpö, sijainti,
kustannukset
●
Aurin...
ENERGIA-
TUOTANTO
Hybridi - energiatuotanto
●
Biokaasu
●
tuodaan kohteeseen
●
tehdään kohteessa
●
Biomassa
●
Pelletti, hak...
ENERGIA
LÄMMÖNJAKO
Lämmönjako
●
Lattialämmitys
●
Kattosäteilijät
●
Massavaraajat
●
Muut vaihtoehtoiset
matalalämpöjärjeste...
ILMAN-
VAIHTO
Ilmanvaihto
●
Koneellinen, LTO, PILP
●
Tehostettu painovoimainen
erittäin tehokkaalla lämmön
talteenotolla
●...
ILMAN-VAIHTO
Tuloilman räätälöinti
Lämpökuormien hallinta
Viilennys, kattosäteilijät
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUSKestävästi...
ILMAN-
VAIHTO
Talotekniikan
sähkönkulutuksen
minimointi
Rakennusautomaation
älykäs hyödyntäminen
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALO...
KÄYTTÖ
-VESI
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
●
Vettä säästävät laitteet
●
Lämmin käyttövesi uusituvalla
energialla pieni hiili...
VALAISTUS
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
●
Aurinkosähkö
●
Tuulisähkö
●
Ylituotannon varastointi
tai myynti verkkoon
Sähköntuo...
VALAISTUS
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
●
Älykäs valaistusjärjestelmä
●
Energian säästö 25-50%
verrattuna perinteiseen
järje...
LÄHI-
RUOKA
Ritva Mattila
LÄHI-
RUOKA
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
●
Lähiruoan osuus ≥ 50%
●
Koulu- ja päiväkotiruokailu
●
Valmistuskeittiö, jossa
ma...
LÄHI-
RUOKA
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
●
Yhteistyö lähiruokayrittäjien
kanssa
●
Kunnan ruokapalvelu vs.
yrittäjävetoinen
...
LIIKENNE
TALOUS
Juha Tolonen
LIIKENNE
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
●
Koulukuljetukset uusituvilla
polttoaineilla (synergia koulun
energiahuollon kanssa)...
LIIKENNE
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
●
Kilpailutuskriteerit
●
Koululaiskuljetusten
ekokriteerit (CO -päästöt,₂
biokaasu, s...
YHTEISÖL-
LISYYS
Johanna Janhonen
YHTEISÖL-
LISYYS
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
KYLIEN TALOLLA TAPAHTUU
●
Lounaspaikka
●
Palvelupisteet
●
Juhlatila myös kylä...
YHTEISÖL-
LISYYS
TAVOITTEET
JA KEINOT
TALOUS
SUUNNITTELU
●
Avoimuus tiedottamisessa
●
Käyttäjien ja oppilaiden
osallistutt...
Www.ekokoululaukaa.blogspot.fi
Seuraa blogia, kommentoi ja vaikuta!
Viestintää
tehdään
etupäässä
blogissa,
muualla
somessa...
YRITTÄJYYS
Antti Tourunen
YRITTÄJYYS
TAVOITTEET
JA KEINOT
●
Mahdollisuus
yrittäjävetoiseen
ruokapalveluun ja
päiväkotiin
●
Yhteistyö lähiruoka-,
läh...
Ohjelma
15:00 Keskustelua ja kysymyksiä
15:45 Aikojen varaus tekniseen vuoropuheluun
16:00 Tilaisuus päättyy
Tekniset vuoropuhelut
-ajat ja yhteyshenkilöt
Rakennus-
tekniikka
Talotekniikka
Energia
6.5. & 13.5.
Lähiruoka
11.5. & 19....
YHTEYSTIEDOT
Vuoropuhelut
Antti Tourunen projektipäällikkö
antti.tourunen@reteres.f 040 554 2887
Ritva Mattila ruokapalvel...
YHTEYSTIEDOT
Ohjausryhmä
Projektiryhmä
Jaakko Kiiskilä vt. kunnanjohtaja jaakko.kiiskila@laukaa.f 014 26 75 010
Lasse Lepp...
Laukaan ekokoulun markkinavuoropuhelu  2015-04-21
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Ekokoulu tilannekatsaus 2016-10-18
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Laukaan ekokoulun markkinavuoropuhelu 2015-04-21

Download to read offline

Laukaan kunnan Ekokoulu-hankkeen markkinavuoropuhelu 21.4.2015

 • Be the first to like this

Laukaan ekokoulun markkinavuoropuhelu 2015-04-21

 1. 1. Laukaan Ekokoulun markkinavuoropuhelu 21.4.2015 #ekokoulu
 2. 2. Ohjelma 13:00 Kahvit 13:30 Tilaisuuden avaus, kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä 13:35 Laukaan Ekokoulu-hanke 13:45 Ekokoulu-konseptin osa-alueiden esittely 15:00 Keskustelua ja kysymyksiä 15:45 Aikojen varaus tekniseen vuoropuheluun 16:00 Tilaisuus päättyy
 3. 3. Laukaan Ekokoulu-hanke Hankkeessa suunnitellaan Vuonteen alueelle Savion, Tarvaalan ja Vuonteen kylien yhteistä kylien koulua, joka on monella tavalla ekologinen Vuontee Laukaan kouluverkkoa uudistetaan aluekoulu- mallin mukaisesti
 4. 4. ● potentiaalisten toimittajien kartoittaminen ja ● teknisen vuoropuhelun käynnistäminen hankkeen kehittämisestä ja toteuttamisesta Markkinavuoropuhelun tavoitteena
 5. 5. Tänään kerrotaan tilaajan tarpeet ja tavoitteet sekä keskustellaan siitä ● Millainen tulevaisuuden Ekokoulu-konsepti voisi olla? Mitä pitäisi huomioida? ● Millaisten palveluiden ja tuotteiden kokeilualustana se voisi toimia?
 6. 6. Lopuksi osallistujat voivat sopia kahdenkeskisiä tapaamisaikoja tekniseen vuoropuheluun, jonka avulla ● tarkennetaan suunnittelun ja hankinnan sisältöä ● mahdollinen kilpailutus saadaan toteutettua tarkoituksenmukaisella tavalla Vuoropuhelussa pienetkin yritykset voivat päästä vaikuttamaan!
 7. 7. Tekniset vuoropuhelut ● rakennus, talotekniikka, energia: 6.5. ja 13.5.2015 ● lähiruoka 11.5. ja 19.5.2015 ● tilat, välineet, sisustus 11.5.2015 ● ekokoulukonsepti, muut 18.5.2015 Tavoite käydä kaikki tekniset vuoropuhelut toukokuun loppuun mennessä
 8. 8. Tausta ● Reilun sadan vuoden aikana Suomi on siirtynyt uusiutuvasta omavaraisesta energiahuollosta ja elintarvikeomavaraisuudesta merkittävään tuonti- riippuvuuteen ja uusiutumattomien energialähteiden käyttöön. ● Suunnanmuutos: kauppataseen tasapainottaminen, vientiriippuvuuden vähentäminen, uudet työpaikat Siirtyminen jatkuvasta kasvusta omavaraisuuteen ja resurssiviisauteen
 9. 9. Tausta Yhteiskunnan rakenne ja sen julkiset palvelut on suunniteltu ja toteutettu talouden jatkuvan kasvun periaatteita noudattaen ● Tarvitaan ajattelumallin muutos kestävään kehitykseen ja resurssiviisaaseen ajatteluun ● Murroksen toteuttamisessa koululla voisi olla keskeinen rooli, koska kysymys on suurelta osin toimintatapojen ja ajattelumallien muutoksesta nykyteknologiaa soveltaen Koulutus ja sosiaalinen hyvinvointi murroksessa! Koulutus ja sosiaalinen hyvinvointi murroksessa!
 10. 10. Tausta ● Kuntarakenteen muuttuessa syntyy maaseutumaisia kaupunkeja, joissa on elinvoimaisia kasvukyliä/ taajamia ● Koulu- ja päiväkotipalvelut ovat lähipalveluja ● Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja lähipalvelujen tuottamiseksi kustannustehokkaasti ja kestävästi Lähipalvelut kasvukylissä
 11. 11. 1121.4.2015 Vanhoja kyläkouluja – edelleen käytössä Sumiaisten koulu, 121 vuotta Äijälän koulu, 106 vuotta Nyrölän koulu, 110 vuotta Istunmäen koulu, 100 vuotta Jotain voidaan oppia myös historiasta!
 12. 12. Tausta ● Nykyisten koulu- ja päiväkotirakennusten huono kunto on merkittävä kansantaloudellinen haaste ● Mittavat taloudelliset ja terveydelliset haitat ● Elinkaaritarkastelun perusteella huomioiden taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset nykyinen toimintamalli ei ole optimaalinen Elinkaariarviointi: menettely, jossa selvitetään, mitä ympäristövaikutuksia tuotteella tai toiminnalla on koko sen elinkaaren ajan. (www.tieteentermipankki.fi)
 13. 13. Ekokoulu-hankeen tavoitteena on konsepti, jota voidaan hyödyntää sekä valtakunnallisesti että vientituotteena!
 14. 14. PEDAGOGIIK KA EKOKOULU ENERGIA RUOKA ENERGIA LIIKENNE YRITTÄJYYS YHTEISÖLLISYYS HANKINTA- MALLI MUUTA TALOUS PEDAGOGIIKKA JA TILAT
 15. 15. EKOKOULU Kaikkien vaihtoehtojen vertailussa otetaan huomioon hiilijalanjälki ja kustannukset! TALOUS
 16. 16. HANKINTA Jarmo Pasanen & Mika Vornanen
 17. 17. HANKINTA TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS Innovatiivinen hankinta on hankintaprosessi, jossa suurin panostus laitetaan ● hankinnan suunnitteluun ja ● vuoropuheluun toimittajaehdokkaiden kanssa Innovaatio: uutuus, uudennos, uutuustuote, teollinen tai tekninen keksintö (www.suomisanakirja.fi) Innovatiivinen hankinta
 18. 18. HANKINTA TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS ● Vuoropuhelussa keskustellaan mahdollisista toteuttamisvaihtoehdoista ● Hankinnan kohde ei ole tietty tavara tai palvelu, vaan jokin tarve: tarvitaan valoa eikä lamppuja Innovatiivinen hankinta
 19. 19. HANKINTA TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS ● Se, miten tarve tyydytetään, jätetään tarjoajan hartioille ● Onnistumisen edellytyksenä on molemminpuolinen ymmärrys tarpeesta ja lopputuloksesta Innovatiivinen hankinta
 20. 20. HANKINTA TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS Kansallinen hankinta ennakoitu arvo alle 5 186 000 € vs. EU-hankinta arvo yli 5,186M€ Hankintamenettelynä todennäköisesti ● kansallinen hankinta ● kilpailullinen neuvottelumenettely (hankintalaki 29 – 30§) Ekokoulun hankinta
 21. 21. HANKINTA TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS Markkinavuoropuhelussa pyritään määrittelemään lähtökohdat hankinnalle (mm. hiilijalanjälki, käyttöikä, urakkamuoto, uusiutuvat luonnonvarat, pedagogiikka yms.), jotka kulkevat myöhemmin koko virallisen hankintaprosessin läpi Ekokoulun hankinta
 22. 22. HANKINTA TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS ● Hilma-ilmoituksella haetaan osallistujia, jotka valitaan ilmoitettujen perusteiden mukaan, samalla voidaan julkaista hankekuvaus. ● Pyydetään alustavat tarjoukset valituilta ● Neuvotellaan ratkaisuvaihtoehdoista ● Pyydetään lopulliset tarjoukset neuvottelujen perusteella Ekokoulun hankinta
 23. 23. HANKINTA TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS ● Valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus ● Valintaperusteet ilmoitettava hankintailmoituksessa tai hankekuvauksessa Ekokoulun hankinta
 24. 24. HANKINTA TAVOITTEET JA KEINOT URAKKA- MUODOT ● Riskien hallinta ja jakaminen ● Rehellisyys, luottamus ja avoimuus ● SR (Suunnittele ja rakenna ) ● Projektinjohtourakkamuodot ● Allianssiurakat ● Kaikki voittaa -malli ● Teknisestä vuoropuhelusta hankintaan Innovatiivinen hankintamalli
 25. 25. HANKINTA TAVOITTEET JA KEINOT URAKKA- MUODOT ● Investointipäätös pyritään saamaan syksyllä 2015, minkä jälkeen alkaa kilpailutus ● Hankintapäätös tehdään todennäköisesti Q1/2016 ● Tavoitteena päästä rakentamaan kesällä 2016 Innovatiivinen hankintamalli
 26. 26. PEDAGOGIIKKA JA TILAT Juha Tolonen & Tero Wéman
 27. 27. PEDAGOGIIKKA JA TILAT TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS Opetushallituksen mitoitusohjeen mukaan koulun laajuus olisi 2828 brm2 / 1885 hym2 / 18,9 hym2 / oppilas Optimoitu laajuus, on alustavasti 2103 brm2 / 1402 hym2 / 14,0 hym2 / oppilas Päiväkodin rakentamisesta 2. vaiheessa on käyty keskustelua 323 hym2 / 489 brm2 Uusi oppimisympäristö, laajuus
 28. 28. PEDAGOGIIKKA JA TILAT TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS ● Tilat todellisen tarpeen mukaan ● Aineopetuksen integrointi ● Käyttöasteen nostaminen, esim. liikennetilat, ruokala, sali... ● Varustuksen optimointi ● Teknologia luontevana osana tiloja ja opetusta ● Tilojen ulkopuolinen käyttö Uusi oppimisympäristö
 29. 29. Tilakaavio ● Pedagogiikka ● Tilojen synergia ● Toimintojen synergia ● Tonttiolosuhteet ● Suuntaus (esim. aurinko-energia
 30. 30. PEDAGOGIIKKA JA TILAT TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS ● Uudet oppimismuodot keskiössä – opettamisesta oppimiseen ● Opetussuunnitelma 2016 ● Avoin oppimisympäristö ● Tilojen monikäyttöisyys ● Tilojen muunneltavuus Uusi oppimisympäristö
 31. 31. PEDAGOGIIKKA JA TILAT TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS ● Ekologia oppimisessa ● Kiertotalous ja resurssiviisaus ovat olennainen osa konseptia, joita voidaan hyödyntää myös osana opetuksessa Uusi oppimisympäristö
 32. 32. EKOKOULU Mika Vornanen
 33. 33. EKOKOULU Rakennuksen käyttöikä yli 100 vuotta! ● Terveellinen, turvallinen ja kestävä ● Hiilijalanjäljen minimointi rakentamisessa ja ylläpidossa ● Puun käytön maksimointi rakentamisessa (hiilivarasto) ● Mahdollisimman matalat elinkaarikustannukset ● Omavaraisuus ● Monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus ● Tilojen käyttöaste ≥ 8/24h TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS
 34. 34. EKOKOULU Ekokoulu ● uusi oppimisympäristö, uusi opetusteknologia ● Esikoulu ja 1-6 luokat Päiväkoti ● 2 ryhmää ● Kunnallinen päivähoito vs. yrittäjävetoinen TOIMINNOT TALOUS
 35. 35. EKOKOULU Valmistuskeittiö ● Kunnan ruokapalvelu vs. yrittäjävetoinen ● Juhlat ja tapahtumat Mediateekki Teknisen työntila ● monitoimipaja tai verstas ● kevennetty toimintamalli alakoulun tarpeisiin TOIMINNOT TALOUS
 36. 36. EKOKOULU Kylätalo iltakäyttöön Vanhusten palvelupiste Kierrätyspiste Lähiruokamyyntipiste TOIMINNOT TALOUS
 37. 37. EKOKOULU Alapohja ● Maanvarainen betonilaatta ● Puu/betonirakenteinen rossipohja ● Muu vaihtoehto Yläpohja ● Puurakenteinen ● Muu vaihtoehto TEKNISET RATKAISUT TALOUSSelvitettäviä vaihtoehtoja
 38. 38. EKOKOULU Ulkoseinät ● Massiivihirsi ● CLT-puuelementti ● Puu-uretaanirakenne ● Ekovillarakenne ● Muu vaihtoehto Väliseinät ● Hirsi ● Kosteat tilat kivirakenteiset ● Muu vaihtoehto TEKNISET RATKAISUT TALOUSSelvitettäviä vaihtoehtoja
 39. 39. ENERGIA- TUOTANTO Hybridi - energiatuotanto ● Älykkäät ohjausjärjestelmät ● Maa/järvilämpö, sijainti, kustannukset ● Aurinkosähkö, mitoitus, varastointi ● Tuulivoima, täydentävä, esim. akkujen lataus ● Lämpöpumppuratkaisut TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS Energiaomavaraisuus vuositasolla & uusiutuvan energian hyödyntäminen
 40. 40. ENERGIA- TUOTANTO Hybridi - energiatuotanto ● Biokaasu ● tuodaan kohteeseen ● tehdään kohteessa ● Biomassa ● Pelletti, hake, kaukolämpö TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS Energiaomavaraisuus vuositasolla & uusiutuvan energian hyödyntäminen
 41. 41. ENERGIA LÄMMÖNJAKO Lämmönjako ● Lattialämmitys ● Kattosäteilijät ● Massavaraajat ● Muut vaihtoehtoiset matalalämpöjärjestelmät TAVOITTEET JA KEINOT TALOUSKestävästi tuotettu energiahuolto
 42. 42. ILMAN- VAIHTO Ilmanvaihto ● Koneellinen, LTO, PILP ● Tehostettu painovoimainen erittäin tehokkaalla lämmön talteenotolla ● Olosuhteiden varmistaminen kaikissa tilanteissa, älykkäät säätöjärjestelmät TAVOITTEET JA KEINOT TALOUSKestävästi tuotettu energiahuolto
 43. 43. ILMAN-VAIHTO Tuloilman räätälöinti Lämpökuormien hallinta Viilennys, kattosäteilijät TAVOITTEET JA KEINOT TALOUSKestävästi tuotettu energiahuolto
 44. 44. ILMAN- VAIHTO Talotekniikan sähkönkulutuksen minimointi Rakennusautomaation älykäs hyödyntäminen TAVOITTEET JA KEINOT TALOUSKestävästi tuotettu energiahuolto
 45. 45. KÄYTTÖ -VESI TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS ● Vettä säästävät laitteet ● Lämmin käyttövesi uusituvalla energialla pieni hiilijalanjälki→ ● Aurinkokeräimet ● Poistoilmalämpöpumpulla lämmintä käyttövettä ● Sadevesien hyötykäyttö ● Harmaiden vesien lämmöntalteenotto Vedenkulutuksen ja energian käytön minimointi
 46. 46. VALAISTUS TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS ● Aurinkosähkö ● Tuulisähkö ● Ylituotannon varastointi tai myynti verkkoon Sähköntuotanto uusiutuvalla energialla
 47. 47. VALAISTUS TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS ● Älykäs valaistusjärjestelmä ● Energian säästö 25-50% verrattuna perinteiseen järjestelmään ● Älykäs valaistus opastaa ja vuorovaikuttaa: suunta, voimakkuus, vireystila ● Hyödyntää esim. led-tekniikkaa ja uusiutuvaa energiaa (aurinko/tuuli) Valaistuksen vuorovaikutus ja energian säästö
 48. 48. LÄHI- RUOKA Ritva Mattila
 49. 49. LÄHI- RUOKA TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS ● Lähiruoan osuus ≥ 50% ● Koulu- ja päiväkotiruokailu ● Valmistuskeittiö, jossa mahdollisuus lähiruoka- raaka-aineiden käsittelyyn vs. esikäsitelty raaka-aine ● Koulun oma viljely vs. kasvihuone Lähiruokaa maakunnasta
 50. 50. LÄHI- RUOKA TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS ● Yhteistyö lähiruokayrittäjien kanssa ● Kunnan ruokapalvelu vs. yrittäjävetoinen ● Lähiruokamyyntipiste ● Ravitsemussuositukset, lait ja asetukset Lähiruokaa maakunnasta
 51. 51. LIIKENNE TALOUS Juha Tolonen
 52. 52. LIIKENNE TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS ● Koulukuljetukset uusituvilla polttoaineilla (synergia koulun energiahuollon kanssa) ● Koulukuljetusten ja lähiliikenteen suunnittelu kokonaisuutena ● Yhteistyö liikennöitsijöiden kanssa Ekologinen koulukuljetus
 53. 53. LIIKENNE TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS ● Kilpailutuskriteerit ● Koululaiskuljetusten ekokriteerit (CO -päästöt,₂ biokaasu, sähkö) käytössä mahdollisesti jo kuljetusten kokonaishankinnassa loppuvuodesta Ekologinen koulukuljetus
 54. 54. YHTEISÖL- LISYYS Johanna Janhonen
 55. 55. YHTEISÖL- LISYYS TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS KYLIEN TALOLLA TAPAHTUU ● Lounaspaikka ● Palvelupisteet ● Juhlatila myös kyläläisten yksityistilaisuuksiin ● Kylien omat tapahtumat ● Iltakäyttö, mediateekki, harrastukset ● Käyttö kesällä Yhteisöllinen ja ekologinen kylien talo
 56. 56. YHTEISÖL- LISYYS TAVOITTEET JA KEINOT TALOUS SUUNNITTELU ● Avoimuus tiedottamisessa ● Käyttäjien ja oppilaiden osallistuttaminen ● Kylien talon ideointi netissä Moderni kylien talo
 57. 57. Www.ekokoululaukaa.blogspot.fi Seuraa blogia, kommentoi ja vaikuta! Viestintää tehdään etupäässä blogissa, muualla somessa käytössä avainsana #ekokoulu.
 58. 58. YRITTÄJYYS Antti Tourunen
 59. 59. YRITTÄJYYS TAVOITTEET JA KEINOT ● Mahdollisuus yrittäjävetoiseen ruokapalveluun ja päiväkotiin ● Yhteistyö lähiruoka-, lähienergia ja kuljetusyrittäjien kanssa ● Tilat/infra tukemaan paikallisten yritysten toimintaa ● Kokonaiskonseptista tuote Tukee paikallista yrittäjyyttä
 60. 60. Ohjelma 15:00 Keskustelua ja kysymyksiä 15:45 Aikojen varaus tekniseen vuoropuheluun 16:00 Tilaisuus päättyy
 61. 61. Tekniset vuoropuhelut -ajat ja yhteyshenkilöt Rakennus- tekniikka Talotekniikka Energia 6.5. & 13.5. Lähiruoka 11.5. & 19.5. Antti Tourunen Juha Tolonen Kokonais- konsepti / muut 18.5. Tilat, välineet, sisustus 11.5. Ritva Mattila
 62. 62. YHTEYSTIEDOT Vuoropuhelut Antti Tourunen projektipäällikkö antti.tourunen@reteres.f 040 554 2887 Ritva Mattila ruokapalvelupäällikkö ritva.mattila@laukaa.f 014 2678 340 Juha Tolonen sivistystoimenjohtaja juha.tolonen@laukaa.f 014 26 75 260
 63. 63. YHTEYSTIEDOT Ohjausryhmä Projektiryhmä Jaakko Kiiskilä vt. kunnanjohtaja jaakko.kiiskila@laukaa.f 014 26 75 010 Lasse Leppä talousjohtaja lasse.leppa@laukaa.f 014 26 75 200 Juha Tolonen sivistystoimenjohtaja juha.tolonen@laukaa.f 014 26 75 260 Mika Vornanen tilapalvelupäällikkö mika.vornanen@laukaa.f 014 26 75 851 Antti Tourunen projektipäällikkö antti.tourunen@reteres.f 040 554 2887 Seppo Niskanen elinkeinoasiamies seppo.niskanen@laukaa.f 014 26 75 190 Jarmo Pasanen hankintapäällikkö jarmo.pasanen@laukaa.f 014 26 75 211 Tero Wéman arkkitehti tero.weman@arkkitehtipalvelu.f 040 522 2205 Mari Holmstedt kaavoitusjohtaja mari.holmstedt@laukaa.f 014 26 75 771 Pekka Mikkonen rakennuttaja pekka.mikkonen@laukaa.f 014 26 75 860 Ritva Mattila ruokapalvelupäällikkö ritva.mattila@laukaa.f 014 26 78 340 Johanna Janhonen tiedottaja johanna@piilotettuaarre.f 040 506 1960 Www.ekokoululaukaa.blogspot.f

Laukaan kunnan Ekokoulu-hankkeen markkinavuoropuhelu 21.4.2015

Views

Total views

1,780

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,057

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×