Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kestävää kasvua biotaloudesta manninen

825 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kestävää kasvua biotaloudesta manninen

 1. 1. Kestävää kasvua biotaloudesta - Suomen biotalousstrategia Jussi Manninen TEM
 2. 2. Biotalous on ratkaisu Biotalous: • Käyttää biologisia luonnonvaroja kestävästi tuotteiden, energian, ravinnon ja palveluiden tuottamiseen Pyrkii: • vähentämään riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista • ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä • edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja
 3. 3. Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Luontaistalous Fossiilitalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto, joka tuottaa talouskasvua ja hyvinvointia.
 4. 4. Biotalouden merkitys Suomelle Liikevaihto yhteensä 60 mrd € Osuus työllisistä 13% Osuus viennistä 26% 2025 mennessä Suomi tavoittelee biotalouden tuotoksen kasvattamista 100 miljardiin euroon ja tämän kasvun myötä 100 000 uutta biotalouden työpaikkaa. Biotalous yhdistää puunjalostusta, kemiaa, energiaa, rakentamista, teknologiaa sekä ravinto- ja hyvinvointiratkaisuja. Suomen biotaloudesta noin puolet on metsäbiotaloutta.
 5. 5. Biotalouden arvoketjut Puunjalostus Kemia Energia Ruoka Rakentaminen Ekosysteemipalvelut Bio-massat Tuotteet Osaaminen Biotalous hyödyntää puhtaita teknologioita (cleantech) tuottaessaan tuotteita ja palveluita kestävästi.
 6. 6. Suomen biotalousstrategia 1. KILPAILUKYKYINEN BIOTALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. UUTTA LIIKETOIMINTAA BIOTALOUDESTA 3. VAHVA OSAAMISPERUSTA BIOTALOUDELLE 4. BIOMASSOJEN KÄYTETTÄVYYS JA KESTÄVYYS Strategiset päämäärät Toimeenpano ja seuranta Biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta
 7. 7. Toimeenpano • Toimeenpano toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhdessä maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa • Muut vastuutahot ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö • Ministeriöiden hallinnonalojen organisaatiot osallistuvat toteuttamiseen laajasti
 8. 8. Eräitä toteutuksessa olevia toimenpiteitä 1. Biojalostamokilpailu 2. Biotalousviestintä 3. Vaikuttaminen toimintaympäristöön 4. Biotalouspaneeli 8.10.2014
 9. 9. International Biorefinery Competition Finland 4.6.–4.12.2014
 10. 10. Kilpailun tavoitteet ja aikataulu • Kilpailun tavoitteena on aikaansaada erilaisia kaupallisen mittakaavan biojalostamoinvestointeja lähivuosina Suomeen. • Haetaan ehdotuksia, joissa kaupallistetaan uusia innovaatioita tai demonstroidaan niitä teollisessa mittakaavassa. • Kilpailu on avoin kaikkien toimialojen kotimaisille ja kansainvälisille biotalousyrityksille ja erilaisille konsortioille • Haku aukesi 4. kesäkuuta 2014 • Ehdotukset tulee jättää 4. joulukuuta 2014 mennessä • Kilpailuehdotuksia arvio kansainvälinen raati • Tulokset vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 1.6.2014
 11. 11. Arviointikriteerit • Investointikelpoisuus (painokerroin 50 %) sisältäen mm – Rahoitusjärjestelyt (vahvistettu oma rahoitus, vahvistettu muu yksityinen rahoitus) – Julkisen rahoituksen tarve suhteessa muuhun rahoitukseen (mitä alhaisempi sitä parempi) – Markkinanäkymät (markkinan koko ja kasvu) • Innovatiivisuus (painokerroin 25 %) sisältäen mm – Teknologiset innovaatiot – Raaka-ainelähteen innovatiivisuus – Uudet tuoteinnovaatiot ja liiketoimintainnovaatiot • Kansantaloudelliset vaikutukset (painokerroin 25 %) sisältäen mm – Työllistämisvaikutus investoinnin ja toiminnan aikana – Investoinnin kotimaisuusaste – Vaikutus vientiin ja tuontiin 1.6.2014
 12. 12. Palkinnot • Rahoittajaryhmä avustaa kolmen parhaan esityksen julkisen rahoituksen yhteensovittamisessa, hakemisessa ja hyödyntämisessä • Investointeihin pyritään hankkimaan kansallisen julkisen rahoituksen lisäksi myös EU-rahoitusta • Kilpailun voittaneelle esitykselle maksetaan 100 000 euron palkinto 1.6.2014
 13. 13. Biotalous verkossa • Internet www.biotalous.fi, www.bioekonomi.fi, www.bioeconomy.fi • Twitter @Biotalous, @BioeconomyFI • Facebook www.facebook.com/biotalous.fi • YouTube www.youtube.com/user/BiotalousFi/videos • SlideShare www.slideshare.net/Biotalous 13
 14. 14. Toimintaympäristön kehittäminen • Selvitys biotalouden lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista esteistä ja korjausehdotuksista niihin – VNK:n rahoituksella tehtävä selvitys – Hanke alkaa pian, tulokset valmistuvat ensi syksyksi • Suomen biotalouden EU ”non-paper”. EU-vaikuttamisen tilaisuudet esim. metsäbiotalousseminaari Brysselissä/EUE 2.7.2014 • Parlamenttiin perusteilla biotalouden laajennettu työryhmä/intergroup (Climate change, biodiversity and sustainable development alaryhmä), käynnistyy 2015 alusta
 15. 15. Kansallinen biotalouspaneeli • Muodostetaan vuoden loppuun mennessä • Rooli – Lisää vuorovaikutusta hallinnon, tutkimuksen ja elinkeinojen välillä – Hyödynnetään osana biotalousstrategian toimeenpanoa – Harjoittaa vuoropuhelua samaan päämäärään tähtäävien ohjelmien, sekä EU:n biotalouspaneelin kanssa • Sisältää edustajia – Elinkeinoelämästä – Hallinnosta – Tutkimuksesta, kehityksestä ja koulutuksesta – Kansalaisjärjestöistä
 16. 16. Biotalouden tulevaisuus tehdään yhteistyöllä • Yhteistyöllä ja teknologioita yhdistämällä saadaan aikaan kestäviä, hyvinvointia lisääviä ja ympäristöä säästäviä tuotteita ja palveluja • Suomessa on vahva metsäalan, maatalouden, teknologian, rakentamisen, energian, kemian sekä elintarvike- ja terveysalan osaaminen. • Me voimme yhdessä kehittää uudenlaista osaamista, teknologioita ja ratkaisuja.
 17. 17. Kannattaa kysyä suomalaisilta! www.biotalous.fi

×