Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pisanje recce li i ne

II разред
Са великим закашњењем наводим да је овај час колегинице Биљане Тодоровић ОШ "Бранко Радичевић" из Смедерева

 • Login to see the comments

Pisanje recce li i ne

 1. 1. ЛИ се пише одвојеноКада се речца ЛИ када се пита: Да ли?пише одвојено? Је ли? Јеси ли?
 2. 2. Данас ћемо научити како се правилно пишу речце ли и немала река - речица мала реч - речца Пример:1. Да ли си гладан?2.Је ли све у реду?3. Знаш ли где је књига?4. Можеш ли да ми купиш чоколаду?
 3. 3. Кликом на стрелицу потврдићешодговор како се пише упитна речцалиУпитна речца ли пише се одвојено од речииспред себе.
 4. 4. Како се правилно пишу ове реченице.Далисутиколачдали?Да ли су ти колач дали?Јесулијелимечићи?Јесу ли јели мечићи?
 5. 5. Дате су реченице.Како гласи питање у коме ће Дате су реченице.Како гласи питање у коме ће бити речца ли? бити речца ли?Зец једе шаргарепу. Да ли зец једе шаргарепу?Ђорђе игра тенис. Да ли Ђорђе игра тенис?Данас пада киша. Да ли данас пада киша?
 6. 6. Ја волим цвеће. Да ли волиш цвеће?Редовно га заливам. Да ли га редовно заливаш?Лале су процветале. Да ли су лале процветале?
 7. 7. Речца не пише се одвојено од глагола уодричним реченица. Глагол је реч којаозначава неку радњу.• Пример Не гази Не бери цвеће! траву! ЖУРИ СПАВАЈ ПЛИВАЈ КАСНИ
 8. 8. НЕ се са глаголом заједно не пише ђаче,то знај! Осим у четири речи:НЕЋУ, НИСАМ, НЕМАМ и НЕМОЈ и ту је крај!
 9. 9. Дакле, научили смо како се пише речца не. Твојзадатак је да сада допуни следећу реченицу. Речца не пише одвојено од глагола.Изузеци су глаголи нећу, немам, нисам, немој.
 10. 10. Како гласе следеће реченице у одричном облику.• Данас пада киша. Данас не пада киша• Тренирам фудбал. Не тренирам фудбал.• Знам песмицу. Не знам песмицу.• Милан јаше коња. Милан не јаше коња.
 11. 11. Овај текст није написан правилно. Ако кликнетена стрелицу појавиће вам се реченица по реченицаправилно написана. Ја нестанујем близу школе.зато неспавам дуго.желимли још мало одмора? Незнам.сви су приметили да ништа нерадим.дали ће ме разумети?наравно, да ли су ми поклон.Ја не станујем близу школе. Зато не спавам дуго. Желим ли још мало одмора? Не знам. Сви су приметили да ништа не радим. Да ли ће ме разумети? Наравно, дали су ми поклон.
 12. 12. Сетите се часа света око нас када смо причали оживој природи, односно о животињама. Нашдруг Милан је био у зоолошком вртуМилан воли животиње. Често одлази у зоолошкиврт. Посебно му се свиђају лавови и тигрови.Милану смета што људи напуштају својељубимце.Милан не воли животиње. Често не одлази узоолошки врт. Посебно му се не свиђају лавови итигрови. Милану не смета што људи напуштајусвоје љубимце.
 13. 13. Заокружи слово испред реченице у којој јеречца не тачно написана.1. Нежелим да спавам.2. Нисам поломила оловку и не знам ко јето урадио.3. Немој да бринеш, не нагињем се крозпрозор.
 14. 14. Како гласе ове реченице правилно написане?Несмем и немогу да пливам.Не смем и не могу да пливам.Недирај мацу јер нежели да преде.Не дирај мацу јер не жели да преде.
 15. 15. Које од датих реченица су правилно написане?Кликом на стрелицу подвуци исправне реченице.Ни сам стигао на час. Нисам стигао на час.Нећу ићи на концерт. Не ћу ићи на концерт. концертНе мам кључ. Немам кључ.
 16. 16. Пример:Знање - незнање Пријатељ - непријатељСрећа - несрећа Човек - нечовекПравда држи земљу и Пријатељ се у невољиградове, а неправда познаје као злато уруши обадвоје. ватри. Народна пословица Народна пословица
 17. 17. Користећи речцу НЕ, напиши именице супротногзначења успех неуспех правда неправда срећа несрећа истина неистина себичност несебичност знање незнање

×