Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rod i broj imenica, 2. razred

86,000 views

Published on

Srpski jezik, 2. razred osnovne škole, nastavna jedinica Rod i broj imenica

Published in: Education
 • Login to see the comments

Rod i broj imenica, 2. razred

 1. 1. РОД И БРОЈ ИМЕНИЦАУТВРЂИВАЊЕ<br />Учитељ: Mилица Петровић<br />
 2. 2. Именице<br />Именице су речи које именуjу бића, предметe ипојаве.<br />Род именица: <br /> мушки (тај)<br /> женски (та)<br /> средњи (то)<br />Број именица: <br /> једнина множина<br />
 3. 3. Одреди род и број именица датих сликама<br />САТ- <br /> мушки род<br /> једнина<br />ОЛОВКЕ-<br /> женски род <br /> множина<br />ДРВЕЋЕ- <br /> средњи род<br /> множина<br /> СУНЦЕ- <br /> средњи род<br /> једнина<br />ШЕСТАР- <br /> мушки род<br /> једнина<br />КЊИГЕ-<br /> женски род<br /> множина<br />ПЕРО- <br /> средњи род<br /> једнина<br />БИЦИКЛИ-<br /> мушки род<br /> множина<br />
 4. 4. Резултат такмичења<br />Плава екипа<br />Жута екипа<br />
 5. 5. Наставни листић бр .1<br />Упиши у одговарајуће колоне речи које недостају: <br />2. Из следећих стихова издвој и запиши речи мушког, женског и средњег рода: <br /> Велика лађа,<br /> преко брда броди,<br /> деда са штапом, <br /> по мору ходи.<br /> МУШКИ РОД:<br /> ЖЕНСКИ РОД: <br /> СРЕДЊИ РОД:<br />ОВЦА<br />ЈАГЊЕ<br />МЕДВЕД<br />МЕЧЕ<br />КРАВА<br />БИК<br />деда, штап <br />лађа,<br />брдо, море<br />
 6. 6. 3. Подвуци реч која не припада датом скупу.СКУП АСКУП Бпасуљ кромпир купус цвекла карфиол<br />зец<br />вук<br />лисица<br />медвед<br />срне<br />4. Следеће реченице напиши у једнини:<br />» Моји другови путују на екскурзију.<br /> Мој друг путује на екскурзију.<br />» Са њима иде неколико наставника.<br /> Са њим иде један наставник.<br />»Прозори на вагонима су отворени.<br /> Прозр на вагону је отворен.<br />
 7. 7. 5. Доврши стихове:Потражи пут, наћи ћеш путеве.Потражи цвет, наћи ћешПотражи лептира, наћи ћешПотражи речицу, наћи ћешПотражи звездицу, наћи ћеш<br />цвеће.<br />лептире.<br />речице.<br />звездице.<br />6. Напиши именице у множини:<br /> град <br /> сто<br /> парк<br /> књига<br /> кућа<br /> сијалица<br />градови<br />столови<br />паркови<br />књиге<br />куће<br />сијалице<br />
 8. 8. Наставни листић бр .2<br />Из следећег текста издвој именице и одреди им род и број:<br />Уморни дека седе на стару клупу. Сагну се и угледа уплашене и промрзле мачиће. Умота их и шал и рукавице, да их мало загреје. <br />ИМЕНИЦА: РОД: БРОЈ:<br />дека мушки род једнина<br />клупа женски род једнина<br />мачићи средњи род множина<br />шал мушки род једнина<br />рукавице женски род множина<br />
 9. 9. 2. Следеће речи напиши у женском роду у једнини а потом и у множини:<br />3. Подвуци реч која не припада датим скуповима:<br /> СКУП А СКУП Б<br /> паприка <br /> цвекла<br /> пасуљ<br /> боранија<br />учитељица<br />учитељице<br />певачица<br />певачице<br />фризерка<br />фризерке<br />песникиње<br />песникиња<br />ципеле<br />хаљине<br />ташне<br />шешир<br />
 10. 10. 3. Следеће реченице напиши у множини:»Вредни сељак сече дрво за огрев.»Чује се бучна тестера.»Изнад њиве лети гладна врана.<br />Вредни сељаци секу дрва за огрев.<br />Чују се бучне тестере.<br /> Изнад њива лете гладне вране.<br />5. Напиши именице у једнини:<br /> клупе књиге <br /> столови димњаци<br /> сијалице лампе <br />клупа<br />сто<br />сијалица<br />књига<br />димњак<br />лампа<br />
 11. 11. 6. Напиши шта је потребно:<br />деца<br />Дете _________<br />________ часови<br />________ ограде<br />Столица _______<br />_______ димњаци<br />Час<br />Ограда<br />столице<br />Димњак<br />

×