Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Orijentacija u prostoru

6,968 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Orijentacija u prostoru

 1. 1. ORIJENTACIJA U PROSTORU
 2. 2. • Reč orijentacija potiče iz francuske reči orienter, prema latinskom oriens (izlazak Sunca), u značenju ‐ smer prema istoku• Do kasnog srednjeg veka karte moreplovaca bile su usmerene na istok
 3. 3. Vrste orijentacije- Štapa- Sunca- Sunca i sata- Prema Severnjači- Meseca- Pojava u prirodi- Pojava u društvu- Orijentira- Kompasa- GPS-a
 4. 4. Orijentacija pomoću tri štapa• Najpreciznija metoda• Zahteva vedro nebo i puno vremena• Pribor: dugačak ravan štap, 2 mala štapa ili kamena i traka (ili drugi ravan štap )• Ujutro ‐ Zabosti dugačak štap u (ravnu) zemlju• 1 mali štap zabosti tačno tamo gde se završava sena dugačkog štapa• Zaveže se traka za veliki štap i opiše kružnica dužine malog štapa (vidi sliku)
 5. 5. Orijentacija pomoću tri štapa• Čeka se posle podne• Tokom prepodneva sena će se skraćivati• Od podneva će opet početi da raste• U podne, kada je najkraća, sena pokazuje tačno na sever• Nije lako odrediti kada je najkraća• Na kraju se toliko poveća da ponovo dotakne kružnicu ‐ i u tom trenutku zabosti drugi štap u tu tačku• Važno je da kružnica bude pravilno nacrtana• Linija koju između prvog i drugog štapa pokazuje zapad‐istok (na slici)• Efikasnost ove metode opada s približavanjem ekvatoru
 6. 6. Orijentacija pomoću Sunca• Sunce je svaki dan u godini u 6 sati ujutro na istoku• U 12 sati na jugu• U 18 sati na zapadu• Na južnoj hemisferi je u 12 sati sunce na severu• Ako sunce izlazi pre 6 sati, onda je to nešto severnije od istoka• Ako sunce izlazi nešto kasnije od 6 sati (zimi), onda je to južnije od istoka• U 9 sati sunce je tačno na jugoistoku, a u 15 sati tačno na jugozapadu• U podne je tačno na jugu!• Pri ovome se mora paziti na zimsko i letnje računanje vremena• Leti ‐ jedan sat više
 7. 7. Orijentacija pomoću sunca i sata• Pravac juga (a time i ostale strane sveta) – pri sunčanom vremenu• Ručni sat se postavi na dlan vodoravno• Okrećemo ga sve dok mala kazaljka ne bude usmerena u pravcu Sunca• Tada se prepolovi ugao što ga mala kazaljka pravi sa brojem 12• Linija koja polovi taj ugao, pokazuje smer juga• Na suprotnoj strani je sever• Tačnost i kod ove metode opada s približavanjem ekvatoru
 8. 8. Orijentacija prema Severnjači• Za vreme vedrih noći• Zvezda Severnjača (polarna zvezda)• Ona je sjajna zvezda i uvek se nalazi na severu• Najlakše je pronalazimo uz pomoć sazvežđa Velikih kola (Velikog medveda)• Ono se sastoji od 7 dosta jasnih zvezda raspoređenih u obliku kola (četiri točka i rudo)• Kad se to sazvežđe pronađe ‐ njegove zadnje 2 zvezde se spoje zamišljenim pravcem koji se produžava oko 5 puta• U produženju se nalazi Severnjača• Severnjača pripada sazvežđu Malih kola (Maloga medveda) i najjasnija je njegova zvezda
 9. 9. Orijentacija prema mesecu• Po vedroj noći Faza meseca Istok Jug ZapadRačunanje vremena Zimsko Letnje Zimsko Letnje Zimsko LetnjePrva četvrt "D“ 6.00 7.00 12.00 13.00 18.00 19.00Pun mesec ili Uštap 18.00 19.00 24.00 1.00 6.00 7.00Zadnja četvrt "C" 24.00 1.00 6.00 7.00 12.00 13.00Mladi mesec Mesec ne vidimo
 10. 10. Orijentacija prema pojavama u prirodi• Ne uvek s potpunom sigurnošću zbog osobitosti pojedinih područja gde može doći do devijacija koje mogu biti uslovljene vetrom (npr. prostor iza brda i sl.)• Po panjevima: godovi (prsteni koji pokazuju godišnje naslage pri rastu drveta)  uži su (gušći su) na severnoj, a širi na južnoj strani panja.• Po mahovini: na severnoj strani stabla su, u pravilu, jače obrasla mahovinom nego na južnoj. Posmatranje više drveća smanjuje grešku• Po kori stabla: na severnoj strani je hrapavija i tamnija, često i puna različitih  gljivica, dok je južna strana glatka i svetlija• Po krošnjama: krošnje drveća su na južnoj strani obično bujnije• Po snegu: sneg uvek brže kopni na južnim obroncima• Četinari sa južne strane luče više smole nego sa severne
 11. 11. Orijentacija po pojavama u društvu• Ne uvek s potpunom sigurnošću. Iz različitih razloga…• Po crkvama: Oltar u pravoslavnim crkvama je okranut ka istoku, a u njih se  ulazi sa zapada. U katoličkim sakralnim objektima je suprotno.• Izuzetak: Saborna crkva u Novom Sadu• Po grobljima:  • Pravoslavni grobovi su okranuti ka istoku, a katolički ka zapadu.• Muslimanski grobovi su orijentisani pravcem jug – sever, spomenik je prema jugu.• Izuzetak: Novo groblje u Novom Sadu
 12. 12. Pomoću orijentira• U daljini se odredi najviša tačka, planinski vrh ili nešto drugo• Kreće se tako što će taj orijentir biti sa boka, ispred ili iza• Preporučuje se da bude iza, jer se udaljavanjem od njega i ide u dolinu gde sigurno ima sela zaseoka ili se prati potok koji opet vodi u dolinu, ka većoj reci, a opet pored reke sigurno postoji i neko naselje• Metod obeležavanja staze kretanja (kredom, sekiricom, nožem)• U šumi se obeležava drvo ili neki kamen pored kojih se prođe, kako bi  povratak bio lakši• Na svim planinskim vrhovima, odnosno staze prema vrhu su obeležene crvenom ili zelenom bojom• Uz pomoć mobilnog telefona uspostavlja se veza sa Call centrom koji ima  informaciju o lokaciji dolaznog signala i može da da tačne koordinate gde se onaj koji poziva nalazi
 13. 13. Kompas• Navigacijski instrument za orijentaciju• Njegov osnovni deo je pokretna magnetna igla• Jedan pol se (istaknut bojom i/ili oblikom strelice) uvek okreće prema severu• Na kompasu su obeležene glavne strane sveta • Sever (N), istok (E), jug (S) i zapad (W)• Kućište kompasa se okreće dok se oznaka N ne poklopi sa severnim polom  magnetne igle• Često se koristi i reč busola (italijanski bussola)• Ovaj pojam se upotrebljava mahom u mernoj tehnici, za označavanje preciznog kompasa
 14. 14. Global Positioning System (GPS) http://www.youtube.com/watch?v=k0ckI3upa6EPrimena u:- Vremenu- Na putevima- U prostoru- Avijaciji- Poljoprivredi- Pomorstvu- Javnoj sigurnosti i reljefu- Merenju i mapiranju- RekreacijiPodrška korisnicima:- Civilni korisnici- Vojska- Avijacija
 15. 15. ORIJENTACIJA U PROSTORU

×