Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Undersøkelse mot praktiserende gestaltterapeuter - Nov 2011(20)

Advertisement

Undersøkelse mot praktiserende gestaltterapeuter - Nov 2011

 1. UNDERSØKELSE MOT PRAKTISERENDE GESTALTTERAPEUTER Gjennomført i November 2011 av Jens Fossum og Roger Slinning, elever i 2 klasse ved NGIs studie for gestalterapi
 2. OM UNDERSØKELSEN         Undersøkelsen er gjennomført av Roger Slinning og Jens Fossum som er studenter ved NGIs 4-årige linje for gestaltterapiutdanning. Den ble sendt ut til ca 320 godkjente terapeuter som er registrert på NGFs sider. I gjennomsnitt har ca 100 svar blitt avgitt. Som mottaker av undersøkelsen har du mulighet til å benytte informasjonen til planlegging av egne aktiviteter, markedsføring og PR. Ved bruk av data fra undersøkelsen skal det refereres til «Undersøkelse mot praktiserende terapeuter 2011 av R. Slinning og J. Fossum» Det er ikke tillatt å sende undersøkelsen uten tillatelse fra de som har stått for gjennomføringen. I notatfeltet på en god del slides er det kommentarer, disse er ment til veilledning. Vi har satt som forutsetning av mottakerne kan lese statistikk og tolke indeksregulerte verdier. Hvis du har spørsmål, henvend disse til jens.m.fossum@gmail.com
 3. DEMOGRAFI - ALDER
 4. DEMOGRAFI 81.3% av besvarelsene er fra kvinner, 18.7% fra menn.  49% av besvarelsene kommer fra personer bosatt i Oslo og Akershus.  Det er et normalt inntektsnivå blant gestaltterapeutene og det samme blant husholdningsinntekten.  Gestaltterapeuter har i gjennomsnitt høy utdanning.  En stor andel av terapeutene er gift/samboende (72.1%) eller i et forhold/særbo (6.7%). 21.2% er single/enslig 
 5. DEMOGRAFI - FORTSETTER 98.1% av de som har besvart er gestaltterapeuter.  En stor andel av terapeutene har utdanning fra NGI i Oslo, Stavanger og Tromsø. En god del (18 av 106 svar) har utdanning i Sverige, Danmark, England og USA. Noen har utdanning fra flere steder.  52 av 105 avsluttet utdannelsen i 2007-2011.  29 av 105 avsluttet utdannelsen i 2002-2006  27 av 105 avsluttet utdannelsen 2001 eller tidligere 
 6. PRAKTISERER SOM TERAPEUT
 7. HVOR STOR % AV INNTEKT KOMMER FRA Å PRAKTISERE? (94 SVAR TOTALT)      25.5% har 90-100% av inntekten sin fra terapi 14.9% har mellom 40-60% av inntekten sin fra terapi 14.9% har mellom 20-39% av inntekten sin fra terapi 23.4% har mellom 1-19% av inntekten fra terapi 11.7% har ingen inntekt eller går med underskudd i sin praksis Resten av svarene kunne ikke relateres til % og er derfor ekskludert fra denne oversikten.
 8. HVOR STOR % ANDEL AV ARBEIDSTIDEN BENYTTES TIL Å PRAKTISERE? (94 SVAR TOTALT)       21.3 % benytter 80-100% av arbeidstiden sin til å praktisere. 5.3% benytter mellom 60-79% av tiden sin til å praktisere 18% benytter mellom 40-59% av tiden sin på å praktisere 24.5% benytter mellom 20-39% av tiden på å praktisere 24.5% benytter mellom 1-19% av tiden på å praktisere, og 4.2% benytter 0% av sin tilgjengelige arbeidstid til å praktisere.
 9. ANTALL KLIENTER
 10. ANTALL TIMER TERAPEUTEN KAN PRAKTISERE PER UKE       6.4% har kapasitet på 32-40 timer per uke 9.7% har kapasitet på 24-31 timer per uke 16.1% har kapasitet på 16-23 timer per uke 22.6% har kapasitet på 8-15 timer per uke 35.5% har kapasitet på under 8 timer per uke 2.2% har ikke kapasitet til å praktisere Resten av svarene kan ikke relateres til %. 93 svar totalt.
 11. TID SOM BRUKES TIL Å PRAKTISERE       11.6% bruker mellom 32-45 timer per uke på sin praksis. 3.5% bruker mellom 24-31 timer på sin praksis. 7% bruker mellom 16-23 timer. 16.2% bruker mellom 8-15 timer 55.8% bruker under 8 timer på å praktisere, og 10.4% bruker ingen tid på å praktisere som terapeut 86 svar totalt
 12. TYPE KLIENTER
 13. HVILKE TJENESTER TILBYS TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER?   I størst grad tilbys følgende tjenester; Veilledning, terapi i ulike former, lederutvikling, kurs, kommunikasjonsrådgivning, konflikthåndtering, coaching og ulike rådgivningstjenester. I tillegg tilbys følgende; organisasjonsutvikling, foredrag, prosessjobbing, foreldreveiledning, workshops, oppfølging av innvandrere, studentveilledning, teambuilding, undervisning, kulturbygging, presentasjonstrening, salgstrening, prosjektveiledning, egenutvikling og grupper for pårørende til rusmisbrukere.
 14. HVORDAN JOBBER TERAPEUTENE
 15. INDEKS Vi benytter oss av en skala fra 1 til 6, der 6 er høyeste skår.  Gjennomsnittet av svarene kalkuleres til en indeks.  1 i gjennomsnitt er 17 i indeks  2 er 33  3 er 50  4 er 67  5 er 83  6 er 100   De fleste spørsmålene er stil med et positivt fortegn for å gi like indeksverdier. Er skalaen snudd gis det beskjed om dette.
 16. TILFREDS MED ANTALL KLIENTER Indeks = 66 3.97 i gjennomsnitt
 17. ØNSKER Å BRUKE MER TID PÅ Å PRAKTISERE Indeks = 66 3.96 i gjennomsnitt
 18. HVA FORHINDRER TERAPEUTER FRA Å PRAKTISERE MER? Se kommentater i notatfelt til slide på «andre svar»
 19. EVNER TIL Å PRAKTISERE SOM TERAPEUT Indeks = 63 3.81 i gjennomsnitt
 20. EVNER TIL Å PRAKTISERE FORRETNINGSMESSIG Indeks = 68 4.09 i gjennomsnitt
 21. TRIVES MED Å VÆRE PRAKTISERENDE TERAPEUT Indeks = 94 5,64 i gjennomsnitt
 22. Å PRAKTISERE ER VIKTIG Indeks = 92 5,55 i gjennomsnitt
 23. NGF IVARETAR MINE INTERESSERT SOM TERAPEUT Indeks = 75 4,47 i gjennomsnitt
 24. TILBAKEMELDINGER TIL NGF Kunne vært mer synlige / er godt synlige  Arbeidet mer for å fremme våre vilkår i Helsevesenet som praktiserende terapeuter  Godt arbeid med momsfritaket  Arbeid med kvalitetssikring  Kunne bistått mer med markedsføring  Kan være mer offensive i media  Gode workshops, kunne gjerne vært flere  Litt mye konsentrert rundt Oslo-regionen  God veilledning  Gode forsikringsordninger 
 25. NGF FORTSETTER Usikker om kompetansen er til stede for å gjøre gestaltterapi anerkjent og godkjent  Basert på frivillig aktivitet  For store krav til medlemmene  Lang responstid ved henvendelser   Generelt veldig mye positive tilbakemeldinger som ikke er nevnt med egne punkter
 26. VEILEDNING Indeks = 87 5,24 i gjennomsnitt
 27. VEILEDNINGEN ER NYTTIG Indeks = 93 5,56 i gjennomsnitt
 28. VEILEDNING ER VIKTIG Indeks = 98 5,89 i gjennomsnitt
 29. NGI UTDANNER FOR FÅ TERAPEUTER Indeks = 40 2,38 i gjennomsnitt
 30. KVALITET PÅ UTDANNELSEN Indeks = 77 4,65 i gjennomsnitt
 31. NGI SØRGET FOR AT JEG BLE KVALIFISERT TIL Å PRAKTISERE SOM TERAPEUT Indeks = 77 4,65 i gjennomsnitt
 32. NGI SØRGET FOR AT JEG BLE KVALIFISERT TIL Å PRAKTISERE Indeks = 84 5,06 i gjennomsnitt
 33. NGO – FORRETNINGSMESSIGE KVALIFIKASJONER Indeks = 40 2,39 i gjennomsnitt
 34. NGI – ANSVAR FOR AT STUDENTER KAN PRAKTISERE SOM TERAPEUTER Indeks = 62 3,72 i gjennomsnitt
 35. TILBUD OM ETTERUTDANNING Indeks = 74 4,43 i gjennomsnitt
 36. MANGE SOM TAR UTDANNINGEN PRAKTISERER IKKE Indeks = 79 4,71 i gjennomsnitt
 37. FOR FÅ PRAKTISERENDE TERAPEUTER Indeks = 56 3,38 i gjennomsnitt
 38. BRA MED KONKURRANSE Indeks = 67 4,02 i gjennomsnitt
 39. SAMARBEID Indeks = 81 4,85 i gjennomsnitt
 40. KUNNSKAP I BEFOLKNINGEN Indeks = 32 1,90 i gjennomsnitt
 41. FORKLARE HVA GESTALTTERAPI ER Indeks = 66 3,97 i gjennomsnitt
 42. OPPSUMMERING Hvor mange klienter terapeuten har gjør stort utslag på positivitet til å praktisere.  Vi har ikke gjort så mange segmenteringer, hvis du har ønske om ytdypende informasjon om spesifikke spørsmål som filtreres, send oss en epost.  Ved revisjon av resultatene ber vi om å referere til siste utgave. 
Advertisement