Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang

Authorised clinical psychologist and Ph.D. in clinical psychology at St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospital
Mar. 21, 2018
Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang
Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang
Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang
Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang
Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang
Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang
Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang
Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang
Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang
Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang
Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang
Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang
Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang
Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang
1 of 14

More Related Content

What's hot

Slutt på sjansespillet!Slutt på sjansespillet!
Slutt på sjansespillet!Øystein Eiring
Samvalg og optimal helseSamvalg og optimal helse
Samvalg og optimal helseØystein Eiring
Om samvalgOm samvalg
Om samvalgØystein Eiring
Behandling - PTSD - Karina M. Egeland / NKVTSBehandling - PTSD - Karina M. Egeland / NKVTS
Behandling - PTSD - Karina M. Egeland / NKVTSadrianpaulsen
Medisinfri behandlingMedisinfri behandling
Medisinfri behandlingWalter Keim
P6   jan olav johannessen - fra nasjonale anbefalinger til praksisP6   jan olav johannessen - fra nasjonale anbefalinger til praksis
P6 jan olav johannessen - fra nasjonale anbefalinger til praksiskaribrattegaard

Similar to Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang

Kunnskapsbasert behandling,Gerd Kvale, Pasientsikkerhetskonferansen 2015Kunnskapsbasert behandling,Gerd Kvale, Pasientsikkerhetskonferansen 2015
Kunnskapsbasert behandling,Gerd Kvale, Pasientsikkerhetskonferansen 2015Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Et stykke igjen til likeverdige tjenester v/Jan Fredrik AndresenEt stykke igjen til likeverdige tjenester v/Jan Fredrik Andresen
Et stykke igjen til likeverdige tjenester v/Jan Fredrik AndresenStatens helsetilsyn
"Pasienten som sin egen terapeut" (Foredrag ved Einar Lunga, 2012)"Pasienten som sin egen terapeut" (Foredrag ved Einar Lunga, 2012)
"Pasienten som sin egen terapeut" (Foredrag ved Einar Lunga, 2012)Einar Lunga
nevroleptika.pdfnevroleptika.pdf
nevroleptika.pdfWalter Keim
GettingBetterAtWhaWeDoNorskGettingBetterAtWhaWeDoNorsk
GettingBetterAtWhaWeDoNorskBarry Duncan
Liudalen   salutogen metodeLiudalen   salutogen metode
Liudalen salutogen metodekaribrattegaard

Similar to Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang(20)

Et kritisk blikk på psykoterapiforskningen: En kortfattet og selektert litteraturgjennomgang

Editor's Notes

  1. Fixed-effect MA; har som utgangspunkt at den sanne effektstørrelsen er den samme i alle studiene inkludert Random-effects MA; har som utgangspunkt at den sanne effektstørrelsen kan variere på tvers av alle studiene inkludert http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acps.12713/full
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20194536 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0137864
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29380722
  4. Begrense «researchers degrees of freedom»; begrense fleksibilitet i innhenting, analyse og rapportering av data Outcome switching Selektiv rapportering av resultater Scott el al. (2015) 181 kliniske studier fra de fem største psykiatritidsskriftene Kun 60 korrekt registrert i klinisk database Kun 26 hadde ingen diskrepans mellom protokoll og publikasjon Flere studer finansiert av legemiddelindustrien korrekt registrert og rapportert (37%) enn studier med privat (6%) eller offentlig (10,3%) finansiering
  5. Med 1. En ekvivalens- eller noninferiority-margin på ES 0.15 2. Et alpha-nivå på 0.025 for et ensidig non-inferiority konfidensintervall (tilsvarende 0.05 for tosidig test) 3. 80% styrke må man ha et utvalg på 698 deltakere per betingelse As a rule of thumb, if δ is half the size of d* from a superiority trial, the noninferiority sample size must be 4-fold higher. Examples of sample sizes required per group for various noninferiority margins for continuous outcomes are 6,280 (δ = .05), 1,570 (δ = .10), and 698 (δ = .15). (These estimates assume an α level of .025 for the 1-sided noninferiority confidence interval and 80% power.)
  6. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735815000239