Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webquestak gorbeialde prestakuntza

732 views

Published on

Wenquestak gelako metodologian aldaketa dakarte.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webquestak gorbeialde prestakuntza

 1. 1. WEBQUESTAK:WEBQUESTAK: Gelan Informazio eta KomunikazioGelan Informazio eta Komunikazio Teknologia berriak erabiltzekoTeknologia berriak erabiltzeko tresna eraginkorratresna eraginkorra WEBQUESTAK:WEBQUESTAK: Gelan Informazio eta KomunikazioGelan Informazio eta Komunikazio Teknologia berriak erabiltzekoTeknologia berriak erabiltzeko tresna eraginkorratresna eraginkorra Gorbeialde Taldea: prestakuntzaGorbeialde Taldea: prestakuntza B06 Zaratamoko BerritzeguneaB06 Zaratamoko Berritzegunea Irene González, B06, Zaratamoko Berritzegunea
 2. 2. Webquest-ak: Zer dira?Webquest-ak: Zer dira?Webquest-ak: Zer dira?Webquest-ak: Zer dira? •Ordenagailuz burutzen den ikerketa-proiektu bat webeko baliabideak era gidatuan erabiliz. Bernie Dodgek asmatu zuen •Ordenagailuz burutzen den ikerketa-proiektu bat webeko baliabideak era gidatuan erabiliz. Bernie Dodgek asmatu zuen
 3. 3. Webquestak: atalakWebquestak: atalakWebquestak: atalakWebquestak: atalak SARRERASARRERA: Ikasleak motibatzeko azalpena edota jarduera.: Ikasleak motibatzeko azalpena edota jarduera. Aurretizko ezagupeneei buruzko eztabaida gelan sortzekoAurretizko ezagupeneei buruzko eztabaida gelan sortzeko helburuaz.helburuaz. ATAZAATAZA:: Ikasleek burutu behar duten lanaren azalpenaIkasleek burutu behar duten lanaren azalpena (azkenengo ekoizpena).(azkenengo ekoizpena). AtazaAtaza tipologiatipologia PROZESUAPROZESUA: Azkenengo ekoizpena burutzeko ikasleek osatu: Azkenengo ekoizpena burutzeko ikasleek osatu behar dituztenbehar dituzten jarduerakjarduerak eta horretarako behar dituzteneta horretarako behar dituzten interneteko zein beste baliabideakinterneteko zein beste baliabideak BALIABIDEAKBALIABIDEAK: jarduerak osatzeko beharrezkoak diren: jarduerak osatzeko beharrezkoak diren interneteko helbideak zein txantiloi, fitxak… aipatzen dira.interneteko helbideak zein txantiloi, fitxak… aipatzen dira. EBALUAZIOA:EBALUAZIOA: Ikasleek, hasieratik ezagutzen dituzteIkasleek, hasieratik ezagutzen dituzte ebaluazio irizpideak. Normalean balorazio eskala moduanebaluazio irizpideak. Normalean balorazio eskala moduan agertzen dira, oso ondo mailakatuta. Honek bideratzen duagertzen dira, oso ondo mailakatuta. Honek bideratzen du ikasleen lana (kontrol orria) eta autonomia ematen die.ikasleen lana (kontrol orria) eta autonomia ematen die. ONDORIOAONDORIOA: Prozesuaren amaiera da. Metodologia berarekin: Prozesuaren amaiera da. Metodologia berarekin lanean jarraitzeko esaldi motibagarria izaten da.lanean jarraitzeko esaldi motibagarria izaten da.
 4. 4. Ezaugarri didaktikoakEzaugarri didaktikoakEzaugarri didaktikoakEzaugarri didaktikoak •Ikasketa aktiboa, sormenezkoa, motibagarria… Oinarrizko gaitasunak garatzeko aproposa. •Ikasketa aktiboa, sormenezkoa, motibagarria… Oinarrizko gaitasunak garatzeko aproposa. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna Hizkuntza- komunikaziorako gaitasuna Zientzia,teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna Ikasten ikasteko gaitasuna Matematika gaitasuna Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna Giza eta arte kulturarako gaitasuna Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna OINARRIZKO GAITASUNAK
 5. 5. Ezaugarri didaktikoak:Ezaugarri didaktikoak:Ezaugarri didaktikoak:Ezaugarri didaktikoak:  Ikasle/irakasle rolak:Ikasle/irakasle rolak: ikasleek era autonomoanikasleek era autonomoan lan egiten dutelan egiten dute  Taldekatze motaTaldekatze mota: t: talde lana (rolen banaketa)alde lana (rolen banaketa) bultzatzen du (eztabaida eta elkarlana)bultzatzen du (eztabaida eta elkarlana)  Espazioaren erabileraEspazioaren erabilera: ordenagailuen gela edota: ordenagailuen gela edota gelan ordenagailuak, interneterako sarbidea…gelan ordenagailuak, interneterako sarbidea…  Jardueren garapenaJardueren garapena: jarduerak egiteko (euskarri: jarduerak egiteko (euskarri digitalak, internetaren erabilera…) zein ekoizpenakdigitalak, internetaren erabilera…) zein ekoizpenak jasotzeko (e-mail, Intranet, CDak, pen drive, bloga,jasotzeko (e-mail, Intranet, CDak, pen drive, bloga, eta abar) tresna edota prozedura berriak erabilieta abar) tresna edota prozedura berriak erabili behar dirabehar dira  EbaluazioaEbaluazioa: hasieratik ezagunak dira irizpideak: hasieratik ezagunak dira irizpideak (auto-ebaluazioa, ko-ebaluazioa…errezten du)(auto-ebaluazioa, ko-ebaluazioa…errezten du)  Ikasle/irakasle rolak:Ikasle/irakasle rolak: ikasleek era autonomoanikasleek era autonomoan lan egiten dutelan egiten dute  Taldekatze motaTaldekatze mota: t: talde lana (rolen banaketa)alde lana (rolen banaketa) bultzatzen du (eztabaida eta elkarlana)bultzatzen du (eztabaida eta elkarlana)  Espazioaren erabileraEspazioaren erabilera: ordenagailuen gela edota: ordenagailuen gela edota gelan ordenagailuak, interneterako sarbidea…gelan ordenagailuak, interneterako sarbidea…  Jardueren garapenaJardueren garapena: jarduerak egiteko (euskarri: jarduerak egiteko (euskarri digitalak, internetaren erabilera…) zein ekoizpenakdigitalak, internetaren erabilera…) zein ekoizpenak jasotzeko (e-mail, Intranet, CDak, pen drive, bloga,jasotzeko (e-mail, Intranet, CDak, pen drive, bloga, eta abar) tresna edota prozedura berriak erabilieta abar) tresna edota prozedura berriak erabili behar dirabehar dira  EbaluazioaEbaluazioa: hasieratik ezagunak dira irizpideak: hasieratik ezagunak dira irizpideak (auto-ebaluazioa, ko-ebaluazioa…errezten du)(auto-ebaluazioa, ko-ebaluazioa…errezten du)
 6. 6. Webquestak: ezaugarriakWebquestak: ezaugarriak ABIAPUNTUA: ataza argia eta ondo definitua GARAPENA: • ondo sekuentziatutako jarduera sorta bat planteatzea • interneteko baliabide aukeratuak ikasleen eskura • ikasleek ataza burutzeko beharrezkoa duten ezagutza era autonomoa sortzea • Informazio bilaketa eta lanketarako estrategiak garatzea • elkarlana bultzatzea: eztabaida, adostatze prozesuak, rolen banaketa… • hasieratik ezagunak diren ebaluazio irizpideak ezagutaraztea ABIAPUNTUA: ataza argia eta ondo definitua GARAPENA: • ondo sekuentziatutako jarduera sorta bat planteatzea • interneteko baliabide aukeratuak ikasleen eskura • ikasleek ataza burutzeko beharrezkoa duten ezagutza era autonomoa sortzea • Informazio bilaketa eta lanketarako estrategiak garatzea • elkarlana bultzatzea: eztabaida, adostatze prozesuak, rolen banaketa… • hasieratik ezagunak diren ebaluazio irizpideak ezagutaraztea
 7. 7. Hau gosea!Hau gosea! http://www.proarabatic.org/webquest/seminario/seminario03_04http://www.proarabatic.org/webquest/seminario/seminario03_04 /elikatu%201/_private/INDEX.htm/elikatu%201/_private/INDEX.htm
 8. 8. Animalien bildumaAnimalien bilduma http://www.proarabatic.org/webquest/seminario/seminario03_04/ani maliak/orrialdeak/INDEX.HTM
 9. 9. Quiero otros deportes en miQuiero otros deportes en mi escuelaescuela ((http://www.eibarpat.net/webquest/03deportes/http://www.eibarpat.net/webquest/03deportes/))
 10. 10. InauteriakInauteriakInauteriakInauteriak ((http://http://www.getxolinguae.netwww.getxolinguae.net//GAIA_archivosGAIA_archivos/INAUTERIAK//INAUTERIAK/ INDEX.HTMINDEX.HTM))
 11. 11. Cuéntame un cuentoCuéntame un cuento http://webquest.xtec.cat/httpdocs/contescas/INDEX2.HTM
 12. 12. La narraciónLa narración http://www.saretik.net/forowq/narracion/narración/index.htm
 13. 13. AhozkotasunaAhozkotasuna ((http://http://www.phpwebquest.orgwww.phpwebquest.org/euskera//euskera/webquestwebquest// soporte_tabbed_w.php?id_actividadsoporte_tabbed_w.php?id_actividad=251&=251&id_paginaid_pagina=1=1))
 14. 14. ONGI ETORRIONGI ETORRI Webquest hau Hizkuntza Trataera Bateratuaren programa dela eta egin zen, beraz gaztelaniaz eta inglesez egin zirenekin lotuta dago. Hona hemen beste bien helbideak: http://bloggeandolenguas.com/webquest/wqbienvenidos/wqbienvenidos/index.htm http://bloggeandolenguas.com/webquest/wqwelcome/wqwelcome/index.htm (http://(http://bloggeandolenguas.combloggeandolenguas.com//webquestwebquest//wqongietorriwqongietorri// wqongietorriwqongietorri//index.htmindex.htm))
 15. 15. Zer beharko genuke webquestZer beharko genuke webquest bat gelan erabiltzekobat gelan erabiltzeko Zer beharko genuke webquestZer beharko genuke webquest bat gelan erabiltzekobat gelan erabiltzeko  Espazioa…Espazioa…  Denbora…Denbora…  Tresneria…Tresneria…  Materialaren moldaketa…Materialaren moldaketa…  Beste baliabideak…Beste baliabideak…  PrestakuntzaPrestakuntza  ……  Espazioa…Espazioa…  Denbora…Denbora…  Tresneria…Tresneria…  Materialaren moldaketa…Materialaren moldaketa…  Beste baliabideak…Beste baliabideak…  PrestakuntzaPrestakuntza  ……
 16. 16.  EW: ¿Qué elementos o características creeEW: ¿Qué elementos o características cree usted que constituyen la diferencia entre lasusted que constituyen la diferencia entre las WebQuests y otras actividades basadas en laWebQuests y otras actividades basadas en la Red?Red?  BD:BD: La idea clave que distingue a las WebQuests deLa idea clave que distingue a las WebQuests de otras experiencias basadas en la red es laotras experiencias basadas en la red es la siguiente: Una WebQuestsiguiente: Una WebQuest está elaboradaestá elaborada alrededor de una tarea atractiva y posible dealrededor de una tarea atractiva y posible de realizarrealizar que promueve pensamiento de ordenque promueve pensamiento de orden superior de algún tipo.superior de algún tipo. Tiene que ver con hacerTiene que ver con hacer algo con la informaciónalgo con la información.. El pensamiento puedeEl pensamiento puede ser creativo o crítico y comprende solución deser creativo o crítico y comprende solución de problemas, juicio, análisis o síntesisproblemas, juicio, análisis o síntesis.. La tareaLa tarea debe ser algo más que simplemente contestardebe ser algo más que simplemente contestar preguntas o repetir mecánicamente lo que sepreguntas o repetir mecánicamente lo que se ve en la pantallave en la pantalla. Idealmente, la tarea es una. Idealmente, la tarea es una versión en menor escala de lo que los adultos hacenversión en menor escala de lo que los adultos hacen en el trabajo, fuera de las muros de la escuela.en el trabajo, fuera de las muros de la escuela. Bernie DodgeBernie Dodge ((http://http://www.eduteka.orgwww.eduteka.org//reportaje.php3reportaje.php3??ReportIDReportID=0011=0011))

×