Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zeanuri l hko normalkuntzaren hasiera

958 views

Published on

Jabi Lamadridek Gorbeialde lan taldearen aurrean 2012ko maiatzaren 22an egindako aurkezpena

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zeanuri l hko normalkuntzaren hasiera

  1. 1. 1. Aurkezpena Kokapena: Zeanuriko herria Arratia aranean kokatua dago Ikasle kopurua: 118 Irakasle kopurua: 15 Ikastetxearen hizkuntza eredua: D Udalerria: Euskadunen proportzioa % 78,85 Noiztik Ulibarrin: 2011-2012
  2. 2. 2. Prozesuaren azalpena 2.1 Hizkuntza proiektua ( Zeanuriko klaustroaren eskaera) 2.2 H.N.P barruan era ofizialean 2.3 Ulibarri programako kide osoa: Teknikaria, batzordea 2.4 2011-2012 urteko planean helburu moduan
  3. 3. 3. Normalkuntza proiektua egiteko dokumentuak 3.1 Normalkuntza Proiektuak egiteko dokumenntuak HobekuntzaEskolako plan Ebaluazio Gela argazkia plana Berritzegunea estrategikoa diagnostikoa Arratiera Lan ildoak Ahozkotasuna Ulibarri.info Diagnosia NOLEGA Branka Klaustroko hausnarketak eta ondorioak
  4. 4. 3.1 Eskolako proiektua Proiektu hau ez dago isolatuta edo bakarrik , Ikastetxeko hezkuntza proiektuan txertatuta baizik.
  5. 5. 3.2 Normalkuntza proiektua 3.2.1 Helburu nagusiak-Eskolan ¨Hezkuntza ez formala¨ ematen den denboretan eta espazioetan euskera erabili.-Euskarazko ahozko testuen ulermenean hobetzeko, praktika didaktikoak planifikatu-Eskolako guraso erdaldunak euskal kultur ekintzetan parte hartzeko motibatu.-Herriko erakunde/elkarte guztiekin elkar lanean aritu.-Arratieraren erabilera bultzatu.
  6. 6. 4. Ibilbidean ikasitakoa Zailtasunak Erraztasunak Erabakiak eskolako  Taldean edo klaustroan klaustroarekin adostutakoa aurrera eramatea Gurasoak H.N.P  Taldeak ideia, indar, sartzea/inplikatu proposamen gehiago ditu Batzordeko kideak: Ordutegiak  Ofizialtasun honek ardurak Eskolako beste proiektuekin lotu bereizten ditu eta konpromiso Taldearen dinamizazioa batzuk betetzera eramaten zaitu Diru murrizketak  Berritzegunearen laguntza  Hobetzeko proposamenak: lagungarria da hobetzeko asmoz  Ilusioa euskararen alde lan egiteko

×