Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gamitang ECC mulasa SBMA, angTaiwan Cogen ay nakipag- “joint venture” saAboitiz Power Corp.<br />NoongDisyembre 22, 2008 –...
MULA sa dating Joint Venture sapagitanngTaiwan Cogen atAboitiz Power Corp.,mabilisnabinuongmgakapitalistaangisang “consort...
Bataysakasunduan, kontroladongMeralcoPowerGenangRP Energy namayroong 52% nasapi (share), samantalangpantaynahatinamangaari...
Sa propaganda at media campaignng RP Energy, “clean coal technology”dawangkanilangitatayongplanta – angCirculating Fluidiz...
Pagkataposng MOA signing ngConsortium, maagap at mabilisnamanginiabotni Alex Hermoso, LiderngOlongapo-Zambales Civil Soci...
Simula’tsapul, angnaturangkasunduan ay kwestyunablenaangintegrdadnito. Kaliwa’tkananangmgapaglabagsamgaprosesong legal at ...
SOCIAL ACCEPTABILITY LEGAL FRAMEWORK:<br />Walang hawak na katibayan ng social acceptability ang RP Energy – kung gayun a...
Sa proseso ng pagkuha ng EIA (Environmental Impact Assessment) at ECC sa DENR, obligadong malutas muna ang isyu ng social ...
B. Prior Consultation and Clearance from the Local Government Units before Project implementation:<br />Tahasang sinasabi ...
Ang mga LGUs na apektado sa polusyong idudulot ng coal plant, sa pangunguna ng Lungsod ng Olongapo, kabilang ang Provincia...
NitongAgosto 1, 2011 lamang, ay isangmatapangnaresolusyon din angpinagtibayngProvincial BoardngZambaleslabansapagtatayong ...
COAL PLANT<br />Project site<br />Dahilbitbitang ma-anomalyang<br />ECC, disididongdalhinngRP Energy <br />angmapaminsalan...
Sa kabilangpagtutolngmamamayan, pwersahangpinaalisngRP Energy angmganakatirasakomunidad at sinimulangtabasinangkabundukan,...
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
SUBALIT higitangdeterminasyonngmgaCivil Society Organizations, SBMA locators, KonsehongLungsodngOlongapo, Provincial Board...
GREATER SUBIC BAY TOURISM BUREAU (GSBTB) President George Lorenzana(5th from right) and members of the tourism organizatio...
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
PiketlabansaCoal Plant<br />Kapitolyo ng Zambalez<br />06 June 2011<br />http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
Alex Corpus Hermosong Olongapo-Zambales<br />Civil Society Network. Nagbibigay ng talumpati laban <br />sa planta sa sesyo...
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
Gov. HermogenesEbdane, Jr., nagpahayag ng <br />suporta laban sa planta.<br />http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
Sa loobng 28 araw, umabotsa1,816 ang miyembro.<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
ANTI-COAL PLANT<br />FORUM<br />August 12, 2011<br />Organized by the Zambales Social Action Center<br />http://www.facebo...
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kilos protesta laban sa planta - unang yugto

5,722 views

Published on

Join the People's Campaign Against the Construction of Coal-fired Thermal Power Plant in Subic Bay, Philippines

Published in: Education, Technology, Business

Kilos protesta laban sa planta - unang yugto

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4. Gamitang ECC mulasa SBMA, angTaiwan Cogen ay nakipag- “joint venture” saAboitiz Power Corp.<br />NoongDisyembre 22, 2008 – nag-isyunamanang DENR ng ECC parasanaturang coal plant project.<br />Mulasapunto-de-vistangnegosyo, ginamitngmgapromotorng coal plant ang DENR- ECC paramakakuhang “investor”.<br />Nitongtaong 2011, mataposangmganegosasyon at tawaran, naibentaang 52 porsiyentongsapi (share) ngproyektosaMeralco.<br />http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 5. 5. MULA sa dating Joint Venture sapagitanngTaiwan Cogen atAboitiz Power Corp.,mabilisnabinuongmgakapitalistaangisang “consortium” sapagpasokngMeralcoPowerGen.TinawagangsarilibilangRedondo Peninsula Energy Inc., o RP Energy. Ang dating 300MW, naproyektongplanta, ngayon ay ginawanang 600-MW coal-fired thermal power plantangitatayosa Subic Bay.<br />Share holder’s Agreement ng RP ENERGY INC. - Aboitiz power, RP Energy, MeralcoPowerGen at Taiwan Cogen Company parasa US$ 1.28 billion 600-megawatt (MW) coal power plant sa Subic.<br />
 6. 6. Bataysakasunduan, kontroladongMeralcoPowerGenangRP Energy namayroong 52% nasapi (share), samantalangpantaynahatinamangaariinngTaiwan Cogeneration atAboitiz Power Corp. angnatitirangsapi.<br />PopondohanngMeralcoangkalahating 30 porsiyentong $1.28-billion kabuuanghalagangproyekto. Angpondoparasa 70 porsiyento ay magmumulanamansa project financing.<br />Kabilangsamgainteresadongbangkonanakahandangpondohanangproyekto ay -BDO Capital, RCBC, Philippine National Bank, PNB Capital, Bank of the Philippine Islands at First Metro Investment Corporation.<br />http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 7. 7. Sa propaganda at media campaignng RP Energy, “clean coal technology”dawangkanilangitatayongplanta – angCirculating Fluidized Bed o CFB Plant. <br />SubalitbataysaUSEPA Environmental Document: Circulating Fluidized Bed or CFB plants uses much lower temperature and less oxygen, resulting in carbon monoxide formation and incomplete breakdown of organic compounds leading to the release of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), of which the most potent CANCER-causing agents are: Benzo Anthracene and Benzo Pyrene (Dec. 2000.  J.L. Jacobson, et al., Journal of Pediatrics 116:38-44. 1990).<br />
 8. 8. Pagkataposng MOA signing ngConsortium, maagap at mabilisnamanginiabotni Alex Hermoso, LiderngOlongapo-Zambales Civil Society Network angmgadokumentongpagtutolsa RP Energy President Ramon Aboitiz at Meralco President Oscar Reyes.<br />
 9. 9. Simula’tsapul, angnaturangkasunduan ay kwestyunablenaangintegrdadnito. Kaliwa’tkananangmgapaglabagsamgaprosesong legal at batayang moral kapwaang SBMA at promotorngmadumingcoal plant:<br />1. ENVIRONMENTAL STANDARDS:<br />Alinsunod sa RA 7227, IRR Sec. 101, sa probisyon ng “Air Quality” – “The SBMA shall not permit air quality to deteriorate within its jurisdiction and/or the SBF as a result of industrial developmet”.<br />Nakatunganga lamang ang SBMA Admin mula 2006, nang mapirmahan ang MOU, hanggang sa kasalukuyan dahil wala pang nailalabas ito naair quality standard bago simulan ang konstruksiyon ng coal plant. <br />Kahit walang opisyal na “Air Quality Standard” ang SBMA ay nagsimula na sa konstruksiyon ang RP Energy.<br />http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 10. 10. SOCIAL ACCEPTABILITY LEGAL FRAMEWORK:<br />Walang hawak na katibayan ng social acceptability ang RP Energy – kung gayun ang ECC nito ay PALSIPIKADO. <br />A. Social Acceptability as Mandatory Requirement:<br /><ul><li>Isa sa mga pangunahing rikisitos para makakuha ng Environmental Clearance Certificate o ECC ay ang social acceptability sa proyekto. Kung wala ang rikisitong ito, hindi dapat masimulang ang anumang proyekto.
 11. 11. Sa proseso ng pagkuha ng EIA (Environmental Impact Assessment) at ECC sa DENR, obligadong malutas muna ang isyu ng social acceptability. Kung hindi tanggap ng komunidad at mamamayan ang proyekto – wala dapat ECC.</li></ul>Malinaw na AYAW NG MAMAMAYAN ANG COAL PLANT- Patuloy na lumalawak at lumalakas ang kilos-protesta – position paper, statements, forum/symposium, piket, petition letter, media campaign, social network/ online campaign at rali.<br />
 12. 12. B. Prior Consultation and Clearance from the Local Government Units before Project implementation:<br />Tahasang sinasabi sa Local Government Code of 1991:<br />...“as a policy of the State, no project or program shall be implemented without prior consultation with the local government units and affected communities and without corresponding approval of the respective sanggunian, i.e. Provincial or Municipal Councils” (Republic Act No. 7160, Section 2c and Section 27).<br />http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 13. 13. Ang mga LGUs na apektado sa polusyong idudulot ng coal plant, sa pangunguna ng Lungsod ng Olongapo, kabilang ang Provincial Board ng Zambales ay malinaw ang di-mapapasubaliang pagtutol sa konstruksiyon ng coal plant sa Subic Bay:<br />Simula’tsapul ay mahigpitnaangpagtutolngPamahalaangLungsodngOlongaposanaturangproyekto. NaglabasitongresolusyonlabansaplantanoongAgosto 27, 2008. MulingidiniinangpagtutolsaikalawangresolusyonnitonoongOktubre 14, 2010 at nakahandanasakasalukuyanangikatlongresolusyonparaigiitangpaghintosakonstruksiyonngplanta. <br />
 14. 14. NitongAgosto 1, 2011 lamang, ay isangmatapangnaresolusyon din angpinagtibayngProvincial BoardngZambaleslabansapagtatayong coal plant.<br />Buongsuporta din angibinigayni Gov. HermogenesEbdane, Jr. saresolusyonito.<br />http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 15. 15. COAL PLANT<br />Project site<br />Dahilbitbitang ma-anomalyang<br />ECC, disididongdalhinngRP Energy <br />angmapaminsalangpolusyonsa Subic Bay…<br />http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 16. 16. Sa kabilangpagtutolngmamamayan, pwersahangpinaalisngRP Energy angmganakatirasakomunidad at sinimulangtabasinangkabundukan, putulinangmgapunongkahoy at sirainangkaragatanbago pa man makakuhangpermisomulasamgakaukulangahensiyanggobyerno. <br />http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 17. 17. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 18. 18. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 19. 19. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 20. 20. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 21. 21. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 22. 22. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 23. 23. SUBALIT higitangdeterminasyonngmgaCivil Society Organizations, SBMA locators, KonsehongLungsodngOlongapo, Provincial Board ngZambales at mamamayanparatutulan at labananangkonstruksiyonngplanta.<br />Batay sa “ONLINE PETITION CAMPAIGN” laban sa coal plant: <br />Ang konstruksyon ng coal-fired power plant sa Subic Bay ay nagbabadya ng iba’t ibang antas ng banta sa kalikasan, kalusugan, lokal na ekonomiya at sa kapakanan ng mga residente sa kabuuan. Ang planta ay banta rin sa mga pansakang hayop na maaaring makalunok ng mapaminsalang latak mula sa buga ng planta. Ang mga gulayan sa bisinidad ay tuwirang apektado, kalauna’y apektado din ang kabuhayan ng libu-libong mamamayan ng Zambales, na nakabatay sa pagsasaka, pangingisda at pag-aalaga ng hayop. Di maglalaon, ang lokal na suplay sa pagkain ay madediskaril.<br />http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 24. 24. GREATER SUBIC BAY TOURISM BUREAU (GSBTB) President George Lorenzana(5th from right) and members of the tourism organization representing operators from Zambales, Bataan, Olongapo City and Subic, along with cause-oriented groups and people’s organization flash thumbs down sign to oppose the plan coal thermal plant in Subic (April 2011)<br />
 25. 25. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 26. 26.
 27. 27. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 28. 28. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 29. 29. PiketlabansaCoal Plant<br />Kapitolyo ng Zambalez<br />06 June 2011<br />http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 30. 30. Alex Corpus Hermosong Olongapo-Zambales<br />Civil Society Network. Nagbibigay ng talumpati laban <br />sa planta sa sesyon ng Provincial Board ng Zambales <br />habang nagaganap ang piket sa labas ng Kapitolyo<br />
 31. 31. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 32. 32. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 33. 33. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 34. 34. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 35. 35. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 36. 36. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 37. 37. Gov. HermogenesEbdane, Jr., nagpahayag ng <br />suporta laban sa planta.<br />http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 38. 38.
 39. 39. Sa loobng 28 araw, umabotsa1,816 ang miyembro.<br />
 40. 40.
 41. 41. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 42. 42. ANTI-COAL PLANT<br />FORUM<br />August 12, 2011<br />Organized by the Zambales Social Action Center<br />http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 43. 43. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 44. 44. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 45. 45. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 46. 46. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 47. 47. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 48. 48. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 49. 49. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 50. 50.
 51. 51. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 52. 52. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 53. 53. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 54. 54. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 55. 55. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 56. 56. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 57. 57. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 58. 58. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 59. 59. http://www.facebook.com/groups/nocoal/<br />
 60. 60.
 61. 61. Maraming Salamat<br />http://notocoal.weebly.com<br />29 Agosto 2011<br />

×