Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fajčenie a jeho prevencia u mládeže Alexandra Bednárova, Karolína Hirková

668 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fajčenie a jeho prevencia u mládeže Alexandra Bednárova, Karolína Hirková

 1. 1. Alexandra Bednárová Karolína Hirková Gymnázium Janka Matúšku v Galante
 2. 2. Úvod Naša práca bola zameraná na zistenie počtu mladých ľudí, ktorí fajčia a rozhodujúci faktor prečo začali fajčiť. Fajčením sme sa rozhodli zaoberať z dôvodu narastajúceho počtu študentov, ktorí fajčia.
 3. 3. Ciele práce  zistiť faktor ovplyvňujúci mladých ľudí začať fajčiť  zistiť počet študentov, ktorí fajčia  zistiť v akom veku začali fajčiť  zistiť aké množstvo cigariet denne vyfajčia
 4. 4. Metodika  výskum bol zrealizovaný na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante  rozdaných bolo 100 dotazníkov  zúčastnilo sa 70 žien a 30 mužov  úspešnosť 100%
 5. 5. Hypotézy prieskumu Náš prieskum sa týkal troch hypotéz: Hypotéza 1: Predpokladáme, že chlapci začínajú fajčiť minimálne o dva roky skôr ako dievčatá. Hypotéza 2: Predpokladáme, že faktor, ktorý najviac ovplyvňuje mladých ľudí aby začali fajčiť sú kamaráti. Hypotéza 3: Predpokladáme, že chlapci fajčia viac cigariet denne ako dievčatá.
 6. 6. Výsledky Záver hypotézy 1:  bola potvrdená na základe otázky v dotazníku  chlapci začínajú fajčiť minimálne o dva roky skôr ako dievčatá  dôvodom môže byť frajerina a väčší vzdor
 7. 7. Rozdelenie opýtaných fajčiarov podľa pohlavia a podľa odpovede na otázku: V koľkých rokoch ste začali fajčiť? A. menej ako 10 B. menej ako 14 C. menej ako 16 D. menej ako 18 E. viac ako 18 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 E D C B A muži ženy
 8. 8. Záver hypotézy 2:  bola vyvrátená na základe otázky v dotazníku  hlavným faktorom bola zvedavosť  vplyv kamarátov bol až ďalším dôvodom
 9. 9. Otázka: Kto alebo čo bolo pre vás rozhodujúcim faktorom, aby ste začali fajčiť? A. pretože fajčia aj moji kamaráti B. pretože fajčia aj moji rodičia C. pretože fajčí môj idol (známa osobnosť, celebrita) D. zo zvedavosti 0 1 2 3 4 5 6 7 8 D C B A
 10. 10. Záver hypotézy 3:  bola potvrdená na základe otázky v dotazníku  chlapci vyfajčia denne viac cigariet ako dievčatá
 11. 11. Rozdelenie opýtaných fajčiarov podľa pohlavia a podľa odpovede na otázku: Koľko cigariet denne vyfajčíte? A. jednu najviac 2 B. menej ako 5 C. menej ako 10 D. menej ako 15 E. viac ako 15 0 1 2 3 4 5 6 7 E D C B A muži ženy
 12. 12. Diskusia Z médií a odporúčaní lekárov sa dozvedáme o škodlivosti fajčenia a jeho vplyve na zdravotný stav človeka. Najčastejšie fajčením spôsobené choroby sú:  rakovina pľúc  rakovina úst a krku  chronická obštrukčná choroba pľúc  cievna mozgová príhoda
 13. 13. Záver V práci sme vychádzali z troch hypotéz, z ktorých sa dve potvrdili a jedna bola vyvrátená. Touto prácou sme chceli poukázať na choroby, ktoré fajčenie spôsobuje, odradiť mladých ľudí od fajčenia a tí, ktorí nefajčia, aby ani nezačali.
 14. 14. Odporúčania pre prax  besedy s lekármi na školách o škodlivosti fajčenia  v biológii pri učive o chorobách zdôrazniť negatívny vplyv fajčenia  odporúčať mladým uprednostnenie športu pred cigaretami

×