Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Glaukóm - Lucia Kohutóvá

617 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Glaukóm - Lucia Kohutóvá

  1. 1. GLAUKÓMGLAUKÓM ((Zelený zákalZelený zákal)) Lucia Kohútová (septima)
  2. 2. Prekážka v odtoku vnútroočnej tekutinyPrekážka v odtoku vnútroočnej tekutiny
  3. 3. Dve formy glaukómuDve formy glaukómu
  4. 4. Diagnóza a liečbaDiagnóza a liečba Operácia glaukómu
  5. 5. Prehľad operácií glaukómu v Očnom centre Oftal v rokoch 2005-2009 Iridotómie Filtračné operácie Drenážny implantát Cyklodeštrukcia
  6. 6. Svetový Týždeň glaukómu ponúka meranieSvetový Týždeň glaukómu ponúka meranie vnútroočného tlaku 7. - 13. marecvnútroočného tlaku 7. - 13. marec Rizikové faktory vzniku glaukómuRizikové faktory vzniku glaukómu zvýšený vnútroočný tlak (nad 21zvýšený vnútroočný tlak (nad 21 mmHg)mmHg) vek nad 40 rokovvek nad 40 rokov rodinný výskyt glaukómurodinný výskyt glaukómu africká alebo ázijská rasaafrická alebo ázijská rasa vysoký krvný tlakvysoký krvný tlak ochorenia cievochorenia ciev cukrovkacukrovka krátkozrakosť – viac ako 4krátkozrakosť – viac ako 4 dioptriedioptrie migrénamigréna fajčeniefajčenie dlhodobé užívanie kortikoidovdlhodobé užívanie kortikoidov úraz oka v anamnézeúraz oka v anamnéze
  7. 7. Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť
  8. 8. Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť

×