Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vývoj človeka - Jaroslav Jaroš

461 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vývoj človeka - Jaroslav Jaroš

 1. 1. • hustá atmosféra = silný skleníkový efekt • žiaden kyslík • silné UV žiarenie • plytké oceány • tmavá obloha • silné búrky • málo súše ?
 2. 2. • prispôsobenie sa prostrediu • metabolizmus • pohyb • komunikácia s prostredím • rozmnožovanie, • vývoj jedinca, • gény - jednotky dedičnosti • evolúcia
 3. 3. • Prvé organické zlúčeniny - vďaka bleskom, UV žiareniu ... • Živí organizmus sa nedá umelo vyrobiť • Vznik života je dodnes záhadou • Živá bunka – bielkoviny a nukleové kyseliny ( DNA a RNA ) • Prvé organizmy – Prokaryoty • Eukaryotická stavba • Mnohobunkovce
 4. 4. • Tvorí ich len jedna prokaryotická bunka • Veľkosť : spravidla 0,2 až 10 μm • Sú rozšírené po celej planéte Zem a vo všetkých prostrediach • Prežívajú aj v extrémne nepriaznivých podmienkach • Spôsob potravy je rozmanitý
 5. 5. • Telá siníc sú jednobunkové či vláknité • Sfarbené na modrozeleno • Prokaryotická stavba bunky • Nie sú to rastliny • Vytvárajú kolónie
 6. 6. Sinice
 7. 7. Stromatolit y
 8. 8. • Objavili sa pred 1,5 miliardami rokov • Mali už eukaryotickú stavbu
 9. 9. • Prvé sa nám nezachovali – mali mäkké telá • Neskôr – živočíchy s pevnou schránkou – skameneliny • Postupne sa vyvinuli – článkonožce a stavovce • Ich vývin pokračuje dodnes • Sú dokonalejšie, než jednobunkovce • Majú orgány – každý z nich má osobitnú funkciu
 10. 10. Silúr

×