Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poruchy pamäte

478 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Poruchy pamäte

 1. 1.  - základná vlastnosť živých organizmov.  - aktívny proces spracovania ukladaných stôp, na ktorom sa podieľajú emócie, myslenie a intelekt.  - schopná prijímať, uchovávať a znovuvybavovať vnemy, zážitky a deje.
 2. 2. Môžu byť spôsobené pri : - nehodách - dedičnou chorobou - zvýšenej únave, strese - starnutí - šoku
 3. 3.  Na Slovensku ňou trpí 50 až 60 tisíc ľudí a o túto skupinu sa stará viac ako 100 tisíc opatrovateľov.  Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je jedným z desiatich hlavných smrteľných ochorení ľudstva.
 4. 4. Časté príznaky : 1. Zhoršovanie pamäte, ktoré narušuje schopnosť plniť jednoduché úlohy každodenného života. 2. Časté opakovanie otázok. 3. Zmeny nálad a správania, nezáujem o okolitý svet. 4. Ukladanie vecí na nesprávne a nevhodné miesta. 5. Zlá orientácia v známom prostredí - problém potrafiť domov. 6. Neschopnosti zapamätať si aktuálny deň či rok.
 5. 5. Prvá fáza ACH --chorý sa prestáva zaujímať o prácu, koníčky, objavuje sa podozrievavosť, strata schopnosti pamätať si nedávne udalosti. Stredná fáza ACH - chorý sa stráca v známom prostredí, žiada o pomoc pri rutinných činnostiach dennej potreby. Pokročilá fáza ACH - postihnutý prestáva chodiť, je pripútaný na lôžko, prestáva vykonávať bežné činnosti, je inkontinentný, úplná strata staropamäti a novopamäti.
 6. 6. - narodený dňa 11. 5. 1938 - britský dirigent a hudobník - dňa 27. marca 1985 sa nakazil vírusom : Herpes simplex encephalitis
 7. 7. 8:31 AM: Now I am really, completely awake. 9:06 AM: Now I am perfectly, overwhelmingly awake. 9:34 AM: Now I am superlatively, actually awake.
 8. 8. Ak máte dojem že Váš blízky má poruchy pamäte, na tejto stránke je test, ktorý by Vaše podozrenie mohol vyvrátiť. Avšak získané odpovede je potrebné prediskutovať s lekárom! http://www.zdravie.sk/sz/content/672- 39601/test-poruchy-pamate.html
 9. 9. Použité stránky : http://en.wikipedia.org/wiki/Clive_Wearing http://www.psychoterapia- sk.sk/dokumenty/informacie/alzheimerova_ch oroba.pdf http://zivot.lesk.cas.sk/clanok/862/alzheimerova- choroba-zlodej-dusi.html http://slnieckova.sk/p/alzheimerova-choroba/ http://www.telegraph.co.uk/health/3313452/The- man-who-keeps-falling-in-love-with-his- wife.html

×